Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social DebatOnsdag den 3. maj 2023, kl. 14:30 Generalforsamlingen afholdes i Askovfondens lokaler, Struensegade 9, 2200 Kbh. N Af hensyn til den praktiske planlægning er medlemmer blevet bedt om om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden den 1. maj. Endelig dagsorden:1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 3.… (læs mere)

Åbent call for papers:
Noget på hjerte

3. marts 2023 Ej den er nok for mærkelig… Det er ærgerligt jeg aldrig når at skrive lige den… Jeg gad egentlig godt fortælle at… Man burde få taget den diskussion en dag… Der er ingen der rigtig ved det så man burde belyse det… Vi tror at der ligger rigtig mange lidt skæve, spændende, vigtige, vedrørende artikler derude hos… (læs mere)

Jobcentre – hvad nu?

17. januar i København – fyraftensarrangement

Konference om dilemmaer på handicapområdet

3. november i Aarhus – gratis deltagelse

Call for papers:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

11. september 2022 Social Kritik vil gerne invitere bidrag til temanummer om kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland, med perspektivering til generel samfundsudvikling. Afsættet for artiklerne kan være socialfagligt, socialteoretisk, identitets- eller geopolitisk samt ledelsesmæssige udfordringer i Grønland – herunder bredere, grønlandsk relevante samfundsdiagnostiske bidrag med fokus på bæredygtig organisatorisk og institutionel kapacitetsopbygning. Vi ser gerne bidrag med eksempler på gode… (læs mere)

Generalforsamling 2022

I SELSKABET TIL FREMME AF SOCIAL DEBAT TID: Tirsdag d. 31. maj 2022, kl. 13:00-14:00STED: Askovfonden, Struensegade 9, 2200 København N Adgang til generalforsamlingen kræver betalt medlemskab af foreningen. Kontakt Susanne Estrup på bestilling@socialkritik.dk for at blive opkrævet kontingent. Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding til Mette Bladt nødvendig på e-mail kontakt@socialkritik.dk senest 24. maj. Bilag til dagsorden… (læs mere)

Call for papers: Mine børn, dine børn, statens børn – HVIS BØRN

12. februar 2022 Call: Tema om BØRN I denne tid, hvor Covid-19 pandemien er ved at miste sit greb om os alle, er det værd at se på det samfund vi havde og skal have igen. Børn har haft en særlig position. De små børn var først hjemme med forældre, som skulle passe dem, så kom de i renskurede institutioner… (læs mere)

Call for papers:
Deltagelse i hverdagslivet for
mennesker med handicap

8. december 2021 Call: Temanummer om DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap Mennesker med handicap har generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt set, befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede? På trods af velfærdsstaten og de velfærdsstatslige politikker i det 20. og… (læs mere)

Call for papers:
UDSATTE LIV

22. oktober 2021 Call: Temanummer om UDSATHEDSocial Kritik vil gerne invitere bidrag der sætter fokus på udsatte liv:Hvordan opstår udsathed i samspillet mellem bl.a. politik, økonomi, styring, historik – og hvordan udfoldes udsathed i det levede liv for de personer og grupper der rammes af udsathed. Vi er optaget af forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levekår, livet… (læs mere)

Ny forkvinde i Selskabet til Fremme af Social Debat

juli 2021: Selskabet til Fremme af Social Debat der udgiver tidsskriftet Social Kritik, har fået ny bestyrelsesforkvinde. Vi er stolte af og glade for at Helle Øbo har takket ja til posten. Vi pegede på Helle Øbo da vi ønskede en tydelig frontfigur, der er aktiv og debatterende omkring sociale forhold bredt forstået. Og som har faglig tyngde og viden… (læs mere)