Gentrificering

TEMAPAKKE MED ARTIKLER FRA SOCIAL KRITIK

Her er PDF-artikler til læsning og inspiration. Måske provokation.

Der må citeres fra dem med kildeangivelse, men undlad at dele link til Dropbox.

Benyttes artiklerne til undervisning, indberettes brugen til Copydan Tekst & Node.

Klik på forsiden, hvis du vil se indholdsfortegnelsen for resten af nummeret, artiklen stammer fra.

Klik her hvis du vil læse om andre artikelpakker og brugen af dem.

DARK DESIGN I BYENS RUM
Christian Langelund Hansen
/ 164 – dec 2021 / sværhedsgrad 1

Artiklen handler om fjendtlig arkitektur eller Dark design, som er et greb der anvendes i mange byer verden over, til at regulere borgernes adfærd. Bænke med armlæn i midten, så bænkene ikke kan bruges til at ligge og sove på, metalpigge på riste for at undgå at hjemløse opholder sig der, er eksempler på dark design. Artiklen diskuterer denne form for regulering og udstødelse af meget ressourcesvage borgere, knyttet til den generelle urbane udvikling i Danmark. Artiklen beskriver konkrete situationer og problematikker med hovedbiblioteket i Aalborg og hjemløses og udsattes borgere brug af biblioteket som hovedcase. derfor optræder finurlige – ja næsten sjove – situationsbeskrivelser i artiklen.

TERRITORIAL STIGMATISERING I DEN AVANCEREDE MARGINALITETS TIDSALDER
Loïc Wacquant
/ 135 – okt 2013 / sværhedsgrad 3+

Loïc Wacquant er fransk filosof og teoretiker, han er ophavsmanden til begrebet om territoriel stigmatisering. Territoriel stigmatisering er en udvikling af begrebet om stigma (af Erving Goffman). Territoriel stigmatisering handler om den stigmatisering der kan følge af at bo et bestemt sted, i en ‘ghetto’ fx. Territoriel stigmatisering skabes og udvikles blandt andet i forbindelse med gentrificering. Denne artikel er en indføring i begrebet skrevet af Wacquant selv, artiklen er derfor en primærkilde og har et højt abstraktionsniveau.

AT FEJRE OG FRYGTE URBAN MANGFOLDIGHED
Helene Falkenberg & Rasmus Præstmann Hansen
/ 161 – maj 2020 / sværhedsgrad 3

Artiklen sætter skarpt på hvordan gentrificering skaber modsatrettede bevægelser i en by – i dette tilfælde København. I Mimersgadekvarteret på Nørrebro findes to urbane fænomener side om side. Det ene er ‘Superkilen’, som er et omfattende byfornyelsesprojekt og det andet er en visitationszone. Artiklen analyserer og diskuterer på baggrund af disse to fænomener, hvordan nogle typer af mangfoldighed opfattes som rigtige mens andre andre typer opfattes som forkerte – og endda farlige. Artiklen benytter begrebet intersektionalitet i analysen. Således introduceres dette teoretiske begreb gennem artiklen.

DE UDSATTE FLYTTER MOD YDEROMRÅDERNE – HVEM SKAL GRIBE DEM?
Peder Meisner
/ 165 – april 2022 / sværhedsgrad 1

Artiklen er en form for kronik (partsindlæg) og er en kort artikel. Den beskriver og problematiserer en særlig konsekvens af gentrificering, nemlig det forhold at de mest udsatte borgere flytter – eller ‘skubbes’ – ud af byerne og hen til landkommunerne. Således diskuterer artiklen hvordan gentrificeringsprocesser, skaber ændrede levevilkår som fx stigende boligpriser, og hvordan disse ændringer skaber nye og andre problematikker.

TERRITORIAL STIGMATISERING OG LOKAL AUTONOMI
Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen
/ 130 – juni 2012 /

GENTRIFICERING OG SOCIAL EKSKLUSION: REFLEKSIONER FRA OG OM BERLIN
Yvonne Mørck
/ 130 – juni 2012 /