Default Image

Generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat, som er foreningen, der udgiver Social Kritik.

Mandag den 11. marts, 2024, kl. 17 - 18

Generalforsamlingen afholdes på Social Kritiks redaktion i Lundtoftegade 23, 2200 København N.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden 8. marts.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen på mail til kasserer Aslak Gottlieb aslak@socialkritik.dk senest den 26. februar.

Der afholdes valg til bestyrelsen, og bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som kunne være interesserede i at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde, på mail til forperson Søren-Emil Schütt på semil.schutt@gmail.com

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer på mail senest den 3. marts.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 10. marts har betalt forfaldent kontingent for indeværende kontingentperiode.  Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. 

Vel mødt den 11. marts!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til Fremme af Social Debat

Vis mere ↓
Læs hele...

Udgivelsesreception for nr. 170

8. februar 2024 på Nørrebro

TID: torsdag den 8. februar, kl. 17-19
STED: Lundtoftegade 23, 2200 København
N

Noget på hjerte - kom og fejr udgivelsen af Social Kritik nr. 170

PROGRAM
17.00 I ankommer til papvin og ostepops ;-)
17.10 Velkommen ved Mette Bladt, redaktør af Social Kritik
17.15 Socialborgmester Karina Vestergård Madsen om Københavns kommunes strategi for udvikling af tiltag og rettigheder for personer der lever i hjemløshed
17.30 Jurist og ph.d. Pia Justesen: 'Når det er strafbart at sove'
17.45 Dialog med talerne
18.00 Fernisering ved Rasmus Nielsen, som har illustreret #170.

I en benhård og kold tid sætter vi fokus på dark design, jura og rettigheder for gadesovere og hjemløse. Socialborgmester i Københavns Kommune, Karina Vestergård Madsen, fortæller om den nylig underskrevne rettighedserklæring for personer i hjemløshed. Jurist og ph.d. Pia Justesen fortæller om artiklen: 'Når det er strafbart at sove'. Den handler om hvordan ekskluderende design og lovgivning i uskøn forening trænger udsatte borgere væk fra byens rum og længere ud i marginalisering og kriminalisering. Vi udstiller malerier af Rasmus Nielsen, co-founder af SIIKU Studio, som med sin samtidskunst netop minder os om, at vi langt fra er i mål med menneskerettigheder og global ulighed.

Det vil være en hjælp for os rent praktisk, hvis du tilmelder dig receptionen på mail (kontakt@socialkritik.dk) eller vores LinkedIn-begivenhed

Vis mere ↓
Læs hele...

I FÆLLESSKABETS SPRÆKKER

Call for lyrik, skønlitteratur og visuelle bidrag

31. oktober 2023

Til april udkommer Social Kritik med temanummer ’I fællesskabets sprækker’ ved gæsteredaktører Pia Ringø og Mia Arp Fellow.

Fællesskab betragtes som et selvfølgeligt gode og ideal i moderne samfund, alligevel oplever en voksende gruppe at de er udenfor fællesskabet. Gennem eksemplariske nedslag i socialt arbejde tager temanummeret temperaturen på fællesskabets former og sprækker i nutidens differentierede og individualiserede samfund.

Artiklerne er på plads, men til temanummeret kalder vi på supplementer og alternative indslag:
Digte, noveller, billedkunst, eller andet der kan illustrere eller udfordre temaet ’fællesskab’.

Forslag og bud sendes inden den 15.1 2024
til: mette@socialkritik.dk

Vis mere ↓
Læs hele...

Kom til udgivelsesreception for vores Grønlandsnummer

30. oktober 2023 i København

TID: Mandag den 30. oktober, kl. 18:00-20:00
STED: Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, København

Kom og fejr udgivelsen af Social Kritik nr. 169. Nummeret er blevet til i et samarbejde mellem Social Kritik, Center for Arktiske Studier på RUC og Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd.

John Andersen og Steven Arnfjord har udgjort gæsteredaktionen, og sammen med en række forfattere skabt indholdet til temanummeret.

Vi har lagt i kakkelovnen til en reception lidt ud over det sædvanlige. Mød bl.a. nogle af forfatterne bag artiklerne, gæsteredaktionen, Social Kritiks redaktion og bestyrelsen for Forum til Fremme af Social Debat.

Aftenen byder bl.a. på velkomst ved formand Søren-Emil Schütt og ansvarshavende redaktør Mette Bladt, Talk ved Mille Bianco Schiermacher og sprøde toner fra DJ Aviaja, der er en dansk/grønlandsk Dj, producer og sanger. @Nørrebrew har været så søde at sørge for drikkevarer til alle.

Der er også mulighed for at købe det trykte tidsskrift samt nye limited edition Grønlandsplakater lavet af @ASAP Design.

Det vil være en hjælp for os rent praktisk, hvis du tilmelder dig receptionen på mail (kontakt@socialkritik.dk) eller vores LinkedIn-begivenhed, hvor du kan se hvem der ellers har tilmeldt sig.

Vis mere ↓
Læs hele...

Socialkonference 2023
Udsathed imellem faglige systemer

2. november i Aarhus – deltag gratis

Invitation til Socialkonference 2023:
Udsathed imellem faglige systemer - et aktuelt blik

Sammen med FORSA, Dansk Forening for Socialpædagogik og Socialpædagogernes Landsforbund inviterer Social Kritik igen i år til konference.

Temaet er "Udsathed imellem faglige systemer" med en række gode workshops og Nanna Mik-Meyer som key-note oplægsholder.

Redaktør Mette Bladt står bl.a. for en workshop om Vilde problemer og tam velfærd - mens Vibeke Bak Nielsen og Mia Arp Fallow fra Aalborg Universitet gør fællesskabet til omdrejningspunkt i en workshop om Fællesskab, udsathed og socialt arbejde (og forbereder samtidig bidrag til et temanummer af tidsskriftet næste år).

Program og tilmelding (PDF)

Socialkonference 2023 foregår torsdag d. 2/11-2023 kl. 9.30-15.15 på Campus C i Aarhus, VIA University College lokale A0.41.

Deltagelse er gratis og efter først til mølle-princippet, du er velkommen!

Vis mere ↓
Læs hele...

Ny forperson i Forum til Fremme af Social Debat

 

17. august 2023

Vi er meget begejstrede over at kunne annoncere at Forum til Fremme af Social Debat, der udgiver Social Kritik har fået ny forperson. Søren-Emil Schütt, har takket ja til posten. Vi pegede på Søren-Emil da både Forum til Fremme af Social Debat og Social Kritiks fokus i næste epoke, skal være at åbne sig op og sørge for, at den socialfaglige debat i Danmark foregår fra og på flere og mere nytænkende platforme end tilfældet er i dag.

Med Søren-Emil´s erfaring med aktivistisk foreningsudvikling og store netværk på alle niveauer har vi et match. Vi har fået en super-anarkist ved roret der er garant for at vi husker at 'larme' mere end hidtil - og vi glæder os!

"Social Kritik og Forum til Fremme af Social Debat, har for mig at se den helt rigtige historie og det rette potentiale til at tage den pædagogiske og socialfaglige debat til næste niveau. Vi skal have den vigtige sociale debat ud af elitære og mere eller mindre lukkede cirkler. Vi skal ud og være hvor det hele sker - kort sagt skal vi være her og der og alle vegne. Og vi skal være langt mere inkluderende i forhold til 'dem det hele handler om'. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for dette arbejde og derfor takkede jeg ja til posten som forperson". Søren-Emil Schütt er til dagligt udviklingsleder i Til Vægs, som han også har stiftet.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke Helle Øbo, der nu har givet faklen videre. Hun arbejdede også som forperson energisk og vedholdende for at udvikle Forum til Fremme af Social Debat og Social Kritik. Blandt andet er hun idé-kvinden bag Social Kritiks nye podcast: 'Livet på Kanten'.

I bestyrelsen sidder også:
Anne Brandt Christensen, Kasper Holst Hansen, Knud Vilby, Søren Virenfeldt og Aslak Gottlieb.

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Generalforsamling 2023

 

Ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat
Onsdag den 3. maj 2023, kl. 14:30

Generalforsamlingen afholdes i Askovfondens lokaler, Struensegade 9, 2200 Kbh. N

Af hensyn til den praktiske planlægning er medlemmer blevet bedt om om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden den 1. maj.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.

4. Behandling af modtagne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver de samme som vedtaget ved generalforsamlingen i 2022.

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Helle Øbo (forperson) – på valg
Søren Virenfeldt – på valg
Knud Vilby – på valg
Aslak Gottlieb (kasserer og sekretær) – ikke på valg
Anne Brandt Christensen – ikke på valg
Kasper Holst Hansen – ikke på valg

7. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.

8. Eventuelt.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 2. maj har betalt forfaldent kontingent for 2023. Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen.

Vel mødt den 3. maj!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til fremme af social debat

Vis mere ↓
Læs hele...

Åbent call for papers:
Noget på hjerte

 

3. marts 2023

Ej den er nok for mærkelig… Det er ærgerligt jeg aldrig når at skrive lige den… Jeg gad egentlig godt fortælle at… Man burde få taget den diskussion en dag… Der er ingen der rigtig ved det så man burde belyse det…

Vi tror at der ligger rigtig mange lidt skæve, spændende, vigtige, vedrørende artikler derude hos jer, i skufferne, i en mappe på pc’en, i tankerne. Artikler der ikke rigtig bliver til noget måske pga. af tidspres, måske fordi andet hele tiden stiller sig foran i køen, måske fordi det måske mere er et digt eller et essay end det er en artikel. Artikler som burde blive til noget. Vi opfordrer derfor til at sende dem ind til vores åbne call for papers der skal udkomme til december. Se det som en julegave til dig selv – til os.

Social Kritik kalder således på artikler der har noget på hjerte indenfor det sociale, pædagogiske og/eller det socialpolitiske felt, men som måske ikke rigtig har passet ind, indtil nu.

Så:

 • Er du en uerfaren forfatter med en god ide, så send den ind.
 • Er I en personalegruppe der mener det kunne være vigtigt at formidle jeres erfaringer med et bestemt projekt, en bestemt tilgang, men ikke ved hvordan I skal gribe det an, så send jeres tanker ind.
 • Er du erfaren forfatter/forsker/praktiker med for lidt tid men en artikel-idé i skuffen der aldrig rigtig bliver realiseret fordi den måske er for underlig eller ikke umiddelbart passer ind i et tema til et tidsskrift, så er det nu den skal af sted.
 • Har du et ønske om en artikel du godt gad læse, som ikke er blevet skrevet så send dit ønske, måske vi kan finde en forfatter.

Redaktionen modtager manuskripter, der diskuterer pædagogiske, sociale og/eller socialpolitiske emner både teoretisk, empirisk og praktisk. Og vi vil gerne også opfordre til internationale perspektiver for et større udsyn.

Formen på bidrag:

Selve artiklen skal lande på maksimalt 24.000 anslag inklusiv alt (mellemrum, litteraturliste, the works).

Frist for kort abstract: 15. maj 2023.
Fristen for at indsende fuldtekst artikel er: 15. september 2023.

Spørgsmål til temanummeret kan rettes til: mette@socialkritik.dk

Skrivevejledning findes her: https://socialkritik.dk/skrivevejledning

Vis mere ↓
Læs hele...

Jobcentre – hvad nu?

17. januar i København – fyraftensarrangement

Hvad skal der ske, når jobcentrene lukkes ned? Får vi en reel frisættelse af kommunerne til at skabe en meningsfuld indsats for borgerne, eller opstår samme dilemmaer og modsætningsforhold i nye klæder?

Er nedlægningen blot en organisatorisk omstrukturering, som ikke kommer til at have en stor betydning for de mennesker, der er i systemet? Eller er der nu en åbning for at ændre på nogle mere grundlæggende aspekter af beskæftigelsespolitikken?

I samarbejde med Socialpolitisk Forening Hovedstaden og KP Alumne afholder Social Kritik et fyraftensarrangement tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 16-18 på Tagensvej 18, København N, Lokale CO30.
Tilmelding ikke nødvendig.

For at blive klogere på tingene har vi inviteret Magnus Paulsen Hansen, lektor ved RUC, og Louise Schelde Frederiksen, lektor og jurist, til at holde faglige oplæg. Herefter vil der være en politisk debat med mulighed for spørgsmål fra publikum.

Kom og vær med i diskussionen!

Læs også debatindlæg af Merete Monrad

Magnus Paulsen Hansen, lektor ved RUC
Slides til oplæg >>

Louise Schelde Frederiksen, cand.jur, direktør i Humanrise
Slides til oplæg >>

Merete Monrad, lektor ved Aalborg Universitet CUBB
og medlem af Social Kritiks redaktion
Slides til oplæg >>

Vis mere ↓
Læs hele...

Konference om dilemmaer på handicapområdet

3. november i Aarhus – gratis deltagelse

Social Kritik er i år med til at afholde konferencen om "Dilemmaer på handicapområdet". Det gør vi sammen med: FORSA, Dansk forening for Socialpædagogik, Forening til fremme af kritisk socialt arbejde, og Socialpolitisk Forening.

Konferencen foregår den 3. november 2022 kl. 09:30 til 16:00 på Diakonhøjskolen, Aarhus.

Tidsskriftet står for en workshop under temaet: "Deltagelse i hverdagslivet – for personer med handicap". På baggrund af Social Kritik #166 temanummer netop om deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap.

Konferencen er gratis og kræver tilmeldelse.

Program og tilmelding (PDF)

Vis mere ↓
Læs hele...

Call for papers:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

 

11. september 2022

Social Kritik vil gerne invitere bidrag til temanummer om kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland, med perspektivering til generel samfundsudvikling.

Afsættet for artiklerne kan være socialfagligt, socialteoretisk, identitets- eller geopolitisk samt ledelsesmæssige udfordringer i Grønland - herunder bredere, grønlandsk relevante samfundsdiagnostiske bidrag med fokus på bæredygtig organisatorisk og institutionel kapacitetsopbygning. Vi ser gerne bidrag med eksempler på gode læringsprocesser og samarbejder med praksisfeltet, hvor der for eksempel arbejdes tæt sammen med lokalsamfund og med brugere af sociale tilbud. En foretrukken metastruktur for artiklerne er: en tydelig problemstilling, korte metodiske beskrivelser, analyse/diskussion og dernæst et eller flere perspektiverende spørgsmål: ”hvordan kommer vi videre herfra?”, ”hvad er den efterfølgende bevægelse?”, ”hvad lærer vi af dette?” m.v. Artiklerne skal i denne forbindelse diskutere perspektiver der ’rækker ud over Grønland’, for dermed at kunne bidrage til debat om bredere samfundsmæssige problematikker.

Formen på bidragene:

Originale artikler (24.000 anslag), som efter forfatterens ønske sendes i peer-review
Kommentarer (16.000 anslag)
Skrivevejledning findes på Social Kritiks hjemmeside her: https://socialkritik.dk/skrivevejledning
Gæsteredaktionen består af Steven Arnfjord, lektor og leder af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd og John Andersen, professor, Center for Arktiske Studier på RUC

Vigtige datoer:

 1. oktober, 2022, deadline for abstrakt på 250 ord sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk 4. november, 2022, tilbagemelding på abstract
  December 2022: forfatterseminar
 2. januar, 2023, deadline for bidrag sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk
 3. april, 2023, tilbagemelding på bidrag
 4. juni, 2023, absolut deadline
  September, 2023, udgivelse af temanummer

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Generalforsamling 2022

 

I SELSKABET TIL FREMME AF SOCIAL DEBAT

TID: Tirsdag d. 31. maj 2022, kl. 13:00-14:00
STED: Askovfonden, Struensegade 9, 2200 København N

Adgang til generalforsamlingen kræver betalt medlemskab af foreningen. Kontakt Susanne Estrup på bestilling@socialkritik.dk for at blive opkrævet kontingent.

Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding til Mette Bladt nødvendig på e-mail kontakt@socialkritik.dk senest 24. maj. Bilag til dagsorden fremsendes ved tilmelding.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
  • Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.
 4. Behandling af modtagne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter ændres. Udkast til vedtægter drøftes og stilles til vedtagelse ved afstemning på generalforsamlingen.
 5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
  • Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
  • Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, foreslår bestyrelsen at privat medlemskab fastsættes til 150 kroner.
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingent for kollektivt medlemskab udregnes som 150 kr. med følgende procentvise nedsættelse pr. medlem:
   • 2-10 personer: 10 %
   • 11-100 personer: 15 %
   • 101-1.000 personer: 20 %
   • 1.000+ personer: 50 %
 6. Valg af bestyrelse.
  • Bestyrelsen består af følgende medlemmer, der ikke er på valg:
   • Helle Øbo
   • Knud Vilby
   • Uffe Elbæk
   • Søren Virenfeldt
  • Anne Brandt Christensen og Aslak Gottlieb opstiller til valg.
  • Mette Bladt udtræder.
 7. Valg af revisor.
  • Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.
 8. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest 30. maj 2022, har indbetalt kontingent for 2022. 

Vel mødt den 31. maj 2022!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Selskabet til Fremme af Social Debat

Vis mere ↓
Læs hele...

Call for papers: Mine børn, dine børn, statens børn – HVIS BØRN

 

12. februar 2022

Call: Tema om BØRN

I denne tid, hvor Covid-19 pandemien er ved at miste sit greb om os alle, er det værd at se på det samfund vi havde og skal have igen. Børn har haft en særlig position. De små børn var først hjemme med forældre, som skulle passe dem, så kom de i renskurede institutioner og blev mindre syge, og endte så med at komme i institutioner, hvor rengøringsniveauet var faldet til det normale for atter at blive forkølede og nu også corona-ramte. For skolebørnene var der skole, hjemsendelse, selvpasning via skærmen. Eller guddommelige spil, snapchat med veninderne, og uendelige billeder på TikTok og Instagram. De unge skulle både være på uddannelsen, være hjemme og være på Zoom, hvor underviserne kedede sig med fem billeder og 25 sorte huller med og uden lyd. Eksaminerne blev næsten opretholdt, og det faglige niveau for alle forblev u-undersøgt. I dag lader alle som om, at der ikke er mistet noget undervejs – så kan vi spare et års uddannelse?

Organiseringen af arbejdet har været hierarkisk og centralt styret. Statslige sundhedsmyndigheder bombarderede med retningslinjer for god adfærd. Test af private firmaer til en rigtig god betaling var almindeligt. Der var tvangshjemsendelse af børn og forældre. Kommuner skulle sikre sundheden, og især undgå at de gamle gik til. Pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og akademiske uddannede prøvede på bedste vis at tage sig af børn og unge. Var det godt nok? Børn og unges liv før og især under Covid-19 viser meget enkelt, at mange spiller en rolle. Dem selv, forældre, søskende, det sted de bor, de daginstitutioner de kommer i og de pædagoger som møder dem der. Skolens lærere og ledelse, ungdomsuddannelserne og de isolerede efterskoler samt de videregående uddannelser, hvor intet er som før – eller er det?

Dette temanummer kan godt handle om Covid-19, men det er børns situation i resten af 2022 og frem, som er temaet. Det kan handle om børn, unge, forældre, familie, venner og bekendte som møder børn. Om medarbejdere i kommunen, i daginstitutionen, i skolen men også på sygehuset, i fængslet, på bostedet og ikke mindst lovgivning. Hvornår og hvordan sikres børn et udviklende liv, og er det godt nok det der foregår? Hvor frie er børn egentlig, og hvad kan de selv bestemme – er det en illusion eller er friheden til at være på skærm om natten den sikre frihed?

Hvad kan vi som samfund, hvad skal vi som samfund, og hvem har ansvar for børn i dette samfund? Det er de overordnede spørgsmål. Artikler kan fx handle om:

 • Er vejledninger og kampagner om sundhed godt for et barn eller/og belastende for en familie? For små? For store?
 • Når de sociale myndigheder for sent eller for tidligt ud til de sårbare og udsatte børn og unge?
 • Lever pædagoger, lærere, socialrådgivere o.l. op til deres ansvar for at skabe et godt børneliv – og hvad kan det begrundes med?
 • Hvor opdelt skal børns verden være – hvor mange siloer i staten, i kommunen og i det private skal børn kunne rumme? Er det godt nok eller skal noget forandres?
 • Er sociale medier i det digitale univers frugtbare for børn og unge – hvornår og hvornår ikke?
 • Efter Covid19 pandemien, skylder samfundet så børn og unge noget? og hvad skal det så være?

Fristen for at indsende artikler (maksimum 24.000 anslag inkl. mellemrum) er 15. august 2022.

Spørgsmål til temanummeret kan rettes til:

Frank Ebsen (freb@kp.dk) og Mette Bladt (mette@socialkritik.dk)

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Call for papers:
Deltagelse i hverdagslivet for
mennesker med handicap

 

8. december 2021

Call: Temanummer om DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap

Mennesker med handicap har generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt set, befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede?

På trods af velfærdsstaten og de velfærdsstatslige politikker i det 20. og 21. århundrede, - på trods af menneskerettigheder samt særegne rettigheder for mennesker med handicap (handicap-konventionen), - og på trods af uddannelse af pædagogiske professionelle, peger flere undersøgelser på, at der kan være et stort gab mellem formelle deltagelsesrettigheder og faktisk (mangelfuld) deltagelse i det levede liv.

Derfor er der løbende behov for at få beskrevet, belyst og reflekteret, hvordan det står til med (den demokratiske) deltagelse i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger.

Med dette temanummer af Social Kritik om ”Deltagelse i hverdagslivet – for mennesker med handicap” opfordres alle med viden, erfaringer og interesse for feltet ”mennesker med handicap” til at fremsende abstracts med ideer til artikler, der kan belyse temaet.

Ideer til artikler, der kan behandle og belyse temaet fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer, er velkomne.

Artiklerne kan eksempelvis omhandle:

 • Hvad betyder aktuelle politiske målsætninger og lovgivning for hverdagslivet for mennesker med handicaps?
 • Hvilket in- og eksklusionsmekanismer kan identificeres og hvordan udspiller de sig i hverdagslivet for mennesker med handicaps?
 • Hvilke hverdagslivsbarrierer og -muligheder oplever mennesker med handicaps og på hvilke måder inddrages mennesker med handicaps i udvikling og forandringer af forholdene på handicapområdet?
 • Hvordan ser hverdagslivet ud for mennesker med handicaps set i forhold til bolig, hjem, arbejde, dagtilbud, skole eller fritid?   
 • Hvad sker der nå mennesker med handicaps møder velfærdsmedarbejdere? 
 • Hvilken rolle spiller handicapforskningen eller handicaporganisationer i arbejdet for hverdagslivet for mennesker handicap?
 • Hvordan øger vi mulighederne for deltagelse i forskning for mennesker med handicap?

Temanummeret opererer med følgende proces og deadlines:

Deadline for indsendelse af abstracts (max. ½ side): 1. februar 2022

Feed back med opfordring til at skrive artikler: omkring 1. marts

Deadline for færdige artikler: 1. maj

Peer-review proces

Deadline for reviderede artikler: 1. august

Temanummeret udkommer: medio september

Et abstract rummer følgende: arbejdstitel, tilgang og vinkel på emnet, artiklens ærinde/interesse, artiklens ide i korte formuleringer eller teser, lidt om hvad artiklen bygger på (fx faglige erfaringer, interviews og observationer, empirisk undersøgelse, speciale eller afhandling, andre fremstillingsformer etc.)

Den færdige artikel må maksimalt være på 24.000 anslag alt incl. (mellemrum, litteraturliste mv.)

Abstracts sendes til: Gitte Lyng Rasmussen glr@kp.dk

På gæsteredaktionens vegne

Kim Rasmussen (RUC)
Anthon Sand Jørgensen (VIA)
Gitte Lyng Rasmussen (KP)

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call

Vis mere ↓
Læs hele...