Social kritik # 138 /2014

 

Tema: Resonans

INDHOLD: juni 2014


RESONANSEN – det livgivende i relationen / Lars Lorentzon

NÅR FAGLIGHED SPILLER ANDENVIOLIN
/ Michael Freiesleben

IMPROVISATION OG GEHØR I MUSIK OG MENNESKELIGE RELATIONER / Bjørn Alterhaug

FØLELESER I KOMMUNAL SAGSBEHANDLING / Vibeke Bruun-Toft

EVNEN TIL AT MÆRKE SIG SELV
/ Jim Toft

UNDERSØGELSER OM DET MAGISKE KLIK / Maja Lindemann Sørensen

SYSTEMISK FORANDRING / Andreas Hjorth Frederiksen & Bernhard Jensen


DET HVIDE UFØRE / Benny Lihme (anm.)   

OBAMA OG NEOLIBERALISERINGEN AF RACEBEGREBET
/ Paul Gilroy

CANNABISKULTUR OG -ØKONOMI
/ Allan Madsen

HASHENS INKLUSION
– FRA FRIHED TIL TRIVIALITET
/ Benny Lihme

BØRN I OPBRUDSSAMFUNDET / Peter Mikkelsen (anm.)

UDVANDRERNE
/ Benny Lihme (anm.)

LØGNEN DER NÆGTER AT DØ / Sine Molbæk-Steensig (anm.)

TILKNYTNING OG KÆRLIGHED / Lars Rasborg (kommentar)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 28 /1993

 

INDHOLD november 1993

DEN SYSTEMISKE TANKES INTERNATIONALISERING / Ingelise Holmelund

FRA KØNNETS OMSORG MOD OMSORGENS DIDAKTIK / Tine Rask Eriksen

SOCIALPÆDAGOGIK, INTEGRATION & SOCIAL OMSORG / Jesper Holst & Bent Madsen

VELFÆRDSSTATEN / John Andersen & Jørgen Elm Larsen (anm)

HVAD ER "DET UNIVERSELLE ELEMENT" I SOCIALRÅDGIVNINGEN? / Peter Bundesen

NÅR SOCIALT ARBEJDE BLIVER FOR SOCIALT / Bent Madsen (anm)

ETICISME FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSARBEJDERE / Asger Sørensen

HVERDAGSLIV & BØRNEPOLITIK / Kirsten Weber

MENNESKERETTIGHEDER - EN GLOBAL UTOPI / Mette Jensen

SORT MUSIK & HVID ADOLESCENS / Ove Sernhede

DOBBELTBLIK PÅ LÆSER(INDER) OG FORSKNINGSBEVILLINGER / Kirsten Weber (anm)

LIVSVILKÅR OG LEGEBØRN I FAGBØGERNES VERDEN / Jan Kampmann

SNEGLENS FILOSOFI / Peter Thielst

KRIMINALISTISK INSTTUTS ÅRBOG / Beth Grothe Nielsen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...