Handicap (pdf)

TEMAPAKKE MED ARTIKLER FRA SOCIAL KRITIK

Her er seks artikler om handicap. Som medlem eller abonnent, skal du være logget ind for at få adgang.

Hvis din uddannelsesinstitution har købt adgang, skal du være på jeres trådløse netværk for at få adgang.

Artiklerne ligger som PDF’er i en Dropbox så downloadhastigheden daler, hvis mange henter artiklerne samtidig.

Artiklerne må bruges til undervisning af skoler, som har købt adgang eller i henhold til gældende aftale med Copydan.

Klik på forsiden, hvis du vil se indholdsfortegnelsen for resten af nummeret, artiklen stammer fra.

Klik her hvis du vil læse om andre artikelpakker og brugen af dem!

DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET FOR MENNESKER MED HANDICAP
Introduktion til tema i nr. 166 af Kim Rasmussen, Anthon Sand Jørgensen og Gitte Lyng Rasmussen

VI BLIVER JO NØDT TIL AT BLIVE VED MED AT KÆMPE FOR RETFÆRDIGHED
Gitte Lyng Rasmussen / 166 – september 2022 / sværhedsgrad 1

Artiklen er et interview med dansk handicapforsknings førende ekspert Birgit Kirkebæk. Artiklen fungerer som en samtale og er dermed let at læse.

NÅR HANDICAPPET ER USYNLIGT, STÅR DEN ENKELTE HELE TIDEN MED VALGET OM AT SKJULE DET
Eva Juul Toldam / 166 – september 2022 / sværhedsgrad 1-2

Artiklen handler om unge med høre/ tab og illustrerer hvilke strategier for at skjule eller ikke skjule handicappet de unge anvender. Artiklen kan også anvendes bredere diskussioner om identitet hos unge.

DET GODE LIV – EN DIALOG OM KØRESTOLEN
Peter Græsbøll Holm, Christoffer Fehsenfeld og Christina Strandholdt Andersen / 166 – september 2022 / sværhedsgrad 1

Et interview med to kørestolsbrugere. Igennem artiklen får læseren et unikt indblik i deres oplevelser med og tanker om deres liv i kørestol – den ene hader det det anden synes det er helt ok. Artiklen er er letlæselig og fungerer som en samtale mellem de tre parter: intervieweren og de to kørestolsbrugere.

MIT HJEM ELLER JERES ARBEJDSPLADS?
Anne Mia Steno / 166 – september 2022 / sværhedsgrad 2

Artiklen stiller skarpt på dilemmaer der opstår når et hjem samtidig er en arbejdsplads. Artiklen diskuterer hvordan det, der burde kunne lade sig gøre ift. borgeres magt over eget liv og magt over egen bolig, ofte ender med at blive styret af institutionelle logikker såsom arbejdstider, bemanding osv. Så hjemmet ofte bliver mere en arbejdsplads end et hjem hvor man spiser chips i sofaen med benene oppe på sofabordet.

HANDICAPOMRÅDET – DANMARKS UKENDTE GHETTO
Emilie Skyum-Jensen / 164 – december 2021 / sværhedsgrad 1 

Forfatteren stiller i artiklen skarpt på handicapområdet som et parallelsamfund. Hun argumenterer for, at mennesker med handicap på mange måder lever deres liv i et parallelsamfund, fordi de i mange henseender lever deres hverdagsliv i strukturer adskilt fra det ’almindelige’ samfund.

DET “ABNORME” FØR OG NU
Birgit Kirkebæk
/ 154 – juni 2018