Social kritik # 160 /2019

 

INDHOLD december 2019


PREKÆR INKLUSION OG UDVIDET USIKKERHED BLANDT AFGHANSKE FLYGTNINGE / Mikkel Rytter og Narges Ghandchi

FAMILIE, UDDANNELSE OG ETNISK UDSATTE / Üzeyir Tireli

VI TALER IKKE OM FORSKELLIGHED / Claus Brygger Jacobi


OM AT NAVIGERE I KULTURMØDER OG GLOBALE SAMMENHÆNGE / Trine Frederiksen

FIRE ENSIDIGE FREMSTILLINGER AF RETSPSYKIATRIEN OG DEN RETSPSYKIATRISKE PATIENT / Ane Moltke

BAG DE VELPOLEREDE FACADER / Anette Kaagaard Kristensen & Martin Lund Kristensen

BEBOERPERSPEKTIVER PÅ BEBOERMØDER PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOSTEDER:
HVEM ER DEMOKRATIET FOR?
/ Anne Mia Steno

FAGLIGE STEMMER FRA SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGISK PRAKSIS / Tim Vikær Andersen, Gitte Lyng Rasmussen og Hanne Meyer-Johansen

HVAD VED VI EGENTLIG OM SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGER? / Lea Ringskou og David Thore Gravesen

ÆRESRELATERET SOCIAL KONTROL OG PATRIARKALSK SAMHØRIGHED / Sofie Danneskiold-Samsøe


EN OVERSET KULTURARV.
PÅ TUR GENNEM VESTERBROS BODEGAER
/ Egon Clausen (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 158 /2019

 

Tema: Kønsneutral voldsforståelse

INDHOLD juni 2019


INTRODUKTION / Bo Wagner Sørensen, Sofie Danneskiold-Samsøe & William Østerby Sørensen

DEN KØNSNEUTRALE VOLDSFORSTÅELSE / Bo Wagner Sørensen

FRA KØNSSPECIFIK TIL  KØNSNEUTRAL VOLDSFORSTÅELSE   
Betragtninger fra et kvindekrisecenterperspektiv / Birgit Søderberg

KØNSNEUTRALISERING AF INTIM PARTNERVOLD? / Eva Bertelsen & William Østerby Sørensen

FRA KØNSBLIND TIL KØNSSENSITIV STRAFFELOVGIVNING / Mathilde Worch Jensen

NÅR NORMEN FORVEKSLES MED VIRKELIGHEDEN
Den kønsneutrale voldsforståelse i Sverige
/ Pernilla Ouis

HVORDAN KAN ET STRUKTURELT PERSPEKTIV PÅ KØN GØRE OS KLOGERE PÅ SEKSUEL VOLD?
Et antropologisk blik på mødet med fortællinger om seksuel chikane på en teknisk skole
/ Katrine Bindesbøl Holm Johansen

NEOLIBERALE MASKERINGER AF VOLDENS KØNNETHED / Bodil Maria Pedersen          

STATUSHIERARKIER OG UDFORDRINGER VED AT TAGE STILLING TIL FORDEL FOR OFRE
Eksemplet kommunale krisecentre mod vold i nære relationer 
/ Sara Helmersson

KØNSBETINGET VOLD MOD KVINDER STRAFFERETLIGT SET / Trine Baumbach


KØNNET PRODUKTION AF DATA
Et studie af indsatte rockeres hypermaskulinitet  / Sisse Gøttler, Penille Kvist og Annick Prieur

SAMMENHÆNGSREFORM, BORGEREN FØRST,
OG EN MERE SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR
/ Inge Marie Skaarup

MANUALERNES AGT I SOCIALT ARBEJDE
– om Jeg/Du og Jeg/Det i socialt arbejde
/ Per-Olof Larsson og Jörgen Lundälv


FILOSOFISK BAGTÆPPE FOR 68´ERNE / Finn Hansson (anm.)

NEXØ – forbindelsen mellem forfatterskabet
og forfatterens liv
/ Morten Thing (anm.)

DET KAN NÆPPE BETALE SIG AT REDDE VERDEN / Knud Vilby (anm.)

KÆRLIGHEDENS GERNINGER / Egon Clausen (anm.)

ÆRESKULTUR DER KUN GÆLDER FOR INDVANDRERE / Mustafa K. Topal (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 119 /2009

September.2009: USA, Islamistisk radikalisering, Emancipation, Carl Schmitt

USA, Islamistisk radikalisering, Emancipation, Carl Schmitt

INDHOLD September 2009

DEN NYLIBERALE STATS OPBYGNING / Loïc Waquant


GADEBANDER / Benny Lihme -  interview med Suhdir Venkatesh


ISLAMISTISK RADIKALISERING – afsked med simple forestillinger / Jørgen Staun  


DET ULYKKELIGE ARABIEN / Morten Thing  (anm)


ÆRBARHEDENS KODEKS – skilsmisser blandt etniske minoritetskvinder / Farwha Nielsen  


EMANCIPATION / Rasmus Willig  


DEM DEMORALISEREDE MESTERTÆNKER  Om Carl Schmitt / Peter Højlund  


FRA OMSORG OG STØTTE TIL AKTIVERING OG TVANG / Tina Bømler  


GLOBALE GYS, GROV GRÅDIGHED, GLAT GRUSOMHED OG GOLD GRÆMMELSE / Karen Ellen Spannow (anm)


TRO PÅ HELBRED OG TVIVL PÅ SYGDOM
/ Peter Thielst  (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...