Social kritik # 76 /2001

 

Hjemmehjælp - McOmsorg - Kræft -Socialpsykiatri

INDHOLD november 2001

DEN FLEKSIBLE HJEMMEHJÆLPER / Anders la Cour & Holger Højlund

TALLENS TYRANNI OG MAGTESLØSHED - kan vi styre staten med tal og indikatorer? / Børge Madsen

TRIVIALISERINGENS TEMPEL / Christian Aabro

McDONALDISERING AF OMSORGSARBEJDET - McHjælp og omsorg / Anne Skov & Bente Hansen Kermenoglou

KRÆFTPATIENTENS ALTERNATIVE VALG / Eva Brendstrup, Laila Launsø og Henrik Langgaard

HJÆLP I TIDE - i samarbejde mellem kontaktpersoner og en døgninstitution omkring akuttilbud til hjemmeboende sindslidende / Nina Stenshøj

NEKROLOG OVER FINN JØRGENSEN

SINDSLIDENDES FORHOLD I NEPAL - indtryk fra en studietur / Anita Barfod

FRA TRIESTE TIL STOCKHOLM - fra journalistik til doktorafhandling / Benny Lihme (interview)

SAGKYNDIG "HJÆLP" OG ETNISK STIGMATISERING I SKOLEN - narrativ analyse af pædagogisk-psykologisk sagkyndig vurdering / Joron Pihl

DET SPALTEDE SELV / Pernille Jensen (anm)

UDSOLGT

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 63 /1999

 

OMSORGSFORSKNING

INDHOLD maj 1999

DEN POLITISKE FORBRUGER - EN ØNSKEDRØM? / Nils Bredsdorff

KOMPETENCELAND / Per Bregengaard

TEMALEDER / Tine Rask Eriksen

VI ER ALLE MØDRE FOR VOR HERRE - omsorgskundskaber hos arbejderkvinder i Danmark og Andalusien / Bettina Dybbroe

HJEMMEHJÆLPEN, HUSMODEREN OG DEN PROFESSIONELLE / Hanne Marlene Dahl

NÅR MENNESKER MØDES - socialrådgivere mellem følelser, faglighed og upartiskhed / Gitte Høstgaard Andersen

ANDRE-ORIENTERING & OFFENTLIGT OMSORGARBEJDE / Karen Christensen

OMSORGENS PARADOKS - nødvendig for og legitimering af plejearbejde / Tine Rask Eriksen

DET STORE OPDRAGELSESPROJEKT - en historisk analyse af omsorg og pleje til kræftpatienter i en 30 års periode / Eva Taps

SYGEPLEJEFORTÆLLINGER ELLER EVENTYRET OM DEN GODE FE / Birgitta Nordenhof

AT SPISE KONDITORKAGER OG DANSE VALS - omsorgsnarrativer og sygeplejefortællinger / Elsebeth Hørup Jørgensen

DIALOG MELLEM OMSORGSFORSKNING OG FEMINISTISK KULTURANALYSE AF NATURVIDENSKABEN / Nina Lykke

NÅR VI GIVER SKÆBNEN EN HJÆLPENDE HÅND - erfaringer med kontaktformidling / Michael Freiesleben

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 12 /1991

 

TEMA: HJEMMET SOM INSTITUTION

INDHOLD februar 1991

ET KVINDESYN PÅ ÆLDREOMSORG / Karen Christensen

FRA AT SY EN KNAP I TIL AT HOLDE EN DØENDE I HÅNDEN / Anne Brockenhuus-Schack

HJEMMET SOM MINI-HOSPITAL / Jette-Joost Michaelsen

GRÆNSER VI IKKE VIL SE / Herdis Alvsvåg

UDE AF SIND - anmeldelse / Herdis Alvsvåg (anm)

DAMEN MED VÆGTEN ELLER SOCIAL KONTROL / Ella Birk Mortensen & Aase Birk Mortensen

DE SKRÆKKELIGE FORÆDRE / Ida Koch (anm)

DE KLOGE I LUND / Ida Koch

HJEMMEHJÆLP - frizone eller industrialisering? / Tine Rask Eriksen

PÅ BESØG I ET PENSIONISTHJEM / Benny Lihme

DØDSENS / Peter Thielst (anm)

HJEMMEFØDSLER / Anne Løkke

PRIVAT OG OFFENTIGT / Henrik Wengel

HVAD EN JOURNAL IKKE KUNNE FORTÆLLE / Henrik Wengel (anm)

FAMILIENS OPSKRIVNING I SOCIALPOLITIKKEN / Benny Lihme

HVAD ET KATALOG KAN FORTÆLLE / Benny Lihme (anm)

EN ÆGTE FÆLLE / Christoffer Johansen

HUSARREST / Joi Bay

KOKAINKRIGEN / Lau Lauersen (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...