Hjemløshed

TEMAPAKKE MED ARTIKLER FRA SOCIAL KRITIK

Her er fem artikler om hjemløshed. Som medlem eller abonnent, skal du være logget ind for at få adgang.

Hvis din uddannelsesinstitution har købt adgang, skal du være på jeres trådløse netværk for at få adgang.

Artiklerne ligger som PDF’er i en Dropbox så downloadhastigheden daler, hvis mange henter artiklerne samtidig.

Artiklerne må bruges til undervisning af skoler, som har købt adgang eller i henhold til gældende aftale med Copydan.

Klik på forsiden, hvis du vil se indholdsfortegnelsen for resten af nummeret, artiklen stammer fra.

Klik her hvis du vil læse om andre artikelpakker og brugen af dem!

I FRIT FALD – HJEMLØSE EU-BORGERE PÅ GADEN I DANMARK
Bo Heide-Jochimsen & Anne-Sofie Maini-Thorsen
/ 165 – april 2022 / sværhedsgrad 1

Forfatterne er begge ansat ved Projekt Udenfor. De beskriver i artiklen hvordan hjemløse fra EU-lande går til på gaden i Danmark. Det er borgere der har ret til at være i Danmark, men ikke ret til hjælp uden at løfte en dokumentationsbyrde, som i praksis betyder at de ingen hjælp får fra den danske velfærdsstat, heller ikke når de lever med omfattende og alvorlig sygdom. Udenlandske hjemløse risikerer at blive mødt med straf frem for hjælp, når de forsøger at håndtere deres ekstremt, udsatte position ved fx at tigge eller lægge sig til at sove på gaden.

ER DEN GODE DØD FOR ALLE? – OM UREGISTREREDE MIGRANTERS LIVSAFSLUTNING
Vibeke Graven / 164 – december 2021 / sværhedsgrad 1-2

Artiklen behandler et noget kontroversielt emne, netop retten til – eller muligheden for at få den rette hjælp og behandling i den aller sidste tid af livet. Artiklen sætter skarpt på en gruppe af hjemløse som så at sige falder ned mellem ’systemets stole’ og resultatet er helt konkret at denne gruppe risikerer at dø på ’gader og stræder’. Artiklen forfatter har interviewet flere hjemløse ligesom professionelles perspektiver på problemstillingen fremgår i artiklen.

DARK DESIGN I BYENS RUM
Christian Langelund Hansen
/ 164 – december 2021 / sværhedsgrad 1

Artiklen handler om fjendtlig arkitektur eller Dark design, som er et greb der anvendes i mange byer verden over, til at regulere borgernes adfærd. Bænke med armlæn i midten, så bænkene ikke kan bruges til at ligge og sove på, metalpigge på riste for at undgå at hjemløse opholder sig der, er eksempler på dark design. Artiklen diskuterer denne form for regulering og udstødelse af meget ressourcesvage borgere, knyttet til den generelle urbane udvikling i Danmark. Artiklen beskriver konkrete situationer og problematikker med hovedbiblioteket i Aalborg og hjemløses og udsattes borgere brug af biblioteket som hovedcase. derfor optræder finurlige – ja næsten sjove – situationsbeskrivelser i artiklen.

UDVIKLING OG STABILITET – EN ETNOGRAFISK ANALYSE AF DET SOCIALE ARBEJDE PÅ KOFOEDS SKOLE OG I SETTLEMENTET I KØBENHAVN
Julie Rahbæk Møller & Jan Bjerregaard / 147 – oktober 2016 / sværhedsgrad 1-2

Artiklen handler om det sociale arbejde på Kofoed skole og Gang i gaden på Vesterbro. Artiklen diskuterer og undersøger beskæftigelsestiltag for hjemløse og andre marginaliserede målgrupper, der betragtes som værende ’gået i stå’. Artiklen påpeger hvordan ’det marginaliserede liv’ er kendetegnet ved at være meget uforudsigeligt og med mange skift fra dag til dag og derfor meget dårligt kan passe ind i de forvaltningsmæssige tilbud, der netop er karakteriseret ved at fungere efter meget forudsigelige og ufleksible logikker. Artiklen kommer via lange empiriske fortællinger, meget tæt på forskellige skæbner hvilket letter læsningen.

ET ’UTÆT’ SOCIALT ARBEJDE – ANTROPOLOGISK BLIK PÅ SOCIALT ARBEJDE PÅ ET HERBERG FOR HJEMLØSE I DET POST-SOCIALISTISKE POLEN
Astrid Stampe Knippel / 135 – oktober 2013 / sværhedsgrad 3

Artiklen handler om arbejdet på et herberg for hjemløse i Polen og bidrager dermed med et blik ud i resten af verden. Artiklen spejler så at sige det danske og det polske sociale arbejde med hjemløse i hinanden. Artiklen går også tæt på fænomenet ’druk’ og diskuterer forskellige perspektiver på hvordan det at drikke alkohol kan opfattes som en måde at deltage i samfundet på, men hvordan dette fænomen er skiftet over tid. Artiklen kan med fordel perspektiveres til en dansk kontekst.