TEMADAGE
på kanten af historien

En dag med Social Kritik – for medarbejdere i det sociale og pædagogiske felt?

Social Kritik er mere end et tidsskrift!
En temadag med Social Kritik består af flere elementer, der hver for sig og tilsammen kan skærpe medarbejdernes kritiske opmærksomhed, analytiske blik og dermed også bidrage til forandring i og af praksis.

En temadag ved Social Kritik kan bestå af flere dele, der kan sammensættes efter ønske med elementerne:

a) Historiens vingesus
Social Kritik har et arkiv på 33 års udgivelser indenfor det socialfaglige og socialpolitiske felt. På baggrund af det valgte tema udvælges en række af de mest relevante artikler og der afholdes et kort oplæg om historikken og hvad der har været fokus på i forhold til temaet gennem årene.
Det korte historiske indblik i det givne tema perspektiveres, med inspiration fra metoden historieværksted, til praksis i dag:
Laver vi det vi gjorde for 20-30 år siden – som måske stadig ikke virker?
Er der noget i historien der kan inspirere?
Er der noget der kunne forandres?

b) State of the art
Artikler i Social Kritik har, udover at være debatskabende, fokus på at bygge bro mellem (forsknings)viden og praksis. Artiklerne repræsenterer derfor nyeste tendenser, dilemmaer og udviklingspotentialer. Der udvælges en forfatter til at holde et oplæg der er særlig relevant for det givne tema og til den givne deltagergruppe. Oplægget vil være praksisrelevant og bidrage til nye refleksioner og dialoger.

c) Analyse og forandring
Dette element består i et analyseværksted hvor deltagerne udvikler egne analyser og konkret udvikling. Pointen er nemlig aldrig kun kritik, men udvikling og forandring. Samtidig er en kritisk tilgang hensigtsmæssig for at få snakket om dilemmaer, problematikker osv.
I et analyseværksted er pointen at få gang i den kritiske refleksion hos deltagerne for dermed at pege på nye udviklings- og forandringsmuligheder på det sociale og pædagogiske felt.

Eksempler på temaer:

  • Marginaliserede unge
  • Ungdomskriminalitet
  • Parallelsamfund
  • Handicap
  • Psykiatri
  • Deltagelsesmetoder
  • Anbringelsesområdet
  • Hjemløse
  • Straf

For at høre mere kontakt: mette@socialkritik.dk