KOMMENDE NUMRE
og calls

Under opsejling er bl.a. følgende temanumre – flere calls er på vej – du kan bidrage, evt. ved at abonnere!

(tre trykte udgivelser startende med kommende nummer – online adgang nu til alle udgivelser i indeværende kalenderår)

2022-1 UDSATTE LIV
(april, nr. 165 – udkom online 27/4)
Nummeret kredser om forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levevilkår, livet for borgere der mere møder den disciplinerende side af velfærdsstaten end den støttende, og det liv som er afhængig af hjælp og støtte for at udfolde sig.
Af indholdet:
Lærke Jensen: Brun omsorg om hvordan bodegaer kan fungere som en alternativ social indsats, der i nogle tilfælde faciliterer kontakten til det officielle Danmark.
Line Vikkelsø Slot: Etniske minoriteter i politik – oplevede barrierer omhandler nogle af de særlige udfordringer, politikere med etnisk minoritetsbaggrund oplever i deres hverdag.
Hvordan kan man være noget, som ikke findes? Minoritetsetniske LGBT+ personers erfaringer med æresrelateret social kontrol – af Pernille Kvist og Sisse Gøttler – om at få transkønnede familiemedlemmer til at tilpasse sig normerne og skjule eller ændre deres egentlige kønsidentitet.
Børnesynet på anbringelsesområdet – 6 forfattere går i rette med et børnesyn, de f.eks. finder udtrykt i nummeret om Solhaven (nr. 162) og som de finder sår tvivl om børn og unge som kilde til viden om egne anbringelsesforløb.
– og meget, meget mere!

Call for papers: UDSATTE LIV

2022-2 DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap
(september, nr. 166)

Mennesker med handicap har altid befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag? På trods af velfærdsstaten, – på trods af menneskerettigheder og særlige rettigheder til mennesker med handicap – og på trods af uddannelse af pædagogiske professionelle, kan der være et stort gab mellem formelle deltagelsesrettigheder og faktisk (mangelfuld) deltagelse i det levede liv.
Temanummeret vil derfor særligt belyse, hvordan det står til med deltagelsen i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger – herunder den demokratiske deltagelse for mennesker med handicaps.
Call for papers fra en gæsteredaktion, der repræsenterer tre institutioner:

Call for papers: HANDICAP

2022-3 Mine børn, dine børn, statens børn – HVIS BØRN
(december, nr. 167)

Nummeret vil kredse om børn, unge og barndom. Hvem ejer børnene i dag? Hvor frie er de egentlig, og hvad kan de selv bestemme og bør inddrages i? Hvad kan de voksne, og hvad skal vi som samfund? Hvem har ansvar for børn og deres udvikling? Er det forandret efter Covid-19?
Det er de overordnede spørgsmål i temanummeret, der vil handle om børn, forældre, medarbejdere i kommunen, statens institutioner og ikke mindst lovgivning. Den lovgivning, der har fastsat en interneringsalder på 10 år, en kriminel lavalder på 15 år, og først en stemmeret på 18 år.

Call for papers: HVIS BØRN