Social Kritik nr. 169 introduktion

Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland – opslag

Social Kritik nr. 169 introduktion

Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland – enkeltsidet

Social Kritik #169 /2023

TEMA: Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

Nr. 169 – læs på skærm

GRØNLAND (112 s. enkeltsidet)

Nr. 169 – læs på skærm

GRØNLAND (112 sider som opslag)

Karaktermord for åbent tæppe

DEBAT:
Kommentar til en debatartikel om Benny Lihme, børnesyn og Solhaven-sagen

Socialkonference 2023
Udsathed imellem faglige systemer

2. november i Aarhus – deltag gratis

Ny forperson i Forum til Fremme af Social Debat

17. august 2023 Vi er meget begejstrede over at kunne annoncere at Forum til Fremme af Social Debat, der udgiver Social Kritik har fået ny forperson. Søren-Emil Schütt, har takket ja til posten. Vi pegede på Søren-Emil da både Forum til Fremme af Social Debat og Social Kritiks fokus i næste epoke, skal være at åbne sig op og sørge… (læs mere)

Social Kritik nr. 168 introduktion

STRAF & SANKTION

Nr. 168 – læs på skærm

Straf & Sanktion – 104 sider som opslag

Nr. 168 – læs på skærm

Straf & Sanktion – 104 s. enkeltsidet

Social Kritik #168 /2023

TEMA STRAF & SANKTION

Åbent call for papers:
Noget på hjerte

3. marts 2023 Ej den er nok for mærkelig… Det er ærgerligt jeg aldrig når at skrive lige den… Jeg gad egentlig godt fortælle at… Man burde få taget den diskussion en dag… Der er ingen der rigtig ved det så man burde belyse det… Vi tror at der ligger rigtig mange lidt skæve, spændende, vigtige, vedrørende artikler derude hos… (læs mere)

AI’tvivl

DEBAT: 2×2 forsider og billedkunstnere

”Nedlæggelse af jobcentrene – Og et nyt alternativ”

Oplæg af Louise Schelde Frederiksen 2023-01-17

Borgerperspektiver på beskæftigelsesindsatsen

Oplæg af Merete Monrad 2023-01-17

Jobcentre eller ikke jobcentre

Oplæg af Magnus Paulsen Hansen 2023-01-17

Hvad skal vi bevare, når jobcentrene nedlægges?

DEBAT:
Frihed til hvad?
januar 2023

Jobcentre – hvad nu?

17. januar i København – fyraftensarrangement

Social Kritik nr. 167 introduktion

BØRN – WACQUANT – RACE

Nr. 167 – læs på skærm

Børn – Wacquant – Race – 80 s. enkeltsidet

Nr. 167 – læs på skærm

Børn – Wacquant – Race – 80 sider – opslag

Social Kritik #167 /2022

BØRN – WACQUANT – RACE

Konference om dilemmaer på handicapområdet

3. november i Aarhus – gratis deltagelse

Handicap – uddrag

“Deltagelse i hverdagslivet for personer med handicap” temanummer (166/2022-2)

Nr. 166 – læs på skærm

80 sider om “Deltagelse i hverdagslivet for personer med handicap” – opslag

Nr. 166 – læs på skærm

80 sider om “Deltagelse i hverdagslivet for personer med handicap” – enkeltsidet

Social Kritik #166 /2022

TEMA Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap

Call for papers:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

11. september 2022 Social Kritik vil gerne invitere bidrag til temanummer om kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland, med perspektivering til generel samfundsudvikling. Afsættet for artiklerne kan være socialfagligt, socialteoretisk, identitets- eller geopolitisk samt ledelsesmæssige udfordringer i Grønland – herunder bredere, grønlandsk relevante samfundsdiagnostiske bidrag med fokus på bæredygtig organisatorisk og institutionel kapacitetsopbygning. Vi ser gerne bidrag med eksempler på gode… (læs mere)

Social Kritik #165 /2022

TEMA UDSATTE LIV

Social Kritik #164 /2021

TEMA PARALLELSAMFUND

Social Kritik #163 /2021

TEMA DIGITAL VELFÆRD

Social Kritik #162 /2021

TEMA SOLHAVEN-SAGEN

Social Kritik #161 /2020

TEMA Ungdom, urbanitet og pædagogik

Udsatte liv – forord

Uddrag af “Udsatte liv” temanummer (165/2022-1)

Nr. 165 – læs på skærm

108 sider om “Udsatte liv” – opslag

Nr. 165 – læs på skærm

108 sider om “Udsatte liv” – enkeltsidet

Brun deroute

DEBAT:
Kommentar til “Brun omsorg” essay
juli 2022

Hjemløse EU-borgere gror fast og går til på gaden i Danmark

DEBAT:
Ekstrem søvnmangel
Leverskade og hjerteproblemer
Social isolation, PTSD og svær skizofreni
juli 2022

Call for papers: Mine børn, dine børn, statens børn – HVIS BØRN

12. februar 2022 Call: Tema om BØRN I denne tid, hvor Covid-19 pandemien er ved at miste sit greb om os alle, er det værd at se på det samfund vi havde og skal have igen. Børn har haft en særlig position. De små børn var først hjemme med forældre, som skulle passe dem, så kom de i renskurede institutioner… (læs mere)

Parallelsamfund – intro

Uddrag af “Parallelsamfund” temanummer (164/2021-3)

Nr. 164 – læs på skærm

112 sider om “Parallelsamfund” – opslag

Call for papers:
Deltagelse i hverdagslivet for
mennesker med handicap

8. december 2021 Call: Temanummer om DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap Mennesker med handicap har generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt set, befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede? På trods af velfærdsstaten og de velfærdsstatslige politikker i det 20. og… (læs mere)

Nr. 164 – enkeltsidet

112 sider om “Parallelsamfund” – enkeltsidet

Call for papers:
UDSATTE LIV

22. oktober 2021 Call: Temanummer om UDSATHEDSocial Kritik vil gerne invitere bidrag der sætter fokus på udsatte liv:Hvordan opstår udsathed i samspillet mellem bl.a. politik, økonomi, styring, historik – og hvordan udfoldes udsathed i det levede liv for de personer og grupper der rammes af udsathed. Vi er optaget af forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levekår, livet… (læs mere)

Digital velfærd – intro

Uddrag af temanummer om digitalisering i velfærdsstaten (nr. 163 / 2021-2)

Nr. 163 – enkeltsidet

150 sider om digitalisering i velfærdsstaten – enkeltsidet

Nr. 163 – læs på skærm

150 sider om digitalisering i velfærdsstaten – opslag

Ny forkvinde i Selskabet til Fremme af Social Debat

juli 2021: Selskabet til Fremme af Social Debat der udgiver tidsskriftet Social Kritik, har fået ny bestyrelsesforkvinde. Vi er stolte af og glade for at Helle Øbo har takket ja til posten. Vi pegede på Helle Øbo da vi ønskede en tydelig frontfigur, der er aktiv og debatterende omkring sociale forhold bredt forstået. Og som har faglig tyngde og viden… (læs mere)

Solhaven – intro

Temanummer Social Kritik (nr. 162 / 2021-1)

Nr. 162 – læs på skærm

70 sider om Solhaven – genbesøgt (enkeltsidet)

Nr. 162 – læs på skærm

70 sider om Solhaven – genbesøgt (opslag)