Social Kritik #169 /2023

TEMA: KAPACITETSOPBYGNING OG EMPOWERMENT I GRØNLAND

112 SIDER PÅ TRYK OG SKÆRM (medlem/abon.)

LÆS ONLINE: enkeltsidet>

Bladreudgave i opslag>

INTRODUKTION (OPSLAG)
INTRO (ENKELTSIDET)
Social Kritik nr.169 /2023-2

Temanummer (112 sider) september 2023

KAPACITETSOPBYGNING OG EMPOWERMENT I GRØNLAND

Fokus på nutidige problemer og løsninger i det grønlandske samfund - hvor gæsteredaktørerne samtidig pejler udviklingen i socialfaglig praksis og læringsprocesser generelt, i forbindelse med Grønlands organisatoriske og institutionelle kapacitetsopbygning.

INDHOLDSOVERSIGT

Leder / Mette Bladt

Introduktion:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland / John Andersen & Steven Arnfjord

Bagsiden af nation-building: Om spændinger mellem lokal og national empowerment / Ulunnguaq Markussen

Systemisk paradoks øger hjemløshed af grønlændere i Danmark / Mille Bianco Schiermacher i samarbejde med Jannie Micheelsen

Hjemløshedsforskning og aktivistisk aktionsforskning / Steven Arnfjord

’Empowering’ Nuuks Gade-team gennem Kapacitets-opbygning / Kevin Anthony Perry

Hvad kan vi lære af traditionelle grønlandske anbringelsesmetoder? / Bonnie Jensen, Bo Morthorst Rasmussen, Anthon Sand Jørgensen, Lise Jönsson Koumaditis, Sikkersoq Mathæussen & Lene Mosegaard Søbjerg

Et trivselsfremmende lokalsamfundsprojekt på tværs af generationer / Kamilla Nørtoft, Ingelise Olesen, Tenna Jensen og Christina Viskum Lytken Larsen

Socialklasse? Udrag af tekster af: Lone Aburas, Stine Askov, Alexandre Nsoni og Mikael Josephsen


Anmeldelse af Susanne Ekman: Giftig gæld og udpint velfærd / Peter Nielsen

Anmeldelse af Tim Knudsen: Vi skal hylde demokratiet! / Peter Thielst


Inddragelse af pårørende på det psykiske sundhedsområde - for enhver pris? / Caroline Lykke Bræmhøj og Thilde Cecilia Funch

Sproget som pædagogisk værktøj - stagnation eller fornyelse / Søren Rudolf Christensen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 135 /2013

 

Ghettoer, François Flahault, socialt arbejde

INDHOLD oktober 2013


UNGDOM, OPTØJER OG SOCIAL MOBILISERING I SVENSKE STORBYER / Ove Sernhede

TERRITORIAL STIGMATISERING I DEN AVANCEREDE MARGINALITETS TIDSALDER / Loïc Wacquant

9220 AALBORG ØST – BYDEL ELLER GHETTO
/ Benny Lihme (anm.)

DE FØRSTE MENNEKSER HAR ALDRIG EKSISTERET / Erik Jerlung

PROMETHEUS I ULTRALIBERAL UDGAVE / François Flahault


KONKURRENCESTATEN ER GUD? / Per Bregengaard

TÅGEFYRSTER OG NORSK SATIRE / Birgit Kirkebæk (anm.)

JEG EKSPANDERER MIN VÆRKTØJSKASSE / Peter Thielst

KLEM DEM DER KLEMMER
/ Benny Lihme (anm.)

DUNKEL SAMTIDSHISTORIE / Lars Erslev Andersen (anm.)

ET ’UTÆT’ SOCIALT ARBEJDE – ANTROPOLOGISK BLIK PÅ SOCIALT ARBEJDE PÅ ET HERBERG FOR HJEMLØSE I DET POST-SOCIALISTISKE POLEN / Astrid Stampe Knippel

RELATIONEN MELLEM MEDARBEJDERE OG LEDERE PÅ BØRNEOMRÅDET / Niels Christian Barkholt


POSITIV MAGT – DELTAGENDE AKTIONSFORSKNING SOM EMPOWERMENT AF SOCIALARBEJDERE I GRØNLAND/ Steven Arnfjord


VIGITG PRAKSISORIENTERET BOG
/ Yvonne Mørck (anm.)

MADAN SECRETARY SOM BARN /  Morten Thing (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #108 /2007

TEMA: Unge som trussel

Unge som trussel

INDHOLD marts 2007

DET SOCIALE ARBEJDES KUNST / Alf Ronnby


JEG FORANDRER MIG
/ Benny Lihme   (anm)


KONTAKT FREM FOR KONTRAKT
/ Jan Jaap Rothuizen og Thorsten Thorstensen  (anm)


SOCIAL KAPITAL PÅ GADEN
/ Benny Lihme  (anm)


MIT NAVN ER BABAK /
Babak


FORSTADENS “TRUENDE” UNGE MÆND
/ Ove Sernhede 

 
NÅR PIGER SLÅR
/ Liv Rex Hansen  


RADIKALE TABERE /
Benny Lihme  


STATEN KONTRA DEN SICILIANSKE MAFIA /
Peter Søndergaard  


HRANT DINK – IN MEMORIAM /
Nur Beier  


DE FÆDRELANDSLØSE /
Eline Mørch Jensen   (anm)


OM PENGESPIL OG SOCIALT TILHØRSFORHOLD /
Kåre Jansbøl  


UNDERVEJS MED IDEALERNE /
Per Betzonich-Wilken 

 
PAYBACK TIME – OM LILLYS OG VORES ANDRES DANMARKSHISTORIE /
Morten Thing   (anm)


VINDEREN TAGER DET HELE
/Preben Etwil   (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 89 /2003

 

TEMA: Socialt arbejde

INDHOLD november 2003

HVAD ER GODT SOCIALT ARBEJDE? / Peter Høilund & Søren Juul

PERKERRAP, GHETTOSTØJ OG SOCIALT ARBEJDE / Sune Qvortrup-Jensen & Kirsten Hviid

DEMOKRATI OG VELFÆRDSSTAT / Morten Thing (anm)

PRAKSISNÆR PROBLEMLØSNING ELLER IMPLEMENTERING AF TEORETISKE MODELLER / Tommy Dalsgaard Madsen & Bodil Øster

DØGNINSTITUTIONEN SOM EN DEL AF FAMILIENS NETVÆRK / Ida Schwartz & Kaj Madsen

ALKOHOL OG BEHANDLING - forståelse og udførelse / Preben Brandt (anm)

HVEM SLOG MARTIN LUTHER KING IHJEL? / Richard Lee Stevens (anm)

EN GRÆSROD PÅ HERRENS MARK / Peter Thielst (anm)

VOLDSFANATIKERE, ANTISEMITTER, DEMOKRATIHADERE OG KRYPTOSTALINISTER / Morten Thing (anm)

MORALSK MAGTTEKNOLOGI / Benny Lihme (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 73 /2001

 

TEMA: HVERDAGSLIV

INDHOLD april 2001

DET KVALIFICEREDE HVERDAGSLIV - et udviklings- og forskningsprojekt / Johs. Bertelsen

SETTLEMENTS OG SOCIALT ARBEJDE - et stykke levende socialhistorie / Rikke Posborg

FORSKNING OG HVERDAGSLIV - Birthe Bech-Jørgensen

STRØTANKER PÅ HERRENS MARK - om hverdagslivet som arena for social integration / Johs. Bertelsen

SOCIALT ARBEJDE I STORBYENS LOKALSAMFUND / Rikke Posborg

Aalborg underforstået: BROBYGGERSELSKABET DE UDSTØDTE / Birthe Bech-Jørgensen

ET MØDE MED ET ANDET FOLK / Stine Svendsen-Tune

NÅR OMSORGSHJERTET BLIVER FOR STORT / Lars Yssing

BISTANDSBERETNINGER / Erling Frederiksen (anm)

FLERKULTURELT HVERDAGSLIV I DET ALMENE BYGGERI / Thomas Gitz-Johansen

DET HAR TIT NOGET MED DERES BAGGRUND AT GØRE / Benny Lihme (anm)

DAMP - videnskab eller "populær mekanik" / Benny Lihme (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 7 /1990

 

INDHOLD marts 1990

TEMA: KULTUR & SOCIALT ARBEJDE

KULTUR & SOCIALT ARBEJDE / red.

OPBEVARING TIL BEDRE TIDER / Herman Knudsen

JAGTEN ER GÅET IND ... TABERNE ER DET LETTE BYTTE / Johs. Bertelsen

FRONTLØBERE / Søren C. Langager

"HVAD SKAL VI MED ALLE DE MALERIER?" / Kresten Thomsen

SOCIALPOLITUR / Claus Bøje

NÅR JEG HØRER ORDET KULTUR, SPÆNDER JEG ELASTIKKEN PÅ MIN GØGLERTUD / Claus Jessen

GØR DET SELV - men ikke alene! / Ejler Johansen (anm)

ØVRIGE ARTIKLER

"DE KLOGE I LUND"

FORSKNING I SOCIALT ARBEJDE / Finn Dam Rasmussen (interview med Sune Sunesson

VIL DU SE MIN SMUKKE NAKKE? / Benny Lihme (anm)

"THE WAR ON DRUGS" - Amerikas kamp mod narko / Torben Retbøll

NARKOTIKA, FÆNGSLER OG FANGER I USA. Tilfældet Californien / Britta Kyvsgaard

FRACTURA OSSIS TARDI ET METATARSI / Flemming Balvig

BAG LUKKEDE DØRE / Mette Hartlev

kr. 175,00 (+ lev.)

Vis mere ↓
Læs hele...