Ditte Lystbæk Weber og Anne Marie Kanstrup: ’Selvstændig i stedet for at spørge om hjælp’: digitale ambitioner og kompetencer blandt unge med kognitive handicap

Artiklen af Weber og Kanstrup sætter fokus på unge med kognitive handikap og deres digitale kompetencer og ambitioner med henblik på at udvikle strategier til at understøtte de unge. Weber og Kanstrup peger bl.a. på, at digitale formater kan have kommunikative fordele for unge med kognitive handikap, fordi flere foretrækker at kommunikere visuelt frem for verbalt. For de unge med kognitive handikap peger artiklen på at digitale teknologier rummer potentialer for anerkendelse, fællesskab og selvstændighed. Artiklen understreger de unges digitale selvstændighed, og at de unge ikke skal beskyttes imod det digitale. Snarere peger artiklen på et behov for at understøtte de unge i deres digitale færden, så de bliver inkluderet frem for ekskluderet.