Social kritik # 125 /2011

marts.2011: Kunsten at lytte, Narrativt blik, Usynlige betragtere, Solidaritet

Kunsten at lytte, Narrativt blik, Usynlige betragtere, Solidaritet

INDHOLD Marts 2011

KUNSTEN AT LYTTE / Les Back  


KRÆNKELSERNES KABINET
/ Per Betzonich-Wilken  


DE USYNLIGE BETRAGTERE
/ Thomas Søgaard-Jensen  

DEN AUTORITÆRE TENDENS /
Lars Erslev Andersen (anm af Peter Høilund: Frygtens ret)


BOLIG OG BEDRING /
Jens Hjort Andersen  


ER VI VIRKELIG ALLESAMMEN SYGE? / Michael Kaster  
          (anm af Svend Brinkmann (red.): Det diagnosticerede liv - sygdom uden grænser)


SOLIDARITET I DEN FLYDENDE MODERNITET
/ Søren Juul  


DET NARRATIVE BLIK / Tom Ritchie 

 
SKUFFENDE HISTORIESKRIVNING OM VELFÆRDSSAMFUNDET / Knud Vilby  
          (anm af Gunnar Viby Mogensen: Det danske Velfærdssamfunds Historie. Tiden efter 1970)


OFFENTLIG KVALITET DER GIK OP I HAT OG BRILLER / Preben Etwil   (anm af L. Dalsgaard og H. Jørgensen:
          Kvaliteten der blev væk - kvalitetsreform og modernisering af den offentlige sektor)

EN STØRRE FORBUNDENHED MED HELHEDEN /
Christina Bornemann Surel og Charlotte Firing  


MAGT OG AFMAGT I OFFENTLIG OMSORG
/ Kari Berg

 
ET BRÆNDENDE DILEMMA FRA HESTENS EGEN MUND
/ Karen Ellen Spannow (anm af Ayaan Hirsi Ali: Nomaden)


DANSK FUNDAMENTALISME
/ Benny Lihme (anm af Susanne Benderfeldt & Trine Lundager: Vorherres lille vidne)

UDSOLGT


          

Vis mere ↓
Læs hele...