Ungdomskriminalitet
Bander (pdf)

TEMAPAKKE MED ARTIKLER FRA SOCIAL KRITIK

Her er fem artikler om ungdomskriminalitet og bander. Som medlem eller abonnent, skal du være logget ind for at få adgang.

Hvis din uddannelsesinstitution har købt adgang, skal du være på jeres trådløse netværk for at få adgang.

Artiklerne ligger som PDF’er i en Dropbox så downloadhastigheden daler, hvis mange henter artiklerne samtidig.

Artiklerne må bruges til undervisning af skoler, som har købt adgang eller i henhold til gældende aftale med Copydan.

Klik på forsiden, hvis du vil se indholdsfortegnelsen for resten af nummeret, artiklen stammer fra.

Klik her hvis du vil læse om andre artikelpakker og brugen af dem!

FUCKING MANGE TUSSER – OM PENGE OG FORBRUG HOS KRIMINALISEREDE UNGE MÆND MED INDVANDRERBAGGRUND
Annette Olesen & Sune Qvotrup Jensen / 118 – maj 2009 / sværhedsgrad 2-3

Artiklen er skrevet på baggrund af et etnografisk feltarbejde blandt kriminaliserede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Århus. Artiklen illustrerer hvordan ungdomskriminalitet også kan forstås som en måde at opnå social status og anerkendelse. Artiklen viser at der mangler noget grundlæggende i forståelsen af bestemte kriminalitetsmønstre, der udvikles på kanten af samfundet. Artiklen peger på at disse mønstre først og fremmest bør begribes som en alternativ måde at opnå anerkendelse eller symbolsk værdi.

FORDI VI IKKE VIL VÆRE FUCKING TABERE – OM UNGE PÅ GADEN OG HVAD VI KAN LÆRE AF DEM
Mette Bladt & Rasmus Christensen / 161 – maj 2020 / sværhedsgrad 1

Artiklen sætter fokus på SSP-arbejdet. I artiklen illustreres og diskuteres det hvordan pædagoger og myndighedsprofessionelle bruger betegnelser som ’de søde og psykopaterne’ til at skelne mellem og kategorisere kriminalitetstruede børn og unge. Artiklen argumenterer for at det ikke er helt ligegyldigt hvordan professionelle taler om forskellige børn og unge, det har konsekvenser for den måde disse børn og unge opfattes og dermed også konsekvenser for hvordan professionelle hjælper og støtter børnene og de unge.

DE SØDE OG PSYKOPATERNE
Lone Brøndsted
/ 161 – maj 2020 / sværhedsgrad 2

Artiklen sætter fokus på SSP-arbejdet. I artiklen illustreres og diskuteres det hvordan pædagoger og myndighedsprofessionelles bruger betegnelser som ’de søde og psykopaterne’ til at skelne mellem og kategorisere kriminalitetstruede børn og unge. Artiklen argumenterer for at det ikke er helt ligegyldigt hvordan professionelle taler om forskellige børn og unge, det har konsekvenser for den måde disse børn og unge opfattes og dermed også konsekvenser for hvordan professionelle hjælper og støtter børnene og de unge.

ANTISKOLELIV
Hakan Kalkan / 164 – december 2021 / sværhedsgrad 2-3

I artiklen der er skrevet på baggrund af 9 års feltarbejde på Nørrebro, diskuterer forfatteren dynamikkerer og årsager til, at bestemte unge og ungegrupper vælger – eller især fravælger de ordinære fællesskaber. Artiklen viser hvordan grundskolen ikke formår at hindre at grupper af unge (drenge med anden etnisk baggrund end dansk) skubbes ud i parallelle miljøer, ud i mod- og subkulturer, ud i anti-kulturer. Grupperne af særligt unge drenge er dermed i stor risiko for, at ende i kriminalitet. Artiklen indeholder mange passager med samtaler og også meget forklaring og brug af teori.

DEMOKRATI FRA GADEN? – OM DEN GENERELLE MISFORSTÅELSE AF UNGE MÆND MED GADEORIENTERET ADFÆRD
Mette Bladt & Rasmus Christensen m. indstik af Jørn Vestergaard / 165 – april 2022 / sværhedsgrad 1

Kort artikel i kronikgenren der diskuterer stigmatisering og kriminalisering af ’unge indvandrerdrenge’ der hænger ved togstationer og på gaden generelt. Artiklen diskuterer politisk og samfundsmæssig stigmatisering af grupper af drenge og unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund og Juraprofessor Jørn Vestergård diskuterer juridisk stigmatisering af samme gruppe unge.