Generalforsamling 2022

I SELSKABET TIL FREMME AF SOCIAL DEBAT


TID: Tirsdag d. 31. maj 2022, kl. 13:00-14:00
STED: Askovfonden, Struensegade 9, 2200 København N

Adgang til generalforsamlingen kræver betalt medlemskab af foreningen. Kontakt Susanne Estrup på bestilling@socialkritik.dk for at blive opkrævet kontingent.

Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding til Mette Bladt nødvendig på e-mail kontakt@socialkritik.dk senest 24. maj. Bilag til dagsorden fremsendes ved tilmelding.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
  • Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.
 4. Behandling af modtagne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter ændres. Udkast til vedtægter drøftes og stilles til vedtagelse ved afstemning på generalforsamlingen.
 5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
  • Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
  • Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, foreslår bestyrelsen at privat medlemskab fastsættes til 150 kroner.
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingent for kollektivt medlemskab udregnes som 150 kr. med følgende procentvise nedsættelse pr. medlem:
   • 2-10 personer: 10 %
   • 11-100 personer: 15 %
   • 101-1.000 personer: 20 %
   • 1.000+ personer: 50 %
 6. Valg af bestyrelse.
  • Bestyrelsen består af følgende medlemmer, der ikke er på valg:
   • Helle Øbo
   • Knud Vilby
   • Uffe Elbæk
   • Søren Virenfeldt
  • Anne Brandt Christensen og Aslak Gottlieb opstiller til valg.
  • Mette Bladt udtræder.
 7. Valg af revisor.
  • Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.
 8. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest 30. maj 2022, har indbetalt kontingent for 2022. 

Vel mødt den 31. maj 2022!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Selskabet til Fremme af Social Debat