Undervisningspakker

Velkommen til Social Kritiks temapakker.

På disse sider finder du en række artikler samlet på tværs af Social Kritiks mange udgivelser. artiklerne her er kategoriseret og samlet under bestemte temaer.

Hvis du er underviser og har et forløb om et bestemt tema, eller søger inspiration vil disse pakker være relevante for dig.

Hvis du er elev og skal skrive en større skriftlig opgave, lave en præsentation indenfor et bestemt tema eller finde inspiration til hvad man kan arbejde med, kan du benytte disse temapakker.

Artiklerne i pakkerne er udvalgt fordi de på forskellig vis belyser et bestemt tema. På den måde består de respektive pakker af relevante og forskellige artikler. Pakkerne giver dermed ikke ét svar og de peger heller ikke i én bestemt retning. Temapakkerne giver derimod anledning til kritisk stillingstagen, analyse og diskussion.

Ved hver artikel findes en kort beskrivelse af artiklen og alle artikler er markeret med en sværhedsgrad fra 1 til 3.

Indholdsoversigten for nummeret, en artikel er indgået i, kan fremkaldes ved at klikke på forsidebilledet ud for titlen. De gamle forsidescanninger er lidt uldne, det er indholdet sjældent!

Social Kritik er et BFI 1 godkendt tidsskrift, hvilket betyder at artiklerne overholder kvalitetsstandarter for videnskabelig produktion af viden og formidling.

temapakke: GENTRIFICERING >>
(log in)