Kategorier
digitalt UDGIVELSER 2021

Parallelsamfund – intro

Uddrag af “Parallelsamfund” temanummer (164/2021-3)

Kategorier
Nyheder UDGIVELSER 2021 UDGIVELSER 2022

PARALLELSAMFUND

Nummeret tegner et billede af et Danmark karakteriseret ved mange typer af “parallelsamfund” og forskelligartede liv, der leves parallelt.

Kategorier
digitalt UDGIVELSER 2021

Nr. 164 – læs på skærm

112 sider om “Parallelsamfund” – opslag

Kategorier
AKTUELT Nyheder

Call for papers:
Deltagelse i hverdagslivet for
mennesker med handicap

8. december 2021: Call til temanummer om DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap: Mennesker med handicap har generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt set, befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede? På trods af velfærdsstaten og de velfærdsstatslige politikker i det 20.… (læs mere)

Kategorier
digitalt

Nr. 164 – enkeltsidet

112 sider om “Parallelsamfund” – enkeltsidet

Kategorier
AKTUELT Nyheder

Call for papers:
UDSATTE LIV

22. oktober 2021: Social Kritik vil gerne invitere bidrag der sætter fokus på udsatte liv:Hvordan opstår udsathed i samspillet mellem bl.a. politik, økonomi, styring, historik – og hvordan udfoldes udsathed i det levede liv for de personer og grupper der rammes af udsathed. Vi er optaget af forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levekår, livet for borgere der… (læs mere)

Kategorier
digitalt UDGIVELSER 2021

Digital velfærd – intro

Uddrag af temanummer om digitalisering i velfærdsstaten (nr. 163 / 2021-2)

Kategorier
UDGIVELSER 2021

DIGITAL VELFÆRD

Efter hvad der føles som 10 år med corona er vi alle blevet superbrugere af digitale platforme og nye teknologier. Eller er vi? I dette temanummer tager tidsskriftet digitalisering op til kritisk diskussion.

Kategorier
AKTUELT Nyheder

Ny forkvinde i Selskabet til Fremme af Social Debat

juli 2021: Selskabet til Fremme af Social Debat der udgiver tidsskriftet Social Kritik, har fået ny bestyrelsesforkvinde. Vi er stolte af og glade for at Helle Øbo har takket ja til posten. Vi pegede på Helle Øbo da vi ønskede en tydelig frontfigur, der er aktiv og debatterende omkring sociale forhold bredt forstået. Og som har faglig tyngde og viden… (læs mere)

Kategorier
digitalt UDGIVELSER 2021

Solhaven – intro

Temanummer Social Kritik (nr. 162 / 2021-1)