Social kritik # 6 /1990

 

INDHOLD januar 1990

TEMA: KONTROL- OG NARKOPOLITIK

NARKOPOLITIK I VESTEUROPA / J. Wiarda

NARKOTIKA: et fælles problem i det Europæiske Fællesskab / Anton M. van Kalmthout

NARKOTIKAKONTROL I SCHWEIZ / Flemming Balvig

MORS POT ER GODT / Benny Lihme

INDIANERNE I SCT. HANS-RESERVATET / Finn Jørgensen

KONTROLPOLITIKKEN OG RETSKULTUREN / Preben Wilhjelm

DIGTERE & STOFFER / Benny Lihme (anm)

I SNEENS NAVN / Benny Lihme

KOKAIN - GAMMEL AFHÆNGIGHED PÅ EN NY MÅDE / Jens Lohmann

FORHINDRER FORBUD FORBRUG? / Jørgen Green

DANSK NARKOTIKAPOLITIK VED KORSVEJEN / Jørgen Jepsen

ØVRIGE ARTIKLER

HISTORIENS AKTUALITET / Morten Thing

FRA ELENDIGHEDENS DYB / A. Engelbert Nielsen

90´ERNES PJALTEPROLETARIAT / Bjarne Lenau Henriksen

ANMELDELSER

SPORTEN ER IKKE LÆNGERE UNG / Ove Korsgaard

LÆGDOMMERNE / Morten Brynskov

SUNDHED OG SPRUT / Benny Lihme

KUNNE MAN BLOT FÅ FOLK TIL AT FORSTÅ? / Inga Axelsen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 5 /1989

 

INDHOLD november 1989

TEMA: DAGINSTITUTIONER

LEDER

BØRN ER FOR DYRE I DRIFT / Søren Smidt

OM BØRNS LEG OG FANTASI / Ingelise Holmelund og Søren Smidt

DE UNGE VILDE OG BØRNENE / Jesper Kinck-Jensen

SKOLIFICERING / Kirsten Weber

HVEM HAR BARNET? DET HAR DET SELV / Hugo Hørlych Karlsen

NYE KRAV TIL PERSONALET / Ester Gregersen

ØVRIGE ARTIKLER

AIDS / Benny Lihme

KAMERAET SOM DØDENS FØLGESVEND / Benny Lihme

HISTORIENS AKTUALITET: Værgeraadsbørnene

HÆVNENS SPROG / Jørgen Felding & Niels Møller

GADENS BØRN / Benny Lihme (anm)

NÅR ELEVERNE GØR SIG BEMÆRKET. Samtale med Thomas Ziehe / Rainer Winkel

AMBIVALENSER OG MANGFOLDIGHED / Jan Kampmann

FÆNGSLER I TOMGANG / Carl Lomholt

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 4 /1989

 

INDHOLD oktober 1989

TEMA: UNGES SELVMORD

LEDER

DEN SIDSTE UDVEJ / Knud Erik Pedersen

SPASMATICA / Georg Michael Warming (digte)

ET HÅB OM LIV / Libby Tata Arcel

LÆNGSLEN EFTER DØDEN OG LIVET! / Stine Korst

EN NY SNEHVIDE / Anna Poulsen

LÆNGSLEN EFTER ET ANDET LIV / Elisabeth Bruhn-Thomsen

UNGDOMSSELVMORD I GRØNLAND / Jørgen Thorslund

ØVRIGE ARTIKLER

EN OMVENDT ÅRHUSHISTORIE / Hugo Hørlych Karlsen

ET MISERABELT LIV / Benny Lihme

FORBRYDERBILLEDER / Morten Thing

RACEFORBEDRING / K. K. Steincke

DEN ABNORME / Birgit Kirkebæk

HÅNDBOG FOR RETSLØSE BØRN / Mette Sejsbo

LIVSFORMER I DANMARK / Finn Dam Rasmussen

FOR PROPAGANDISTISK OM GREENPEACE / Jesper Holst

OPFORDRING TIL SELVHJÆLP / Kjeld Høgsbro

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 3 /1989

 

INDHOLD juni 1989

TEMA: OMSORG

OMSORGSSTATENS AFVIKLING

KVINDEVERDEN OG OFFENTLIG SEKTOR / Tine Rask Eriksen

AT VÆRE OMSORGSARBEJDER / Grethe Korremann

OMSORG ER MERE END EN KØLIG HÅND PÅ PANDEN / Elisabeth Brøgger Jensen

OMSORGSFORSKNING - om positioner og perspektiver i omsorgsforskningen / Rosmari Eliasson

DEN DØDE HUND / Benny Lihme (anm)

OMSORG ELLER FRIHED / Lone Scocozza

AT HAVE BRUGT SIG SELV TIL MAN ER BRUGT OP / Kirsten Weber

OMSORG SOM MANGELVARE / Els & Ejler Johansen

MAGT OG AFMAGT - hvem er de afmægtige? / Bjarne Lenau Henriksen

ØVRIGE ARTIKLER

THATCHER´S SOCIALE ØDEMARKER / Benny Lihme

PRIVATISERING AF POLITIFUNKTIONER - flyselskaberne som flygtningebarriere / Morten Kjærum

BAGGRUNDEN FOR RESTRIKTIONERNE I FLYGTNINGEPOLITIKKEN / Preben Wilhjelm

FORSLAG TIL REDNINGSHUSE FOR FALDNE PIGER / St. St. Blicher

PROSTITUTION, FILANTROPI OG PERSPEKTIVLØS OMSORG / Karin Lützen

MODERNISERING OG RETSSIKKERHED I DEN OFFENTLIGE SEKTOR / Agnete Weis Bentzon

IND I ROCKMUSIKKEN - ungdomskultur og senmodernitet / Johan Fornäs, Ulf Lindberg & Ove Sernhede

MODSTANDENS BETINGELSER / Johs. Bertelsen

"DE SKÆVE KØN" / Anette Faye Jacobsen og Steen Visholm

SAMFUND OG MAGT / Agi Csonka

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 2 /1989

 

INDHOLD april 1989

TEMA: SELVFORVALTNING

DET SATANISKE CHRISTIANIA

DEN RESPONSIVE STAT / Nils Bredsdorff & Finn Dam Rasmussen

HAARDER, HABERMAS & PERESTROJKA / Palle Rasmussen

AT NAVIGERE SIT EGET SYSTEM / Linda Andersen

SELVFORVALTNING - NEJ TAK, DET HAR VI NOK AF! / Ejler Johansen

MATERIALISTISK SELVFORVALTNING / Henning Salling Olesen

ØVRIGE ARTIKLER

"3 x GURLI" BEDSTE BISTANDSKLIENTER I NORDEN / van Basten

"INGEN HAR RIGTIG KONTROL OVER DET" / Finn Dam Rasmussen

RADIO PÅ PAPIR / Torben Berg Sørensen

"BIRMINGHAMSKOLEN" I KØBENHAVN

HOME OF THE HOMELESS / Benny Lihme

DE GALES BY / Herman Bang

DE GALES STORBY / Anders Kelstrup

TVANG ELLER HJÆLP - TVINGENDE HJÆLP / Benny Lihme

NYE UDVALG OG SOCIALE HANDLEPLANER / Ib Ydebo

BØRN SOM EJENDOM / Beth Grothe Nielsen

"EN VÆSENTLIG DEL AF SSP-SAMARBEJDET MÅ INDSTILLES" / Ejler Johansen

SSP - SOCIALPOLITIK UNDER DÆKKE? / Ejler Johansen & Benny Lihme

SKAL RÆVE VOGTE GÆS? / Lole Møller

FRA VÆKST TIL OMSTILLING / Birthe Dalsgaard

HVERDAGSREALISME ELLER TEORETISK UTOPI? / Dion Sommer

VITALISERING AF STRAFFERETSPLEJEN / Jørn Vestergaard

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 1 /1988

 

TEMA: SSP

INDHOLD 1988

JAMEN, VA MÆ DI VOKSNE DE STJÆLER DA MER ÆN OS!

SSP - DET SOCIALT SYMPATISKE POLITI / Ida Koch

NEJ TIL SSP I DET OPSØGENDE ARBEJDE. "PROJEKT SIDEGADEN" / Johs. Bertelsen

SOCIALPÆDAGOGIK SUCCES ELLER KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS. "AMAGER TOTALTEATER" / Svend Laursen

SSP-AKTION "NATTENS BØRN" / Benny Lihme

FRA FOLKEVILJEN TIL FOLKEPJECEN / Henning Koch

KLIP FRA DET VIRKELIGT KRIMINALPRÆVENTIVE LIV

BZ OM SSP

DET GENNEMLYSTE LOKALMILJØ - om tværfagligt samarbejde og social kontrol / Ejler Johansen

HUDHOVEDER / anmeldelse af Per-Olof Sännäs´ bog "Skinheads"

HISTORIENS AKTUALITET

TIL GAVN OG GLÆDE FOR FOLK OG LAND / statsminister Th. Stauning

DEN FOREBYGGENDE TANKE / Lars-Henrik Schmidt & Jens Erik Kristensen

HELHEDSSKOLEN / Ole Thyssen

TRASH! New York, oktober 1988 / Benny Lihme

DEN OFFENTLIGE SKÆBNEFORVALTNING / Henning Nielsen

MODERNISERINGEN AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Muligheder og konflikter. / Finn Dam Rasmussen

BORT FRA FÆNGSELSSTRAFFENE. Anmeldelse af Albert Dam´s bog. / Hans-Jørgen Nielsen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...