Social Kritik # 165 /2022
UDSATTE LIV

Nummeret er resultatet af et åben call og kredser om udsathed i bred forstand.

Hjemløse EU-borgere gror fast og går til på gaden i Danmark

DEBAT:
Ekstrem søvnmangel
Leverskade og hjerteproblemer
Social isolation, PTSD og svær skizofreni