Køb adgang til
artikelpakker

Der er flere måder at købe adgang til vores artikelpakker og øvrige indhold.

Uddannelsesinstitutioner kan købe direkte adgang til at tilgå indholdet via skolens trådløse netværk og eventuelt VPN-klient hjemmefra.

Skriv til undervisning@socialkritik.dk for at indgå en aftale om direkte adgang. Priser begynder ved 1.215 kroner årligt eksklusive moms.


Betalende medlemmer og abonnenter har automatisk online adgang til alt vores indhold når de er logget ind, også artikelpakkerne.

Husk hvis du som privat medlem eller abonnent også er underviser og mangfoldiggør materialet, at det skal ske efter gældende aftale med CopyDan. Medmindre skolen altså har købt adgang som beskrevet ovenfor.