Kom til udgivelsesreception for vores Grønlandsnummer

30. oktober 2023 i København

TID: Mandag den 30. oktober, kl. 18:00-20:00
STED: Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, København

Kom og fejr udgivelsen af Social Kritik nr. 169. Nummeret er blevet til i et samarbejde mellem Social Kritik, Center for Arktiske Studier på RUC og Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd.

John Andersen og Steven Arnfjord har udgjort gæsteredaktionen, og sammen med en række forfattere skabt indholdet til temanummeret.

Vi har lagt i kakkelovnen til en reception lidt ud over det sædvanlige. Mød bl.a. nogle af forfatterne bag artiklerne, gæsteredaktionen, Social Kritiks redaktion og bestyrelsen for Forum til Fremme af Social Debat.

Aftenen byder bl.a. på velkomst ved formand Søren-Emil Schütt og ansvarshavende redaktør Mette Bladt, Talk ved Mille Bianco Schiermacher og sprøde toner fra DJ Aviaja, der er en dansk/grønlandsk Dj, producer og sanger. @Nørrebrew har været så søde at sørge for drikkevarer til alle.

Der er også mulighed for at købe det trykte tidsskrift samt nye limited edition Grønlandsplakater lavet af @ASAP Design.

Det vil være en hjælp for os rent praktisk, hvis du tilmelder dig receptionen på mail (kontakt@socialkritik.dk) eller vores LinkedIn-begivenhed, hvor du kan se hvem der ellers har tilmeldt sig.

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #169 /2023

TEMA: KAPACITETSOPBYGNING OG EMPOWERMENT I GRØNLAND

112 SIDER PÅ TRYK OG SKÆRM (medlem/abon.)

LÆS ONLINE: enkeltsidet>

Bladreudgave i opslag>

INTRODUKTION (OPSLAG)
INTRO (ENKELTSIDET)
Social Kritik nr.169 /2023-2

Temanummer (112 sider) september 2023

KAPACITETSOPBYGNING OG EMPOWERMENT I GRØNLAND

Fokus på nutidige problemer og løsninger i det grønlandske samfund - hvor gæsteredaktørerne samtidig pejler udviklingen i socialfaglig praksis og læringsprocesser generelt, i forbindelse med Grønlands organisatoriske og institutionelle kapacitetsopbygning.

INDHOLDSOVERSIGT

Leder / Mette Bladt

Introduktion:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland / John Andersen & Steven Arnfjord

Bagsiden af nation-building: Om spændinger mellem lokal og national empowerment / Ulunnguaq Markussen

Systemisk paradoks øger hjemløshed af grønlændere i Danmark / Mille Bianco Schiermacher i samarbejde med Jannie Micheelsen

Hjemløshedsforskning og aktivistisk aktionsforskning / Steven Arnfjord

’Empowering’ Nuuks Gade-team gennem Kapacitets-opbygning / Kevin Anthony Perry

Hvad kan vi lære af traditionelle grønlandske anbringelsesmetoder? / Bonnie Jensen, Bo Morthorst Rasmussen, Anthon Sand Jørgensen, Lise Jönsson Koumaditis, Sikkersoq Mathæussen & Lene Mosegaard Søbjerg

Et trivselsfremmende lokalsamfundsprojekt på tværs af generationer / Kamilla Nørtoft, Ingelise Olesen, Tenna Jensen og Christina Viskum Lytken Larsen

Socialklasse? Udrag af tekster af: Lone Aburas, Stine Askov, Alexandre Nsoni og Mikael Josephsen


Anmeldelse af Susanne Ekman: Giftig gæld og udpint velfærd / Peter Nielsen

Anmeldelse af Tim Knudsen: Vi skal hylde demokratiet! / Peter Thielst


Inddragelse af pårørende på det psykiske sundhedsområde - for enhver pris? / Caroline Lykke Bræmhøj og Thilde Cecilia Funch

Sproget som pædagogisk værktøj - stagnation eller fornyelse / Søren Rudolf Christensen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #168 /2023

TEMA STRAF & SANKTION

104 sider på tryk og skærm
(medlem/abon.)

LÆS ONLINE: enkeltsidet

Bladreudgave som opslag

Social Kritik nr.168 /2023-1

Temanummer (104 sider) april 2023

STRAF & SANKTION

Nummeret handler om sanktionering og straf på det sociale, pædagogiske og politiske område. Kriminalitet og retsvæsen dominerer, men artiklerne omhandler også mere subtile former for sanktionering af brud på regler og normer. Illustreret med fotografier af Lars Bech.

INDHOLDSOVERSIGT

Leder - om børn af indsatte i Livet på kanten podcast / Mette Bladt

Introduktion

Fængselsstraffens afsavn og begrænsninger / Linda Kjær Minke

’Toxic masculinity’ og straffepolitik – om den politiske brug af retsfølelsen og konsekvenserne for det danske samfund / Peter Scharff Smith

Fra nedsendt til bortdømt / Annemette Nyborg Lauritsen & Mette Rømer

Unge kriminelles habitus og erfaringer med velfærdsinstitutioner / Iver Hornemann Møller & Helge Hvid

Når retten har overtaget konflikterne / Merethe Gjørding og Birke Jessing

Rettens begrænsede muligheder som problemløser / Annick Prieur

Dobbeltstraf… eller endnu en chance? / Marianne Petersen


Anmeldelse af Knud Petersen: Dengang da jeg var pige / Birgit Kirkebæk

Anmeldelse af Jackie Wang: Fængselskapitalisme / Morten Thing

Skolefravær og Straf / Mikkel Giver Kjer

Jeg spørger li’som for at holde samtalen kørende! / Peter H. Frostholm

Accept af afvigelse / Per Betzonich-Wilken

Uden filter i Horserød / Redigeret uddrag fra bogen Uden filter i Horserød af Hanne Storebjerg

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Call for papers:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

 

11. september 2022

Social Kritik vil gerne invitere bidrag til temanummer om kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland, med perspektivering til generel samfundsudvikling.

Afsættet for artiklerne kan være socialfagligt, socialteoretisk, identitets- eller geopolitisk samt ledelsesmæssige udfordringer i Grønland - herunder bredere, grønlandsk relevante samfundsdiagnostiske bidrag med fokus på bæredygtig organisatorisk og institutionel kapacitetsopbygning. Vi ser gerne bidrag med eksempler på gode læringsprocesser og samarbejder med praksisfeltet, hvor der for eksempel arbejdes tæt sammen med lokalsamfund og med brugere af sociale tilbud. En foretrukken metastruktur for artiklerne er: en tydelig problemstilling, korte metodiske beskrivelser, analyse/diskussion og dernæst et eller flere perspektiverende spørgsmål: ”hvordan kommer vi videre herfra?”, ”hvad er den efterfølgende bevægelse?”, ”hvad lærer vi af dette?” m.v. Artiklerne skal i denne forbindelse diskutere perspektiver der ’rækker ud over Grønland’, for dermed at kunne bidrage til debat om bredere samfundsmæssige problematikker.

Formen på bidragene:

Originale artikler (24.000 anslag), som efter forfatterens ønske sendes i peer-review
Kommentarer (16.000 anslag)
Skrivevejledning findes på Social Kritiks hjemmeside her: https://socialkritik.dk/skrivevejledning
Gæsteredaktionen består af Steven Arnfjord, lektor og leder af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd og John Andersen, professor, Center for Arktiske Studier på RUC

Vigtige datoer:

  1. oktober, 2022, deadline for abstrakt på 250 ord sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk 4. november, 2022, tilbagemelding på abstract
    December 2022: forfatterseminar
  2. januar, 2023, deadline for bidrag sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk
  3. april, 2023, tilbagemelding på bidrag
  4. juni, 2023, absolut deadline
    September, 2023, udgivelse af temanummer

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #164 /2021

TEMA PARALLELSAMFUND

TEMA OM PARALLELSAMFUND: 112 SIDER

LÆS ONLINE (enkeltsidet) 

Bladreudgave som opslag

Læs introduktion - redaktionelt forord
PDF

Social Kritik nr.164 /2021-3

Temanummer (112 sider) december 2021:

"Parallelsamfund". Selve begrebet er muligvis stigmatiserende, men nummerets artikler tegner et billede af et Danmark karakteriseret ved mange typer af parallelsamfund og forskelligartede liv, der leves parallelt. Bredden på bidragene var mere omfattende, end vi havde forestillet os, og afspejler problematikker som er mere komplekse og mere grundlæggende end redaktionens call for papers måske lagde op til. Det er kun godt.
Artiklerne er skrevet af både praktikere, forskere indenfor både social-, human-, sundheds- og samfundsvidenskaberne, jurister, arkitekter og urbanister. Læs redaktionelt forord om nummerets artikler.

INDHOLDSOVERSIGT

Forord: Parallelsamfund – politisk spin med skraldespand og sværd

Et samfund der er bange for sine børn, er et fattigt samfund / Mette Bladt

Diskriminerende og repressiv integrationspolitik / Üzeyir Tireli

Et ufærdigt fælles sted / Aske Tybirk Kvist & Søren-Emil Schütt

Almene boliger i ghettopolitisk modvind / Ole Nørgaard Madsen

Fra velfærdsstat til boligselskab / Johannes Lunneblad & Ove Sernhede

Retssager om 2018-lovpakken / Morten Tarp

Er den gode død for alle? / Vibeke Graven

Åbent brev til statsministeren / Henrik Valeur

Socialpolitiske barrierer i Rigsfællesskabet / Mille Schiermacher & Steven Arnfjord

Tvang og sanktioner / Sofie Haxthausen Doreng & Mia Arp Fallov

Dark design i byens rum / Christian Langelund Hansen

Unges veje til og fra sikret anbringelse / Ann Karina Henriksen

Handicapområdet - Danmarks ukendte ghetto / Emilie Skyum-Jensen

Antiskoleliv / Hakan Kalkan


Anmeldelser:

Der var (også) en grund til at jeg var deprimeret / dr.pæd. Birgit Kirkebæk

Affekter og politik / Birger Steen Nielsen

Penge lugter ikke / Peter Thielst


Syv teser om vreden der måske ikke forsvandt, men blev transformeret til ukendelighed / Frederik Boris Hylstrup Olsen

Én tese om manifeste vredesformer og usynlige kapitalistiske formbestemmelser / Steen Nepper Larsen

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 153 /2018

 

TEMA:
MIGRATIONSDEBATTEN – mellem myter, politisering og viden

INDHOLD: april 2018


MIGRATIONSDEBATTEN MELLEM MYTER, POLITISERING OG VIDEN / Ninna Nyberg Sørensen

AT TÆNKE UD OVER OPRINDELSE
NYE TILGANGE TIL AT FORSTÅ KULTURARV OG PLURALITET
/ Anders Högberg

HVORDAN OPSTÅR MIGRATION? / Jørgen Carling


KLIMAFORANDRINGER OG MIGRATION.
KAN DER ETABLERES EN KAUSAL SAMMENHÆNG? /
Sara Vigil

NØDHJÆLP MELLEM VELGØRENHED OG RETTIGHEDER.
OM TRANSITMIGRATION OG HUMANITÆR POLITIK
/ Priscilla Solano

HAR DANMARK IKKE PLADS TIL FLERE FLYGTNINGE?
OM ANTAL OG KAPACITET I DEBATTEN OM KVOTEFLYGTNINGE
/ Liv Bjerre


DEN BORGERLIGE EROBRING AF DANMARK / Knud Vilby (anm.)

GRØNLANDSK POLITISK NEOKONSERVATISME
OVERSKYGGER FOR ÅBNE SOCIALPOLITIKKER
/ Steven Arnfjord (debat)

AKTIONSFORSKNING OG SOCIAL LÆRING I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
– EN MODFORTÆLLING TIL PARALLELSAMFUNDSDISKURSEN
/ Martin Severin Frandsen og John Andersen

HAR ET VEJSKILT, KROKODILLER OG RETSPOLITISK PRAKSIS NOGET MED HINANDEN AT GØRE? / Bent Olsen

JESUS JOG KRÆMMERNE UD AF TEMPLET / Ilja Wechselmann (essay)

SOCIALRETLIG DØMMEKRAFT
– DIMENSIONER OG FALDGRUBER
/ Peter Vangsgaard

EN ANDEN NARKOPOLITIK / Peter Ege

DET DÉR ’68’ / Peter Thielst

ANMELDELSER:

EN MOPPEDRENG TIL POLITISK INTERESSEREDE / Morten Thing


EN HILSEN TIL JER KAMMERATER / Morten Thing


AF MINDRE INTERESSE / Iver Hornemann Møller


ER VELFÆRDSSAMFUNDET FOR DYRT OG DÅRLIGT? / Peter Bundesen


KRIM. 50 ÅRS KRIMINALPOLITIK / Nell Rasmussen

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 123 /2010

GRØNLAND – NEDSENDT – I MANGEL AF BEDRE

INDHOLD September 2010

Det store eksperiment

BEGYNDELSEN
/ Tine Bryld   

DE GODE VILJER / Birgit Kirkebæk  

KUNSTEN AT LYTTE / Benny Lihme  


”SÅDAN ER LIVET IKKE, MED DET LIV JEG HAR HAFT, DET MÅ JEG ERKENDE” ”JEG VIDSTE INTET, JEG VAR HELT PÅ BAR BUND”
           FRA BØRNEHJEM TIL AT VÆRE MOR MED SEKS BØRN  /
          ”BØRNEHJEMSBØRNENE HAVDE NÆRMEST BEDRE VILKÅR END BYENS EGNE BORGERE” 
          ”GLEMTE BØRN” TIL DANSKE ADOPTIVHJEM 
          LANDSHØVDINGENS BREV OM FORMIDLING AF ADOPTIONER
/ Tine Bryld  


GRØNLANDSK ADOPTION – ET VIGTIGT ELEMENT I GRØNLANDSK SLÆGTSKAB / Gitte Tróndheim  


HVEM ER MIN FAR? / Tine Bryld  


DANSKE FÆDRE – STÅ FREM! / Tida Ravn 

 
PRESSE OG POLITIKERE – I LYST OG NØD / Tine Bryld  

Et land uden fængsler


DE BORTDØMTE – ET ARKIVSTUDIE AF GRØNLANDSKE HERSTEDVESTERFANGER / Evy Frantzsen  


UD PÅ ISEN ELLER NED TIL DANMARK – GRØNLÆNDERE I FÆNGSEL PÅ UBESTEMT TID I DANMARK / Thorkild Høyer  


DA DE USYNLIGE BLEV SYNLIGE
/ Tine Bryld 

 
NOGLE BETRAGTNINGER OM RETSREFORMEN – SET FRA GRØNLAND / Peter Sindal Lundsberg  


RETSREFORMEN I GRØNLAND / Leif Senholt  

Nedsendte handicappede


EN SÆR FORSORGSHISTORIE / Benny Lihme

  
”ER DER NOGLE ÅNDSSVAGE HER?”
/ Stine Grønbæk Jensen  


ANMELDELSER:

Livsmod – socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af børn i Grønland. / Ida Koch: Conni Gregersen. Illustreret af Niels Motzfeldt.


Vinterens hjerte – Knud Rasmussen og hans tid. / Erik Gant: Kirsten Hastrup


Grønland – Verden er, som vi tænker den / Benny Lihme, Linda Riber


Jakob. Ét menneske – to verdener / Flemming Jensen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 97 /2005

 

Sociale relationer. Den lukkede. Grønland. "1968".

INDHOLD februar 2005

MYTEÅRET / Benny Lihme

"1968" SOM ERINDRINGSPOLITISK SLAGMARK / Morten Bendix Andersen & Niklas Olsen

RAPPORT OM EN LUKKET AFDELING / Tore Jacob Hegland

DENGANG DE "LØSAGTIGE" BLEV UDSKIBET / Karl Grünewald (anm)

SUNDHEDSOPFATTELSER VÆRDIER OG AMBIVALENSER I GRØNLAND / Karen Wistoft

DO THE HUSTLE - en kærlighedshistorie om Don & Diva / Mette Røgilds

RET TIL REJSNING? / Brian Damage

MUSELMANDENS DANMARKSHISTORIE / Peter Thielst (anm)

HVAD NU HVIS? - et tragisk drab, en stigmatiseret bydel og mudret (rets)psykiatri / Benny Lihme

SOCIALE RELATIONERS BETYDNING FOR BØRN OG UNGES TRIVSEL / Iben Stephensen

TÆVE-HANSENS HISTORIE / Morten Thing (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 34 /1994

 

TEMA: ULIGHED

INDHOLD december 1994

SAMFUNDET DER BLEV VÆK / Nils Bredsdorff

ERFARINGER MED EU´S TREDJE FATTIGDOMSPROGRAM / John Andersen

DANMARK PÅ STØTTEN / Henning Hansen

DIG MIG OG POLIIKERNES HØJRE HÅND / Thomas Bruun (novelle)

FØRST AT GØRE DEM TIL DANSKERE / Anne Brockenhuus-Schack (interview)

HJÆLPEKUNST OG KULTUR / Janie Olsen

PÅ BESØG I SYDAFRIKAS MANGFOLDIGHED / Morten Kjærum

GRUNDTVIG OG DEN DEMOKRATISKE KULTUR / Øjvind Larsen

HVORDAN MAN TILBEREDER EN KOMMUNIST / Morten Thing

SKÅ-GUSTAV ER DØD / Benny Lihme (nekrolog)

UNGE I ILULISSAT / Benny Lihme (anm)

EN SKÆVERTS SKÆVE UNIVERS / Benny Lihme (anm)

MAGIC MARKERS / Andreas Johnson

EN GURU KOMMER TIL PROVINSEN / Ida Koch

FOSTERDIAGNOSTIK, HANDICAP, ETIK / Hans Clausen

KONTAKTUDVIKLING I PSYKIATRIEN / Anders Kelstrup

JEG VIL IKKE VÆRE EN SIMPEL FREMMEDARBEJDER / Jeppe Handberg (anm)

PENSIONIST CHOCK, VALIDERING OG DEN TREDJE ALDER / Inga Denver

PÅ SPORET AF EN KOMMUNIKATIV SOCILPOLITIK / Bent Madsen (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 21 /1992

 

INDHOLD september 1992

DEMOKRATISK DISKRIMINATION / Christian Horst

ET FORSVAR FOR GHETTOEN / Nils Christie

ER DET GODE LIV ET GODT LIV? / Asger Sørensen

LIGESTILLING, BESKÆFTIGELSE OG VELFÆRD ÅR 2000 / Jørgen Elm Larsen

RUNDT OM AKTIVLINJEN / Annette Carstens

LYON IN A CAGE / Thomas Bruun

KRIGSBILLEDER / Flemming Balvig

JESUS HEDDER GUD TIL EFTERNAVN OG ER AMERIKANER / Benny Lihme

ANMELDELSER

ETISK FUSER / Lars Gunnar Lingås

DEN DANSKE IMPERIALISME I GRØNLAND / Jørgen Thorslund

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 4 /1989

 

INDHOLD oktober 1989

TEMA: UNGES SELVMORD

LEDER

DEN SIDSTE UDVEJ / Knud Erik Pedersen

SPASMATICA / Georg Michael Warming (digte)

ET HÅB OM LIV / Libby Tata Arcel

LÆNGSLEN EFTER DØDEN OG LIVET! / Stine Korst

EN NY SNEHVIDE / Anna Poulsen

LÆNGSLEN EFTER ET ANDET LIV / Elisabeth Bruhn-Thomsen

UNGDOMSSELVMORD I GRØNLAND / Jørgen Thorslund

ØVRIGE ARTIKLER

EN OMVENDT ÅRHUSHISTORIE / Hugo Hørlych Karlsen

ET MISERABELT LIV / Benny Lihme

FORBRYDERBILLEDER / Morten Thing

RACEFORBEDRING / K. K. Steincke

DEN ABNORME / Birgit Kirkebæk

HÅNDBOG FOR RETSLØSE BØRN / Mette Sejsbo

LIVSFORMER I DANMARK / Finn Dam Rasmussen

FOR PROPAGANDISTISK OM GREENPEACE / Jesper Holst

OPFORDRING TIL SELVHJÆLP / Kjeld Høgsbro

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...