Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat
Onsdag den 3. maj 2023, kl. 14:30

Generalforsamlingen afholdes i Askovfondens lokaler, Struensegade 9, 2200 Kbh. N

Af hensyn til den praktiske planlægning er medlemmer blevet bedt om om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden den 1. maj.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.

4. Behandling af modtagne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver de samme som vedtaget ved generalforsamlingen i 2022.

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Helle Øbo (forperson) – på valg
Søren Virenfeldt – på valg
Knud Vilby – på valg
Aslak Gottlieb (kasserer og sekretær) – ikke på valg
Anne Brandt Christensen – ikke på valg
Kasper Holst Hansen – ikke på valg

7. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.

8. Eventuelt.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 2. maj har betalt forfaldent kontingent for 2023. Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen.

Vel mødt den 3. maj!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til fremme af social debat