Social kritik # 81 /2002

 

Erfurt - Euro - Holland - Nørrebro

INDHOLD juni 2002

GYMNASIEMASSAKREN I ERFURT / Freerk Hulsken

PROVO(KÉR) / Benny Lihme

BANDER I BLOKLAND / Flemming Røgilds

EN DANDYS DØD / Flemming Røgilds (interview)

EU I HÅNDEN / Lisa Rosén

PROFESSIONSUDDANNELSERNE I VADESTEDET / Kirsten Weber

AT ARBEJDE MED GRUPPER / Ali Haseki

"DET GODE KOMMER TIT UD AF KAOS" / Benny Lihme (interview)

HVERDAGSFORSKNING I USÆDVANLIGE FÆLLESSKABER / Flemming Røgilds (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 82 /2002

 

døden som dagsorden - flygtninge/indvandrere - imagine Chicago - altruisme - den historiske jøde - tilpasning - tidsstrategier

INDHOLD september 2002

HVAD ER ALTRUISME? / Alan Wolfe

FORESTIL DIG DIN BY! / Lars Johansen (interview)

PERSPEKTIVER PÅ DANSK INDVANDRER- OG FLYGTNINGEPOLITIK / Niels Revsgaard

EN BEVIDSTHED OM SPROG / Nelima Lassen & Louise Tranekjær

FOTOGRAFIETS HOVEDSTAD / Benny Lihme (anm)

LØVER ELLER ABEKATTE? - ELLER HVAD ER DANSKHED / Morten Thing

USÆDVANLIGE TIDSSTRATEGIER / Birthe Bech-Jørgensen

DØDEN PÅ DAGSORDENEN / Michael Hviid Jacobsen

TILPASNING / Thomas Lund

FÆNGSELSVÆSNETS FÆLE FYRE / Carsten Korsar

ORDET SOM TERRORIST / Peter Thielst (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 83 /2002

 

Marginalisering

INDHOLD november 2002

PIERRE BOURDIEU - EN NY TÆNKNING / Martin D. Munk & Peter Koudahl

FLYTTER DE HJEMLØSE HJEM MED TIDEN? - HVORDAN SKULLE JEG VIDE DET? / Tobias Børner Stax

SOCIALPOLITISK LOGIK OG PRAKTISK LOGIK - EN MODSÆTNING? / Martin D. Munk

KRAV OM UDDANNELSE = RISIKO FOR MARGINALISERING / Peter Koudahl

UDDANNELSESMÆSSIG NY-MARGINALISERING / Tom Kristiansen

UDDANNELSE - ET POLICYINSTRUMENT OG BETINGELSE FOR MAGT / Martin D. Munk

SOCIALPÆDAGOGIK - MELLEM KROP, SPROG OG HANDLING? / Johny Lauritsen

PROFILEN / Ning de Coninck-Smith

TOMGANG I DEN / Benny Lihme (anm)

BUNDLINJEN: GHETTOEN / Zygmunt Bauman

HVAD ER SOCIAL KOMPETENCE? / Anne-Marie Møller

REFLEKSIV SOLIDARISK... / Peter Koudahl (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 84 /2002

 

Race - Muslimer - Folkesundhed - Usundhed - Risikobørn - Frygtkultur

INDHOLD december 2002

DET ER GANSKE VIST / Nils Bredsdorff

UMULIGE HISTORIER / Edward W. Said

NUANCERING ELLER NY-ORIENTALISERING? / Carsten Fenger-Grøn

DESORIENTALISME - en samleanmeldelse / Morten Thing

ET VIDNE FRA FORTIDEN / Uri Avnery

DEN LILLE SORTE / Karen Ellen Spannow (adm)

RACE, LEJRTÆNKNING & NONRACIAL HUMANISME - en samtale med Paul Gilroy / Flemming Røgilds

FRYGTKULTUR OG RISIKOSAMFUND / Michael Hviid Jacobsen

PROFILEN: FOLKESUNDHED ELLER MORALSK OPRUSTNING / Lone Scocozza

RISIKOBØRN I DANMARK / Per Schultz-Jørgensen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 85 /2003

 

Alternativ behandling / Recovery / Lov og orden / Skole og demokrati / Etik og socialret

INDHOLD marts 2003

FORSKNING OG BROBYNING I SUNDHEDSARBEJDE / Laila Launsø & Jonas Rieper

AT KOMME SIG / Pernille Jensen

KAN ET HÅB I HÅNDEN VÆRE BEDRE END TI PILLEGLAS PÅ HYLDEN? / Benny Lihme

HINSIDES ENSOMHEDEN / Aksel Beldring (anm)

PROFILEN: DA LOV OG ORDE KOM TIL DANMARK / Flemming Balvig

ESSAY-ANMELDELSE / Sune Qvortrup-Jensen

FRA SKOLERENGØRING TIL DEMOKRATI SOM PRODUKTIVKRAFT / Per Bregengaard

ANERKENDELSE SOM PÆDAGOGISK PRAKSIS / Tom Ritchie

ETIK OG SOCIALRET I EN ANBRINGELSESSAG / Idamarie Leth Svendsen, Peter Høilund & Annette Kronborg

FØLGERNE AF AT LANDE I EN SOCIALVIDENSKABELIG KONTEKST / Karen Ellen Spannow

HEKSE- OG INCESTHYSTERI - Søren Friis Smith (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 86 /2003

 

"Trafficking" / Ældre indvandrere / Ungdomssanktionen / New York m.m.

INDHOLD maj 2003

KVINDER REJSER - et kultursociologisk perspektiv på prostitution i den globale kontekst / Susanne Thorbek

ÆLDRE INDVANDRERE I DANMARK / Myra Lewinter

HIS STORY. Scorsese´s New York / Benny Lihme

RIPPLE EFFEKTEN / Benny Lihme

ORD TIL TIDEN - om videnskabelige tidsdiagnoser / Nils Bredsdorff

VILDE UNGES VILDHED / Flemming Røgilds (anm)

NATTENS FORHANDLINGER / Sebastian Tutenges

DEN SÆRLIGE UNGDOMSSANKTION / Jørn Vestergaard

UDVIKLINGSKRAV OG TRIVSEL HOS PÆDAGOGER / Tom Ritchie

FÆLLESSKABENDE / Jacob A. Cornett

SAMTALEN OG SÅRBARHEDEN - om at være pædagog på listesko / Per Betzonich-Wilken

SEX PÅ KRYDS OG TVÆRS / Karen Ellen Spannow (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 87 /2003

 

Tro og viden. Utopier. Film og terrorisme. Tatovering. m.m.

INDHOLD juni 2003

GLAUBEN UND WISSEN / Jürgen Habermas

KLØVEDE TERRORBILLEDER / Daniel Brodén

KÆRLIGHEDENS INSKRIPTIONER / Les Back

SKRIFTEN PÅ GADEHJØRNERNE - samtale med Les Back og Ove Sernhede / Flemming Røgilds

OM UTOPIER OG VISIONER / Michael Hviid Jacobsen (anm)

IKKE ENDNU - den ufuldkomne (u)virkelighed. Om utopien i Baumans og Blochs samfundstænkning / Michael Hviid Jacobsen

IMAGINE / Jan Jaap Rothuizen (anm)

AMERICAN CIVILISATION / Morten Thing (anm)

KONSTRUKTIONEN AF SPROGØPIGEN / Birgit Kirkebæk

SPÆNDENDE HELTEFORTÆLLING / Ester Gregersen (anm)

RECOVERY - disciplinering eller radikalt brud (debat) / Pernille Jensen

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 88 /2003

 

TEMA: Liv og læring i daginstitutioner

INDHOLD september 2003

ET BARN, EN SKOLE OG EN SFO / Pernille Hviid

LÆREPLAN I BØRNEHAVEN / Erik Sigsgaard

HVAD LÆRER ETNISKE MINORITETSBØRN I EN "DANSK" DAGINSTITUTION / Vibe Larsen og Üzeyir Tireli

ER VI BANGE FOR MODIGE BØRN? / Ulla Liberg

PÅ VEJ I EN ANERKENDENDE RETNING / Berit Bae

PÆDAGOGISK DOKUMENTATION SOM MULIGHED / Søren Smidt

DEN TOTALE PÆDAGOGISERING AF BØRNS LIV? / Jan Kampmann

PÆDAGOGISK KOMPETENCE / Carsten Pedersen

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 89 /2003

 

TEMA: Socialt arbejde

INDHOLD november 2003

HVAD ER GODT SOCIALT ARBEJDE? / Peter Høilund & Søren Juul

PERKERRAP, GHETTOSTØJ OG SOCIALT ARBEJDE / Sune Qvortrup-Jensen & Kirsten Hviid

DEMOKRATI OG VELFÆRDSSTAT / Morten Thing (anm)

PRAKSISNÆR PROBLEMLØSNING ELLER IMPLEMENTERING AF TEORETISKE MODELLER / Tommy Dalsgaard Madsen & Bodil Øster

DØGNINSTITUTIONEN SOM EN DEL AF FAMILIENS NETVÆRK / Ida Schwartz & Kaj Madsen

ALKOHOL OG BEHANDLING - forståelse og udførelse / Preben Brandt (anm)

HVEM SLOG MARTIN LUTHER KING IHJEL? / Richard Lee Stevens (anm)

EN GRÆSROD PÅ HERRENS MARK / Peter Thielst (anm)

VOLDSFANATIKERE, ANTISEMITTER, DEMOKRATIHADERE OG KRYPTOSTALINISTER / Morten Thing (anm)

MORALSK MAGTTEKNOLOGI / Benny Lihme (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 90 /2003

 

INDHOLD december 2003

FOREBYGGELSENS FORNUFT - den ældre borgers indlemmelse i et forebyggelsesfælleskab / Holger Højlund

PSYKIATRIEN I GIRAFPERSPEKTIV - interview med Einar Kringlen / Benny Lihme

LÆGEMIDLERS INDTOG I SPORT OG MOTION / Inge Kryger-Pedersen

DATING PÅ INTERNETTET - kønskonstruktioner på dating.dk / Linda Louise Jakobsen & Caroline Nellemann

KÆRLIGHED OG HAD I SKOTSK FODBOLD / Hiroki Ogasawara

JAZZ, TRYLLEKUNST OG SOCIOLOGI / Benedicta Pésceli

INTERAKTION: NOGLE IDEER / Howard S. Becker

ZYGMUNT BAUMANS "FRANSKE" FORNEMMELSER - forfatterskabets fire faser og den franske forbindelse / Michael Hviid Jacobsen

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 91 /2004

 

TEMA: Pædagogik

INDHOLD: februar 2004

KÆRE VENNER - et nytårsdigt / Flemming Røgilds

VISIONER, VIRKELIGHED OG VELFÆRDSSTAT - en slags nytårstale / Karen Ellen Spannow

FORÆLDRENES ÅRHUNDREDE / Benny Lihme

HVIS LÆREPLANER ER SVARET, HVAD ER SÅ SPØRGSMÅLET? / Søs Bayer, Jytte Hare og Tina Pedersen

FRITIDSPÆDAGOGIK OG ET VARIERET BØRNELIV / Per Bregengaard

"NEILL! NEILL! - ORANGE PEEL!" - et beundringsessay / Claus Bjerring

SAMME PÆDAGOGIK, ANDRE MÅL / Kirsten Frederiksen

DEN (SELV)GODE, DEN ONDE & DEN VIRKELIG OVERANSTRENGTE / Randi Andersen & Thomas Bille

KOMPETENCERNES SELVFØLGELGHED / Nils Peter Uhre & Flemming Pommer

OM SELVEVALUERING / Carsten Bendixen

ANALFABETISME - et socialt og politisk problem / Janni Pedersen

FARLIG UNGDOM / Jes Jørgensen (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 92 /2004

 

Casino & lotto. Køn & hiphop. Vilde piger. Ungdomssanktionen

INDHOLD marts 2004

FORVALTNING AF SPIL OM PENGE I DANMARK / Kåre Jansbøl

GEVINSTCHANCE UHYRE LILLE! / Benny Lihme (anm)

SPIL OM PENGE I ANTROPOLOGI OG SOCIOLOGI / Kåre Jansbøl

STRATEGI & SYMBOLER / Grete Brorholt

BOOTY IN YA FACE / Mette Røgilds, Charlotte Ingvartsen & Sara Malou Strandvad

DE VILDE PIGER / Cecilie K. Moesby-Johansen

LØBSK UNGDOM - LØBSK BEHANDLING / Mette Arnfelt Andersen, Stine Christensen, Linda Kjær Minke & Rie Vesterbæk Mørck

NOGET FOR NOGET - eller målet helliger midlet / Edith Mandrup-Rønn (anm)

PROJEKT FÆLLES SPROG / Anders la Cour (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 93 /2004

 

INDHOLD maj 2004

FORNEMMELSEN FOR STEDET - usædvanlige menneskers kropslig viden om "deres" steder / Birte Bech-Jørgensen

PROVOKERENDE FÆLLESSKABER - når konflikter er anledningen til fællesskab / Anja Jørgensen

NÅR GODE IDEER UDFORDRES - om aktivering i Sidegaden og om balanceakten mellem faglig og socialpædagogisk kvalificering / Catharina Juul Kristensen

NÅR UDLICITERING ÆDER ILDSJÆLE OP - frivilligt socialt arbejdes værdigrundlag og kreativitet tonet af systemkrav om prækvalificering / Johs. Bertelsen

BILLEDET ER I HOVEDET / Benny Lihme (adm)

STARTHJÆLP - et spørgsmål om medborgerskab / Flora Ghosh

FOGH OG KJÆRS SANDE ANSIGT / Jeppe Handberg (debat)

FORSKELLIGE REGIMER KONSTRUERER FOESKELLIGE BEHOV - Ungarn under tre forskellige velfærdsregimer / Svend Aage Andersen

KÆLDERPIGERNE - eller hvordan ghetto-feminismen blev født / Benedicta Pésceli (anm)

VÆLG DIN LIVSFORTÆLLING MED OMHU / Michael Freiesleben (anm)

NÅR DET ER SINDSOPLIVENDE AT SE VIDEO / Benny Lihme (anm)

HVOR LÆNGE VIL VI VÆRE DET BEKENDT ? / Karen Ellen Spannow (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 94 /2004

 

Pensionsbomben og velfærdsstaten

INDHOLD juli 2004

HVORFOR ER ERHVERVSDELTAGELSEN BLANDT ÆLDRE SÅ HØJ I DANMARK / Per H. Jensen

PENSIONSBOMBER OG PENSIONSREFORMER. Danmark som rollemodel / Jørgen Goul Andersen

VELFÆRD SOM PROBLEM ELLER VELFÆRDSPROBLEMER? / Jørgen Goul Andersen

FORKLÆDT SOM ÆLDREBYRDE / Mathias Meijer

"NOGET FOR NOGET" - egoisme, "nul tolerance" og fremmedfjendskhed sat i system / Morten Ejrnæs

"DANSEN OM GULDKALVEN" - forskningsformidling som teater / Anne-Marie Vestergaard

PRAKSISKROPPEN / Benny Lihme (anm)

HOMER LANE / Claus Bjerring

RELATIONSTÆNKNING - med risiko for selvsving / Knud Erik Pedersen

DE UDSATTE / Jes Jørgensen (anm)

MED MIKROFONEN SOM VÅBEN / Sarah Malou Strandvad og Mette Røgilds (anm)

MELLEM AFSIND OG PSYKIATRI / Edith Mandrup Rønn (anm)

DEN STORE OMVEJ / Morten Thing (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)

Vis mere ↓
Læs hele...