Social kritik # 138 /2014

Tema: Resonans

INDHOLD: juni 2014


RESONANSEN – det livgivende i relationen / Lars Lorentzon

NÅR FAGLIGHED SPILLER ANDENVIOLIN
/ Michael Freiesleben

IMPROVISATION OG GEHØR I MUSIK OG MENNESKELIGE RELATIONER / Bjørn Alterhaug

FØLELESER I KOMMUNAL SAGSBEHANDLING / Vibeke Bruun-Toft

EVNEN TIL AT MÆRKE SIG SELV
/ Jim Toft

UNDERSØGELSER OM DET MAGISKE KLIK / Maja Lindemann Sørensen

SYSTEMISK FORANDRING / Andreas Hjorth Frederiksen & Bernhard Jensen


DET HVIDE UFØRE / Benny Lihme (anm.)   

OBAMA OG NEOLIBERALISERINGEN AF RACEBEGREBET
/ Paul Gilroy

CANNABISKULTUR OG -ØKONOMI
/ Allan Madsen

HASHENS INKLUSION
– FRA FRIHED TIL TRIVIALITET
/ Benny Lihme

BØRN I OPBRUDSSAMFUNDET / Peter Mikkelsen (anm.)

UDVANDRERNE
/ Benny Lihme (anm.)

LØGNEN DER NÆGTER AT DØ / Sine Molbæk-Steensig (anm.)

TILKNYTNING OG KÆRLIGHED / Lars Rasborg (kommentar)

UDSOLGT