Default Image

Generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat, som er foreningen, der udgiver Social Kritik.

Mandag den 11. marts, 2024, kl. 17 - 18

Generalforsamlingen afholdes på Social Kritiks redaktion i Lundtoftegade 23, 2200 København N.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden 8. marts.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen på mail til kasserer Aslak Gottlieb aslak@socialkritik.dk senest den 26. februar.

Der afholdes valg til bestyrelsen, og bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som kunne være interesserede i at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde, på mail til forperson Søren-Emil Schütt på semil.schutt@gmail.com

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer på mail senest den 3. marts.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 10. marts har betalt forfaldent kontingent for indeværende kontingentperiode.  Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. 

Vel mødt den 11. marts!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til Fremme af Social Debat

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Generalforsamling 2023

 

Ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat
Onsdag den 3. maj 2023, kl. 14:30

Generalforsamlingen afholdes i Askovfondens lokaler, Struensegade 9, 2200 Kbh. N

Af hensyn til den praktiske planlægning er medlemmer blevet bedt om om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden den 1. maj.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.

4. Behandling af modtagne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver de samme som vedtaget ved generalforsamlingen i 2022.

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Helle Øbo (forperson) – på valg
Søren Virenfeldt – på valg
Knud Vilby – på valg
Aslak Gottlieb (kasserer og sekretær) – ikke på valg
Anne Brandt Christensen – ikke på valg
Kasper Holst Hansen – ikke på valg

7. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.

8. Eventuelt.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 2. maj har betalt forfaldent kontingent for 2023. Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen.

Vel mødt den 3. maj!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til fremme af social debat

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Generalforsamling 2022

 

I SELSKABET TIL FREMME AF SOCIAL DEBAT

TID: Tirsdag d. 31. maj 2022, kl. 13:00-14:00
STED: Askovfonden, Struensegade 9, 2200 København N

Adgang til generalforsamlingen kræver betalt medlemskab af foreningen. Kontakt Susanne Estrup på bestilling@socialkritik.dk for at blive opkrævet kontingent.

Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding til Mette Bladt nødvendig på e-mail kontakt@socialkritik.dk senest 24. maj. Bilag til dagsorden fremsendes ved tilmelding.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
  • Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.
 4. Behandling af modtagne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter ændres. Udkast til vedtægter drøftes og stilles til vedtagelse ved afstemning på generalforsamlingen.
 5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
  • Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
  • Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, foreslår bestyrelsen at privat medlemskab fastsættes til 150 kroner.
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingent for kollektivt medlemskab udregnes som 150 kr. med følgende procentvise nedsættelse pr. medlem:
   • 2-10 personer: 10 %
   • 11-100 personer: 15 %
   • 101-1.000 personer: 20 %
   • 1.000+ personer: 50 %
 6. Valg af bestyrelse.
  • Bestyrelsen består af følgende medlemmer, der ikke er på valg:
   • Helle Øbo
   • Knud Vilby
   • Uffe Elbæk
   • Søren Virenfeldt
  • Anne Brandt Christensen og Aslak Gottlieb opstiller til valg.
  • Mette Bladt udtræder.
 7. Valg af revisor.
  • Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.
 8. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest 30. maj 2022, har indbetalt kontingent for 2022. 

Vel mødt den 31. maj 2022!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Selskabet til Fremme af Social Debat

Vis mere ↓
Læs hele...