“PARALLELSAMFUND”

REDAKTIONENS FORORD

3 TRYKTE NUMRE
– fra næste nr.

ONLINE ADGANG
– nu!


Nr. 164 (2021-3) ER UDKOMMET I DECEMBER
TEMA PARALLELSAMFUND

Tidsskriftets stifter og redaktør siden 1988, Benny Lihme, døde primo 2020.
Social Kritik udgives fortsat af Selskabet til Fremme af Social Debat. Læs om redaktion og bestyrelse.

Redaktionsgruppen med Mette Bladt i spidsen udsendte nr. 162 i april 2021 – det første nummer i en ny æra for Social Kritik – læs om kommende numre og calls; bidrag og abonnér!