Social Kritik #112 /2007

TEMA: ARBEJDE OG LIV I DEN NYE KAPITALISME – FAGBEVÆGELSEN VED EN SKILLEVEJ

INDHOLD december 2007

“STÅR VI STILLE, SAKKER VI BAGUD . . .” / Janne Gleerup, Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Niels Warring
          
FAGFORENINGEN SET I HVERDAGSLIVETS ØJENHØJDE / Kurt Aagaard Nielsen og Niels Warring  


EN NY SOLIDARITET, EN NY ORIENTERING MOD ARBEJDET  . . . / Niels Warring og Janne Gleerup 

 
ERODERES DEN DANSKE MODEL?
/ Steen Scheuer  


MEDLEMMERNES FAGBEVÆGELSE? / Steen Scheuer 

 
MÆND, KVINDER OG FAGBEVÆGELSE / Jo Krøjer  


GRÆNSELØSE ARBEJDSVILKÅR / Henrik Lund  


AT LAVE NOGET FOR DETS EGEN SKYLD / Birger Steen Nielsen  


FAGBEVÆGELSENS SVAGE INTERNATIONAL
          POSITION OVER FOR DEN INTERNATIONALE KAPITAL
/ Daniel Fleming og Henrik Søborg 

 
FRA MODSTAND TIL PROAKTIV OMSTILLING / Daniel Fleming  


EN SOLIDARISK ØKONOMI
          – FAGBEVÆGELSENS OPGAVE OG CHANCE
/ Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen  


FREMTIDENS FAGBEVÆGELSE
          – SAMTALER MED TRE FAGBEVÆGELSESLEDERE
/ Janne Gleerup, Niels Warring, Birger Steen Nielsen  


SOM SAGT – LILLE POLITISK (KORREKT) LEKSIKON / Birger Steen Nielsen 

kr. 175,00 (+ lev.)