Social Kritik # 165 /2022
UDSATTE LIV

Nummeret er resultatet af et åben call og kredser om udsathed i bred forstand.