Om Social Kritik

Relanceringen af tidsskriftet Social Kritik 

Efter redaktør Benny Lihmes død i februar 2020 har frivillige kræfter relanceret tidsskriftet – med Mette Bladt som redaktør og tre årlige numre, trykt og digitalt til abonnenterne.

Nr. 161 (maj 2020) var det sidste nummer af Social Kritik, Benny selv planlagde. Det blev færdiggjort i samarbejde med den daværende bestyrelse og Mette Bladt som gæsteredaktør. Du kan købe eller smugkigge på nummeret her.
Temaet er Ungdom, urbanitet og pædagogik.

Nr. 162 (april 2021) handlede om opholdsstedet Solhaven.
Temaet om anklagerne mod det socialpædagogiske opholdssted er baseret på Benny Lihmes ikke-færdiggjorte bogmanuskript om retssagen og mediernes rolle heri. Nummeret har bl.a. affødt en vigtig diskussion om DR’s rolle i Mennesker og medier.
Debatten fortsætter i nr. 165 (april 2022)

Nr. 163 udkom i september 2021 med temaet Digital Velfærd.
Nummeret handler om udfordringer og muligheder i borgeres brug af digitale teknologier i mødet med velfærdsstaten – og kaster kritisk lys på brugen af algoritmer, machine learning og kunstig intelligens i socialt arbejde. Med udgangspunkt i forskellige felter og borgergrupper: ældreområdet, udsatte børn og unge, unge med kognitive handikap og jobcenter regi, diskuteres digitaliseringens muligheder og skyggesider.
Der er en stærk politisk interesse i at udvikle teknologiske hjælpemidler til sociale indsatser, fx i form af screeningsredskaber. Samtidig udvikles der bl.a. på sociale medier nye dynamiske former for socialitet. Hvad betyder disse udviklinger for sociale relationer, social differentiering og social inklusion?

Nr. 164 (december 2021) har temaet Parallelsamfund.
Bag titlen gemmer sig en ram kritik af årtiers politiske dagsordener, som pakker decideret diskrimination ind som indsatser med det formål at skabe bedre integration. Samtidig sætter temanummeret begrebet til debat i en bredere sammenhæng; vi ser mange typer af parallelsamfund og liv der leves parallelt i Danmark.
Målet er at forny debatten om de mange typer af udstødelse vi ser i dagens Danmark. Temaet tages under behandling i 13 artikler – blandt forfatterne møder læseren både praktikere, forskere indenfor både social-, human-, sundheds- og samfundsvidenskaberne, jurister,
arkitekter og urbanister.

2022-1 (nr. 165)

Nr. 165 (april 2022) handler om Udsatte liv.
Nummeret er resultatet af et åbent call og kredser om forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levevilkår, livet for borgere der mere møder den disciplinerende side af velfærdsstaten end den støttende, og det liv som er afhængig af hjælp og støtte for at udfolde sig.
Dertil anmeldelser og debat – hvor 6 forfattere går i rette med et børnesyn, de f.eks. finder udtrykt i sidste forårs nummer om Solhaven, som derfor atter er gjort tilgængeligt online for abonnenter (nr. 162)

Læs om kommende numre – og om hvordan du måske selv kan bidrage til dem (eller tegne abonnement!)

  • Mette Bladt (ansv.)
  • Merete Monrad
  • Frank Cloyd Ebsen
  • Henning Wettendorff

Social Kritik bliver udgivet af foreningen Forum til Fremme af Social Debat.
På seneste generalforsamling i maj 2022 blev denne bestyrelse valgt:

  • Helle Øbo (forkvinde)
  • Knud Vilby
  • Aslak Gottlieb
  • Søren Virenfeldt
  • Uffe Elbæk
  • Anne Brandt Christensen

Kære abonnent, kære ven af Social Kritik

Der er i det meste af 2020 blevet arbejdet på at videreføre Social Kritik efter Benny Lihmes død. Ingen kan erstatte Benny, men heldigvis mener mange, at Social Kritik spiller en særlig rolle i det pædagogiske, det sundhedsfaglige, det socialfaglige og i det akademiske miljø. Og at den rolle stadig skal udfyldes og videreføres. Derfor lagde den daværende bestyrelse for Selskabet til Fremme af Social Debat, som udgiver tidsskriftet, et stort arbejde i at genrejse en ny redaktion. Ved generalforsamlingen den 2. november 2020 lykkedes det således at danne en ny redaktionsgruppe og sammensætte en ny bestyrelse. 

Vores ønske er, at tidsskriftets rolle som ’enfant terrible’ i det socialfaglige felt og i det akademiske miljø fastholdes og udvikles. Første prioritet videreførelsen af Social Kritik er at fastholde identiteten som et seriøst tidsskrift med debatskabende kant. Derfor tilbyder tidsskriftet stadig den velkendte og varierede diæt af faglige artikler, debatskabende indlæg og boganmeldelser. 

Men der er også behov for fornyelse. Derfor vil vi understøtte det trykte tidsskrift med en udvidet tilstedeværelse på digitale platforme, ligesom vi overvejer hvordan vi vil være til stede på de sociale medier.

I samme ånd er det vigtigt for os at revitalisere det miljø og netværk, der tidligere har været omkring Social Kritik. Derfor vil vi både via de digitale platforme og ved fysiske arrangementer initiere og invitere en kompetent og relevant kreds af personer til at indgå i debatter i forbindelse med tidsskriftets udgivelser. 

Med venlig hilsen 

Redaktionsgruppen