SK Tidsskrift for social analyse & debat

 
 


Søgning på forfatter eller titel, emne, nummer:
Mac: cmd+F
PC: ctrl+F
åbner søgefelt i øvre kant til højre (Safari)
eller nedre kant til venstre (Firefox)


 

Tidsskriftet Social Kritik udgives af foreningen
Selskabet til fremme af Social Debat. Selskabet
blev stiftet 4.-5.-1988, og har som formål at fremme
og deltage i den offentlige debat om sociale emner.
En af måderne hvorpå Selskabet realiserer formålet, er at udgive dette tidsskrift. Selskabet og tidsskriftet skal tjene som forbindelsesled mellem samfundsvidenskab,
social forskning og den sociale praksis.
Foreningen og tidsskriftet skal holde sig fri af parti- og fagforeningspolitiske interesser.


SOCIAL KRITIKs
referencegruppe består af:
Flemming Balvig, Johs. Bertelsen, Ning de Coninck-Smith, Anders La Cour, Tine Rask Eriksen, Thorkild Høyer, Birgit Kirkebæk, Ida Koch, Øjvind Larsen, Birger Steen Nielsen, Henning Salling Olesen, Benedicta Pécseli, Knud Erik Pedersen, Annick Prieur, Ove Sernhede, Søren Smidt, Morten Thing, Jørn Vestergaard, Joachim Wrang, Steen Nepper Larsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131160

131159

131158

131157

131156

131155

131154

131153

131152

131151

131150

131149

131148

131147

131146

131145

131144

131143

131142

131141

131140

131139

131138

131137

131136

131135

131134

131133

131132

131131

130130

129129

128128

118127

126126

125125

124124

123123

122122

121121

120120

119119

118118

117117

116116

115115

114114

113113

112112

111111

110110

109109

108108

107107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Kritik har fået ny redaktion. Mette Bladt har overtaget hvervet som redaktør efter at tidsskriftets stifter og redaktør siden 1988, Benny Lihme, døde pludseligt primo 2020. En ny bestyrelse er sammensat og en redaktionsgruppe har relanceret tidsskrift og hjemmeside i 2021. Den nye redaktør kan kontaktes på mette@socialkritik.dk


NUMRE FRA OG MED 2020 - SE PÅ NY HJEMMESIDE


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
160 - december 2019

Mikkel Rytter og Narges Ghandchi
PREKÆR INKLUSION OG UDVIDET USIKKERHED BLANDT AFGHANSKE FLYGTNINGE
Üzeyir Tireli
FAMILIE, UDDANNELSE OG ETNISK UDSATTE
Claus Brygger Jacobi
VI TALER IKKE OM FORSKELLIGHED
Trine Frederiksen
OM AT NAVIGERE I KULTURMØDER OG GLOBALE SAMMENHÆNGE
Ane Moltke
FIRE ENSIDIGE FREMSTILLINGER AF RETSPSYKIATRIEN OG DEN RETSPSYKIATRISKE PATIENT
Anette Kaagaard Kristensen & Martin Lund Kristensen
BAG DE VELPOLEREDE FACADER
Anne Mia Steno
BEBOERPERSPEKTIVER PÅ BEBOERMØDER PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOSTEDER:
HVEM ER DEMOKRATIET FOR?
Tim Vikær Andersen, Gitte Lyng Rasmussen og Hanne Meyer-Johansen
FAGLIGE STEMMER FRA SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGISK PRAKSIS
Lea Ringskou og David Thore Gravesen
HVAD VED VI EGENTLIG OM SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGER?
Sofie Danneskiold-Samsøe
ÆRESRELATERET SOCIAL KONTROL OG PATRIARKALSK SAMHØRIGHED

Egon Clausen
EN OVERSET KULTURARV.
PÅ TUR GENNEM VESTERBROS BODEGAER (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
159 - november 2019

TEMA: Arbejde & Fritid

Lene Granzau Juel-Jacobsen & Jonatan Leer
INTRODUKTION: ARBEJDE & FRITID
Christoffer Pissarides
DISRUPTIVE TEKNOLOGIER OG FREMTIDEN FOR ARBEJDET
Svend Brinkmann
DET HALVE MENNESKE:
TIL FORSVAR FOR ET ARBEJDSFRIT LIVSRUM
David Spencer
DERFOR BØR VI ARBEJDE MINDRE
Rasmus K. Storm
Eliteidrættens karriereformer og samfundsmæssige relevans:
NÅR FRITIDEN BLIVER ET (UBETALT) ARBEJDE
Andreas Bonde Hansen
AMATØR-VIKINGER
Og andre alternative historie-fællesskaber mellem fritid og karriere
Lene Granzau Juel-Jacobsen
BONDEN, SLAGTEREN OG AMATØRKOKKEN
En sociologisk analyse af den moderne ambivalens over for fødevareproduktion
Jonatan Leer
Ned(e) med tiden:
HVERDAGSMADLAVNING SOM PLIGTARBEJDE, FORNØJELSE OG DISTINKTIV SOCIAL PRAKSIS

Klavs Birkholm
EN UPÅAGTET REVOLUTION (anm.)
Peter Thielst
DET SOM BARBARER IKKE HAR  – OG INDVANDRERE NEDBRYDER (anm.)
Sebastian Cosmi
BOKS
Morten Thing
DEPRESSIONENS SORTE HUL (anm.)
Egon Clausen
ALDERDOM PÅ UNDERSIDEN (anm.)
Benny Lihme
”THE LUNATICS HAVE TAKEN OVER THE ASYLUM” (anm.)
Knud Vilby
Afghanistan:
INDBLANDING I UENDELIGE UFORSTÅEDE KONFLIKTER (anm.)
Peter Bundesen
”HVIS ARBEJDE ER SÅ SUNDT . . .” (anm.)
Knud Vilby
LAD OS OMFAVNE DET HÅBLØSE EU (anm.)
Peter Thielst
KULTURARV- OG GÆLD
Grundtvig som hotdog med cocio  (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
158 - juni 2019

Tema: Kønsneutral voldsforståelse

Bo Wagner Sørensen, Sofie Danneskiold-Samsøe & William Østerby Sørensen
INTRODUKTION
Bo Wagner Sørensen
DEN KØNSNEUTRALE VOLDSFORSTÅELSE
Birgit Søderberg
FRA KØNSSPECIFIK TIL  KØNSNEUTRAL VOLDSFORSTÅELSE   
Betragtninger fra et kvindekrisecenterperspektIv
Eva Bertelsen & William Østerby Sørensen
KØNSNEUTRALISERING AF INTIM PARTNERVOLD?
Mathilde Worch Jensen
FRA KØNSBLIND TIL KØNSSENSITIV STRAFFELOVGIVNING
Pernilla Ouis
NÅR NORMEN FORVEKSLES MED VIRKELIGHEDEN
Den kønsneutrale voldsforståelse i Sverige
Katrine Bindesbøl Holm Johansen
HVORDAN KAN ET STRUKTURELT PERSPEKTIV PÅ KØN GØRE OS KLOGERE PÅ SEKSUEL VOLD?
Et antropologisk blik på mødet med fortællinger om seksuel chikane på en teknisk skole
Bodil Maria Pedersen
NEOLIBERALE MASKERINGER AF VOLDENS KØNNETHED         
Sara Helmersson
STATUSHIERARKIER OG UDFORDRINGER VED AT TAGE STILLING TIL FORDEL FOR OFRE
Eksemplet kommunale krisecentre mod vold i nære relationer 
Trine Baumbach
KØNSBETINGET VOLD MOD KVINDER STRAFFERETLIGT SET

Sisse Gøttler, Penille Kvist og Annick Prieur
KØNNET PRODUKTION AF DATA
Et studie af indsatte rockeres hypermaskulinitet   
Inge Marie Skaarup
SAMMENHÆNGSREFORM, BORGEREN FØRST,
OG EN MERE SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR
Per-Olof Larsson og Jörgen Lundälv
MANUALERNES AGT I SOCIALT ARBEJDE
– om Jeg/Du og Jeg/Det i socialt arbejde

Finn Hansson
FILOSOFISK BAGTÆPPE FOR 68´ERNE (anm.)
Morten Thing
NEXØ – forbindelsen mellem forfatterskabet
og forfatterens liv (anm.)
Knud Vilby
DET KAN NÆPPE BETALE SIG AT REDDE VERDEN (anm.)
Egon Clausen
KÆRLIGHEDENS GERNINGER (anm.)
Mustafa K. Topal
ÆRESKULTUR DER KUN GÆLDER FOR INDVANDRERE (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
157 - april 2019

Tema: Solidaritetsarbejdets in(ter)ventioner

Dorte Jagetic Andersen, Kolar Aparna og Marie Sandberg
MELLEMVÆRENDE
solidaritetsarbejdets skæringspunkter i frivillig flygtningehjælp
Arlene Bugabo
MIN BEGYNDELSE SOM FLYGTNING
Leif Bork Hansen
STÅENDE PÅ TÆRSKLEN MELLEM LOV OG MORALSK BEVIDSTHED
Mehari Solomon og Kopar Aparna
HVAD VIL SOLIDARITET EGENTLIG SIGE?
Dobbelt bevidsthed i solidaritetsarbejde
Pia Lund Poulsen
DE FREMMEDE INDFØDTE OG DET AUTENTISKE MØDE
Refleksioner over det mellemmenneskelige møde
i rejsebranchen og frivilligt socialt arbejde
Amir Zainorin
KUNST UDEN GRÆNSER – kunst, migration og grænser

Lisbeth Garly Andersen, Tine Birkelund Thomsen
& Sigrid Alexandra Koob
FAMILIER PÅ INTEGRATIONSYDELSE I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV
– nogle overvejelser og problemstillinger set ud fra et retligt perspektiv
Lars Erslev Andersen
”JEG SKAL SLAGTE DIG”
– ny og vigtig viden i velskrevet og veldokumenteret bog om ”terroristen fra Nørrebro” (anm.)
Morten Thing
ET SPROGLIGT (OG POLITISK) REGIME (anm.)
Peter Vangsgaard
MYNDIGHEDSUDØVELSEN PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE
– nogle overvejelser og problemstillinger set ud fra et retligt perspektiv
Morten Thing
FOLKETS TID I DEN SYGE KAPITALISME (anm.)
Andreas Gregersen
GÆLDENS REVOLUTIONÆRE LOGIK
Peter Thielst
OVERFLODSSAMFUNDET
Et overflødigt, tilbageskuende essay
Knud Vilby
”JEG GAV HENDE – EN FREMMED KVINDE – HÅNDEN” (anm.)
Knud Vilby
FRA DENGANG VI TROEDE VI KUNNE SKABE FORANDRING OG GJORDE DET (anm.)
Peter Bundesen
FRA FLEXICURITY TIL FLEXISME (anm.)
Benedicta Pécseli
MENTAL OPRYDNING SOM GENERATIONSPORTRÆT (anm.)
Birgit Kirkebæk
100 ÅR MED DE FARLIGE GALE (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
156 - december 2018

Anette Faye Jacobsen
”NORMALEN ER FLYTTET LIDT”
– ’UMODNE’, ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE I DET DANSKE ASYLSYSTEM
Lena Knudsmark
NARRATIV MODSTAND
– ETNISKE MINORITETSPIGERS SVAR PÅ DISKURSIV BEGRÆNSNING
Marta Padovan-Özdemir & Trine Øland
FLYGTNINGEANKOMSTER OG RACIALISEREDE VELFÆRDSDYNAMIKKER I DANMARK 1978-2016
Morten Thing
POPULISMER (anm.)
Lars Erslev Andersen
GÅDEN OM TERRORISTEN OMAR:
”LØSLADT TIL INGENTING”
Benny Lihme
MANDMÆND
– I TIDEN FØR #MEETOO OG ADHD (anm.)
Birgitte Theilmann
SVERIGESMODELLENS ORGANISATORISKE REJSE FRA SVERIGE TIL DK.
EN UDFORDRING FOR FRONTMEDARBEJDERE
Nicole Thualagant, Kirsten Bransholm Pedersen,
Birgit Land & Erling Jelsøe
HVORFOR SKABER SUNDHEDSPOLITIKKEN IKKE (MERE) SUNDHED.
BUD FRA SAMFUNDSVIDENSKABERNE
Mette Bladt
REND MIG I RELATIONERNE – EN PROBLEMATISERING AF RELATIONSARBEJDETS DOMINANS
I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE (debat)
Gert Ørsted & Stina Krogh Petersen
NÅR LÆRING SKAL VÆRE NYTTIG.
HVORDAN EN ØGET TILSKYNDELSESKULTUR KAN VÆRE MEDVIRKENDE TIL MISTRIVSEL BLANDT UNGE I GYMNASIESKOLEN
Per Schultz Jørgensen
KRITISK JOURNALISTISK BLIK PÅ UDSATTE BØRN (anm.)
Birgit Kirkebæk
BEGREBSFORSTÅELSE (anm.)
Knud Vilby
DEN ’NØDVENDIGE’ POLITISKE DEHUMANISERING (anm.)
Benny Lihme
GENBRUG AF LIV (anm.)


    Kr. 120,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
155 - november 2018

Tema: Borgernes stemme som helende kraft

Jonas Gustafsson & Knud Ramian
BORGERNES STEMME SOM HELENDE KRAFT.
VEJE TIL MAGT OVER EGET LIV
Louise Dahl Wulff
LIVSHISTORIEFORTÆLLING SET INDEFRA
Pernille Ernst Petersen
NÅR DIAGNOSESPROGET TAGER MAGTEN
Jonas Gustafsson
DET ÅBNE SUPERVISIONSRUM
Esper Sørensen
AT SKABE EN NY KULTUR GENNEM ÅBEN DIALOGISK PRAKSIS
Allan Holmgren
NARRATIV PRAKSIS: MAGT, FORTÆLLING OG BEVIDNING
Jens Bækdal
LIVSHISTORIEFORTÆLLING FRA ET SOCIALPSYKIATRISK PERSPEKTIV
Tina M. Pedersen
DIALOG OM BORGERES HÅB OG DRØMME
Niels Laurs Pedersen & Lone Petersen
BORGERENS STEMME I KLASSEN OG VED KATEDERET: EN RECOVERY SKOLE
Marianne Secher
SAMTALETEKNOLOGIERNES DILEMMAER OG MULIGHEDER

ANMELDELSER:
Steen Nepper Larsen
SUSPENSION OG/ELLER SKÆRPELSE AF DEN MENNESKELIGE DØMMEKRAFT
Klavs Birkholm
MERE EKSPONERET END GODT ER
Ole Thyssen
EN UTOPIS DØD
Steven Arnfjord
UNDERHOLDENDE OG DRAMATISERENDE BOG OM GRØNLANDS FREMTID
Knud Vilby
PÅ CYKEL IND I SPANSK MULTIKULTUR
Morten Thing
FLASKEPOST FRA EN SVUNDEN TID
Henrik Kaare Nielsen
PREKÆRT
Joachim Wrang
ET UDMÆRKET OVERSIGTSVÆRK
Benny Lihme
CIRKUS ZORNIG – DET ER ALDRIG FOR SENT AT FÅ EN DÅRLIG BARNDOM


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
154 - juni 2018

30 ÅR

Birgit Kirkebæk
DEN ABNORME
– EN FARLIG BREMSEKLODS FOR FREMSKRIDT OG UDVIKLING (1989)
Birgit Kirkebæk
DE ’ABNORME’ FØR OG NU (2018)
Lasse Rydberg
FEJLANBRAGT I 26 ÅR I ÅNDSSVAGEFORSORGEN  BLIVER ’PSYKIATRIENS ROBIN HOOD’ OG MEDSTIFTER AF GALEBEVÆGELSEN
Øjvind Larsen
DEN LYDIGE FORVALTER (1995)
Øjvind Larsen
DEN SOCIALE KRITIK (2018)
Nils Bredsdorff
MODERNISERINGEN AF DEN OFFENTLIGE MENING (1992)
Jørgen Jepsen
DANSK NARKOPOLITIK VED KORSVEJEN (1990)
Flemming Balvig
DE RIGE BLIVER RIGERE, OG DE FATTIGE FÅR FÆNGSEL (2018)
Hans Bonde
RITUALETS GENKOMST – ORIENTALSK KAMPKUNST OG VESTLIG UNGDOM (1991)
Hans Bonde
TRANSFORMATION GENNEM KAMPKUNST (2018)
Flemming Røgilds
HULGÅRDSPLADS (digt)
Lars Erslev Andersen
FUNDAMENTALISMENS VEJE OG VILDVEJE (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
153 - april 2018

TEMA:
MIGRATIONSDEBATTEN – mellem myter, politisering og viden

Ninna Nyberg Sørensen
MIGRATIONSDEBATTEN MELLEM MYTER, POLITISERING OG VIDEN
Anders Högberg
AT TÆNKE UD OVER OPRINDELSE.
NYE TILGANGE TIL AT FORSTÅ KURLTURARV OG PLURALITET
Jørgen Carling
HVORDAN OPSTÅR MIGRATION?
Sara Vigil
KLIMAFORANDRINGER OG MIGRATION.
KAN DER ETABLERES EN KAUSAL SAMMENHÆNG?
Priscilla Solano
NØDHJÆLP MELLEM VELGØRENHED OG RETTIGHEDER.
OM TRANSITMIGRATION OG HUMANITÆR POLITIK
Liv Bjerre
HAR DANMARK IKKE PLADS TIL FLERE FLYGTNINGE?
OM ANTAL OG KAPACITET I DEBATTEN OM KVOTEFLYGTNINGE

Knud Vilby
DEN BORGERLIGE EROBRING AF DANMARK (anm.)
Steven Arnfjord
GRØNLANDSK POLITISK NEOKONSERVATISME
OVERSKYGGER FOR ÅBNE SOCIALPOLITIKKER (debat)
Martin Severin Frandsen og John Andersen
AKTIONSFORSKNING OG SOCIAL LÆRING I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
– EN MODFORTÆLLING TIL PARALLELSAMFUNDSDISKURSEN
Bent Olsen
HAR ET VEJSKILT, KROKODILLER OG RETSPOLITISK PRAKSIS NOGET MED HINANDEN AT GØRE?
Ilja Wechselmann
JESUS JOG KRÆMMERNE UD AF TEMPLET (essay)
Peter Vangsgaard
SOCIALRETLIG DØMMEKRAFT
– DIMENSIONER OG FALDGRUBER
Peter Ege
EN ANDEN NARKOPOLITIK
Peter Thielst
DET DÉR ’68’

ANMELDELSER:

Morten Thing: EN MOPPEDRENG TIL POLITISK INTERESSEREDE
Morten Thing: EN HILSEN TIL JER KAMMERATER
Iver Hornemann Møller: AF MINDRE INTERESSE
Peter Bundesen: ER VELFÆRDSSAMFUNDET FOR DYRT OG DÅRLIGT?
Nell Rasmussen: KRIM. 50 ÅRS KRIMINALPOLITIK


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
152 - december 2017

Rasmus Rask Jepsen
OM VEGANISMENS APPEL OG POLITISKE POTENTIALE
Frederik Thomsen
DEN IRRATIONELLE RATIONALITET
Carsten Pedersen
AT GIVE KRAFT TIL DØMMEKRAFTEN
Michael Christensen
LEGITIMERINGEN AF HUMOREN SOM FÆNOMEN I DET SOCIALPÆDAGOGISKE ARBEJDE
Chalotte Glintborg & Tia Hansen
SERVICEHUNDE TIL MENNESKER MED PSYKISK SYGDOM
Troels Gottlieb
TAL OG TABU I PSYKOLOGISK FORSKNING
Mie Engen, Stina Krogh Petersen, Iben Nørup og Line Søberg Bjerre
SVERIGESMODELLEN – SÅ LØB ALLE DEN VEJ!
Kuno Herman Lund-Sørensen
DER ER EN MODEL! DER ER EN MODEL!
Lars Erslev Andersen
MARTYR I DANMARK MEN UDSTØDT I SVERIGE
Benny Lihme
DØMT UNGDOM – ET ESSAY I LYS AF ÅRET 1967
Søren Jensen
GENNEMGÅENDE OG KOORDINERENDE SAGSBEHANDLERE
Tor-Johan Ekeland
PSYKIATRISKE DIAGNOSER – EN VIDENSKRITIK

ANMELDELSER:
Knud Vilby: Naomi Klein: NEJ ER IKKE NOK
Knud Vilby: Peter Christensen: SCOOP
Per Bregengaard: Egon Clausen: KLASSENS FRÆKKE ELEV
Benny Lihme: Peter Graae: DE MISERABLE


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
151 - november 2017

Talli Ungar Felding
SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE MED ULEDSAGEDE FLYGTNINGEUNGE
Morten Ejrnæs
VIDENSBASERET ARBEJDE MED SOCIALT UDSATTE – MEN HVILKEN VIDEN?
Egon Clausen
MORTEN HIN KLOGE (anm)
Lars Lyby
POLITIKENS VIDENSKABELIGGØRELSE? . . . EVIDENSBASERING I DANSK POLITIK
Heidi Myglegård Andersen
ULIGHED I SUNDHED – HVORDAN SKAL DET FORSTÅS?
Freerk Huisken
FRITID
Chalotte Rosenberg & Søren Walther Nielsen
RESOCIALISERINGENS OMSTRIDTE PRAKSIS – HISTORIEN OM EN ASFALTVEJ I JYDERUP
Peter Thielst
THINGS . . .  (anm)
Eva Just
KLOVNERI SAMMEN MED MENNESKER MED DEMENS.
NÆRVÆR, LEG OG IMPROVISATION

Anmeldelser:
Knud Vilby:
     NU ER ALLE ENIGE MED KAREN JESPERSEN. ANTALLET HAR BETYDNING
Knud Vilby:
    ”DANMARK ER ET DEJLIGT LAND, MEN DET ER HER MIT LIV FORTSÆTTER OG , INSHALLAH, ENDER”
Per Bregengaard:
    DISKRIMINERET AF SKOLEN
Morten Thing:
     TRUMP OG TYRANNER
Morten Thing:
     ER SOCIALISMEN EN GOD IDE?
Henrik Kaare Nielsen:
     MODERNITET SOM PROBLEM ELLER MULIGHEDSFELT?


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
150 - juli 2017

Klavs Birkholm
SAMTALE MED FRANCIS FUKUYAMA: ANERKENDELSE ER ANDET OG MERE END EN RETTIGHED
Iver Hornemann Møller
HVORFOR ØKONOMISKE INCITAMENTER, NÅR DE HJÆLPER SÅ LIDT
Anders Petersen & Marianne Stidsen
LÆS EN BOG – FØR DU BLIVER SYG!
Oline Pedersen, Annick Prieur & Julie Laursen
DET SKULLE VÆRE SÅ EVIDENT . . .
– Om brug af manualbaserede adfærdsprogrammer til børn og unge i danske institutioner
Inger Glavind Bo, Anne Breumlund & Inger Bruun Hansen
SKAMFØLELSE – en barriere i behandling af velintegrerede borgeres alkoholproblemer
Eva Ersbøll & Lisbeth Garly Andersen
UREGISTREREDE MIGRANTERS RET TIL SUNDHED I DANMARK MED SÆRLIGT FOKUS PÅ GRAVIDE OG BØRN
Astrid Eiterå
OM UDFOLDELSE AF PRAKTISK KUNDSKAB OG IMPROVISATION
Sine Penthin Grumløse & Anja Marschall
BØRNS ROBUSTHED KRÆVER INDDRAGELSE (anm.)
Benny Lihme
DONALD FUCK (anm.)
Egon Clausen
ALLE PENGENE VÆRD (anm.)
Peter Bundesen
KAMPEN MOD SOCIAL ULIGHED (anm)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
149 - april 2017

Tema: Kritik i samfundsvidenskaben

Søren Juul
KRITISK SAMFUNDSFORSKNING
Allan Dreyer Hansen
FRA KRITIK TIL INTERVENTIONER
Torben Bech Dyrberg
RACISTISK HADETALE – VIDENSKABSTEORETISK OG POLITISK
Pelle Korsbæk Sørensen
AT LYTTE TIL KRITIK – I ARBEJDSLIVET
Merete Monrad & Martin Grünfeld
KRITISK SAMFUNDSVIDENSKAB OG SOCIAL FORANDRING I VELFÆRDSSTATENS FRONTLINIE

KRITISK DIALOG

Kenn Warming
’DEGRADERET TIL AT LAVE KAFFE OG PRINT’
Maj Sofie Rasmussen
NÅR SKOLE OG SKATEBOARD BLIVER EET
Knud Vilby
DET UMENNESKELIGE MENNESKE – OG HVAD DET FØRER TIL (anm.)
Morten Thing
BEZAT (anm.) Morten Thing
NØGLER TIL USA (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
148 - december 2016

Tema: Det neoliberale sundhedsvæsen

Tine Rask Eriksen & Helle Timm
DET NEOLIBERALE SUNDHEDSVÆSEN
Uffe Juul Jensen
SUNDHEDSVÆSENET EFTER BABEL
Teknologi-utopier mellem tragedie og komedie
Kristian Larsen
PARADOKSER OM STAT, SUNDHEDSVÆSEN,
PROFESSIONER, VIDEN, SYGDOM OG SUNDHED
Om faktorer der sikrer status quo – i et samfund der hylder forandring og udvikling
Helle Timm
BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSVÆSENET
Flemming Røgilds
ET TILFÆLDIGT SAMMENFALD? 
Kirsten Grønbæk Hansen
DEN OMSIGGRIBENDE DIAGNOSTICERING (anm.)
Pia Ramhøj
KLASSE & SUNDHED (anm.)

Morten Thing
METTE FREDERIKSEN ER RACIST (kommentar)
Tina Bømler
SOCIALPSYKIATRIEN I 25 ÅR I JAMMERBUGT KOMMUNE
Jeppe Oute
LOVPRISNING AF PÅRØRENDE ­– inddragelse og
ansvarsforskydning i psykiatrisk behandling
Benny Lihme
SVIGTETS IDEOLOGI
Er recovery et udtryk for planlagt omsorgssvigt?
Ann-Karina Henriksen
’HER BEHANDLES VI ALLE ENS’ – en kønssensitiv
analyse af pigers ophold på sikrede afdelinger
Cristian Franklin Svensson
SOCIALE VIRKSOMHEDER – udfordringer og muligheder
i et modsætningsfyldt felt
Kristian Thorup & Kristian Haug
SMAGEN AF RETFÆRDIGHED
– Fairtrades legitimering af kapitalismen


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
147 - oktober 2016

Tema: Usikkerhed og udelukkelser på arbejdsmarkedet

Dan V. Hirslund & Julie Rahbæk Møller
PREKARIATET
Astrid Stampe Lovelady & Jens Arnholtz
UDSTATIONEREDE BYGNINGSARBEJDERE I DANMARK: MIDLERTIDIGHED I PROCES
Anne Görlich
AT NAVIGERE I USIKKERHED, PREKARISERING OG NEOLIBERAL BEKÆFTIGELSESPOLITIK
Sanne Vinther Nielsen & Danny Fogsgaard
’DET ER JO IKKE SÅDAN, AT VI HAR EN FRI HYLDE’
– TVÆRFAGLIGE REHABILITERINGSTEAMS UNDER LUP
Julie Rahbæk Møller & Jan Bjerregaard
UDVIKLING OG STABILITET – EN ETNOGRAFISK ANALYSE AF DET SOCIALE ARBEJDE PÅ KOFOEDS SKOLE OG I SETTLEMENTET I KØBENHAVN

Birgit Kirkebæk
NÅR DEN DYGTIGE LÆRERS PRAKSIS SKYGGER FOR . . . .  (anm.)

Minitema: Børn mellem viden & politik

Claus Steensgaard
YDRE MOTIVATION VERSUS MENNESKELIGT ENGAGEMENT
Line Togsverd
KORTLÆGNING SOM VIDENSBASERING AF PÆDAGOGIK
Lotte Hedegaard-Sørensen & Sine Penthin Grumløse
FRA SKOLEPOLITIK TIL LÆRERES KRYDSPRES I PRAKSIS
Anja Marschall
TIL BARNETS BEDSTE – MED FORÆLDREANSVARSLOVEN I HÅNDEN

Iram Khawaja & Hanne Knudsen
NÅR FÆLLESSKABET STÅR OG FALDER MED DEN ENKELTE ELEVS FORHOLD TIL SIG SELV
Peter Thielst
DA NEURASTENIEN KOM TIL BYEN – ELLER: HOW STRESS WAS BORN
Klavs Birkholm
IKKE LIGEFREM NOGET LYSTHUS (anm.) 
Knud Vilby
GAMLE TYRKERE I DANMARK: DET ER IKKE SJOVT (anm.)
Benny Lihme
SOCIOSKÆLVENES BY (anm.)
Knud Vilby
DET SKRIDER AD HELVEDE TIL (anm.) 
Mogens Jensen
FORTÆLLINGER FORMIDLER KOMPLEKSITET (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
146 - juni 2016

Ning de Coninck-Smith
GRÆNSER – en del af skolens orden
Justine Grønbæk Pors
DEN ÅBNE SKOLE OG DET AUTENTISKE MELLEMRUM MELLEM SKOLEN OG VIRKELIGHEDEN
Mathilde Hjerrild Carlsen & Nana Vaaben
GRÆNSELØSE ORGANISATIONER – FRA CO-CREATION TIL CO-STABILIZATION
Iram Khawaja & Hanne Knudsen
BEKYMRINGSSAMTALEN.
Da skolen blev facilitator af forældresamarbejde om elevens selvinklusion
Carsten Bendixen & Jens Christian Jacobsen
KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
– en ny formel for arbejdsmarkedstilpasning?
Knud Vilby
SÅDAN ER KAPITALISMEN.
En kapitalistisk økonom gennemhuller frimarkedsideologernes Liberal Alliance-argumenter (anm.)
Peter Bundesen
KONKURRENCESTATSBEGREBET ER NEDSLIDT
Peter Thielst
MENNESKERETTIGHEDER MIG HER OG MENNESKERETTIGHEDER MIG DÉR (anm.)
Benny Lihme
FORSTYRRELSER I DET RØD-HVIDE (anm.)
Pernille Mørch Jensen
OM PSYKIATRIENS SYGDOMSBEGREB OG HVAD DET GØR
Kristian Thorup
MELLEM SANDHED OG ILLUSION
– Marx’ dialektiske ideologibegreb og dets relevans i dag
Benny Lihme
SORTSYN (anm.)
Morten Thing
BEVÆGENDE BOG MED FREMTID SOM KLASSIKER (anm.)
John Hatting
FOREBYGGELSE AF AL SLAGS KRIMINALITET (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
145 - marts 2016

Kenn Warming
MÆND I OMSORGSFAG
– KARRIEREMOTIVATIONER OG -ORIENTERINGER
Eva Børjesson Buus
NÅR BRUGERINDDRAGELSE ER VANSKELIG
Dorthe Høvids
FORHANDLINGER AF HANDLEPLANENS STATUS I ARBEJDET MED UNGE I UDSATTE POSITIONER
Knud Vilby
IKKE ÆLDREBYRDE – IKKE GRÅT GULD (anm.)
Birgit Kirkebæk
DET OPTIMEREDE MENNESKE (anm.)
Knud Vilby
KAN VI BRYDE MED DØDSSPIRALEN? (anm.)
Michala Yun-Joo Schlichtkrull
ET ADOPTIONSSYSTEM I KRISE (anm.)
Niels Mattsson Johansen
DEN NEOLIBERALE KONKURRENCESTATS PÆDAGOGISKE TIDEHVERV – FRA BORGERDANNELSE TIL LÆRINGSTEORI
David Thore Gravesen, Amela Pacuka, Anne Mette Buus,
Torben Munkholm og Brian Høyer Lorentsen
FORSKELLIG BAGGRUND – FORSKELLIG PÆDAGOGIK
– OM SPÆNDINGSFELTET MELLEM FORÆLDREKAPITALER OG PÆDAGOGISK PRAKSIS
Benny Lihme
GØGEREDEN
– ET ESSAY OM UNDERTRYKKELSE I MØDET MELLEM SOCIOLOGI OG LITTERATUR
Morten Thing
KVALME OG VÆMMELSE (anm.)
Birgit Kirkebæk
ET HUDFLETTET LIV (anm.) 
Benny Lihme
STEMMER FRA GHETTOEN:
   1. KÆRLIGHEDENS MISVÆKST  (anm.) 
   2. EN ARABERDRENG VOKSER OP (anm.) 
Benny Lihme
AF MENNESKE ER DU KOMMET,
TIL MENNESKE SKAL DU BLIVE (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
144 - december 2015

Tema: Det Ny Nordiske Køkken

Anders Riel Müller & Jonatan Leer
DET NY NORDISKE KØKKEN
– KRITISKE PERSPEKTIVER
Rikke Andreassen
GASTRONATIONALISME
– EN NOSTALGISK SØGEN EFTER DET NORDISKE
Jonatan Leer
MA(D)SKULINITET I NYNORDISKE KOGEBØGER
Jonas Greve Lysgaard
PUT DIG SELV I GRYDEN! (anm.) 
Arun Micheelsen
EN AUTOETNOGRAFISK FABEL OM TILBLIVELSERNE AF NY NORDISK HVERDAGSMAD
Karen Wistoft
DOGMEMAD TIL BØRN & SUNDHEDSPÆDAGOGER
– EN ARTIKEL OM NY NORDISK NUDGING
Caroline Nyvang
EN NY NORDISK HVERDAG (anm)
Bo Ærenlund Sørensen & Anders Riel Müller
MEYER SOM APPETITVÆKKENDE GATROKAPITALIST
– EN ANALYSE AF CLAUS MEYERS PLACERING I DET SOCIALT ENGAGEREDE FØDEVAREKOMPLEKS

Lykke Larsen
GRØN URBANISME
Hans Bonde
KVINDEFAVORISERING
Jan Krag Jacobsen
MADSOCIOLOGI – ET TEORETISK SUPERMARKED (anm)
Morten Thing
FRA NATTENS GERNINGER TIL LYS OVER LAND (anm)
Morten Thing
NØRREBRONX SOM INDVANDRERBYDEL (anm)
Benny Lihme
MENNESKET HAR FØDDER, IKKE RØDDER . . .
– DANSKE BOSÆTTELSER I AMERIKA (anm)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
143 - oktober 2015

Tema: Dokumentation, Resultatfokus, Evidens

Michael Christensen
FORORD
Hanne Warming
GØR EVIDENS MERE SKADE END GAVN?
Mogens Jensen
FRA FOKUS PÅ EVIDENS TIL KVALITET
Peter Dahler-Larsen
DEN SOCIALE KONSTRUKTION AF RESULTATER
Steen Nepper Larsen
EVIDENS – NITTEN KRITISKE AFORISMER

Flemming Balvig
BEHØVER VI KRIMINALITET?
Line Vikkelsø Slot
TOLKNING I DANSK SUNDHEDSVÆSEN
Kim Rasmussen
BØRN I GLAS – et essay om trends i de
ny daginstitutioner i det 21. århundrede
Morten Thing
HEMMELIGHED ER MAGT (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
142 - juni 2015

Tema: Sociale eksperimenter

Bernhard Jensen & Mathias Bruhn Lohmann
FORORD
Anne Bergvith Sørensen og Andreas Hjorth Frederiksen
HVORDAN VED VI, OM VI TOG FEJL?
Jonathan Breckon
HVORFOR REGERINGER OG VELGØRENDE ORGANISATIONER SKAL EKSPERIMENTERE MED OS
Nina Holm Vohnsen
”FROM SCRATCH TÆNKNING” I SOCIALE EKSPERIMENTER
Knud Ramian
SOCIALE EKSPERIMENTER I VIDENSKABENDE NETVÆRK
Zaid Hassan m.fl.
DET PROTOTYPEUDVIKLENDE PARADIGMES OPSTÅEN
Niels Ploug
EN SÆRLIG DANSK VEJ (anm.)
Morten Thing
ENKELTBILLET TIL AMERIKA OG CANADA PÅ KOMMUNENS REGNING (anm.)
Knud Vilby
KORREKTIV TIL IDEOLOGIDEBATEN MOD DEN OFFENTLIGE SEKTOR (anm.)
Knud Vilby
AKTIVISME: HVORNÅR GIVER DET MENING OG MULIGHEDER? (anm.)
Tina Wilchen Christensen
TIDLIGERE EKSTREMISTERS ERFARINGER SOM NYTTIG VIDEN
Gry Tybjerg Holm, Lea Elkjær, Mira Stenberg Andersen,
Tobias Sander Nielsen & Line Lerche Mørck
HIPHOPKULTUREN – ET FÆLLESSKABENDE OG FRIGØRENDE MULIGHEDSRUM
Benny Lihme
TYSON – EN SORT AMERIKANSK HISTORIE (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
141 - marts 2015

Whistleblowing, det produktive menneske, folkeskole, videoafhøringer af børn, mm.

Erik Mygind du Plessis
WHISTLEBLOWER-ORDNINGER
Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov, Pia Ringø,
Jens Kjaerulff og Rasmus Hoffmann Birk
DET PRODUKTIVE MENNESKE
Inge Marie Skaarup
VERDENS BEDSTE FOLKESKOLE?
– ELLER FANDEN TAGER DE SIDSTE
Anders ”Nold” Petersen
HVIS ALLE BØRN SKAL VÆRE MED I DET STORE FÆLLESSKAB
– ER DER SÅ STADIG PLADS TIL DET NÆRE VENSKAB?
Peter Mikkelsen
SAMFUNDSETISK DANNELSE (anm.)
Sussie Nielsen
DET ER JO FOR BARNETS BEDSTE
– VIDEOAFHØRINGER AF BØRN I SAGER OM SEKSUELT MISBRUG
Niels Christian Barkholt
VIDENSBRO OG VIDENSINFRASTRUKTUR
– OPLÆG TIL REFLEKSION OM VIDENSBASERING I SOCIALT ARBEJDE
Kamilla Pedersen
PERSONLIGE FORTÆLLINGER I EN PSYKIATRIFAGLIG DISKURS
Benny Lihme
PSYKIATRIENS IMPLOSION OG DET SOCIALES GENKOMST
Pernille Jensen
OM SAMTALER (anm.)
Birgit Kirkebæk
AT VÆRE PROFESSIONEL I RELATIONER (anm.)
Bjarne Andersson
LEVEVILKÅR I UDKANTEN (anm.)
Morten Thing
EN SKAMPLET (anm.)
Anders Riel Müller
DET FÆLLES MÅLTID SOM DEMOKRATIETS  GRUNDPILLE (anm.)
Richard Lee Stevens
EN KAMP FOR BEFOLKNINGENS GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER ...  (anm.)
Benny Lihme
SOCIOLOGIEN SOM RÅT KØD (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
140 - december 2014

Tema: Kritik

Anders la Cour
LEDER  ·  KRITIK
Steen Nepper Larsen
KRITIK – ET ESSAY
Rasmus Willig
STATUSHIERAKIERNES NORMATIVE GRADUERINGER
Morten Knudsen
TEORIENS PRAKTISKE VÆSEN
Niels Åkerstrøm Andersen
KAN MAN FUNDERE KRITIK I KRITIKKENS UMULIGHED?
TANKER OM SYSTEMTEORETISK SAMTIDSDIAGNOSTIK
Knud Vilby
OVERKLASSEN ER KLASSEKAMPENS VINDERE  (anm.)
Mogens Jensen
ET INKLUDERENDE EVIDENSBEGREB
Jesper Olesen
NATURVIDENSKABELIGE TALENTER – TILBLIVELSEN AF DET LÆRENDE SUBJEKT I TALENTUDVIKLINGSPROGRAMMER


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
139 - oktober 2014

’Markedet’, grænseløshed, maskulinitet, anmeldelser

Henrik Kaare Nielsen
FETICHISMENS TID
Niels Ploug
DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL (anm.)
Morten Thing
FRA MARX TIL LYKKETOFT (anm.)
François Flahault
DET GRÆNSELØSE BEGÆRS GLIDEBANE
Birgit Kirkebæk
HISTORISK STOF MED REFLEKSIV STYRKE (anm)
Knud Vilby
FRIVILLIGHEDENS MODSÆTNINGER OG PARADOKSER (anm)
Karin Pharès og Erik Sigsgaard
DØGNANBRAGTE UNGE. Om pædagogik og pædagoger
SOLHAVEN – et forældreperspektiv
Camilla Brændstrup Laursen
MASKULINITETENS DILEMMAER
Benny Lihme
ROCKER-BEGRAVELSER 
Rasmus Præstmann Hansen
ER VI ALLESAMMEN MUJAFFA?

ANMELDELSER:
Morten Thing
HJERNEMASSEPRINCIPPET
Mikkel Thorup
TRUSSELSBILLEDER
Benny Lihme
DYREBLIVELSE
John Hatting
MOD LYSERE TIDER
Lars Rasborg
EN FORSIGTIG KRITIK
Benny Lihme
LIDT FOR LIDT


    Kr. 120,- + porto UDSOLGT    
138 - juni 2014

Tema: Resonans

Lars Lorentzon
RESONANSEN – det livgivende i relationen
Michael Freiesleben
NÅR FAGLIGHED SPILLER ANDENVIOLIN
Bjørn Alterhaug
IMPROVISATION OG GEHØR I MUSIK OG MENNESKELIGE RELATIONER
Vibeke Bruun-Toft
FØLELESER I KOMMUNAL SAGSBEHANDLING
Jim Toft
EVNEN TIL AT MÆRKE SIG SELV
Maja Lindemann Sørensen
UNDERSØGELSER OM DET MAGISKE KLIK
Andreas Hjorth Frederiksen & Bernhard Jensen
SYSTEMISK FORANDRING

Benny Lihme
DET HVIDE UFØRE (anm.)   
Paul Gilroy
OBAMA OG NEOLIBERALISERINGEN AF RACEBEGREBET
Allan Madsen
CANNABISKULTUR OG -ØKONOMI
Benny Lihme
HASHENS INKLUSION
– FRA FRIHED TIL TRIVIALITET
Peter Mikkelsen
BØRN I OPBRUDSSAMFUNDET (anm.)
Benny Lihme
UDVANDRERNE (anm.)
Sine Molbæk-Steensig
LØGNEN DER NÆGTER AT DØ (anm.)
Lars Rasborg
TILKNYTNING OG KÆRLIGHED (kommentar)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
137 - februar 2014

Tema: Transnational adoption

Stine Jørgensen
ADOPTION SOM RETLIG RELATION
Matilde Hørmand-Pallesen, Amalie Kønigsfeldt
& Amalie Linde
DEN KAOTISKE BEGYNDELSE – ADOPTION AF AFROTYSKE BØRN TIL DANMARK I TIDEN EFTER 2. VERDENSKRIG
Anders Riel Müller
GUDS VLJE ELLER GLOBALT ANSVAR (anm.)                   
Karen Hvidtfeldt Madsen
”DE STJAL MIN MOR”  – TVANGSADOPTIONER I DDR (anm.)
Boon Young Han
ADOPTIONSHISTORIENS KOREANSKE BABYBOKS
Michael Nebeling Petersen
DEN EGNEDE HOMO
Liv Høyer Rabjerg
FAMILIEN OG LYKKEKOMPLEKSET (anm.)
Mette Larsen
BANAN (anm.)
Lene Myong & Mons Bissenbakker
FORSTYRRET KÆRLIGHED

Henrik Schøneberg
NÆRDØDSMENNESKER
Tina Bømler
ORGANISATION OG BRUGER ELLER ER DET KLIENT?
Frank Ebsen
ENDELIG . . .  (anm.)
Chalotte Glintborg & Ole Svejstrup
KOORDINERING OG REHABILITERING
Peter Mikkelsen
VELFÆRDSARBEJDET – og dets ændrede betingelser (anm.)
Benny Lihme
TÆNK OVER DET KVINDER (anm.)   
Benny Lihme
KLUDDERMOR (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
136 - december 2013

Isolation, race, Lampedusa, beskæftigelse, anmeldelser

Peter Scharff Smith, Thomas Horn,
Johannes F. Nilsen og Marte Rua
ISOLATION I SKANDINAVISKE
Flemming Mikkelsen
INDVANDRING, CIVILSAMFUND OG DEMOKRATI
Benny Lihme
CIVIL USIKKERHED (anm.)
 Loïc Wacquant
SPØRGSMÅLET OM ’RACE’ – ARGUMENTER FOR EN ANALYTIK VEDGØRENDE RACEMÆSSIG DOMINANS
Knud Vilby
MARTIN LUTHER KUNNE IKKE VÆRE BLEVET PEN-MEDLEM (anm.) Morten Thing
JØDERNE, BØGERNE OG ANDEN VERDENSKRIG (anm
Freerk Huisken
LAMPEDUSA
Morten Thing
DERFOR HAR MARX RET!
Inge Marie Skaarup
BESKÆFTIGELSE ELLER PENSION – FRA DEN POLITISKE SLAGMARK
Torsten Erlandsen
ETIK I ARBEJDET MED MENNESKER
Peter Thielst
OG DER FORSKES OG FORSKES – NU OGSÅ I ETIK
Benny Lihme
EN HYPERAKTIV DIAGNOSE
Henrik Eriksen
DØDSENS ALVORLIGT OG VELORGANISERET VÆRK
Karen Ellen Spannow
DANNELSE FOR SOCIALISTISKE MEDBORGERE (anm.)     Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
135 - oktober 2013

Ghettoer, François Flahault, socialt arbejde

Ove Sernhede
UNGDOM, OPTØJER OG SOCIAL MOBILISERING I SVENSKE STORBYER
Loïc Wacquant
TERRITORIAL STIGMATISERING I DEN AVANCEREDE MARGINALITETS TIDSALDER
Benny Lihme
9220 AALBORG ØST – BYDEL ELLER GHETTO (anm.)
Erik Jerlung
DE FØRSTE MENNEKSER HAR ALDRIG EKSISTERET
François Flahault
PROMETHEUS I ULTRALIBERAL UDGAVE
Per Bregengaard
KONKURRENCESTATEN ER GUD?
Birgit Kirkebæk
TÅGEFYRSTER OG NORSK SATIRE satire (anm.)
Peter Thielst
JEG EKSPANDERER MIN
Benny Lihme
KLEM DEM DER KLEMMER (anm.)
Lars Erslev Andersen
DUNKEL SAMTIDSHISTORIE (anm.)
Astrid Stampe Knippel
ET ’UTÆT’ SOCIALT ARBEJDE – ANTROPOLOGISK BLIK PÅ SOCIALT ARBEJDE PÅ ET HERBERG FOR HJEMLØSE I DET POSTSOCIALISTISKE
Niels Christian Barkholt
RELATIONEN MELLEM MEDARBEJDERE OG LEDERE PÅ BØRNEOMRÅDET
Steven Arnfjord
POSITIV MAGT – DELTAGENDE AKTIONSFORSKNING SOM EMPOWERMENT AF SOCIALARBEJDERE I
Yvonne Mørck
VIGITG PRAKSISORIENTERET BOG (anm.)
 Morten Thing
MADAN SECRETARY SOM BARN (anm.)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
134 - juni 2013

Tema: Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu  HYLDEST TIL SOCIOLOGIEN
Loïc Wacquant  EN CASESTUDIE I VIDENSKABELIG HELLIGGØRELSE
Les Back  SKILDRING OG AFSLØRING:
BOURDIEU, FOTOGRAFI OG DET SOCIOLOGISKE LIV
Lene Granzau Juel-Jacobsen  JEG PAKKER MIT BIBLIOTEK NED
Stefan B. Andrade & Kristian B. Karlson KLASSER I DAGENS DANMARK (anmeldelse)
Morten Thing  NYE BØGER TIL VENSTREFLØJEN (anmeldelse)
Knud Vilby  IKKE SKJULT, MEN UFORSTÅELIGT (anmeldelse)
Morten Thing  DET VAR ENGANG EN VELFÆRDSSTAT – OG IMORGEN KOMMER DER EN RIGTIG GOD LØSNING  (anmeldelse) 
Karen Ellen Spannow  OM LIDT BLIVER HER STILLE (anmeldelse)
Inge Marie Skaarup  ANBRAGTE BØRN OG FÆLLESSKABER – SET SOM SOCIAL KAPITAL
Lea Eckert Elkjær og Gry Tybjerg Holm  I LIVSBANEN LEVER DE UNGE DERES DRØMME UD    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
133 - marts 2013

Historiens og økonomiens filantropi

Øjvind Larsen FILANTROPI. DEN NORMATIVE UDVIKLING FRA ANTIKKEN TIL DEN GLOBALE TIDSALDER
Steen Vallentin ET SKRIDT FREM . . . OG TO TILBAGE?
Anders la Cour & Joakim Kromann ØKONOMIENS FILANTROPI – OG DET SPROG DEN FREMSTÅR I
Claus Bryld SOCIALDEMOKRATIET, VELFÆRDSSTATEN OG HVA’ SÅ?
Peter Thielst DER VAR ENGANG EN VELFÆRDSSTAT (en slags anmeldelse)
Adam Johansen SOM PLANLAGT: FLERE FATTIGE OG LANGVARIGT FATTIGE BØRN (kommentar)
Benny Lihme KAPITALISMENS SPEJDERDRENGE (anmeldelse)
Inger Glavind Bo ”DET SKER IKKE FOR MIG” – SOCIAL KATEGORISERING AF VOLDSRAMTE KVINDER
Mads Ananda Lodahl DE TOSPROGEDE OG DE HOMOSEKSUELLE – SYNLIGE OG USYNLIGE MINORITETER I FOLKESKOLEN
Martin Severin Frandsen LOKALSAMFUNDSARBEJDET UNDER ANKLAGE
– ET SVAR TIL AKTUELLE BYTEORETISKE KRITIKERE    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
132 - december 2012

Socialpsykiatri Fængsler  Anmeldelser

Anne Petersen BEHANDLINGSPSYKIATRI OG SOCIALPSYKIATRI – POTATO POTATO
Julie Rahbæk Møller EMBEDSMÆND, SOCIALARBEJDERE OG BORGERE
– EN ANTROPOLOGISK ANALYSE AF MODSÆTNINGER OG LIGHEDER I DEN DANSKE SOCIALFORVALTNING
Niels Erik Heise RAPPORT BESKRIVER DET HELENDE ARBEJDE (anmeldelse)
Birgit Kirkebæk SIG DET TIL EN VOKSEN (anmeldelse)
Tobias Abell PROSTEST ELLER PSYKOSE? (anmeldelse)
Morten Thing anmelder tre bøger: OPGØR MED KOMMUNISMEN, DEN JØDISKE KRIG OG “DA KRIGEN VAR FORBI”
Rasmus Willig ANMELDELSER, VURDERINGER OG KRITIK TJENER SAMFUNDETS STRATIFIKATION (anmeldelse)
Rikke Frank Jørgensen og Peter Scharff Smith FÆNGSLER OG INTERNET – BØR FRIHEDSBERØVEDE HAVE ADGANG TIL NETTET?
Torkil Lauesen ET FOUCAULT’SK TILBAGEBLIK PÅ VRIDSLØSE
Torkil Lauesen STRAFFEPOPULISME (anmeldelse)
Peter Thielst AT SKÆRE ELLER IKKE AT SKÆRE
Benny Lihme AMERICANNESS
Lars Erslev Andersen DEMOKRATI GENTÆNKT (anmeldelse)
Hans Kornø Rasmussen PROBLEMERNES SANDE OMFANG (anmeldelse)
Peter Bundesen JAGTEN PÅ DEN HELLIGE LEDELSESGRAL (anmeldelse)
Claus Bryld VIGTIGT PERSONLIGT OG HISTORISK DOKUMENT (anmeldelse)    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
131 - oktober 2012

Breivik
USA/Palæstina
Dannelse
Menneskearbejde & Læring
Sexarbejdere

Tore Bjørgo  HVORDAN KAN MAN FORSTÅ BEHRING BREIVIKS UDSAGN OG HANDLINGER?
Lars Erslev Andersen  TABTE ILLUSIONER - USA og Palæstinakonflikten
Knud Vilby  TRE BØGER MED KLOGE ORD (anmeldelse)
Linda Lundgaard Andersen  FORFØRENDE RETORIK, AMBIVALENTE AKTØRER OG NEOLIBERAL NØJSOMHED
Per Bregengaard  DANNELSENS SUBSTANS
Jeppe Fuglsang Larsen  LEJRE OG IDENTITETER HOS UNGE ETNISKE MINORITETER
Yvonne Mørck  ”KÆRLIGHEDS-IMMIGRANTER” (anmeldelse)
Michael Hviid Jacobsen  UDFORDRINGER FOR BANDEFORSKNINGEN
Christian Groes-Green  SEXARBEJDE OG MOBILISERING AF PROSTITUEREDE
Dorthe Löyche  PROSTITUTION: ANERKENDELSE OG UNDERKENDELSE - Terapi i skjult agendas skygge
Karen Ellen Spannow  VI FINDER INGEN LØSNINGER I BAKSPEJLET (anmeldelse)    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
130 - juni 2012

Racistisk nervesystem
Dannelse
Bourdieus hjerte
Aalborg Øst

Les Back   KAN MAN STOLE PÅ SINE SANSER? Krig, erindring og det racistiske nervesystem ...
Morten Thing    EN BOG DU SNART SKAL HA’ LÆST! (anmeldelse)

Morten Thing   DEN ETNISKE UDRENSNING AF PALÆSTINA 1947-49 (anmeldelse)
Loïc Wacquant i samtale med Christian Sandbjerg Hansen   BOURDIEUS HJERTE
Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen   TERRITORIAL STIGMATISERING OG LOKAL AUTONOMI
Yvonne Mørck   GENTRIFICERING OG SOCIAL EKSKLUSION: REFLEKSIONER FRA OG OM BERLIN
Hans Kornø Rasmussen   INDVANDRERNES ORGANISERING I DANMARK (anmeldelse)                
Knud Vilby   TÆNK HVIS GIDSLERNE VAR STEWARDESSER FRA SAS (anmeldelse)
Steen Nepper Larsen  DANNELSE - samtidskritiske bud på dannelsestænkningens idéhistorie og uomgængelige aktualitet
Niels Krause-Jensen   VILJEN TIL VIDENSBASERING AF PÆDAGOGIK OG PROFESSION - motiver og projektioner
Per Betzonich-Wilken   DEN SOCIALE MÆTHED - konturer af en mellemtilstand i fællesskabet
Morten Dige   ETIK OG SUCCESKRITERIER I HOSPICEPLEJE
Peter Thielst   KROPPENS TEATER (anmeldelse)    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
129 - marts 2012

Universitetet mellem retorik og realiteter

Tine Rask Eriksen   UNIVERSITETER I VERDENSKLASSE
Øjvind Larsen   DET NØDVENDIGE DEMOKRATI PÅ UNIVERSITETET
Jørgen Øllgaard   USYNLIGE HÆNDER BAG UNI-REFORMERNE
Hans Hauge   UNIVERSITETSRETORIKKEN RETORISK BETRAGTET
Mogens Ove Madsen   DET ENTREPRENANTE UNIVERSITET ER I STÆRK FREMMARCH
Cathrine Hasse   UNIVERSITETET: MED TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FORANDRINGSAGENT
Anders Frøslev Jensen og Claus Emmeche   FRA MARKEDSUNIVERSITET TIL DET BÆREDYGTIGE UNIVERSITET
Benedicta Pécseli   HVORDAN KOMMER MAN BAG OM FORSTANDENS FORHEKSELSE? (anm)
Anette Kynde, Thea Lund Jakobsen og Jeppe Oute Hansen   FORSKELSBEHANDLING - OM PSYKIATRIENS
          STIGMATISERING AF MENNESKER DIAGNOSTICERET MED ’BORDERLINE’
Michael Christensen og Hanne Warming   SÅ RULLER ’SKANDALEN’ IGEN - MERN-SAGEN, ESBJERG-SAGEN
          OG ANDRE BINDESTREGS-SAGER
Pernilla Ouis   RØR VED DET URØRLIGE (anm)    Kr. 140,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
128 - december 2011

Velfærdsteknologi, Fængselsundervisning, Sociologisk fantasi, Al-Qaedas svanesang

Nils Christie  BREIVIK SOM EN AF OS
Lars Erslev Andersen  AL-QAEDAS SVANESANG
          - STATUS OG TILBAGEBLIK PÅ 10 ÅRS KRIG MOD (AL-QAEDA-)TERRORISME
Benny Lihme  MANDEN MED MANGE EGENSKABER
Susanne Bækgaard Holm  OMSORG & OVERVÅGNING
Karina Vanderskrog  HVORDAN ER DET EGENTLIG,
          DET STÅR TIL MED FÆNGSELSUNDERVISNINGEN?
Peter Koudahl  95% SYNDROMET (anm)
Niels Ploug  STATEN, KONKURRENCEN, KONTROLLEN OG ULIGHEDEN (triple-anm)
Karen Ellen Spannow  FREMTIDEN OG FRIHEDEN KAN FINDES I LIGHEDEN (anm)
Benny Lihme  1983-1993: WEIWEI I NEW YORK
Birger Steen Nielsen  VINDEN BLÆSER PÅ SPØRGSMÅL OG SVAR
          - OM KRITISK HUMANISME OG UNIVERSITETETS OPGAVE IDAG
Allan Madsen  SOCIOLOGISK FANTASI
Flemming Røgilds  FIKTIONENS SANDHED
Karen Ellen Spannow  DEN NØDVENDIGE VIDEN - OG DEN HJERTESKÆRENDE (anm)
Benny Lihme  REALITETERNES VERDEN (anm)
Benny Lihme  FORSKELLIG OPTIK, FORSKELLIG VIRKELIGHED (anm)
Tom Ritchie  DROP ANERKENDELSE - TÆNK NYT
Søren Gundelach  FORMGIVNING AF BARNDOM (anm)
Morten Thing  FRA KOLD KOMMUNISME TIL KOLD KRIG (anm)


    Kr. 110,- + porto  BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
127 - oktober 2011

Konvivialitet, Oslo, Tyrkiske ældre, Ludomani

Ove Sernhede  RESONANS - DEN SOCIALE URO I ENGLAND        
Paul Gilroy  KONVIVIALITET OG POSTKOLONIALE PLURALITETER
Freerk Huisken  DOBBELTATTENTATET I OSLO
Knud Vilby  VREDE MODBORGERE
          anm af Aydin Soei: Vrede unge mænd. Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark  
Johs Bertelsen  KÆRLIGHED, MAGT OG RETFÆRDIGHED
          anm af: Søren Juul: Solidaritet, anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft
Christine E. Swane & Üzeyir Tireli  TYRKISKE ÆLDRES BESTRÆBELSER PÅ AT FØLE SIG HJEMME
Kirsten Andreassen & Karen Prins  
          “DET VAR VILDT HÅRDT - MEN JEG VILLE TIL ENHVER TID GØRE DET IGEN”
Joachim Wrang  FRA BENTHAMS PANOPTIKON TIL NUTIDENS AMERIKANSKE FÆNGSELSBILLEDER
          anm af Jeremy Bentham: Panoptikon - magtens øje,
          Devika Sharma: Amerikanske fængselsbilleder, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie nr. 55
Silla Marie Jensen & Nynne Pedersen Elholm  FÆLLESSKABER I ET GRÆNSELAND
Simon Sjørup Simonsen  LUDOMANI OG PENGE - MÆND OG MISBRUG
Karen Ellen Spannow  TYND, TANDLØS OG TANTET
          anm af Mette Jensen: Mobilitetsmani - Det mobile liv og rejsers betydning for moderne mennesker
Benny Lihme   ENEMY NR 1 anm af: Henrik Höjer: Al Capone. Gangsteren og den amerikanske drøm


    Kr. 110,- + porto  UDSOLGT
126 - juni 2011

Vron Ware  NÅR LIVET SÆTTES PÅ SPIL
Nils Bredsdorff  ARVEN EFTER RUSHDIE
Karsten Jakob Møller  PÅNY EPOKEGØRENDE (anm af Carl von Clausewitz: Om krig)
Mikkel Thorup  BYKRIG
Morten Thing  FIRE ANMELDELSER (Abraham Cahan: Den hvide terror og den røde, 
          Nicolas Werth: Kannibaløen, Susan Abulhawa: Morgen i Jenin, George M. Fredrickson: Racisme)
Richard Lee Stevens  EN KARISMATISK LEDER AF EN SOCIAL BEVÆGELSE MOD URETFÆRDIGHED 
          (anm af Godfrey Hodgson: Martin Luther King: Historien om en drøm)
Benny Lihme  PARK 51
David Dyssegaard Kallick  NEW YORK LESSONS
Mustafa Kemal Topal  MÆND DER IKKE ER VELKOMNE I DANMARK
Jesper Stilling Olesen  NÅR ’ELEVER’ BLIVER ’TALENTER’
Niels Henrik Krause-Jensen  UDVIKLING SOM BESÆTTELSE
Knud Vilby  BIDRAG TIL POLITIKERLEDEN (anm af Christian Kock: De svarer ikke)  
          Fordummende uskikke i den politiske debat.
Karen Ellen Spannow  DET HVIDE VANVID (anm af Jesper Vaczy Kragh: Det hvide snit)
Benny Lihme  ’HVID TERROR’ I ÅRHUS  
          (anm af Charlotte Johannsen: Forklædt som Nazist. En Århushistorie)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
125 - marts 2011

Kunsten at lytte, Narrativt blik, Usynlige betragtere, Solidaritet

Les Back  KUNSTEN AT LYTTE
Per Betzonich-Wilken  KRÆNKELSERNES KABINET
Thomas Søgaard-Jensen  DE USYNLIGE BETRAGTERE
Lars Erslev Andersen  DEN AUTORITÆRE TENDENS
          (anm af Peter Høilund: Frygtens ret)
Jens Hjort Andersen  BOLIG OG BEDRING
Michael Kaster  ER VI VIRKELIG ALLESAMMEN SYGE?
          (anm af Svend Brinkmann (red.): Det diagnosticerede liv - sygdom uden grænser)
Søren Juul  SOLIDARITET I DEN FLYDENDE MODERNITET
Tom Ritchie  DET NARRATIVE BLIK
Knud Vilby  SKUFFENDE HISTORIESKRIVNING OM VELFÆRDSSAMFUNDET
          (anm af Gunnar Viby Mogensen: Det danske Velfærdssamfunds Historie. Tiden efter 1970)
Preben Etwil  OFFENTLIG KVALITET DER GIK OP I HAT OG BRILLER 
          (anm af L. Dalsgaard og H. Jørgensen:
          Kvaliteten der blev væk - kvalitetsreform og modernisering af den offentlige sektor)
Christina Bornemann Surel og Charlotte Firing  EN STØRRE FORBUNDENHED MED HELHEDEN
Kari Berg  MAGT OG AFMAGT I OFFENTLIG OMSORG
Karen Ellen Spannow  ET BRÆNDENDE DILEMMA
FRA HESTENS EGEN MUND (anm af Ayaan Hirsi Ali: Nomaden)
Benny Lihme  DANSK FUNDAMENTALISME
          (anm af Susanne Benderfeldt & Trine Lundager: Vorherres lille vidne)


    Kr. 140,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen - husk evt. EAN)
124 - december 2010

PROFESSIONER I FORANDRING - GÆSTEREDAKTION
Birte Hedegaard Larsen, Erik Hygum, Søren Gytz Olesen, Peter Møller Pedersen
(alle VIA-University College) og Annick Prieur (Aalborg Universitet)

Annick Prieur  VELFÆRDSSTATENS PROFESSIONER I FORANDRING
Ellen Broge Christensen og Birte Hedegaard Larsen  SYGEPLEJERSKEUDDANNELSENS HISTORIE
Birte Hedegaard Larsen, Kirsten Tarri Bak,
          Ellen Broge Christensen, Turid Gregersen og Anita Lyngsø  
          ET SYGEPLEJERSKELIV MELLEM OMSORGSRATIONALITET OG TEKNISK RATIONALITET
Jan Erik Røjkjær Rasmussen  BIDRAG TIL SOCIALRÅDGIVER-PROFESSIONENS HISTORIE
Erik Hygum, Elsebeth Kirk, Marie Christine Ludvigsen og Jan Erik Røjkjær Rasmussen  
          NÅR PRESSET BLIVER FOR STORT - OM SOCIALRÅDGIVERES ARBEJDSLIV
Morten Anker Hansen, Brian Høyer Lorentsen, Peter Møller Pedersen og David Thore Gravesen   
          PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE - SET I LYSET AF VELFÆRDSSTATENS UDVIKLING
Morten Anker Hansen, Brian Høyer Lorentsen, Peter Møller Pedersen og David Thore Gravesen   
          FORANDRINGENS VINDE BLÆSER - PÆDAGOGER UDFORDRES
Kurt Lyhne, Peer S. Daugbjerg og Søren Gytz Olesen   
          LÆRERUDDANNELSENS HISTORIE 1790-2009
Peer S. Daugbjerg, Kurt Lyhne og Søren Gytz Olesen   
          LÆRERARBEJDE UNDER SOCIAL OMSTRUKTURERING
Per H. Jensen og Annick Prieur  VELFÆRDSSTATENS UDVIKLING – SET FRA FRONTLINJEN


    Kr. 150,- + porto UDSOLGT   
123 - september 2010

NEDSENDT – I MANGEL AF BEDRE

Det store eksperiment
Tine Bryld   BEGYNDELSEN
Birgit Kirkebæk  DE GODE VILJER
Benny Lihme  KUNSTEN AT LYTTE
Tine Bryld  
          ”SÅDAN ER LIVET IKKE, MED DET LIV JEG HAR HAFT, DET MÅ JEG ERKENDE” 
          
”JEG VIDSTE INTET, JEG VAR HELT PÅ BAR BUND”
           FRA BØRNEHJEM TIL AT VÆRE MOR MED SEKS BØRN 
          ”BØRNEHJEMSBØRNENE HAVDE NÆRMEST BEDRE VILKÅR END BYENS EGNE BORGERE” 
          ”GLEMTE BØRN” TIL DANSKE ADOPTIVHJEM 
          LANDSHØVDINGENS BREV OM FORMIDLING AF ADOPTIONER
Gitte Tróndheim  GRØNLANDSK ADOPTION – ET VIGTIGT ELEMENT I GRØNLANDSK SLÆGTSKAB
Tine Bryld  HVEM ER MIN FAR?
Tida Ravn  DANSKE FÆDRE – STÅ FREM!
Tine Bryld  PRESSE OG POLITIKERE – I LYST OG NØD

Et land uden fængsler
Evy Frantzsen  DE BORTDØMTE – ET ARKIVSTUDIE AF GRØNLANDSKE HERSTEDVESTERFANGER
Thorkild Høyer  UD PÅ ISEN ELLER NED TIL DANMARK – GRØNLÆNDERE I FÆNGSEL PÅ UBESTEMT TID I DANMARK
Tine Bryld  DA DE USYNLIGE BLEV SYNLIGE
Peter Sindal Lundsberg  NOGLE BETRAGTNINGER OM RETSREFORMEN – SET FRA GRØNLAND
Leif Senholt  RETSREFORMEN I GRØNLAND

Nedsendte handicappede
Benny Lihme  EN SÆR FORSORGSHISTORIE
Stine Grønbæk Jensen  ”ER DER NOGLE ÅNDSSVAGE HER?”

Anmeldelser
Ida Koch: Conni Gregersen: Livsmod – socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af børn i Grønland. Illustreret af Niels Motzfeldt.
Erik Gant: Kirsten Hastrup: Vinterens hjerte – Knud Rasmussen og hans tid.
Benny Lihme: Linda Riber: Grønland – Verden er, som vi tænker den.
Flemming Jensen: Jakob. Ét menneske – to verdener.


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
122 - maj 2010

Sænk den kriminelle højde
Tavs viden, Sundhed, Frivillighedspolitik

Kirsten Weber  TAVS VIDEN
Kirsten Poulsgaard  DEN USYNLIGE PROFESSIONSRELEVANTE FORSKNING
Niels Ploug  “KOMMISSIONSFÆNOMENET” (anm)
Asger Sørensen  “MIDT I SAMMENBRUDDET” (anm – bøger om universitet, forskning og videnskab)
Per Betzonich-Wilken  TOLKNINGENS TYRANNI
Kari Kragh Blume Dahl  VELFÆRDSMODEL ELLER UDDANNELSESKRISE
Birgit Land & Kirsten Bransholm Pedersen  SUNDHED – ET INDIVIDUELT ELLER SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR?
Gitte Stylsvig Lorenzen & Malene Roland Pedersen  MERE MAGT I SUNDHED
Anders la Cour  STATENS FRIVILLIGHEDSPOLITIK OP PÅ BRIKSEN
Nils Bredsdorff  RENGØRING PÅ RØD STUE (anm – Venstrefløjen, religionskritikken, xenofobien og racismen
Peter Thielst  DET LEVENDE ORD & DE DØDE GUDER (anm)
Knud Vilby  DET LIBERALE SAMFUNDS INTEGRATIONSTILBUD ER NEUTRALT (anm)
Lisbeth Ahlgren  INGEN SKAL KUNNE SIGE: VI VIDSTE DET IKKE! (anm)
Karen Ellen Spannow  BALLADEN I ASIENS STORE VEJKRYDS (anm)
Karen Ellen Spannow  DEMOKRATI KAN ALDRIG FREMTVINGES MED VÅBEN
          – HELLER IKKE I AFGHANISTAN (anm)
Benny Lihme  BRUN I DANMARK – VIRKELIGHEDENS FRIKTIONER SOM FIKTION (anm)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
121 - marts 2010

Los Angeles bander, De heteroseksuelles skole, Den ensomme død

James Diego Vigil  GADEBANDER OG INITIATIVER TIL FORBEDRING AF LOKALSAMFUNDETS SUNDHED
Benny Lihme  MIN SEKRETÆR, MISS GOOGLE
Karen Siercke og Luise Jørgensen  ORDSKÆLV!
Signe Jensen  FAR!
Benny Lihme  FRIHED BAG TREMMER
Line Barfod  FRA UNGDOMSLIV TIL PARKERINGSPLADS (anm.)
Knud Vilby  ET ÅBENT BREV OM DANMARKS FRIHEDS- OG RETSTILSTAND
Helene Ratner, Tobias Bang, Katrine Syppli Kohl & Stephan Viftrup  ET SPØRGSMÅL OM VILJE
          – EN ANALYSE AF DR´S INTEGRATIONSKAMPAGNE “JOB FOR ALLE”
Mads Ananda Lodahl  DE HETEROSEKSUELLES SKOLE
Ida Holst & Michael Hviid Jacobsen  HELT ALENE – DEN GODE,
          DEN DÅRLIGE OG DEN SOCIALE DØD I DET DANSKE SAMFUND
 
ANMELDELSER
Benny Lihme  UNDER DÆKKE
Nanna Kalinka Bjerke  KVINDEN ELLER BOGEN?
Benny Lihme  KARRIEREPIGEKVINDER
Karen Ellen Spannow  HVORDAN MAN UNDGÅR AT BLIVE TAGET – PÅ ORDET OG SÅDAN


    Kr. 140,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
120 - december 2009

Tema: Børn, daginstitutioner, forandring

Søren Smidt og Marianne Malmgren  MENS VI VENTER PÅ DEN PÆDAGOGISKE UDVIKLING
Ulla Liberg og Søren Smidt  BERIT BAE PÅ BESØG
Rie Haslund, Rikke Sværke Madsen og Erik Sigsgaard  SMÅ BØRNS LÆRING
Jytte Hare  ALT DETTE MÅLERI...
Vibe Larsen  DAGINSTITUTIONER I ET MULTIETNISK SAMFUND
Suzanne Krogh og Søren Smidt  ”KAN DU GÆTTE HVEM JEG ER?”
Bo Ertmann  KONFLIKTER I FORÆLDRESAMARBEJDET?
Birthe Harboe og Lotte Georg  UDE PÅ AMAGER – INDE PÅ NØRREBRO
          – EKSEMPLER FRA KØBENHAVNS KOMMUNES FAMILIEPLADSPROJEKT
Ida Schwartz  LIV MED PÆDAGOGER
Tina Bømler  LÆSEVÆRDIG MOSAIK (anm)
Benny Lihme  HOMO CREATOR
Torkil Lauesen  EFTERRETNINGSTJENESTENS NATUR 

ANMELDELSER
Lars Erslev Andersen: FAGRE NYE AMERIKA
Kim Rasmussen: NÅR KRITIKKENS FÆRDSELSÅRE FORBLØDER
Benedicta Pécseli: OPLEVELSEN AF IDENTITET
Arne Fribo: NY GENRE AF PÆDAGOGISKE TEKSTER
Benny Lihme: MODSÆTNINGSFYLDT


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
119 - september 2009

USA, Islamistisk radikalisering, Emancipation, Carl Schmitt

Loïc Waquant DEN NYLIBERALE STATS OPBYGNING
Benny Lihme  GADEBANDER – interview med Suhdir Venkatesh
Jørgen Staun  ISLAMISTISK RADIKALISERING – afsked med simple forestillinger
Morten Thing  DET ULYKKELIGE ARABIEN (anm)
Farwha Nielsen  ÆRBARHEDENS KODEKS – skilsmisser blandt etniske minoritetskvinder
Rasmus Willig  EMANCIPATION
Peter Højlund  DEM DEMORALISEREDE MESTERTÆNKER  Om Carl Schmitt
Tina Bømler  FRA OMSORG OG STØTTE TIL AKTIVERING OG TVANG
Karen Ellen Spannow  GLOBALE GYS, GROV GRÅDIGHED, GLAT GRUSOMHED OG GOLD GRÆMMELSE (anm)
Peter Thielst  TRO PÅ HELBRED OG TVIVL PÅ SYGDOM (anm)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
118 - maj 2009

TEMA: HIPHOP & SKOLE & FOLKEOPLYSNING

Ove Sernhede  TERRITORIAL STIGMATISERING
Rickard Jonsson  ’HIPHOPPERNE LIGGER JO HELLER IKKE HØJT OPPE!’
Johan Söderman  HIPHOP SOM HÅNDVÆRK, PÆDAGOGIK OG AKTIVISME
Benny Lihme  HIPHOP I AKADEMIA
anm af Birgitte Stougaard Pedersen og Mads Krogh (red.): Hiphop i Skandinavien
Annette Olesen og Sune Qvotrup Jensen  ’FUCKING MANGE TUSSER’
Joachim Wrang  FRA MANHATTAN TIL CHRISTIANSBORG
anm af Loïc Wacquant: Fattigdommens fængsler
Svend Brinkmann og Peter Triantafillou  OM DEN BLØDE OG HÅRDE STYRING AF DET UDVIKLENDE SELV
Karen Ellen Spannow  HVORFOR ER LYKKEN SÅ LUNEFULD OG HVORFOR ER LIVET SÅ LANGT
anm af Thomas Hylland Eriksen: Jagten på lykken i overflodssamfundet
Svend Brinkmann  FRA PSY-VIDENSKABER TIL BIO-VIDENSKABER
anm af Nikolas Rose: Livets politik: Biomedicin, magt og subjektivitet i det 21. århundrede
Lotte Kjær Guld  Coaching: IDEEN OM FRIHED ER KULTUREL NARREFISSE
Peter Goetz  FRIHED, MAGT OG KONSULENTER


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
117 - marts 2009

Tema: BLEKINGEGADE – TYVE ÅRS DOBBELTLIV

Niels Jørgensen, Torkil Lauesen og Jan Weimann  DET HANDLER OM POLITIK
Peter Thielst  HVAD ER DER GALT MED PIRATOS?
          anm af Mikkel Thorup: Pirater, terrorister og stater
Benny Lihme  EKSTREM SELVREALISERING
          anm af Stefan Aust: Rote Arme Fraktion og Peter-Jürgen Boock:
          Bortførelsen og Henrettelsen af Hanns-Martin Schleyer
Morten Thing  ADSKILLELSENS MANGEL PÅ POLITIK anm af
          Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt: Adskillelsens politik
Jakob Egholm Feldt  KRIGEN I GAZA
Per Betzonich-Wilken  TOLERANCEDRAB
Birgit Kirkebæk  “NEDSENDT TIL DANMARK” anm af
          Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge: Grønlændere med handicap nedsendt til Danmark
Birgit Kirkebæk  EN EFTERTÆNKSOM BOG anm af
          Ivar Morken: Normalitet og afvigelse. Specialpædagogiske udfordringer – en introduktion
Preben Etwil  UDDANNELSE ER NØGLEN TIL VELLYKKET INTEGRATION anm af
          Torben Tranæs (red.): Indvandrere og det danske uddannelsessystem


118      Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
116 - december 2008

Universiteternes selvstyre, Paideia, Cape Town, Obama, Hjemløs, Prostitution

Nils Bredsdorff  GENINDFØR UNIVERSITETERNES
Øjvind Larsen  PAIDEIA
Bjarne Andersson  HÅNDVÆRKSPRAKSIS – I AKADEMIA
          anm af Richard Sennett: The Craftsman.
Niels Fastrup  HØJREDREJNINGEN VENDER NEDAD, IKKE OPAD
          – en kommentar til Rune Lykkeberg: Kampen om sandhederne.
Nils Bredsdorff  DEMOKRATIHISTORISK SET
          anm af Tim Knudsen: Fra folkestyre til markedsøkonomi.
Steffen Jensen  AT LEVE MED RACEFORDOMME OG FINDE LIV I SYDAFRIKANSKE GHETTOER
Steffen Jensen  FARVEDE UNGE MÆNDS STRATEGIER I CAPE TOWN
Benny Lihme  “NO-DRAMA OBAMA”
Knud Vilby  SMÅ DANSKERE – STØRRE BRITER
          anm af Jakob Illeborg: Danmark set udefra.
Preben Etwil  BIDRAG TIL EN NUANCERET INDVANDRERDEBAT anm af
          Flemming Mikkelsen: Indvandring og integration.
Pia Myrthue HJEMLØS – SÅ ER MAN DA NOGET
Tina Bømler  PROSTITUTIONSSLUDREN
Christian Aabro  SOCIALPÆDAGOGISK FIGHT NIGHT anm af
          Roger Mathiesen: Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap og
          Jan Storø: Sosialpedagogisk praksis.
Inge Weicher  FAGET PÆDAGOGIK anm af Faget
          pædagogik, red. Karsten Tuft og Christian Aabro.
Mikkel Justesen og Tina Standhart  HVORFOR GÅR DET GALT MED OMSORGEN?
Ning de Coninck-Smith  DET UPERFEKTE BARN anm af
          Det uperfekte barn og Sigrid Riises bedste råd.
Peter Thielst  MAGISK TÆNKNING anm af Søren Hertz: Børne- og ungdomspsykiatri.
SÅ KØNSFORSK DA! anm af Nina Lykke:
          Kønsforskning og Feministiske tænkere, red. af Dorte Marie Søndergaard


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
115 - oktober 2008

TEMA: SOCIALPSYKIATRI

Benny Lihme  KENDTE DEPRESSIVE
Alain Topor  ER PENGE TERAPEUTISKE?
Katarina Persson-Pagels & Alain Topor  AT ARBEJDE MED BRUGERNES
’ØNSKEMÅL’ – METODEUDVIKLING INDEN FOR SOCIALPSYKIATRIEN
Birgit Kirkebæk  ANDET OG MERE END EN PERSONLIG BERETNING (anm)
Pernille Jensen  FORSVAR FOR FORTSAT FÆLLES UNDREN (anm)
Helle Strunge  EN NY DISCIPLINERINGSSTRATEGI?
          – BRUGERINDDRAGELSE I DET SOCIALE ARBEJDE
SOM ET DEMOKRATISK (SKUE)SPIL
Benny Lihme  NÅR DISKURSER MØDES
Laila Walther  SOCIALRÅDGIVERFAGET  – FØR OG NU
Claus Bjerring  KURT TUCHOLSKY
David Dyssegaard Kallick & Danny Goldfield (foto)  MADE IN NEW YORK
Lars Fr. H. Svendsen  FRYGTENS POLITIK  

ANMELDELSER:
Morten Thing  ’FRA HVILKEN BEFRIELSE?’ TIL ’HVILKEN BEFRIELSE!’
Knud Vilby  BARE DET DOG HAVDE VÆRET FIKTION
Lars Erslev Andersen  AL-QUAIDAS TIDLIGE HISTORIE AFDÆKKET PÅ MESTERLIG VIS
Preben Etwil  FORBRYDELSE OG (UFORMEL) STRAF
Karen Ellen Spannow  DET USYNLIGE FORBLIVER USYNLIGT
Karen Ellen Spannow  SEXOLOGI PÅ DEN USEXEDE MÅDE


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
114 - juni 2008

Pensionistmigration, Unges raseri, Tørklædenormalisering

Anne Leonora Blaakilde  PENSIONISTMIGRATION
Benedicta Pécseli  HVAD ER EN GRÆNSE?
          – GRÆNSER ER FRIGØRENDE FOR NOGLE OG DIREKTE DØDELIGE FOR ANDRE
Nur Beier  TØRKLÆDEFÆNOMENET – MOD EN NORMALISERING?
Jeppe Wedel-Brandt   MOD MUREN
          – OM UNGE BANLIEUSARDER OG DE FRANSKE FORSTADSOPTØJER 2005
Karl Held  HVORDAN MAN KAN BRUGE UNGES VOLDSANVENDELSE
          – TIL AT AGITERE FOR STATENS BRUG AF VOLD
Interview med Freerk Huisken  UDLÆNDINGE, UNGE, KRIMINELLE
Nils Bredsdorff   DER FINDES IKKE HØFLIG YTRINGSFRIHED (essay-anm)
Birger Steen Nielsen  MILITARISME ELLER DEMOKRATI.
          HVORFOR DET ER NØDVENDIGT AT GENPOLITISERE POLITIKKEN (essay-anm)
Christian Aabro  PÆDAGOGER – EN INVASIV ART?
Alf Ronnby  DEN SOCIALE HØJSKOLES (FOR)TABTE SJÆL
Knud Vilby  HVORFOR DEMONTERE DEN DANSKE MODEL, DER HAR GIVET SUCCES? (anm)
Karen Ellen Spannow  BØH TIL VERDENS LYKKELIGSTE BEFOLKNING (anm)
Benny Lihme  MISBRUG AF BRUGERBEGREBET? (anm)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
113 - marts 2008

TEMA: SAMMENHÆNGSKRAFT

Lars Skov Henriksen og Annick Prieur  SAMMENHÆNGSKRAFT – NOGEN IMOD?
Gunnar Olofsson  BEGREBET “SOCIAL INTEGRATION”
Antje Gimmler  VÆRDIPOLITIK ELLER STRUKTURPOLITIK
          – OM SAMMENHÆNGSKRAFT OG MORALSK FORFALD
Jens Tonboe  SAMMENHÆNGSKRAFT – TILBØJELIGHED ELLER PLIGT?
Per H. Jensen og Annick Prieur  EUROPÆISKE DRØMME OG DANSKE TRUSSELSBILLEDER –
          SAMMENHÆNGSKRAFT I POLITISK DISKURS
Lars Skov Henriksen  TILLID TIL HINANDEN – NOGLE REFLEKSIONER
Anja Jørgensen  HVORDAN SKABES LOKALE FÆLLESSKABER?
Michael Hviid Jacobsen  DET ABSURDE SAMFUND
          – OM SAMMENHÆNGSKRAFTEN I DEN MIKROSOCIALE ORDEN
Morten Thing  ANTITERRORISMEN (anm)
Preben Etwil  BEFRIENDE MANGFOLDIGHED (anm)
Benny Lihme  FRA DOKUMENTATIONSBYRDE TIL SVAG TÆNKNING (anm)
Stephen Dobson  ETISK SOCIOLOGI VED EN SKILLEVEJ


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
112 - december 2007

TEMA: ARBEJDE OG LIV I DEN NYE KAPITALISME – FAGBEVÆGELSEN VED EN SKILLEVEJ

Janne Gleerup, Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Niels Warring
          “STÅR VI STILLE, SAKKER VI BAGUD . . .”
Kurt Aagaard Nielsen og Niels Warring  FAGFORENINGEN SET I HVERDAGSLIVETS ØJENHØJDE
Niels Warring og Janne Gleerup  EN NY SOLIDARITET, EN NY ORIENTERING MOD ARBEJDET  . . .
Steen Scheuer  ERODERES DEN DANSKE MODEL?
Steen Scheuer  MEDLEMMERNES FAGBEVÆGELSE?
Jo Krøjer  MÆND, KVINDER OG FAGBEVÆGELSE
Henrik Lund  GRÆNSELØSE ARBEJDSVILKÅR
Birger Steen Nielsen  AT LAVE NOGET FOR DETS EGEN SKYLD
Daniel Fleming og Henrik Søborg  FAGBEVÆGELSENS SVAGE INTERNATIONAL
          POSITION OVER FOR DEN INTERNATIONALE KAPITAL
Daniel Fleming  FRA MODSTAND TIL PROAKTIV OMSTILLING
Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen  EN SOLIDARISK ØKONOMI
          – FAGBEVÆGELSENS OPGAVE OG CHANCE
Janne Gleerup, Niels Warring, Birger Steen Nielsen  FREMTIDENS FAGBEVÆGELSE
          – SAMTALER MED TRE FAGBEVÆGELSESLEDERE
Birger Steen Nielsen  SOM SAGT – LILLE POLITISK (KORREKT) LEKSIKON


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
111 - december 2007

Vensrefløj/Blekingegade, 68-nykapitalisme, Muslimisering, Socialpædagogik

Morten Thing  BLEKINGEGADE 20 ÅR SENERE
Mikkel Thorup  1968 OG DEN NYE KAPITALISME
Mustafa Kemal Topal   NÅR BØRN PÅVIRKER DERES FAMILIE RELIGIØST
Benny Lihme  “AMERICANIZATION” (anm)
Nur Beier  “GUD ELSKER SMUKKE MENNESKER” – EN FORTÆLLING OM ASMA
Benedicta Pécseli  MUSIKALSKE AKTIONER
Søren Hegstrup  HVEM SÆTTER AGENDAEN FOR SOCIALPÆDAGOGISK UDDANNELSE?
Benny Lihme  SOCIALE FÆNGSLER
Joachim Wrang  STATUSANGST OG MAKEOVERMANI (dobbeltanm)
Peter Thielst  “AN APPLE A DAY” (anm)
Preben Etwil  VELFÆRD MED MANGE FREMTRÆDELSESFORMER (anm)
Jytte Willadsen  PSYKIATRI I 150 ÅR – HVORNÅR GLASNOST?
Knud Vilby  NÅR VERDEN ER ANDERLEDES END DANMARK – SELV I DANMARK (anm)
Sebastian Tutenges  RUSENS SLAGSIDE (anm)
Peter Thielst  SLENTRE OP AD VESTERGADE . . (anm)


    Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
110 - oktober 2007

Ulla Sjøberg Nielsen og Anette Skjold  DET FRAVÆRENDE NÆRVÆR
Pia Myrthue  SUNDHED FORSTÅET SOM MORALSK FORSVARLIG LIVSSTIL
Edith Mandrup Rønn  FORRYKTHED I FORNUFTENS FELT
Birgit Kirkebæk  DET HVIDE SNIT
Birgit Kirkebæk  FRA OVERMENNESKE TIL UNESCO-MENNESKE  
Benny Lihme  NÅR FAMILIE BLIVER TIL FORÆLDRE
Henrik Vesterhauge-Petersen  DEN LØSNINGSFOKUSEREDE METODE I ARBEJDET MED
          TRUEDE BØRN OG DERES FAMILIER
Preben Etwil  TIL KAMP MOD DE ULIGE CHANCER (anm)
Knud Vilby  NÅR SAMFUNDETS RUM FOR REFLEKSION FORSVINDER (anm)
Lasse Thomassen  YTRINGSFRIHED, RELIGION OG IDENTITET (anm)
Benny Lihme  SAMLEANMELDELSE
          Kan skyld gøres op i procenter?          
          Fotografisk stress disorder.
          Defektologi som stor romankunst.
          Schizofreni – ikke en kronisk sygdom!


118      Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
109 - juni 2007

Afføringsteknologi, Nansensgade, Thomas Ziehe, “Pas på nerverne”

Eva Munk-Madsen  NÅR SEX ER EN RET  – HVEM HAR SÅ PLIGT?
Anders la Cour  AFFØRINGSSKEMAER SOM TEKNOLOGI
Benny Lihme  CITAT-SURFING (anm)
Benedicta Pécseli  VANE OG VILJE (anm)
Benny Lihme  NY DANSK OG NORSK INSTITUTIONSFORSKNING (anm)
Johan Asplund  BRUG HOVEDET BEDRE
Mustafa Kemal TOPAL  HVOR HAR JEG HJEMME, HVORFRA MIN FREMTID GÅ?
Thomas Ziehe  MENTALITETSÆNDRINGER BLANDT UNGE
Flemming Røgilds  BROBYGGEREN FRA DEGNESTAVNEN
Flemming Røgilds  DET ENGAGEREDE MENNESKE
Morten Thing  NANSENSGADE – EN GADE I GHETTOEN
Morten Thing  Halvvejs til asien og fremmed i København
Morten Thing  DAVID LEVINSKYS OPSTIGNING (anm)
Knud Vilby  “LIVET STRAFFER DEN, DER FAST? – HOLDER DET NATIONALE BLIK” (anm)


118      Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)

108 - marts 2007

TEMA: UNGE SOM TRUSSEL

Alf Ronnby  DET SOCIALE ARBEJDES KUNST
Benny Lihme  JEG FORANDRER MIG (anm)
Jan Jaap Rothuizen og Thorsten Thorstensen  KONTAKT FREM FOR KONTRAKT (anm)
Benny Lihme  SOCIAL KAPITAL PÅ GADEN (anm)
Babak  MIT NAVN ER BABAK
Ove Sernhede  FORSTADENS “TRUENDE” UNGE MÆND
Liv Rex Hansen  NÅR PIGER SLÅR
Benny Lihme  RADIKALE TABERE
Peter Søndergaard  STATEN KONTRA DEN SICILIANSKE MAFIA
Nur Beier  HRANT DINK – IN MEMORIAM
Eline Mørch Jensen  DE FÆDRELANDSLØSE (anm)
Kåre Jansbøl  OM PENGESPIL OG SOCIALT TILHØRSFORHOLD
Per Betzonich-Wilken  UNDERVEJS MED IDEALERNE
Morten Thing  PAYBACK TIME – OM LILLYS OG VORES ANDRES DANMARKSHISTORIE (anm)
Preben Etwil  VINDEREN TAGER DET HELE (anm)


118      Kr. 110,- + porto    BESTIL  (skriv din adresse på mailen – husk evt. EAN)
107 - december 2007

Handicap og bolig, Hvid frygt, André Gorz, Poetisk sociaologi

Niels Fastrup  KAPITALISMEN VAKLER – ANDRÉ GORZ OM VIDENSSAMFUNDET
Niels Fastrup  VIDENSØKONOMI & KAPITALISMENS KRISE ? – EN SAMTALE MED ANDRÉ GORZ
Knud Vilby  DET FORÆLDEDE OG ULIGE USA (anm)
Vron Ware  HVID FRYGT
Preben Etwil  HISTORIEN OM OS SELV (anm)
Nils Bredsdorff  ISLAMISME OG MULTIKULTURALISME (anm)
Stephen Dobson  DEN RÅ UNGDOM – DOKUMENTARFILMINSTRUKTØREN SOM SAMFUNDSFORSKER
Benny Lihme  RAPPORT FRA EN GULVSPAND (anm)
Michael Hviid Jacobsen og Rasmus Antoft  DEN POETISKE FANTASI
          – PERSPEKTIVER I EN POETISK INSPIRERET KREATIV SOCIOLOGI
Maria Ventegodt Liisberg  RETTIGHEDER FOR HANDICAPPEDE PÅ BOLIGOMRÅDET
Jonna Andersen og Ditte Sørensen  BOLIGEN SOM RAMME FOR LIVET
Benny Lihme  KRITISK-KONSTRUKTIV OMSORGSFORSKNING (anm)
Anders la Cour  DEN MENNESKELIGE FAKTOR (anm)
Knud Vilby  RADIKALT INDIVIDUALISERET I RISIKOSAMFUNDET (anm)
Ib Christian Bygbjerg  HÅB OG BEKYMRING (anm)