Handicap – uddrag

“Deltagelse i hverdagslivet for personer med handicap” temanummer (166/2022-2)

Nr. 166 – læs på skærm

80 sider om “Deltagelse i hverdagslivet for personer med handicap” – opslag

Nr. 166 – læs på skærm

80 sider om “Deltagelse i hverdagslivet for personer med handicap” – enkeltsidet

Social Kritik #166 /2022 Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap

TEMA OM HANDICAP: 80 SIDER LÆS NUMMER PÅ SKÆRM (enkeltsidet)udgave som opslag Social Kritik nr. 166 / 2022-2 Temanummer (80 sider) september 2022 Temanummeret belyser hvordan det står til med deltagelsen i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger – herunder den demokratiske deltagelse – for mennesker med handicaps.En gæsteredaktion repræsenterer tre danske forskningsinstitutioner. INDHOLDSOVERSIGT Socialt arbejde skal ikke udføres af… (læs mere)

Call for papers:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

11. september 2022 Social Kritik vil gerne invitere bidrag til temanummer om kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland, med perspektivering til generel samfundsudvikling. Afsættet for artiklerne kan være socialfagligt, socialteoretisk, identitets- eller geopolitisk samt ledelsesmæssige udfordringer i Grønland – herunder bredere, grønlandsk relevante samfundsdiagnostiske bidrag med fokus på bæredygtig organisatorisk og institutionel kapacitetsopbygning. Vi ser gerne bidrag med eksempler på gode… (læs mere)

Konference om dilemmaer på handicapområdet

3. november i Aarhus – gratis deltagelse

Social Kritik # 165 /2022
UDSATTE LIV

Nummeret er resultatet af et åben call og kredser om udsathed i bred forstand.

Social Kritik # 164 /2021
PARALLELSAMFUND

Nummeret tegner et billede af et Danmark karakteriseret ved mange typer af “parallelsamfund” og forskelligartede liv, der leves parallelt.

Social Kritik # 163 /2021
DIGITAL VELFÆRD

Efter hvad der føles som 10 år med corona er vi alle blevet superbrugere af digitale platforme og nye teknologier. Eller er vi? I dette temanummer tager tidsskriftet digitalisering op til kritisk diskussion.

Social Kritik # 162 /2021
SOLHAVEN

En case om et socialpædagogisk opholdssted og mediernes betydning i den socialfaglige debat.