Social Kritik #167 /2022

BØRN – WACQUANT – RACE


80 sider på tryk og skærm

LÆS ONLINE: enkeltsidet

Bladreudgave som opslag

LÆS INTRODUKTION

Social Kritik nr.167 /2022-3

80 sider - december 2022

INDHOLDSOVERSIGT

Hvor galt skal det være, for at være galt? / Mette Bladt

Introduktion

Når vi alle er ’i samme båd’ og så alligevel ikke / Karen N. Breidahl, Barbara Fersch & Anna Schneider-Kamp

Vi gør meget ud af at fortælle dem, at vi gerne vil hjælpe dem med at blive til nogen, i stedet for at blive til noget – om klubpædagogisk resonanspædagogik / Lea Ringskou

Har dit barn det godt (nok)? / Michael Christensen & Lene Mosegaard Søbjerg

Uden ord, uden forklaring / Fotos fra Lils kamerarulle

Ringere retsstilling for barnet som sanktion - cfr. vejledning og tilskud til forældrene i surrogati-arrangementer / Frank Høgholm Pedersen

Jeg holder mig lidt tilbage / Lene S. K. Schmidt & Jimmy Krab

Hvordan løser vi problemet med ’race’ i det 21. århundrede? / Loïc Wacquant, oversat af Carsten Sestoft

Læs også: Loïc Wacquant, Spørgsmålet om 'race' i Social Kritik #136 (2013)

Anmeldelse af Mette Larsen, Blikke fra dem du skriver om / Hanne Warming

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Digital adgang til online udgivelser – og kommende trykt udgave som det første af tre numre i posten (årsabonnement 500 kr. for private - eller bliv medlem billigt)

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 106 /2006

 

Børn af fængslede - Skældud - Grundlov m.m.

INDHOLD oktober 2006

NÅR STRAFFEN RAMMER USKYLDIGE / Peter Scharff Smith

EVIDENS - tunnelsyn og intellektuel smalkost / Benny Lihme (anm)

GRUNDLOVEN - menneskerettighederne & minoriteterne / Vagn Greve

HER VOKSER VELFÆRDSSTATEN / Peter Scharff Smith (anm)

EFTERSYN / Benny Lihme (anm)

SELVAKKREDITERING / Benny Lihme (anm)

FLOW & LÆRING I FÆLLESSKAB / Elsebeth Mortensen og Berta Vishnivetz

"SKÆLDUD ER SOM AT SLÅ MED STEMMEN" - et interventionsprojekt for forældre, der føler, at de skælder for meget ud på deres børn / Ulla Liberg og Bettina Myggen Jensen

VÆRDIER OG KONFLIKER I SKOLESUNDHEDSARBEJDET / Karen Wistoft

KAN MAN VÆRE PÆDAGOG UDEN AT VÆRE SOCIALIST / Henrik Egelund Nielsen (anm)

(INGEN VIRKELIGE) MÆND OG KVINDER / Birger Steen Nielsen (anm)

HÅRD KAMP OM BOLDEN - nye perspektiver på den danske supporterkultur / Michael Christensen

kr. 175,00 (+ lev.)

SELV

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 91 /2004

 

TEMA: Pædagogik

INDHOLD: februar 2004

KÆRE VENNER - et nytårsdigt / Flemming Røgilds

VISIONER, VIRKELIGHED OG VELFÆRDSSTAT - en slags nytårstale / Karen Ellen Spannow

FORÆLDRENES ÅRHUNDREDE / Benny Lihme

HVIS LÆREPLANER ER SVARET, HVAD ER SÅ SPØRGSMÅLET? / Søs Bayer, Jytte Hare og Tina Pedersen

FRITIDSPÆDAGOGIK OG ET VARIERET BØRNELIV / Per Bregengaard

"NEILL! NEILL! - ORANGE PEEL!" - et beundringsessay / Claus Bjerring

SAMME PÆDAGOGIK, ANDRE MÅL / Kirsten Frederiksen

DEN (SELV)GODE, DEN ONDE & DEN VIRKELIG OVERANSTRENGTE / Randi Andersen & Thomas Bille

KOMPETENCERNES SELVFØLGELGHED / Nils Peter Uhre & Flemming Pommer

OM SELVEVALUERING / Carsten Bendixen

ANALFABETISME - et socialt og politisk problem / Janni Pedersen

FARLIG UNGDOM / Jes Jørgensen (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 69 /2000

 

Familie - Børn - Institution

INDHOLD juni 2000

PAS GODT PÅ... / Ning de Coninck-Smith (temaleder)

FAMILIEN SOM SAMFUNDETS URCELLE / Cecilie Banke

FAMILIELIV I BØRNEFAMILIEN / Per Schultz-Jørgensen

FAMILIEN - LIG ELLER LIVLIG? / Benny Lihme (anm)

SPECIALPÆDAGOGIK I EN DIAGNOSETID / Benny Lihme (anm)

BØRNEHAVEN - INTEGRATION ELLER MARGINALISERING / Hanne Warming

INTEGRATION OG FORÆLDRESAMRBEJDE I DAGINSTITUTIONER / Else Kirk

SKOLENS VEJ TIL INTEGRATION / Per Bregengaard (anm)

IMMANUEL KANT OM PÆDAGOGIK / Karsten Tuft

OM OPDRAGELSE / Søs Bayer

DEN NY KLASSEDELING / Knud Vilby (anm)

SOCIOLOGISK ANALYSE OG SOCIAL AKTIVERINGEN / Erling Frederiksen (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 48 /1997

 

TEMA: DE MÅSKE UØNSKEDE

INDHOLD februar 1997

AT BENÆVNE ER AT TÆMME / Benny Lihme

DET UØNSKEDE BARN / Edith Mandrup Rønn

TROLDEBØRN I VUGGEN / Anne Petersen

SOCIAL INTEGRATION - i landsbyer for usædvanlige mennesker / Janie Olsen

HELSTEGTE PATTEBØRN TIL DE RIGES BORD / Ole Leimand

EU-GRÆNSER UDEN KONTROL? - ELLER KONTROL UDEN GRÆNSER? / Janne Flyghed

HASH - en diskussions gentagelsestvang / BENNY LIHME

SVENSKE ERFARINGER - DANSK BEHANDLING / Mette Sørensen & Morten Sophus Clausen

VED TÅGERNES KAJ / Finn Holten Hansen

HVORDAN MAN OVEELEVER UDEN PSYKOTERAPI / Børge Madsen

NÅR ORGANISATIONEN GÅR UDENOM BØRNENE / Jakob Sonne

MORTEN THING anmelder ANNE KNUDSEN

KIM RASMUSSEN anmelder FLEMMING RØGILDS

JACOB HILDEN WINSLØW anmelder LAILA LAUNSØ

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Call for papers: Mine børn, dine børn, statens børn – HVIS BØRN

 

12. februar 2022

Call: Tema om BØRN

I denne tid, hvor Covid-19 pandemien er ved at miste sit greb om os alle, er det værd at se på det samfund vi havde og skal have igen. Børn har haft en særlig position. De små børn var først hjemme med forældre, som skulle passe dem, så kom de i renskurede institutioner og blev mindre syge, og endte så med at komme i institutioner, hvor rengøringsniveauet var faldet til det normale for atter at blive forkølede og nu også corona-ramte. For skolebørnene var der skole, hjemsendelse, selvpasning via skærmen. Eller guddommelige spil, snapchat med veninderne, og uendelige billeder på TikTok og Instagram. De unge skulle både være på uddannelsen, være hjemme og være på Zoom, hvor underviserne kedede sig med fem billeder og 25 sorte huller med og uden lyd. Eksaminerne blev næsten opretholdt, og det faglige niveau for alle forblev u-undersøgt. I dag lader alle som om, at der ikke er mistet noget undervejs – så kan vi spare et års uddannelse?

Organiseringen af arbejdet har været hierarkisk og centralt styret. Statslige sundhedsmyndigheder bombarderede med retningslinjer for god adfærd. Test af private firmaer til en rigtig god betaling var almindeligt. Der var tvangshjemsendelse af børn og forældre. Kommuner skulle sikre sundheden, og især undgå at de gamle gik til. Pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og akademiske uddannede prøvede på bedste vis at tage sig af børn og unge. Var det godt nok? Børn og unges liv før og især under Covid-19 viser meget enkelt, at mange spiller en rolle. Dem selv, forældre, søskende, det sted de bor, de daginstitutioner de kommer i og de pædagoger som møder dem der. Skolens lærere og ledelse, ungdomsuddannelserne og de isolerede efterskoler samt de videregående uddannelser, hvor intet er som før – eller er det?

Dette temanummer kan godt handle om Covid-19, men det er børns situation i resten af 2022 og frem, som er temaet. Det kan handle om børn, unge, forældre, familie, venner og bekendte som møder børn. Om medarbejdere i kommunen, i daginstitutionen, i skolen men også på sygehuset, i fængslet, på bostedet og ikke mindst lovgivning. Hvornår og hvordan sikres børn et udviklende liv, og er det godt nok det der foregår? Hvor frie er børn egentlig, og hvad kan de selv bestemme – er det en illusion eller er friheden til at være på skærm om natten den sikre frihed?

Hvad kan vi som samfund, hvad skal vi som samfund, og hvem har ansvar for børn i dette samfund? Det er de overordnede spørgsmål. Artikler kan fx handle om:

  • Er vejledninger og kampagner om sundhed godt for et barn eller/og belastende for en familie? For små? For store?
  • Når de sociale myndigheder for sent eller for tidligt ud til de sårbare og udsatte børn og unge?
  • Lever pædagoger, lærere, socialrådgivere o.l. op til deres ansvar for at skabe et godt børneliv – og hvad kan det begrundes med?
  • Hvor opdelt skal børns verden være – hvor mange siloer i staten, i kommunen og i det private skal børn kunne rumme? Er det godt nok eller skal noget forandres?
  • Er sociale medier i det digitale univers frugtbare for børn og unge – hvornår og hvornår ikke?
  • Efter Covid19 pandemien, skylder samfundet så børn og unge noget? og hvad skal det så være?

Fristen for at indsende artikler (maksimum 24.000 anslag inkl. mellemrum) er 15. august 2022.

Spørgsmål til temanummeret kan rettes til:

Frank Ebsen (freb@kp.dk) og Mette Bladt (mette@socialkritik.dk)

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers

Vis mere ↓
Læs hele...