Default Image

Generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat, som er foreningen, der udgiver Social Kritik.

Mandag den 11. marts, 2024, kl. 17 - 18

Generalforsamlingen afholdes på Social Kritiks redaktion i Lundtoftegade 23, 2200 København N.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden 8. marts.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen på mail til kasserer Aslak Gottlieb aslak@socialkritik.dk senest den 26. februar.

Der afholdes valg til bestyrelsen, og bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som kunne være interesserede i at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde, på mail til forperson Søren-Emil Schütt på semil.schutt@gmail.com

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer på mail senest den 3. marts.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 10. marts har betalt forfaldent kontingent for indeværende kontingentperiode.  Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. 

Vel mødt den 11. marts!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til Fremme af Social Debat

Vis mere ↓
Læs hele...