Vilkår

Medlemskab

Du kan blive medlem af Forum til Fremme af Social Debat, som er en frivillig forening.

Individuelt medlemskab

Kontingentet fastsættes på foreningens generalforsamling. Medlemskab tegnes for et år ad gangen og fornyes automatisk indtil du selv opsiger det. Det kan du gøre ved at logge ind eller på mail.

Et medlemskab giver online adgang til tidsskriftet Social Kritik, som er foreningens medlemsblad. Arkivet på socialkritik.dk forventes i løbet af 2023 at indeholde alle årgange tilbage til 1988.

På hjemmesiden kan du som medlem deltage i debatforummet.

Ved et trykt medlemskab modtager du også tidsskriftet med posten.

Som medlem bliver du inviteret til generalforsamlingen og begivenheder.

Kollektive medlemskaber

Der gælder særlige vilkår for kollektive medlemskaber:

Institutioner, fagforeninger og andre organisationer kan tegne et kollektivt medlemskab for deres ansatte/medlemmer.

Medlemskabet giver online adgang til tidsskriftet og artikelarkivet.

Der knytter sig én stemme på generalforsamlingen til det kollektive medlemskab. Prisen fastsættes sådan:

2-10: 1.215 kr.
11-100: 6.375 kr.
101-1.00011.825 kr.
>1.000   24.850 kr.
Gældende kontingentsatser for kollektive medlemskaber senest fastsat 2022

Kontakt os og indgå aftale om kollektivt medlemskab: kontakt@socialkritik.dk

Køb af enkeltnumre

Betaling
Du betaler for din bestilling direkte på siden med kreditkort eller MobilePay. Der vedlægges en faktura i pakken, som dokumentation for købet. Du skal være over atten år for at være købe et produkt hos Social Kritik. Hvis du ikke er det, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har modtaget varen. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Det gøres ved at kontakte Social Kritik via mail. Herefter har du 14 dage til at returnere varen. Du skal selv dække portoomkostningerne.

Persondata
Personoplysninger behandles fortroligt, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger eller få dem rettet. Det kan ske ved at rette henvendelse til Social Kritik via mail.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Social Kritik via mail. kontakt@socialkritik.dk

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af købsbetingelserne.

Betingelser for abonnement

Et årsabonnement består af tre udgivelser i trykt og digital form.

Priser gældende pr. 1. september 2022:

Privat DK inklusive moms500 kr.
Privat udland700 kr.
Institutioner og virksomheder inklusive moms *810 kr.
Institutioner og virksomheder udland *1.125 kr.
* Indeholder digital adgang til en bruger. Få tilbud på adgang til flere brugere ved at kontakte os på kontakt@socialkritik.dk

Abonnement kan ikke tegnes via EBSCO.

Abonnementet starter med næstkommende, trykte udgave. Abonnement er forudbetalt – og videreføres automatisk ved udløb, med mindre det opsiges.

Digital adgang starter fra det øjeblik, betaling er registreret hos os. I et år har abonnenten derefter på ethvert tidspunkt online-adgang til det aktuelle nummer og de tilgængelige udgaver i arkivet.

Det første år er bindende, derefter kan abonnementet opsiges når som helst. Du skal give besked senest en måned før en udgivelse, hvis opsigelsen skal have effekt fra det kommende nummer.

Betaling sker med faktura eller betalingskort.

Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr.

Hvis du har tilmeldt Betalingsservice eller automatisk træk på et kreditkort, trækkes betalingen for næste abonnementsperiode automatisk.

Hvis automatisk korttræk eller PBS er tilvalgt, trækkes betalingen for næste abonnementsperiode automatisk. Træk af beløbet sker, når det sidste nummer i perioden klargøres til afsending, hvilket er ca. 14 dage før du modtager det.

Kvittering for trækningen fremsendes pr. e-mail, uanset om beløbet trækkes automatisk eller om du vælger at indtaste dine kortoplysninger hver gang.

Indehaver af betalingskortet hæfter for andres uberettigede brug af kortet jf. Lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Du kan til enhver tid fravælge kortbetaling via vores selvbetjening.

Hvis dit kort er udløbet, vil du ved første betaling som fejler få tilsendt en e-mail med et link, som kan bruges til at indtaste nye kortoplysninger. Opdatering af kortoplysninger kan p.t. kun ske på denne måde, da vi ikke lagrer dine kortoplysninger. De lagres kun hos QuickPay.

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du har modtaget det første nummer.

Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Det skal ske skriftligt til e-mail: bestilling@socialkritik.dk. Herefter har du 14 dage til at returnere bladet. Du skal selv dække portoomkostningerne.

Det er kundens eget ansvar at melde adresseændring.

Login må alene deles internt i en organisation til administrative formål (dvs. til selvbetjening, ikke til betalingsmur).

Biblioteker, institutioner og virksomheder kan indgå aftale om online adgang til deres brugere. Det sker ved henvendelse til kontakt@socialkritik.dk.

Personoplysninger behandles fortroligt, og du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger gennem vores selvbetjening.