Om Social Kritik

Tidsskrift for social analyse og debat

Hvad?

Forum til Fremme af Social Debat udgiver tidsskriftet Social Kritik. Det udkommer tre gange årligt som medlemsblad for foreningens medlemmer både online og på tryk.

Formålet med forummets aktiviteter er at udbrede og løfte kvaliteten af den socialfaglige og -politiske debat og analyse i Danmark.

Social Kritik er omdrejningspunktet i forummets aktiviteter. Det blev stiftet som tidsskrift i 1988 og frem til 2020 udgivet af redaktør Benny Lihme, som døde pludseligt.

Siden har en ny bestyrelse og redaktionsgruppe relanceret tidsskriftet som medlemsblad og revideret foreningens vedtægter.

Hvem?

Medlemmer får online adgang til Social Kritik, herunder også live begivenheder og artikelarkivet, som i 2022-2023 er under opbygning.

Mod et forhøjet kontingent kan medlemmer også vælge at modtage Social Kritik som trykt eksemplar med posten.

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.

Redaktionen arbejder frivilligt og består af:

 • Mette Bladt (ansvarshavende redaktør)
 • Merete Monrad
 • Frank Cloyd Ebsen
 • Henning Wettendorff
 • Shaun Butters

Tidsskriftet er designet og grafisk tilrettelagt af Asap.

Skribenter bidrager til tidsskriftet pro bono. Alle er velkomne til at indsende artikelforslag og debatindlæg.

Bestyrelsen vælges af medlemmerne på foreningens årlige generalforsamling. Den består af:

 • Søren-Emil Schütt (formand)
 • Aslak Gottlieb (kasserer og sekretær)
 • Anne Brandt Christensen
 • Knud Vilby
 • Søren Virenfeldt
 • Kasper Holst Hansen

Bestyrelsen skal holde armslængdeprincippet til redaktionens arbejde.

Referencegruppen består af: Flemming Balvig, Johs. Bertelsen, Ning de Coninck-Smith, Anders La Cour, Tine Rask Eriksen, Anders Høg Hansen, Thorkild Høyer, Birgit Kirkebæk, Ida Koch, Øjvind Larsen, Søren Magnussen, Beth Grothe Nielsen, Birger Steen Nielsen, Henning Salling Olesen, Benedicta Pécseli, Annick Prieur, Flemming Røgilds, Lone Scocozza, Ove Sernhede, Søren Smidt, Peter Scharff Smith, Peter Thielst, Morten Thing, Jørn Vestergaard, Joachim Wrang.

Hvor?


Seneste årgange


Nr. 161 (maj 2020) var det sidste nummer af Social Kritik, Benny selv planlagde. Det blev færdiggjort i samarbejde med den daværende bestyrelse og Mette Bladt som gæsteredaktør. Du kan købe eller smugkigge på nummeret her.
Temaet er Ungdom, urbanitet og pædagogik.

Nr. 162 (april 2021) handlede om opholdsstedet Solhaven.
Temaet om anklagerne mod det socialpædagogiske opholdssted er baseret på Benny Lihmes ikke-færdiggjorte bogmanuskript om retssagen og mediernes rolle heri. Nummeret har bl.a. affødt en vigtig diskussion om DR’s rolle i Mennesker og medier.
Debatten fortsætter i nr. 165 (april 2022)

Nr. 163 udkom i september 2021 med temaet Digital Velfærd.
Nummeret handler om udfordringer og muligheder i borgeres brug af digitale teknologier i mødet med velfærdsstaten – og kaster kritisk lys på brugen af algoritmer, machine learning og kunstig intelligens i socialt arbejde. Med udgangspunkt i forskellige felter og borgergrupper: ældreområdet, udsatte børn og unge, unge med kognitive handikap og jobcenter regi, diskuteres digitaliseringens muligheder og skyggesider.
Der er en stærk politisk interesse i at udvikle teknologiske hjælpemidler til sociale indsatser, fx i form af screeningsredskaber. Samtidig udvikles der bl.a. på sociale medier nye dynamiske former for socialitet. Hvad betyder disse udviklinger for sociale relationer, social differentiering og social inklusion?

Nr. 164 (december 2021) har temaet Parallelsamfund.
Bag titlen gemmer sig en ram kritik af årtiers politiske dagsordener, som pakker decideret diskrimination ind som indsatser med det formål at skabe bedre integration. Samtidig sætter temanummeret begrebet til debat i en bredere sammenhæng; vi ser mange typer af parallelsamfund og liv der leves parallelt i Danmark.
Temaet om de mange typer af udstødelse, vi ser i dagens Danmark, tages under behandling i 13 artikler – blandt forfatterne møder læseren både praktikere, forskere indenfor både social-, human-, sundheds- og samfundsvidenskaberne, jurister, arkitekter og urbanister.

Nr. 165 (april 2022) handler om Udsatte liv.
Nummeret er resultatet af et åbent call og kredser om forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levevilkår, livet for borgere der mere møder den disciplinerende side af velfærdsstaten end den støttende, og det liv som er afhængig af hjælp og støtte for at udfolde sig.
Dertil anmeldelser og debat – hvor 6 forfattere går i rette med et børnesyn, de f.eks. finder udtrykt i sidste forårs nummer om Solhaven, som derfor atter er gjort tilgængeligt online for abonnenter (nr. 162)

Nr. 166 (september 2022) med gæsteredaktion har temaet
Deltagelse i hverdagslivet – for mennesker med handicap

Mennesker med handicap har altid befundet sig i en marginal og udsat position. Hvordan står det til i dag? På trods af velfærdsstaten, – på trods af menneskerettigheder og særlige rettigheder til mennesker med handicap – og på trods af pædagogisk uddannede professionelle, kan der være et stort gab mellem formelle rettigheder og den faktiske deltagelse i det levede liv.
Temanummeret belyser, hvordan det står til i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger – herunder den demokratiske deltagelse for mennesker med handicaps. Gæsteredaktionen repræsenterer tre danske forskningsinstitutioner.

Nr. 167 (december 2022)
Børn – Wacquant – Race

Nummeret har fokus på børns og unges trivsel – eller mangel på samme. Emnet er ikke nyt, men ansvar og muligheder i Danmark og i de vestlige velfærdssamfund forskydes til stadighed.
Det gælder ligeledes spørgsmålet om “race” i teori og praksis. Loïc Wacquants tidligere artikler i Social Kritik følges her op af et oversat kapitel fra hans seneste bog, The Invention of the ‘Underclass‘: “Resolving the Trouble with ‘Race'”.

Nr. 168 (april 2023)
Straf & sanktion
Nummeret indeholder artikler om sanktionering og straf inden for det sociale, pædagogiske og politiske felt. Fængsler og kriminalitet behandles, men også mere subtile former for sanktionering af brud på samfundsmæssige normer og værdier.
Fotograf Lars Bech har opsøgt gerningssteder og illustreret nummeret med sit kamera.

2023-2 (nr. 169)

Nr. 169 (september 2023)
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland
Nummerets artikler om det grønlandske samfund sætter fokus på konkrete problemer som hjemløshed, men søger samtidig bredt at pejle den generelle udvikling i socialfaglig praksis og læringsprocesser i forbindelse med Grønlands organisatoriske og institutionelle kapacitetsopbygning.
Temaet suppleres af to artikler om de senere års inddragelse af pårørende i dansk psykiatri, særligt for unge og deres familier.


Læs om kommende numre – og om hvordan du måske selv kan bidrage til dem (eller tegne medlemskab eller abonnement!)