Social kritik # 157 /2019

 

Tema: Solidaritetsarbejdets in(ter)ventioner

INDHOLD april 2019


MELLEMVÆRENDE
solidaritetsarbejdets skæringspunkter i frivillig flygtningehjælp
/ Dorte Jagetic Andersen, Kolar Aparna og Marie Sandberg

MIN BEGYNDELSE SOM FLYGTNING / Arlene Bugabo

STÅENDE PÅ TÆRSKLEN MELLEM LOV OG MORALSK BEVIDSTHED / Leif Bork Hansen

HVAD VIL SOLIDARITET EGENTLIG SIGE?
Dobbelt bevidsthed i solidaritetsarbejde
/ Mehari Solomon og Kopar Aparna

DE FREMMEDE INDFØDTE OG DET AUTENTISKE MØDE
Refleksioner over det mellemmenneskelige møde
i rejsebranchen og frivilligt socialt arbejde
/ Pia Lund Poulsen

KUNST UDEN GRÆNSER – kunst, migration og grænser / Amir Zainorin


FAMILIER PÅ INTEGRATIONSYDELSE I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV
– nogle overvejelser og problemstillinger set ud fra et retligt perspektiv
/ Lisbeth Garly Andersen, Tine Birkelund Thomsen
& Sigrid Alexandra Koob

”JEG SKAL SLAGTE DIG”
– ny og vigtig viden i velskrevet og veldokumenteret bog om ”terroristen fra Nørrebro”
/ Lars Erslev Andersen (anm.)

ET SPROGLIGT (OG POLITISK) REGIME / Morten Thing (anm.)

MYNDIGHEDSUDØVELSEN PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE
– nogle overvejelser og problemstillinger set ud fra et retligt perspektiv
/ Peter Vangsgaard

FOLKETS TID I DEN SYGE KAPITALISME / Morten Thing (anm.)

GÆLDENS REVOLUTIONÆRE LOGIK / Andreas Gregersen

OVERFLODSSAMFUNDET
Et overflødigt, tilbageskuende essay / Peter Thielst

”JEG GAV HENDE – EN FREMMED KVINDE – HÅNDEN” / Knud Vilby (anm.)

FRA DENGANG VI TROEDE VI KUNNE SKABE FORANDRING OG GJORDE DET / Knud Vilby (anm.)

FRA FLEXICURITY TIL FLEXISME / Peter Bundesen (anm.)

MENTAL OPRYDNING SOM GENERATIONSPORTRÆT / Benedicta Pécseli (anm.)

100 ÅR MED DE FARLIGE GALE / Birgit Kirkebæk (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #112 /2007

TEMA: ARBEJDE OG LIV I DEN NYE KAPITALISME – FAGBEVÆGELSEN VED EN SKILLEVEJ

INDHOLD december 2007

“STÅR VI STILLE, SAKKER VI BAGUD . . .” / Janne Gleerup, Birger Steen Nielsen, Kurt Aagaard Nielsen, Niels Warring
          
FAGFORENINGEN SET I HVERDAGSLIVETS ØJENHØJDE / Kurt Aagaard Nielsen og Niels Warring  


EN NY SOLIDARITET, EN NY ORIENTERING MOD ARBEJDET  . . . / Niels Warring og Janne Gleerup 

 
ERODERES DEN DANSKE MODEL?
/ Steen Scheuer  


MEDLEMMERNES FAGBEVÆGELSE? / Steen Scheuer 

 
MÆND, KVINDER OG FAGBEVÆGELSE / Jo Krøjer  


GRÆNSELØSE ARBEJDSVILKÅR / Henrik Lund  


AT LAVE NOGET FOR DETS EGEN SKYLD / Birger Steen Nielsen  


FAGBEVÆGELSENS SVAGE INTERNATIONAL
          POSITION OVER FOR DEN INTERNATIONALE KAPITAL
/ Daniel Fleming og Henrik Søborg 

 
FRA MODSTAND TIL PROAKTIV OMSTILLING / Daniel Fleming  


EN SOLIDARISK ØKONOMI
          – FAGBEVÆGELSENS OPGAVE OG CHANCE
/ Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen  


FREMTIDENS FAGBEVÆGELSE
          – SAMTALER MED TRE FAGBEVÆGELSESLEDERE
/ Janne Gleerup, Niels Warring, Birger Steen Nielsen  


SOM SAGT – LILLE POLITISK (KORREKT) LEKSIKON / Birger Steen Nielsen 

kr. 175,00 (+ lev.)

 

Vis mere ↓
Læs hele...