Socialkonference 2023
Udsathed imellem faglige systemer

2. november i Aarhus – deltag gratis

Jobcentre – hvad nu?

17. januar i København – fyraftensarrangement

Konference om dilemmaer på handicapområdet

3. november i Aarhus – gratis deltagelse