Kategorier
UDGIVELSER 2021

DIGITAL VELFÆRD

Efter hvad der føles som 10 år med corona er vi alle blevet superbrugere af digitale platforme og nye teknologier. Eller er vi? I dette temanummer tager tidsskriftet digitalisering op til kritisk diskussion.

TEMA OM DIGITALISERING: 150 SIDER


Læs uddrag af temanummeret (open access)

Social Kritik nr. 163 / 2021-2

Temanummer september 2021:

Vi er optagede af, hvilke interesser digitaliseringen som tilsyneladende neutral teknologi løfter igennem, og på hvis bekostning digitaliseringen foregår. Hvilke borgergrupper får længere til velfærdsstaten i kraft af digitaliseringen, og hvornår åbner digitalisering for nye former for kontakt, tilgængelig og omsorg?

Temaets artikler resumeret >>

INDHOLDSOVERSIGT

Merete Monrad (redaktør af temanummeret):
Hvordan forandrer digitaliseringen velfærden? (PDF)

Birgit Jæger: Digitalisering af medborgerskabet

Morten Hjelholt og Irina Papazu: ”De har fået NemID, men det er ikke nemt for mig” – Digital rum(me)lighed i den danske velfærdsstat

Astrid Margrethe Sølvberg og Marit Rismark: «Du må laste ned ‘appen’ vet du, det er sååååå enkelt». Eldres opplevelse av det digitale hverdagslivet

Anja Svejgaard Pors: Hård digital inklusion – når digital politik bliver borgerens byrde

Ditte Lystbæk Weber og Anne Marie Kanstrup: ’Selvstændig i stedet for at spørge om hjælp’: digitale ambitioner og kompetencer blandt unge med kognitive handicap

Anette Boye Koch: Digital kommunikation som vej til deltagelse. Bestyrkelse af børn og unge i udsatte positioner

Matilde Høybye-Mortensen og Lena Kjeldsen: Kunstig intelligens i socialt arbejde: kan vi skelne mellem skidt og kanel?

Line Kirkegaard, Tomas Skov Lauridsen og Simon Sjørup Simonsen: Forvaltning og digital beslutningsstøtte: En diskussion af kunstig intelligens og algoritmisk profilering i det kommunale beskæftigelsesområde

Michael Rosholm, Sanne Dalgaard Toft, Anne Marie Villumsen, Simon Bodilsen & Liesanth Yde Nirmalarajan: Algoritmer og machine learning i socialt arbejde?

Hanne Marie Motzfeldt: Er ansvarlighedsprincippet fremtidens reguleringsmodel af teknologier?

Frank Cloyd Ebsen: Digitalisering – i lyst og nød

Knud Vilby: Hold så nallerne fra den radio! (PDF)

Henning Wettendorff: Om Tage Poulsens fotomontager

Nummeret er på 152 sider og indeholder desuden leder af Mette Bladt, boganmeldelser af Morten Thing, Gitte Lyng Rasmussen og Peter Thielst samt “analoge” fotomontager af Tage Poulsen.

Dertil et essay af Thomas Dam om et personligt sygdomsforløb:
At sidde der mens slangen flytter ind. En autoetnografi om at miste sig selv overgivet til andre

Køb dette nummer ved henvendelse til: kontakt@socialkritik.dk
(175 kr. + forsendelse)


Læs om kommende numre

TAGE POULSEN “IMAGE 32”

Indholdsbidrag i dette nummer fra: