Skrivevejledning

Kære forfattere,

Vi vil opfordre jer til at indsende artikler med relevans for den samfundsmæssige og socialfaglige debat. Vi modtager gerne artikler der ser kritisk eller konstruktivt på sociale problemer, socialt arbejde, velfærdsstatens udvikling, politik mv.

Vi modtager artikler på dansk, svensk og norsk, og artikler skal ikke være begrænsede til en dansk kontekst, men må gerne tematisere internationale forhold eller være komparative.

Vi opfordrer forfattere til at diskutere den samfundsmæssige udvikling og vove et øje i at trække problematiseringer og perspektiver op, så artiklerne i Social Kritik kan være provokerende og engagerende, samtidig med at de er fagligt og metodisk velunderbyggede. Vi vil meget gerne udgive artikler der har kant og bidrager til at problematisere og skabe debat. Samtidig er det vigtigt at der argumenteres tydeligt, og at artiklerne ikke bare er postulerende.

Social Kritik publicerer både videnskabelige og debatterende artikler samt anmeldelser og korte kiler, der kommenterer og problematiserer. Vi vil opfordre forfattere til at indsende både mere traditionelle videnskabelige artikler og artikler der anvender kreative tilgange, er skrevet essayistisk og debatterende, bruger billedformater eller på andre måder forsøger at bryde med den traditionelle formidlingsstil.

Videnskabelige artikler skal leve op til almindelige retningslinjer for videnskabelige publikationer (mht. metode, begrebsbrug, gennemsigtighed, etik, referencer mv.), men opfordres samtidig til at gå videre end blot at fremlægge resultater til at trække diskussioner og refleksioner af samfundsmæssig, social eller faglig relevans op.
Artikler på være højest 24.000 anslag inkl. litteraturliste og abstract. Artikler skal indsendes i Word-format.

Hvis artiklen accepteres til publikation bedes forfatterne indsende et foto af dem selv digitalt (ca. 1-2 Mb) og en kort biografi med uddannelse, ansættelse og fagligt felt/område (max 4 linjer).

Artikler bringes både på tryk og på socialkritik.dk.

Artikler inden for et tema indsendes på mail til temaredaktøren. Artikler uden for tema indsendes til: mette@socialkritik.dk