Social Kritik #170 /2023

NOGET PÅ HJERTE

96 SIDER PÅ TRYK OG SKÆRM (medlem/abon.)

LÆS ONLINE: enkeltsidet>

Bladreudgave i opslag>

LÆS INTRODUKTION
Social Kritik nr.170 /2023-3

december 2023

Nummeret består af blandede bidrag med Noget på hjerte - som vi kaldte et åbent call i 2023.

INDHOLDSOVERSIGT

Et hjerte af kritik / Mette Bladt

Introduktion (PDF)

Når fattigdommen er i børnehøjde / Iben Nørup og Silje Langøy Madsen

Den rette personlighed? Jobopslag målrettet klubpædagogen gennem 60 år / Caroline Bach

Farvel til uddannelsesparathedsvurderingen – håb for fællesskabende udskolingspraksis? / Gry Tybjerg

”Jeg gider ikke vente længere” – om tids betydning og (mis)brug af tid i hverdagslivet hos unge voksne med udviklingshandicap / Gitte Lyng Rasmussen

Vild med vilje? Marginaliserede livsæstetikker i danske landdistrikter / Trine Brinkmann

Velfærdsarbejdets paradokser / Anmeldelse og tanker af Birgit Kirkebæk

Frekvenser

Udvalgte digte fra Fremmeddigte / Sternberg

Uddrag af 'Åbne Huse' fra romanen Djævlebogen – Scandinavian Star. Del 2 / Asta Olivia Nordenhof

Sociale effektinvesteringer - mulighed eller muligt monster? / Steffen Rasmussen

Sygeliggørelseskritik og velfærdspolitik / Matthias Smed Larsen

Den kant hun balancerer på. En autoetnografi om at være forælder til at barn med autisme / Michelle Mozart Mikkelsen

Når det er strafbart at sove / Pia Justesen

KØB

175 kr. + forsendelse

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #166 /2022

TEMA Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap

TEMA OM HANDICAP: 80 SIDER

LÆS ONLINE: enkeltsidet

Bladreudgave som opslag

UDDRAG (som opslag)
Social Kritik nr.166 /2022-2

Temanummer (80 sider) september 2022

Temanummeret belyser hvordan det står til med deltagelsen i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger – herunder den demokratiske deltagelse - for mennesker med handicaps. Gæsteredaktionen repræsenterer tre danske forskningsinstitutioner. Illustreret med grafik af Morten Schelde.

INDHOLDSOVERSIGT

Socialt arbejde skal ikke udføres af nedslidte ildsjæle / Mette Bladt

Forord: Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap / Kim Rasmussen, Anthon Sand Jørgensen og Gitte Lyng Rasmussen

”Vi bliver jo nødt til at blive ved med at kæmpe for retfærdighed!” / Gitte Lyng Rasmussen

Når handicappet er usynligt, står den enkelte hele tiden med valget om at skjule det / Eva Juul Toldam

Småbørns ytringer og deltagelse / Kim Rasmussen

Det gode liv – en dialog om kørestolen / Peter Græsbøll Holm, Christoffer Fehsenfeld og Christina Strandholdt Andersen

”I min handleplan vil jeg gerne …” / Mette Kirstine Demuth og Lisbeth Nielsen

Mit hjem eller jeres arbejdsplads? / Anne Mia Steno

Gør noget unyttigt! / Mie Maar Andersen

Er fritidslivet i eller på spil for de velfærdsprofessionelle i arbejdet med unge med udviklingshandicap? / Benedicte Bernstorff og Lisbeth Larsen

Omvendtslev – meningsfuld beskæftigelse for mennesker med udviklingshandicap / Thomas Waring Stubben, Lisbeth Nielsen & Thomas Heegaard Christensen

Anmeldelser

Glemte og samfundsmæssigt fortrængte historier om bortkastede menneskeliv / Birgit Kirkebæk
Jesper Vaczy Kragh: IQ 75. Erling og ånds­ svageforsorgen

Civilsamfundets klemte råderum / Birgit Kirkebæk
Knud Vilby: Civilsamfundet - mellem stat og marked

Digte fra RED.NOT. og HEARSAY / Kenneth Krabat

Når idealer daler / Per Betzonich-Wilken

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Digital adgang til online udgivelser – og kommende trykt udgave som det første af tre numre i posten (årsabonnement 500 kr. for private - eller bliv medlem billigt)

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 154 /2018

 

30 ÅR

INDHOLD juni 2018


DEN ABNORME
– EN FARLIG BREMSEKLODS FOR FREMSKRIDT OG UDVIKLING
/ Birgit Kirkebæk (1989)

DE ’ABNORME’ FØR OG NU / Birgit Kirkebæk (2018)

FEJLANBRAGT I 26 ÅR I ÅNDSSVAGEFORSORGEN  BLIVER ’PSYKIATRIENS ROBIN HOOD’ OG MEDSTIFTER AF GALEBEVÆGELSEN / Lasse Rydberg

DEN LYDIGE FORVALTER
/ Øjvind Larsen (1995)

DEN SOCIALE KRITIK / Øjvind Larsen (2018)

MODERNISERINGEN AF DEN OFFENTLIGE MENING / Nils Bredsdorff (1992)

DANSK NARKOPOLITIK VED KORSVEJEN / Jørgen Jepsen (1990)

DE RIGE BLIVER RIGERE, OG DE FATTIGE FÅR FÆNGSEL / Flemming Balvig (2018)

RITUALETS GENKOMST – ORIENTALSK KAMPKUNST OG VESTLIG UNGDOM / Hans Bonde (1991)

TRANSFORMATION GENNEM KAMPKUNST / Hans Bonde (2018)

HULGÅRDSPLADS
/ Flemming Røgilds (digt)

FUNDAMENTALISMENS VEJE OG VILDVEJE / Lars Erslev Andersen (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 123 /2010

GRØNLAND – NEDSENDT – I MANGEL AF BEDRE

INDHOLD September 2010

Det store eksperiment

BEGYNDELSEN
/ Tine Bryld   

DE GODE VILJER / Birgit Kirkebæk  

KUNSTEN AT LYTTE / Benny Lihme  


”SÅDAN ER LIVET IKKE, MED DET LIV JEG HAR HAFT, DET MÅ JEG ERKENDE” ”JEG VIDSTE INTET, JEG VAR HELT PÅ BAR BUND”
           FRA BØRNEHJEM TIL AT VÆRE MOR MED SEKS BØRN  /
          ”BØRNEHJEMSBØRNENE HAVDE NÆRMEST BEDRE VILKÅR END BYENS EGNE BORGERE” 
          ”GLEMTE BØRN” TIL DANSKE ADOPTIVHJEM 
          LANDSHØVDINGENS BREV OM FORMIDLING AF ADOPTIONER
/ Tine Bryld  


GRØNLANDSK ADOPTION – ET VIGTIGT ELEMENT I GRØNLANDSK SLÆGTSKAB / Gitte Tróndheim  


HVEM ER MIN FAR? / Tine Bryld  


DANSKE FÆDRE – STÅ FREM! / Tida Ravn 

 
PRESSE OG POLITIKERE – I LYST OG NØD / Tine Bryld  

Et land uden fængsler


DE BORTDØMTE – ET ARKIVSTUDIE AF GRØNLANDSKE HERSTEDVESTERFANGER / Evy Frantzsen  


UD PÅ ISEN ELLER NED TIL DANMARK – GRØNLÆNDERE I FÆNGSEL PÅ UBESTEMT TID I DANMARK / Thorkild Høyer  


DA DE USYNLIGE BLEV SYNLIGE
/ Tine Bryld 

 
NOGLE BETRAGTNINGER OM RETSREFORMEN – SET FRA GRØNLAND / Peter Sindal Lundsberg  


RETSREFORMEN I GRØNLAND / Leif Senholt  

Nedsendte handicappede


EN SÆR FORSORGSHISTORIE / Benny Lihme

  
”ER DER NOGLE ÅNDSSVAGE HER?”
/ Stine Grønbæk Jensen  


ANMELDELSER:

Livsmod – socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af børn i Grønland. / Ida Koch: Conni Gregersen. Illustreret af Niels Motzfeldt.


Vinterens hjerte – Knud Rasmussen og hans tid. / Erik Gant: Kirsten Hastrup


Grønland – Verden er, som vi tænker den / Benny Lihme, Linda Riber


Jakob. Ét menneske – to verdener / Flemming Jensen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #110 /2007

Børnefamilier og andre truede arter

Børnefamilier og andre truede arter

INDHOLD december 2007

DET FRAVÆRENDE NÆRVÆR / Ulla Sjøberg Nielsen og Anette Skjold  


SUNDHED FORSTÅET SOM MORALSK FORSVARLIG LIVSSTIL / Pia Myrthue  


FORRYKTHED I FORNUFTENS FELT / Edith Mandrup Rønn  


DET HVIDE SNIT / Birgit Kirkebæk 

 
FRA OVERMENNESKE TIL UNESCO-MENNESKE / Birgit Kirkebæk  

  
NÅR FAMILIE BLIVER TIL FORÆLDRE / Benny Lihme

  
DEN LØSNINGSFOKUSEREDE METODE I ARBEJDET MED TRUEDE BØRN OG DERES FAMILIER / Henrik Vesterhauge-Petersen  


TIL KAMP MOD DE ULIGE CHANCER / Preben Etwil   (anm)


NÅR SAMFUNDETS RUM FOR REFLEKSION FORSVINDER / Knud Vilby  (anm)


YTRINGSFRIHED, RELIGION OG IDENTITET / Lasse Thomassen   (anm)


SAMLEANMELDELSE
          Kan skyld gøres op i procenter?          
          Fotografisk stress disorder.
          Defektologi som stor romankunst.
          Schizofreni – ikke en kronisk sygdom! / Benny Lihme  

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #107 /2006

Handicap og bolig, Hvid frygt, André Gorz, Poetisk sociologi

INDHOLD december 2006

KAPITALISMEN VAKLER – ANDRÉ GORZ OM VIDENSSAMFUNDET / Niels Fastrup


VIDENSØKONOMI & KAPITALISMENS KRISE ? – EN SAMTALE MED ANDRÉ GORZ / Niels Fastrup 


DET FORÆLDEDE OG ULIGE USA / Knud Vilby (anm)


HVID FRYGT / Vron Ware

  
HISTORIEN OM OS SELV / Preben Etwil   (anm)


ISLAMISME OG MULTIKULTURALISME / Nils Bredsdorff   (anm)


DEN RÅ UNGDOM – DOKUMENTARFILMINSTRUKTØREN SOM SAMFUNDSFORSKER / Stephen Dobson 

 
RAPPORT FRA EN GULVSPAND / Benny Lihme   (anm)


DEN POETISKE FANTASI – PERSPEKTIVER I EN POETISK INSPIRERET KREATIV SOCIOLOGI / Michael Hviid Jacobsen og Rasmus Antoft 


RETTIGHEDER FOR HANDICAPPEDE PÅ BOLIGOMRÅDET
/ Maria Ventegodt Liisberg  


BOLIGEN SOM RAMME FOR LIVET / Jonna Andersen og Ditte Sørensen

  
KRITISK-KONSTRUKTIV OMSORGSFORSKNING / Benny Lihme  (anm)


DEN MENNESKELIGE FAKTOR / Anders la Cour   (anm)
RADIKALT INDIVIDUALISERET I RISIKOSAMFUNDET / Knud Vilby   (anm)


 HÅB OG BEKYMRING / Ib Christian Bygbjerg (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 98 /2005

 

Social konstruktivisme

INDHOLD april 2005

BETON-POSITIVISME / Benny Lihme

FRA RACEHYGIEJNE TIL KRIMINALPRÆVENTION / Christian Borch

SKYLDIG - IKKE SKYLDIG? / Michael Wolffheckel

UNGE KRIMINELLE / Jørn Vestergaard

GRATULERER! - NORSK KRIMINOLOGI 50 ÅR / Benny Lihme

ET FOTOGRAFI AF DIG / Ditte Sørensen

AMERIKANSKE TÆNKETANKE / Benny Lihme

GLEMMER DU SÅ HUSKER JEG / Morten Thing (anm)

TEMA: KONSTRUKTION AF DET SOCIALE & MAGT

KONSTRUKTION AF DET SOCIALE / Nils Bredsdorff

SANDHEDEN SKAL FREM / Søren Kjørup (anm)

INGEN LET GENVEJ / Steen Nepper Larsen (anm)

DEN POSTMODERNE VIDENSKABS UBÆRLIGE LETHED / Henning Salling Olesen (anm)

VINKLER AF KONSTRUKTION AF MAGT / Nils Bredsdorff

TUNNELSYN PÅ MAGT / Finn Hansson (anm)

PÅ DEN ENE SIDE - OG KUN DEN / Preben Etwil (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 79 /2002

 

TEMA: Mennesker

INDHOLD april 2002

DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI OG LÆGESTANDEN / Einar Kringlen

FRØER OG TUDSER - OM BRUGEN AF LYKKEPILLER / Lars-Henrik Schmidt & Claus Holm

SKØRE VENSKABER / Benny Lihme

TATOVERET AF PSYKIATRIEN / Jørgen Rud

DEN STORE FORTÆLLING - om muslimske mænd og danske kvinder / Charlotte Jacobsen og Katrine Johansen

DET SOMATISKE GALSKABSSYN - om etableringen af psykiatrien i Danmark / Britt Holst Lisbjerg

DANSKE PSYKIATERES BESKRIVELSE AF HOMOSEKSUELLE / Karin Lützen

DET FÆNGSLENDE BLIK / Anders Fogh Jensen

SÅ TAGER VI OS EN LILLE EN / Karen Ellen Spannow (anm)

SOCIOLOGI OG RASERI /Annick Prieur

FORSKELLEN, DER GØR EN FORSKEL / Karen Ellen Spannow (anm)

AK, HVOR UFORANDRET / Peter Thielst (anm)

AUTENTISK ANDERLEDESHED / Benny Lihme (billedartikel)

DE GODE KVALIFIKATIONER / Inger Storgaard Bonfils

DER SKAL HELD TIL - en gammel mand oplevelse af sin verden / H. C. Rasmussen

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 68 /2000

 

TEMA: MEDICINAFHÆNGIGHED - et brugerperspektiv

INDHOLD maj 2000

ANGSTEN FOR ANGSTDÆMPEREN / Stig Helweg-Jørgensen

"FOLK HAR GLEMT ALT OM, AT VI VIRKELIGT EKSISTERER" / Stig Helweg-Jørgensen

PSYKOFARMIKAFORBRUGET I DANMARK / Ebba Holme Hansen

SMÅ PILLER KAN GIVE STORE PROBLEMER / Britt Vikander

ER "LYKKEPILLER" EN LETKØBT LØSNING? / Kristin Eskildsen og Ebba Holme Hansen

PSYKOFARMIKAAFHÆNGIGHED I ET BRUGERPERSPEKTIV / Ebba Holme Hansen og Stig Helweg-Jørgensen

OM MEDICINAFHÆNGIGHED / Jan Albinson og Lena Westin

MED ONDT SKAL ONDT FORDRIVES / Thor Øivind Jensen

"DEN SELVVISITERENDE PATIENT" / Laila Launsø og Henrik Langgaard

MEDICINSK FORSTÆRKET NORMALITET / Karen Ellen Spannow (anm)

VIAGRA / Karl Held

SKIZOFLOKKEN / Benny Lihme (anm)

STJERNERNE OG MEDICINBÆRERNE / Benny Lihme (anm)

KULTURENS UBEHAG / Claus Bjerring (anm)

AFSKAF BEGREBRT DEN SOCIALE ARV / Morten Ejrnæs (debat)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 63 /1999

 

OMSORGSFORSKNING

INDHOLD maj 1999

DEN POLITISKE FORBRUGER - EN ØNSKEDRØM? / Nils Bredsdorff

KOMPETENCELAND / Per Bregengaard

TEMALEDER / Tine Rask Eriksen

VI ER ALLE MØDRE FOR VOR HERRE - omsorgskundskaber hos arbejderkvinder i Danmark og Andalusien / Bettina Dybbroe

HJEMMEHJÆLPEN, HUSMODEREN OG DEN PROFESSIONELLE / Hanne Marlene Dahl

NÅR MENNESKER MØDES - socialrådgivere mellem følelser, faglighed og upartiskhed / Gitte Høstgaard Andersen

ANDRE-ORIENTERING & OFFENTLIGT OMSORGARBEJDE / Karen Christensen

OMSORGENS PARADOKS - nødvendig for og legitimering af plejearbejde / Tine Rask Eriksen

DET STORE OPDRAGELSESPROJEKT - en historisk analyse af omsorg og pleje til kræftpatienter i en 30 års periode / Eva Taps

SYGEPLEJEFORTÆLLINGER ELLER EVENTYRET OM DEN GODE FE / Birgitta Nordenhof

AT SPISE KONDITORKAGER OG DANSE VALS - omsorgsnarrativer og sygeplejefortællinger / Elsebeth Hørup Jørgensen

DIALOG MELLEM OMSORGSFORSKNING OG FEMINISTISK KULTURANALYSE AF NATURVIDENSKABEN / Nina Lykke

NÅR VI GIVER SKÆBNEN EN HJÆLPENDE HÅND - erfaringer med kontaktformidling / Michael Freiesleben

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 43 /1996

 

TEMA: ANDERLEDESHED

INDHOLD maj 1996

NATUREN SLÅR IGEN / John Gray

GENTERAPI - ETIK - SPECIALPÆDAGOGIK / Birgit Kirkebæk

JAMEN, MAN SKYDER DA IKKE UNDERMÅLERE / Morten Thing (anm)

KORREKTUR PÅ GENERNE ELLER SYNLIGGØRELSE AF AFVIGELSE / Hanne Bang

WITKIN´S TABERNAKEL / Benny Lihme

PTERODAKTYLOS / Per Henrik Friis

GALSKAB SAT I SYSTEM / Niels Chr. Geelmuyden

SINDBILLEDER / Vagn Lyhne

VRANGBILLEDER / Benny Lihme (anm)

HEROINTILDELING. HVORFOR NU DET? / Peter Ege

OM GRUNDLAGET FOR KOGNITIV OG ANDEN BEHANDLING I PSYKIATRIEN / Anders Kelstrup

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 34 /1994

 

TEMA: ULIGHED

INDHOLD december 1994

SAMFUNDET DER BLEV VÆK / Nils Bredsdorff

ERFARINGER MED EU´S TREDJE FATTIGDOMSPROGRAM / John Andersen

DANMARK PÅ STØTTEN / Henning Hansen

DIG MIG OG POLIIKERNES HØJRE HÅND / Thomas Bruun (novelle)

FØRST AT GØRE DEM TIL DANSKERE / Anne Brockenhuus-Schack (interview)

HJÆLPEKUNST OG KULTUR / Janie Olsen

PÅ BESØG I SYDAFRIKAS MANGFOLDIGHED / Morten Kjærum

GRUNDTVIG OG DEN DEMOKRATISKE KULTUR / Øjvind Larsen

HVORDAN MAN TILBEREDER EN KOMMUNIST / Morten Thing

SKÅ-GUSTAV ER DØD / Benny Lihme (nekrolog)

UNGE I ILULISSAT / Benny Lihme (anm)

EN SKÆVERTS SKÆVE UNIVERS / Benny Lihme (anm)

MAGIC MARKERS / Andreas Johnson

EN GURU KOMMER TIL PROVINSEN / Ida Koch

FOSTERDIAGNOSTIK, HANDICAP, ETIK / Hans Clausen

KONTAKTUDVIKLING I PSYKIATRIEN / Anders Kelstrup

JEG VIL IKKE VÆRE EN SIMPEL FREMMEDARBEJDER / Jeppe Handberg (anm)

PENSIONIST CHOCK, VALIDERING OG DEN TREDJE ALDER / Inga Denver

PÅ SPORET AF EN KOMMUNIKATIV SOCILPOLITIK / Bent Madsen (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 30 /1994

 

TEMA: MENNESKEARBEJDE

INDHOLD marts 1994

TERAPI ER BÅDE NEUTRALITET OG ENGAGEMENT / Peter Elsass

MODERNITET, UNGDOM & IDENTITET / Carsten Bendixen

OMSORGSBETINGELSER I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE / Søren Langager

OMSORG OG OPGIVELSE / Birgit Kirkebæk

GHETTO, ASYL & SAMFUNDSMÆSSIG INTEGRATION / Christian Horst

PSYKIATRISKE DIAGNOSER OG DERES USIKKERHED / Jytte Willadsen

MARY- DET UBEGRIBELIGE TILFÆLDE / Gudrun Brottveit

FARVEL OG TAK DAPHNE / Nickie Hansen

SORT SOL / Benny Lihme

GRINET FRA KØRESTOLEN / Benny Lihme (anm)

LØNMODTAGERORGANISATIONERNES FORÆLDREPOLITIK I 90´ERNE / Anette Aunbirk

DANVITS / Morella

NØJSOM DEBATBOG / Peter Abrahamson (anm)

PS. OM OPDRAGELSENS ELENDIGHED / Kim Rasmussen

DET UNGE RUSLANDS POTENTIALER / Jan Morell

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 25/26 /1993

 

INDHOLD maj/juni 1993

TEMA: FORÆLDRESKAB

FORÆLDREBILLEDER / Anne Løkke

BARNETS ÅRHUNDREDE? / Gunilla Halldén

KROMOSIBLE FAMILIER / Kis Ingerslev & Kim Rasmussen

FORÆLDRENES SKOLE/SKOLENS FORÆLDRE / Ning de Coninck-Smith

ANDRE FOLKS BØRN / Jesper Jensen

ET AFTRYK ER IKKE NOK / Anne Brockenhuus-Schack (interview)

ANBRAGTE BØRNS FORÆLDRE / Benny Lihme (interview)

AT MÅTTE AFLEVERE SIT BARN / Helmer Støvelbæk

MEN LET BLIVER DET ALDRIG! / Helmer Støvelbæk (interview)

KIMS FAR / Martha Christensen

BARSKE FORÆLDRE PÅ VEJ / Benny Lihme

OM DE USYNLIGE BØRN / Jon Lange

ARV, MILJØ OG FORÆLDRESKAB / Hanne Reintoft

HEMMELIGHEDER - TIL BARNETS BEDSTE? / Anette Faye Jacobsen

BØRNS RET TIL TO FORÆLDRE & TIL FAMILIELIV / Lene Johannesen

BØRNS RET & RET TIL BØRN / Hanne Reintoft

KVALITETSKRAV - EN FAGLIG UDFORDRING / Jens Thrane

STØRRE BØRNS STATUS SOM PARTER I SAGER MED DET OFFENTLIGE / Jon Andersen

UNGE INDVANDRERFORÆLDRE / Bente Møller Sørensen & Lotte Bøggild Mortensen

FORÆLDRE OG DE BØRN I IKKE SKULLE HAVE HAFT / Thomas Bruun

FRA EN PSYKIATERS HJØRNE / Merete Nordentoft (svarindlæg)

DEN SOCIALFAGLIGE PRIORITERINGS UMULIGHED OG MULIGHED / Peter Bundesen

ANMELDELSER

FORÆLDRES TANKER OM BØRN / Benny Lihme

DET MODERNE MODERSKAB / Marina Cecilie Roné

DET GALE BLIK PÅ BARNET / Ning de Coninck-Smith

SOLSTREJF I DEN SOCIALE ARV / Benny Lihme

FORÆLDREDEMOKRATI? / Ning de Coninck-Smith

MAN ER HVAD MAN SPISER / Peter Thielst

MAVEN ER BLEVET DEN STORE PINLIGHEDZONE / Hans Bonde

SIGØJNEREN I OS / Jørgen Thorslund

MILJØ OG TERAPI - er det det samme som miljøterapi? / Eva Just

FOR RESTEN AF LIVET -en forgyldt hundeprut / Morten Thing

kr. 175,00 (+ lev.)

Vis mere ↓
Læs hele...