Social kritik # 35 /1995

 

TEMA: Omsorg - omstilling - efteruddannelse

INDHOLD februar.1995

OMSORG I OMSTILLING / Kirsten Weber og Ejler Johansen

DEN UKYNDIGE KYNDIGE / Søs Bayer

KØN, OMSORGSARBJDE OG EFTERUDDANNELSE / Jan Kampmann

NEKROLOG / Martha Christensen

DEMOKRATISK UDVIKLINGSARBEJDE - JA TAK! / Kim Rasmussen

HVOR BLEV EFTERUDDANNELSEN AF? / Ejler Johansen

MED KRISEN SOM BLIND PASSAGER / Angela Hermann m.fl.

GADESTIL OG MODE / Benny Lihme

"HELE MIN EKSISTENS ER JO EN PROVOKTION" / Flemming Røgilds

TIL UNGDOMMENS 17. ALM. VURDERING / Benny Lihme (anm)

NÅR SYGDOMSERKENDELSEN GÅR IND, GÅR SELVERKENDELSEN UD! / John Mogensen

PROFESSIONSKRITIK / Kim Rasmussen (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 36 /1995

 

TEMA: Voksne i uddannelse

INDHOLD april 1995

VOR TIDS ELFENBENSJÆGERE / Benny Lihme

DEN FJERDE BØLGE / Johan Fjord Jensen

DET BIOGRAFISKE SPØRGSMÅL / Peter Alheit

VI ER ALLE FORBRUGERE FOR VORHERRE / René Dalize

DEN BIOGRAFISKE ILLUSION / Pierre Bourdieu

HVORDAN OPLYSE? / Lars-Henrik Schmidt

VOKSENBARNET / Lars-Henrik Schmidt

DET SMADREDE SPEJL / Morten Thing

DEN MODERNE NOMADE / Benedicta Pécseli

HARVARD BUSINESS-MANEGEN / Benedicta Pécseli

SOCIALPOLITIKKENS FORSTEMTHED / Benny Lihme

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 37 /1995

 

TEMA: UNDERKLASSE & SOCIOLOGI

INDHOLD juni 1995

LA MISERE DU MONDE / Benedicta Pécseli

MACADAM JOURNAL / Benedicta Pécseli

ANTHONY GIDDENS´ LIVSPOLITIK / Carsten Jensen

EN BRITTE I BYEN / Benny Lihme

"UNDERKLASSEN" - FINDES DEN? / Kirk Mann

CAFÉLIV & VIDENSARKÆOLOGI / Benny Lihme

FOTOGRAFIER I FODHØJDE / Benny Lihme (anm)

UNDERKLASSEN - DEN NYE FARLIGE KLASSE? / John Andersen og Jørgen Elm Larsen

KAN MODERNITETEN BEGRIBES / Kim Rasmussen

DISTINKTIONEN / Susanna M. Solli (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 38 /1995

 

TEMA: DEN LYDIGE FORVALTER

INDHOLD september 1995

DEN LYDIGE FORVALTER / Øjvind Larsen

MASKERING - om betydningen af tyske autonomes "Vermummung" / Rainer Paris

PRE ELLER POST - hvorfor ikke bare umoderne / Asger Sørensen (anm)

NARKOTIKAKONTROL OG NARKOTIKAKONTROL-POLITIK I DANMARK SIDEN 1965 / Lau Laursen

LIVETS TILFÆLDIGE GRUSOMHED / Thomas Bruun

DET MUSISKE MENNESKE - og det amputerede / Birgit Kirkebæk

RØRENDE RÅHED / Benny Lihme (anm)

PAS PÅ KIERKEGAARD / Peter Thielst

EUROPOL - en stor forøgelse af det demokratiske underskud / Lode van Outrive

VENSKABER ER MAN IKKE FØDT IND I / Ester Gregersen (anm)

NÅR FORNUFTEN SOVER / Elo Nielsen (anm)

SIKRE OMRÅDER - hvor galt kan det gå / Peter Thielst (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 39 /1995

 

TEMA: SPORTENS RUM

INDHOLD oktober 1995

IDRÆT - EN NICHE I HVERDAGEN / Reinhard Stelter

KAMPEN OM SPILLEREGLERNE - TIDEN, RUMMET OG KROPPEN / Tom Kristensen

KVINDEN: EN KØN HISTORIE / Lotte Hansen & Andreas Juul Hansen

BETONPARKEN / Søren Nagbøl

DEN SORTE MAND / Hans-Jørgen Nielsen

ELITESPORTENS KULTURKAMP / Søren Damkjær

SOCIAL MOBILITET RELATERET TIL SPORTENS FELT / Martin Munk

EN KUSSES KULTURELLE KAPITAL / van Basten

FODBOLDENS FRIBYTTERE / Henrik List

TURISTSLAM / Benny Lihme (anm)

DILEMMAER, ETIK OG MORAL / Asger Sørensen

HISTORIEN GÅR TIL YDERLIGHEDER / Morten Thing (anm)

DEN SOCIALE ARV / Peder Bundesen (anm)

FORÆLDRESKAB I 90´ERNE / Ning de Coninck-Smith (anm)

UDSOLGT

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 42 /1996

 

TEMA: MISBRUG

INDHOLD marts 1996

ANONYME ALKOHOLIKERE OG MINNESOTA-MODELLEN / Vibeke Steffen

VÆSKETRANSPLANTATIONER / van Basten

BEHANDLING AF DOMFÆLDTE STOFMISBRUGERE / Ida Elisabeth Koch

NARKODEBATTENS EUROPÆISERING / Flemming Balvig

EN FANTASIFULD & FIGHTENDE FOREGANGSMAND / Benny Lihme (nekrolog over Gert Starup)

PARADIGMESKIFT? / Henrik Kaare Nielsen (anm)

NOMADEN SOM METAFOR / Arno Victor Nielsen

ARBEJDER - FOLD DIG UD / Ariane Schorn

KUNSTEN AT DRUKNE BØRN / Keld Brikner (anm)

"EN UNDERSØGELSE VISER, AT..." / Keld Brikner (anm)

HJEMME ER BEDST - MEN IKKE ALTID / Anne Rindung & Ellen Krabbe (anm)

FRA "PÆDAGOGISK PRAKSIS" TIL "PÆDAGOGENS PRAKSIS" / Jakob Sonne (anm)

RAPPORT FRA DET SOCIALE ARBEJDES FLAGSKIBE MED NAVIGATIONSBESVÆR I KØLVANDET / Bent Madsen (anm)

MENNESKET ER GUDDOMMELIGT, HVIS DET VIL / Peder Bundesen (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 43 /1996

 

TEMA: ANDERLEDESHED

INDHOLD maj 1996

NATUREN SLÅR IGEN / John Gray

GENTERAPI - ETIK - SPECIALPÆDAGOGIK / Birgit Kirkebæk

JAMEN, MAN SKYDER DA IKKE UNDERMÅLERE / Morten Thing (anm)

KORREKTUR PÅ GENERNE ELLER SYNLIGGØRELSE AF AFVIGELSE / Hanne Bang

WITKIN´S TABERNAKEL / Benny Lihme

PTERODAKTYLOS / Per Henrik Friis

GALSKAB SAT I SYSTEM / Niels Chr. Geelmuyden

SINDBILLEDER / Vagn Lyhne

VRANGBILLEDER / Benny Lihme (anm)

HEROINTILDELING. HVORFOR NU DET? / Peter Ege

OM GRUNDLAGET FOR KOGNITIV OG ANDEN BEHANDLING I PSYKIATRIEN / Anders Kelstrup

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 44 /1996

 

TEMA: VELFÆRDSSAMFUNDET

INDHOLD juni 1996

VELFÆRDSSTATEN - et socialdemokratisk projekt? / Niels Finn Christiansen

AF VELÆRDSSTATENS TILBLIVELSESHISTORIE / Morten Thing

EN FRI TOLKNING AF MAX WEBERS TESE OM PROTESTANTISME OG KAPITALISME / Johan Asplund

VELGØRENHED FØR VELFÆRDSSTATEN 1845-1890 / Karin Lützen

ET KRITISK SOCIALHISTORISK PERSPEKTIV PÅ UDDANNELSESPOLITIKKEN / Anders Mathiesen

UNDER-DANMARK SET GENNEM OVER-DANMARKS BRILLER / Svend Aage Andersen (anm)

VI BØR IKKE GÅ MED I SCHENGEN / Thomas Mathiesen

FORTROLIGHED OG ÅBENHED I DEN OFFENTLIGE SEKTOR / Mette Hartlev (anm)

MØDET MELLEM BORGER OG SYSTEM I DEN SOCIALE SEKTORS "FRONTOMRÅDE" / Mette Hartlev (anm)

FREUD UDSAT FOR RØNTGEN / Børge Madsen (anm)

HURTIGE INDFALD, HIDSIGE UDFALD & ET ENKELT EKSEMPEL / Leif Hansen

HVAD ER MENINGEN MED BØRNS LIV? / Knud Erik Pedersen

PÆDAGOGIK SOM VIDENSKABELIG TEORI OG PROFESSIONEL PRAKSIS / Peter Ø. Andersen

GRUNDEN FOR PÆDAGOGIKKEN ER LAGT / Jakob Sonne (anm)

LOTTE, LOTTE - HVOR ER DU HENNE? / Ning de Coninck-Smith

BIOLOGI, PSYKOLOGI OG STRESS I POLITIET / Lars Holmberg (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 45/46 /1996

 

TEMA: REJSER I NUTIDEN. Etnicitet. Modernitet. Identitet

INDHOLD september 1996

ET IRLAND I OPBRUD - en rejse i nutiden / Flemming Røgilds

DIASPORAEN OG IDENTITETENS OMVEJE / Paul Gilroy

ENDELIG, EN EGENTLIG KULTURTEORI / Poul Poder Pedersen

APACHE INDIAN, REGGAEMUSIKKEN OG DET KULTURELLE INTERMEZZO / Les Back

MIXEDE MASALAER, ASIATISKE COUNTRYSANGERE OG "BHAJI" PÅ STRANDEN - film som etnografisk materiale / Yvonne Mørck

SORT BLIKFANG - HVID IDENTITET. Om sorte mennesker i engelske reklamebilleder , 1885-1995 / Vibeke Quade

JEG VIL IKKE VÆRE EN NAR - rapportering fra feltarbejde i Sydafrika / Steffen Jensen & Simon Turner

DET ER SVÆRT AT NAVIGERE - rapport fra det multietniske minefelt, de kalder Californien, hvor de lyshårede ikke kører bus / Gunhild Riske

POLITIET - en uønsket far på frihedens veje / Rebwar S.

STAY RUDE, STAY REBEL, SHARP-SKINS I TYSKLAND / Steen W. Pedersen

MUHAMMED PÅ FREMMARCH ? Snapshots om Islam i Tyskland / Helle Jeppesen & Ingerlise Andersen

HØJRE-EKSTREMISME . Racisme eller ungdomsvold? / Helmut Willems

UNG. NORSK. NYNATIONALIST / Gunhild Riske

FORSKNING & FOTOS FRA GRÆNSELANDET / Flemming Røgilds (anm)

DET FREMMEDE - fascination og rædsel / Ove Sernhede

DØDEN KOMMER TIL TIDEN OG DU ER HER BARE PÅ TRÆK / Flemming Røgilds

FOLKESKOLEN I EN KULTUREL BRYDNINGSTID / Bolette Moldenhawer

ETNICITET I SOCIALT ARBEJDE / Üzeyir Tireli

HVIS EN VEN FÅR TÆSK, GÅR DU HEN OG HJÆLPER HAM / Üzeyir Tireli

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 47 /1996

 

TEMA: BØRN & DAGINSTITUTIONER

INDHOLD november 1996

Berit Bae i Danmark: RELATIONER MELLEM VOKSNE OG BØRN / Peter Mikkelsen

VOKSNES DEFINITIONSMAGT OG BØRNS SELVOPLEVELSE / Berit Bae

GRÆNSER ELLER EJ? / Erik Sigsgaard

OM DEMOKRATI, BØRN OG BØRNEHAVER / Jytte Hare & Søs Bayer

DANSKE BØRN OG TO-SPROGEDE BØRN / Jesper Kinch-Jensen

SELVFØLGELIG ER COMPUTERE FARLIGE / Carsten Jensen

BØLGEN BLANDT BØRN / Ulla Liberg

DAGINSTITUTIONERNES VIRKSOMHEDSPLAN OG PÆDAGOGERNES FAGLIGHED / Søren Smidt

PERSONALET I CENTRUM - en arbejdspsykologisk beretning om samarbejdsproblemer i daginstitutioner / Edvin Grinderslev

ALT FAST OG SOLIDT FORDUFTER / Johs. Bertelsen (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 48 /1997

 

TEMA: DE MÅSKE UØNSKEDE

INDHOLD februar 1997

AT BENÆVNE ER AT TÆMME / Benny Lihme

DET UØNSKEDE BARN / Edith Mandrup Rønn

TROLDEBØRN I VUGGEN / Anne Petersen

SOCIAL INTEGRATION - i landsbyer for usædvanlige mennesker / Janie Olsen

HELSTEGTE PATTEBØRN TIL DE RIGES BORD / Ole Leimand

EU-GRÆNSER UDEN KONTROL? - ELLER KONTROL UDEN GRÆNSER? / Janne Flyghed

HASH - en diskussions gentagelsestvang / BENNY LIHME

SVENSKE ERFARINGER - DANSK BEHANDLING / Mette Sørensen & Morten Sophus Clausen

VED TÅGERNES KAJ / Finn Holten Hansen

HVORDAN MAN OVEELEVER UDEN PSYKOTERAPI / Børge Madsen

NÅR ORGANISATIONEN GÅR UDENOM BØRNENE / Jakob Sonne

MORTEN THING anmelder ANNE KNUDSEN

KIM RASMUSSEN anmelder FLEMMING RØGILDS

JACOB HILDEN WINSLØW anmelder LAILA LAUNSØ

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 49 /1997

 

TEMA: STAT KOMMER, STAT GÅR....

INDHOLD maj.1997

FRA KOMMUNESOCIALISME TIL VELFÆRDSSTAT / Søren Kolstrup

FLERE ARBEJDSGIVERE FORLANGER STRAFFEATTESTER / Claus Allan Bonnez

PÅ VEJ MOD EN NY UNDERKLASSE? / Svend Aage Andersen

ET LIV UDEN ARBEJDE - PARADIS ELLER KOLLAPS? / Børge Madsen

HVIS VOKSENUNDERVISNING ER SVARET, HVAD ER SÅ SPØRGSMÅLET? / Henning Salling Olesen

KÆRIGHEDSBUDSKABET ER DEMOKRATIETS SJÆL / Flemming Røgilds

EN SKINHEAD SOM STOPPEDE MED AT HADE / Jonas Hållén & Gellert Tamas

VÆRDIKONFLIKTER I SUNDHEDSVÆSENET / Lone Scocozza

DISPUTATSDISPUT / Laila Launsø

ANMELDELSER

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 51 /1997

 

TEMA: KLASSIFIKATION

INDHOLD oktober 1997

NAZISME & JITTERBUG / Les Back

HARLEMRENÆSSANCENS AKTUALITET / Ove Sernhede

VIRKSOMHEDENS SOCIALE ANSVAR / Benny Lihme (anm)

RACEREN I VELFÆRDSSTATEN / Maciej Zaremba

UBEHAGET VED KULTUREN / Thomas Hyland Eriksen

UBEHAGET VED KULTURBEGREBET / Zafer Senocak

FOTO & KLASSIFIKATION / Benny Lihme (anm)

SPROG & ERKENDELSE / Lone Scocozza

SUNDHEDSPROBLEMER I NEPAL / Rolf Kuschel & Ebba Holme Hansen

FÆNOMENET UNGDOMSVOLD - radikalisering af den sædvanlige trang til selvhævdelse / Freerk Huisken

ARBEJDSFASTHOLDELSE - ja, men ikke for enhver pris / Fabienne Knudsen

VELFÆRDSSTATENS RØDDER / Vagn Oluf Nielsen (anm)

KÆRLIGHED TIL DE SINDSLIDENDE / Anders Kelstrup (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 52/53 /1997

 

TEMA: GLOBALISERING - CIVILE SAMFUND - DEMOKRATI

INDHOLD november 1997

EN GLOBAL BURGER, TAK! / Øjvind Larsen

FRIHED - FORSKEL - SOLIDARITET / Øjvind Larsen (interview med Z. Bauman

LÆRER VI AF KATASTROFER? / Jürgen Habermas

EN POLITISK INTELLEKTUEL / Birger Steen Nielsen

GLOBALISERING, EKSPROPRITION OG DET MODERNE PROBLEM OM "CONDITIO HUMANA" / Oskar Negt

MARGINALITET I STORBYERNE / Loïc J. D. Wacquant

FRA McDONALD TIL McWORLD / Knud Vilby (anm)

VELFÆRDSSTATEN OG DET REVILATISEREDE CIVILSAMFUND / Klaus Rosborg

TID TIL FORANDRING? / Lars Bo Kaspersen

DET ASSOCIATIVE DEMOKRATI / Paul Hirst

VOLD, MEDIER OG CIVILE SAMFUND (JOHN KEANE ) / Carsten Jensen

HISTORIENS AFSLUTNING? SYV ÅR EFTER / Mikael Jalving

Fem digte om SOCIOLOGEN SOM CIRKUSARTIST / Flemming Røgilds

HVOR SKAL NORMERNE KOMME FRA I DET MODERNE VELFÆRDSSAMFUND? / Øjvind Larsen

ERFARING OG IAGTTAGELSE - Thomas Ziehe mellem Habermas og Luhmann / Jens Christian Jacobsen

INDIVIDUALISERING SOM DET KULTURELT FORANDREDE SELVFORHOLD / Thomas Ziehe

OM KOMMUNITARISTER OG PERSONLIG FRIHED / Zygmunt Bauman

MORALEN I HVERDAGENS CENTRIFUGE / Karen Ellen Spannow (anm)

MENNESKETS DØDSMASKE / Mikael Jalving (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...