Vilkår

Et årsabonnement består af tre udgivelser i trykt og digital form.

Abonnementet starter med næstkommende, trykte udgave. Abonnement er forudbetalt – og videreføres automatisk ved udløb, med mindre det opsiges.
Digital adgang starter fra det øjeblik, betaling er registreret hos os. I et år har abonnenten derefter på ethvert tidspunkt online-adgang til minimum seneste nummer samt øvrige numre udgivet indeværende kalenderår.

Det første år er bindende, derefter kan abonnementet opsiges når som helst. Du skal give besked senest en måned før en udgivelse, hvis opsigelsen skal have effekt fra det kommende nummer.

Vi sender dig et indbetalingskort i forbindelse med hver abonnementsperiode. Du bedes benytte det til at betale dit abonnement med inden forfaldsdatoen – enten gennem netbank eller med betalingskort efter anvisningerne.

Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr.

Hvis du har tilmeldt Betalingsservice eller automatisk træk på et kreditkort, trækkes betalingen for næste abonnementsperiode automatisk.

Hvis automatisk korttræk eller PBS er tilvalgt, trækkes betalingen for næste abonnementsperiode automatisk. Træk af beløbet sker, når det sidste nummer i perioden klargøres til afsending, hvilket er ca. 14 dage før du modtager det.

Kvittering for trækningen fremsendes pr. email, uanset om beløbet trækkes automatisk eller om du vælger at indtaste dine kortoplysninger hver gang.

Indehaver af betalingskortet hæfter for andres uberettigede brug af kortet jf. Lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Du kan til enhver tid fravælge kortbetaling via vores selvbetjening.

Hvis dit kort er udløbet, vil du ved første betaling som fejler få tilsendt en e-mail med et link, som kan bruges til at indtaste nye kortoplysninger. Opdatering af kortoplysninger kan p.t. kun ske på denne måde, da vi ikke lagrer dine kortoplysninger. De lagres kun hos QuickPay.

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har modtaget det første nummer. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Det skal ske skriftligt til e-mail: bestilling@socialkritik.dk eller ved henvendelse til tlf. 30675870.
Herefter har du 14 dage til at returnere bladet. Du skal selv dække portoomkostningerne.

Det er kundens eget ansvar at melde adresseændring.

Login til selvbetjening/betalingsmur må alene deles internt i en organisation til administrative formål.

Biblioteksabonnenter kan bestille IP-adgang til digital udgave af tidsskriftets seneste nummer (og indeværende kalenderårs øvrige udgaver) på bibliotekets netværk. Det sker ved henvendelse til bestilling@socialkritik.dk (der ydes ikke support i forbindelse med denne service).

Personoplysninger behandles fortroligt, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger gennem vores selvbetjening.