Social kritik # 76 /2001

Hjemmehjælp – McOmsorg – Kræft -Socialpsykiatri

INDHOLD november 2001

DEN FLEKSIBLE HJEMMEHJÆLPER / Anders la Cour & Holger Højlund

TALLENS TYRANNI OG MAGTESLØSHED – kan vi styre staten med tal og indikatorer? / Børge Madsen

TRIVIALISERINGENS TEMPEL / Christian Aabro

McDONALDISERING AF OMSORGSARBEJDET – McHjælp og omsorg / Anne Skov & Bente Hansen Kermenoglou

KRÆFTPATIENTENS ALTERNATIVE VALG / Eva Brendstrup, Laila Launsø og Henrik Langgaard

HJÆLP I TIDE – i samarbejde mellem kontaktpersoner og en døgninstitution omkring akuttilbud til hjemmeboende sindslidende / Nina Stenshøj

NEKROLOG OVER FINN JØRGENSEN

SINDSLIDENDES FORHOLD I NEPAL – indtryk fra en studietur / Anita Barfod

FRA TRIESTE TIL STOCKHOLM – fra journalistik til doktorafhandling / Benny Lihme (interview)

SAGKYNDIG “HJÆLP” OG ETNISK STIGMATISERING I SKOLEN – narrativ analyse af pædagogisk-psykologisk sagkyndig vurdering / Joron Pihl

DET SPALTEDE SELV / Pernille Jensen (anm)

UDSOLGT