Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social DebatOnsdag den 3. maj 2023, kl. 14:30 Generalforsamlingen afholdes i Askovfondens lokaler, Struensegade 9, 2200 Kbh. N Af hensyn til den praktiske planlægning er medlemmer blevet bedt om om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden den 1. maj. Endelig dagsorden:1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 3.… (læs mere)

Generalforsamling 2022

I SELSKABET TIL FREMME AF SOCIAL DEBAT TID: Tirsdag d. 31. maj 2022, kl. 13:00-14:00STED: Askovfonden, Struensegade 9, 2200 København N Adgang til generalforsamlingen kræver betalt medlemskab af foreningen. Kontakt Susanne Estrup på bestilling@socialkritik.dk for at blive opkrævet kontingent. Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding til Mette Bladt nødvendig på e-mail kontakt@socialkritik.dk senest 24. maj. Bilag til dagsorden… (læs mere)