KOMMENDE NUMRE
og calls

Under opsejling er bl.a. følgende temanumre – flere calls er på vej – du kan bidrage, evt. ved at abonnere!

(tre trykte udgivelser startende med kommende nummer – digital adgang nu til alle udgivelser i indeværende kalenderår)

2022-1 UDSATTE LIV (april, nr. 165)
Nummeret kredser om forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levevilkår, livet for borgere der mere møder den disciplinerende side af velfærdsstaten end den støttende, og det liv som er afhængig af hjælp og støtte for at udfolde sig.
Nr. 165 har vide rammer og handler også om det sociale arbejde, som retter sig imod udsatte grupper eller som kæmper for social retfærdighed, og de dilemmaer der er involveret i frivillig, privat og offentligt hjælp, støtte, mobilisering og modstand. Og det handler også om strukturelle vilkår, politik og regulering både nationalt og globalt.

Call for papers: UDSATTE LIV (senest 15. januar)

2022-2 DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap
(september, nr. 166)

Mennesker med handicap har altid befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag? På trods af velfærdsstaten, – på trods af menneskerettigheder og særlige rettigheder til mennesker med handicap – og på trods af uddannelse af pædagogiske professionelle, kan der være et stort gab mellem formelle deltagelsesrettigheder og faktisk (mangelfuld) deltagelse i det levede liv.
Temanummeret vil derfor særligt belyse, hvordan det står til med deltagelsen i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger – herunder den demokratiske deltagelse for mennesker med handicaps.
Call for papers er på vej fra en gæsteredaktion, der repræsenterer tre forskningsinstitutioner.

Call for papers: HANDICAP (senest 1. maj)

2022-3 december, nr. 167