Social kritik # 132 /2012

 

Socialpsykiatri Fængsler  Anmeldelser

INDHOLD December 2012

BEHANDLINGSPSYKIATRI OG SOCIALPSYKIATRI – POTATO POTATO / Anne Petersen


EMBEDSMÆND, SOCIALARBEJDERE OG BORGERE
– EN ANTROPOLOGISK ANALYSE AF MODSÆTNINGER OG LIGHEDER I DEN DANSKE SOCIALFORVALTNING
/ / Julie Rahbæk Møller


RAPPORT BESKRIVER DET HELENDE ARBEJDE / Niels Erik Heise (anmeldelse)


SIG DET TIL EN VOKSEN
/ Birgit Kirkebæk (anmeldelse)


PROSTEST ELLER PSYKOSE?
/ Tobias Abell (anmeldelse)


OPGØR MED KOMMUNISMEN, DEN JØDISKE KRIG OG “DA KRIGEN VAR FORBI” / Morten Thing anmelder tre bøger


ANMELDELSER, VURDERINGER OG KRITIK TJENER SAMFUNDETS STRATIFIKATION / Rasmus Willig (anmeldelse)


FÆNGSLER OG INTERNET – BØR FRIHEDSBERØVEDE HAVE ADGANG TIL NETTET? / Rikke Frank Jørgensen og Peter Scharff Smith


ET FOUCAULT’SK TILBAGEBLIK PÅ VRIDSLØSE / Torkil Lauesen


STRAFFEPOPULISME / Torkil Lauesen (anmeldelse)


AT SKÆRE ELLER IKKE AT SKÆRE
/ Peter Thielst


AMERICANNESS / Benny Lihme


DEMOKRATI GENTÆNKT / Lars Erslev Andersen (anmeldelse)


PROBLEMERNES SANDE OMFANG / Hans Kornø Rasmussen (anmeldelse)


JAGTEN PÅ DEN HELLIGE LEDELSESGRAL / Peter Bundesen(anmeldelse)


VIGTIGT PERSONLIGT OG HISTORISK DOKUMENT
/ Claus Bryld (anmeldelse)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik #131 /2012

 

Breivik
USA/Palæstina
Dannelse
Menneskearbejde & Læring
Sexarbejdere

INDHOLD Oktober 2012

HVORDAN KAN MAN FORSTÅ BEHRING BREIVIKS UDSAGN OG HANDLINGER? / Tore Bjørgo  


TABTE ILLUSIONER - USA og Palæstinakonflikten / Lars Erslev Andersen  


TRE BØGER MED KLOGE ORD / Knud Vilby  (anmeldelse)


FORFØRENDE RETORIK, AMBIVALENTE AKTØRER OG NEOLIBERAL NØJSOMHED / Linda Lundgaard Andersen  


DANNELSENS SUBSTANS / Per Bregengaard  


LEJRE OG IDENTITETER HOS UNGE ETNISKE MINORITETER / Jeppe Fuglsang Larsen  


”KÆRLIGHEDS-IMMIGRANTER” / Yvonne Mørck (anmeldelse)


UDFORDRINGER FOR BANDEFORSKNINGEN / Michael Hviid Jacobsen  


SEXARBEJDE OG MOBILISERING AF PROSTITUEREDE / Christian Groes-Green  


PROSTITUTION: ANERKENDELSE OG UNDERKENDELSE - Terapi i skjult agendas skygge / Dorthe Löyche  


VI FINDER INGEN LØSNINGER I BAKSPEJLET
/ Karen Ellen Spannow   (anmeldelse)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik #130 /2012

Juni 2012: Racistisk nervesystem
Dannelse
Bourdieus hjerte
Aalborg Øst

Racistisk nervesystem
Dannelse
Bourdieus hjerte
Aalborg Øst

INDHOLD Juni 2012

KAN MAN STOLE PÅ SINE SANSER? Krig, erindring og det racistiske nervesystem ... / Les Back   


EN BOG DU SNART SKAL HA’ LÆST! / Morten Thing (anmeldelse)


DEN ETNISKE UDRENSNING AF PALÆSTINA 1947-49 / Morten Thing  (anmeldelse)


BOURDIEUS HJERTE / Loïc Wacquant i samtale med Christian Sandbjerg Hansen   


TERRITORIAL STIGMATISERING OG LOKAL AUTONOMI / Sune Qvotrup Jensen og Ann-Dorte Christensen   


GENTRIFICERING OG SOCIAL EKSKLUSION: REFLEKSIONER FRA OG OM BERLIN / Yvonne Mørck   


INDVANDRERNES ORGANISERING I DANMARK / Hans Kornø Rasmussen  (anmeldelse) 

               
TÆNK HVIS GIDSLERNE VAR STEWARDESSER FRA SAS / Knud Vilby  (anmeldelse)


DANNELSE - samtidskritiske bud på dannelsestænkningens idéhistorie og uomgængelige aktualitet / Steen Nepper Larsen  


VILJEN TIL VIDENSBASERING AF PÆDAGOGIK OG PROFESSION - motiver og projektioner / Niels Krause-Jensen   


DEN SOCIALE MÆTHED - konturer af en mellemtilstand i fællesskabet / Per Betzonich-Wilken   


ETIK OG SUCCESKRITERIER I HOSPICEPLEJE
/ Morten Dige   


KROPPENS TEATER / Peter Thielst   (anmeldelse)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 129 /2012

Marts 2012:

Universitetet mellem retorik og realiteter

INDHOLD Marts 2012

UNIVERSITETER I VERDENSKLASSE / Tine Rask Eriksen   


DET NØDVENDIGE DEMOKRATI PÅ UNIVERSITETET / Øjvind Larsen   


USYNLIGE HÆNDER BAG UNI-REFORMERNE / Jørgen Øllgaard   


UNIVERSITETSRETORIKKEN RETORISK BETRAGTET / Hans Hauge   


DET ENTREPRENANTE UNIVERSITET ER I STÆRK FREMMARCH / Mogens Ove Madsen   


UNIVERSITETET: MED TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM FORANDRINGSAGENT / Cathrine Hasse   


FRA MARKEDSUNIVERSITET TIL DET BÆREDYGTIGE UNIVERSITET / Anders Frøslev Jensen og Claus Emmeche   


HVORDAN KOMMER MAN BAG OM FORSTANDENS FORHEKSELSE? / Benedicta Pécseli   (anm)


FORSKELSBEHANDLING - OM PSYKIATRIENS
STIGMATISERING AF MENNESKER DIAGNOSTICERET MED ’BORDERLINE’
/ Anette Kynde, Thea Lund Jakobsen og Jeppe Oute Hansen

SÅ RULLER ’SKANDALEN’ IGEN - MERN-SAGEN, ESBJERG-SAGEN OG ANDRE BINDESTREGS-SAGER /
Michael Christensen og Hanne Warming  
           
RØR VED DET URØRLIGE / Pernilla Ouis    (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 128 /2011

December 2011: Velfærdsteknologi, Fængselsundervisning, Sociologisk fantasi, Al-Qaedas svanesang

Velfærdsteknologi, Fængselsundervisning, Sociologisk fantasi, Al-Qaedas svanesang

INDHOLD December.2011

BREIVIK SOM EN AF OS / Nils Christie


AL-QAEDAS SVANESANG
          - STATUS OG TILBAGEBLIK PÅ 10 ÅRS KRIG MOD (AL-QAEDA-)TERRORISME
/ Lars Erslev Andersen  


MANDEN MED MANGE EGENSKABER / Benny Lihme  


OMSORG & OVERVÅGNING / Susanne Bækgaard Holm  


HVORDAN ER DET EGENTLIG,
          DET STÅR TIL MED FÆNGSELSUNDERVISNINGEN?
/ Karina Vanderskrog  


95% SYNDROMET / Peter Koudahl   (anm)


STATEN, KONKURRENCEN, KONTROLLEN OG ULIGHEDEN / Niels Ploug   (triple-anm)


FREMTIDEN OG FRIHEDEN KAN FINDES I LIGHEDEN / Karen Ellen Spannow   (anm)


1983-1993: WEIWEI I NEW YORK / Benny Lihme


VINDEN BLÆSER PÅ SPØRGSMÅL OG SVAR
          - OM KRITISK HUMANISME OG UNIVERSITETETS OPGAVE IDAG
/ Birger Steen Nielsen  


SOCIOLOGISK FANTASI / Allan Madsen 

 
FIKTIONENS SANDHED / Flemming Røgilds 

 
DEN NØDVENDIGE VIDEN - OG DEN HJERTESKÆRENDE / Karen Ellen Spannow  (anm)


REALITETERNES VERDEN / Benny Lihme  (anm)


FORSKELLIG OPTIK, FORSKELLIG VIRKELIGHED / Benny Lihme   (anm)


DROP ANERKENDELSE - TÆNK NYT / Tom Ritchie  


FORMGIVNING AF BARNDOM / Søren Gundelach   (anm)


FRA KOLD KOMMUNISME TIL KOLD KRIG / Morten Thing  (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 127 /2011

Oktober 2011: Konvivialitet, Oslo, Tyrkiske ældre, Ludomani

Konvivialitet, Oslo, Tyrkiske ældre, Ludomani

INDHOLD Oktober 2011

RESONANS - DEN SOCIALE URO I ENGLAND / Ove Sernhede  

        
KONVIVIALITET OG POSTKOLONIALE PLURALITETER / Paul Gilroy  


DOBBELTATTENTATET I OSLO / Freerk Huisken  


VREDE MODBORGERE / Knud Vilby  anm af Aydin Soei: Vrede unge mænd. Optøjer og kampen for anerkendelse i et nyt Danmark  
          
KÆRLIGHED, MAGT OG RETFÆRDIGHED / Johs Bertelsen  
          anm af: Søren Juul: Solidaritet, anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft


TYRKISKE ÆLDRES BESTRÆBELSER PÅ AT FØLE SIG HJEMME
/ Christine E. Swane & Üzeyir Tireli  


“DET VAR VILDT HÅRDT - MEN JEG VILLE TIL ENHVER TID GØRE DET IGEN” / Kirsten Andreassen & Karen Prins 
 
FRA BENTHAMS PANOPTIKON TIL NUTIDENS AMERIKANSKE FÆNGSELSBILLEDER / Joachim Wrang  
          anm af Jeremy Bentham: Panoptikon - magtens øje,
          Devika Sharma: Amerikanske fængselsbilleder, Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie nr. 55


FÆLLESSKABER I ET GRÆNSELAND / Silla Marie Jensen & Nynne Pedersen Elholm  


LUDOMANI OG PENGE - MÆND OG MISBRUG / Simon Sjørup Simonsen  


TYND, TANDLØS OG TANTET
/ Karen Ellen Spannow  
          anm af Mette Jensen: Mobilitetsmani - Det mobile liv og rejsers betydning for moderne mennesker


ENEMY NR 1 / Benny Lihme  anm af: Henrik Höjer: Al Capone. Gangsteren og den amerikanske drøm

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 126 /2011

Juni 2011. Internationale og danske perspektiver på multikultur, krig mm.

INDHOLDSOVERSIGT

NÅR LIVET SÆTTES PÅ SPIL / Vron Ware  


ARVEN EFTER RUSHDIE / Nils Bredsdorff  


PÅNY EPOKEGØRENDE / Karsten Jakob Møller   (anm af Carl von Clausewitz: Om krig)


BYKRIG / Mikkel Thorup  


FIRE ANMELDELSER / Morten Thing   (Abraham Cahan: Den hvide terror og den røde, Nicolas Werth: Kannibaløen, Susan Abulhawa: Morgen i Jenin, George M. Fredrickson: Racisme)
          
EN KARISMATISK LEDER AF EN SOCIAL BEVÆGELSE MOD URETFÆRDIGHED  / Richard Lee Stevens   (anm af Godfrey Hodgson: Martin Luther King: Historien om en drøm)
         
PARK 51 / Benny Lihme 

 
NEW YORK LESSONS / David Dyssegaard Kallick 

 
MÆND DER IKKE ER VELKOMNE I DANMARK / Mustafa Kemal Topal  


NÅR ’ELEVER’ BLIVER ’TALENTER’ / Jesper Stilling Olesen  


UDVIKLING SOM BESÆTTELSE / Niels Henrik Krause-Jensen  


BIDRAG TIL POLITIKERLEDEN / Knud Vilby   (anm af Christian Kock: De svarer ikke)  Fordummende uskikke i den politiske debat.
          
DET HVIDE VANVID / Karen Ellen Spannow  (anm af Jesper Vaczy Kragh: Det hvide snit)


’HVID TERROR’ I ÅRHUS
 / Benny Lihme   (anm af Charlotte Johannsen: Forklædt som Nazist. En Århushistorie)

UDSOLGT


Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 125 /2011

marts.2011: Kunsten at lytte, Narrativt blik, Usynlige betragtere, Solidaritet

Kunsten at lytte, Narrativt blik, Usynlige betragtere, Solidaritet

INDHOLD Marts 2011

KUNSTEN AT LYTTE / Les Back  


KRÆNKELSERNES KABINET
/ Per Betzonich-Wilken  


DE USYNLIGE BETRAGTERE
/ Thomas Søgaard-Jensen  

DEN AUTORITÆRE TENDENS /
Lars Erslev Andersen (anm af Peter Høilund: Frygtens ret)


BOLIG OG BEDRING /
Jens Hjort Andersen  


ER VI VIRKELIG ALLESAMMEN SYGE? / Michael Kaster  
          (anm af Svend Brinkmann (red.): Det diagnosticerede liv - sygdom uden grænser)


SOLIDARITET I DEN FLYDENDE MODERNITET
/ Søren Juul  


DET NARRATIVE BLIK / Tom Ritchie 

 
SKUFFENDE HISTORIESKRIVNING OM VELFÆRDSSAMFUNDET / Knud Vilby  
          (anm af Gunnar Viby Mogensen: Det danske Velfærdssamfunds Historie. Tiden efter 1970)


OFFENTLIG KVALITET DER GIK OP I HAT OG BRILLER / Preben Etwil   (anm af L. Dalsgaard og H. Jørgensen:
          Kvaliteten der blev væk - kvalitetsreform og modernisering af den offentlige sektor)

EN STØRRE FORBUNDENHED MED HELHEDEN /
Christina Bornemann Surel og Charlotte Firing  


MAGT OG AFMAGT I OFFENTLIG OMSORG
/ Kari Berg

 
ET BRÆNDENDE DILEMMA FRA HESTENS EGEN MUND
/ Karen Ellen Spannow (anm af Ayaan Hirsi Ali: Nomaden)


DANSK FUNDAMENTALISME
/ Benny Lihme (anm af Susanne Benderfeldt & Trine Lundager: Vorherres lille vidne)

UDSOLGT


          

Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 124 /2010

december.2010: PROFESSIONER I FORANDRING

Professioner i forandring

INDHOLD December 2010

PROFESSIONER I FORANDRING  / GÆSTEREDAKTION
Birte Hedegaard Larsen, Erik Hygum, Søren Gytz Olesen, Peter Møller Pedersen
(alle VIA-University College) og Annick Prieur (Aalborg Universitet)

VELFÆRDSSTATENS PROFESSIONER I FORANDRING / Annick Prieur  


SYGEPLEJERSKEUDDANNELSENS HISTORIE / Ellen Broge Christensen og Birte Hedegaard Larsen  
 
          ET SYGEPLEJERSKELIV MELLEM OMSORGSRATIONALITET OG TEKNISK RATIONALITET / Birte Hedegaard Larsen, Kirsten Tarri Bak,
          Ellen Broge Christensen, Turid Gregersen og Anita Lyngsø 


BIDRAG TIL SOCIALRÅDGIVER-PROFESSIONENS HISTORIE / Jan Erik Røjkjær Rasmussen  


 
          NÅR PRESSET BLIVER FOR STORT - OM SOCIALRÅDGIVERES ARBEJDSLIV / Erik Hygum, Elsebeth Kirk, Marie Christine Ludvigsen og Jan Erik Røjkjær Rasmussen 


   
          PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE - SET I LYSET AF VELFÆRDSSTATENS UDVIKLING / Morten Anker Hansen, Brian Høyer Lorentsen, Peter Møller Pedersen og David Thore Gravesen
 
FORANDRINGENS VINDE BLÆSER - PÆDAGOGER UDFORDRES / Morten Anker Hansen, Brian Høyer Lorentsen, Peter Møller Pedersen og David Thore Gravesen  


 
          LÆRERUDDANNELSENS HISTORIE 1790-2009
/ Kurt Lyhne, Peer S. Daugbjerg og Søren Gytz Olesen  


   
          LÆRERARBEJDE UNDER SOCIAL OMSTRUKTURERING / Peer S. Daugbjerg, Kurt Lyhne og Søren Gytz Olesen


VELFÆRDSSTATENS UDVIKLING – SET FRA FRONTLINJEN
/ Per H. Jensen og Annick Prieur  

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 123 /2010

GRØNLAND – NEDSENDT – I MANGEL AF BEDRE

INDHOLD September 2010

Det store eksperiment

BEGYNDELSEN
/ Tine Bryld   

DE GODE VILJER / Birgit Kirkebæk  

KUNSTEN AT LYTTE / Benny Lihme  


”SÅDAN ER LIVET IKKE, MED DET LIV JEG HAR HAFT, DET MÅ JEG ERKENDE” ”JEG VIDSTE INTET, JEG VAR HELT PÅ BAR BUND”
           FRA BØRNEHJEM TIL AT VÆRE MOR MED SEKS BØRN  /
          ”BØRNEHJEMSBØRNENE HAVDE NÆRMEST BEDRE VILKÅR END BYENS EGNE BORGERE” 
          ”GLEMTE BØRN” TIL DANSKE ADOPTIVHJEM 
          LANDSHØVDINGENS BREV OM FORMIDLING AF ADOPTIONER
/ Tine Bryld  


GRØNLANDSK ADOPTION – ET VIGTIGT ELEMENT I GRØNLANDSK SLÆGTSKAB / Gitte Tróndheim  


HVEM ER MIN FAR? / Tine Bryld  


DANSKE FÆDRE – STÅ FREM! / Tida Ravn 

 
PRESSE OG POLITIKERE – I LYST OG NØD / Tine Bryld  

Et land uden fængsler


DE BORTDØMTE – ET ARKIVSTUDIE AF GRØNLANDSKE HERSTEDVESTERFANGER / Evy Frantzsen  


UD PÅ ISEN ELLER NED TIL DANMARK – GRØNLÆNDERE I FÆNGSEL PÅ UBESTEMT TID I DANMARK / Thorkild Høyer  


DA DE USYNLIGE BLEV SYNLIGE
/ Tine Bryld 

 
NOGLE BETRAGTNINGER OM RETSREFORMEN – SET FRA GRØNLAND / Peter Sindal Lundsberg  


RETSREFORMEN I GRØNLAND / Leif Senholt  

Nedsendte handicappede


EN SÆR FORSORGSHISTORIE / Benny Lihme

  
”ER DER NOGLE ÅNDSSVAGE HER?”
/ Stine Grønbæk Jensen  


ANMELDELSER:

Livsmod – socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af børn i Grønland. / Ida Koch: Conni Gregersen. Illustreret af Niels Motzfeldt.


Vinterens hjerte – Knud Rasmussen og hans tid. / Erik Gant: Kirsten Hastrup


Grønland – Verden er, som vi tænker den / Benny Lihme, Linda Riber


Jakob. Ét menneske – to verdener / Flemming Jensen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 122 /2010

maj.2010: Sænk den kriminelle højde
Tavs viden, Sundhed, Frivillighedspolitik

Sænk den kriminelle højde
Tavs viden, Sundhed, Frivillighedspolitik

INDHOLD Maj 2010

TAVS VIDEN / Kirsten Weber  


DEN USYNLIGE PROFESSIONSRELEVANTE FORSKNING / Kirsten Poulsgaard  


“KOMMISSIONSFÆNOMENET” / Niels Ploug  (anm)


“MIDT I SAMMENBRUDDET” / Asger Sørensen (anm – bøger om universitet, forskning og videnskab)   


TOLKNINGENS TYRANNI / Per Betzonich-Wilken

  
VELFÆRDSMODEL ELLER UDDANNELSESKRISE / Kari Kragh Blume Dahl  


SUNDHED – ET INDIVIDUELT ELLER SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR? / Birgit Land & Kirsten Bransholm Pedersen  


MERE MAGT I SUNDHED / Gitte Stylsvig Lorenzen & Malene Roland Pedersen  


STATENS FRIVILLIGHEDSPOLITIK OP PÅ BRIKSEN / Anders la Cour  


RENGØRING PÅ RØD STUE / Nils Bredsdorff   (anm – Venstrefløjen, religionskritikken, xenofobien og racismen


DET LEVENDE ORD & DE DØDE GUDER / Peter Thielst   (anm)


DET LIBERALE SAMFUNDS INTEGRATIONSTILBUD ER NEUTRALT / Knud Vilby (anm)


INGEN SKAL KUNNE SIGE: VI VIDSTE DET IKKE!
/ Lisbeth Ahlgren (anm)


BALLADEN I ASIENS STORE VEJKRYDS / Karen Ellen Spannow   (anm)


DEMOKRATI KAN ALDRIG FREMTVINGES MED VÅBEN
          – HELLER IKKE I AFGHANISTAN
/ Karen Ellen Spannow   (anm)


BRUN I DANMARK – VIRKELIGHEDENS FRIKTIONER SOM FIKTION / Benny Lihme  (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 121 /2010

Marts 2010: Los Angeles bander, De heteroseksuelles skole, Den ensomme død

INDHOLD

GADEBANDER OG INITIATIVER TIL FORBEDRING AF LOKALSAMFUNDETS SUNDHED / James Diego Vigil  


MIN SEKRETÆR, MISS GOOGLE / Benny Lihme  


ORDSKÆLV! / Karen Siercke og Luise Jørgensen  


FAR! / Signe Jensen  


FRIHED BAG TREMMER / Benny Lihme  


FRA UNGDOMSLIV TIL PARKERINGSPLADS / Line Barfod  (anm.)


ET ÅBENT BREV OM DANMARKS FRIHEDS- OG RETSTILSTAND / Knud Vilby  


ET SPØRGSMÅL OM VILJE
          – EN ANALYSE AF DR´S INTEGRATIONSKAMPAGNE “JOB
FOR ALLE” / Helene Ratner, Tobias Bang, Katrine Syppli Kohl & Stephan Viftrup  


DE HETEROSEKSUELLES SKOLE / Mads Ananda Lodahl  


HELT ALENE – DEN GODE,
          DEN DÅRLIGE OG DEN SOCIALE DØD I DET DANSKE SAMFUND
/ Ida Holst & Michael Hviid Jacobsen  
 
ANMELDELSER


UNDER DÆKKE
/ Benny Lihme 

 
KVINDEN ELLER BOGEN? / Nanna Kalinka Bjerke  


KARRIEREPIGEKVINDER / Benny Lihme  


HVORDAN MAN UNDGÅR AT BLIVE TAGET – PÅ ORDET OG SÅDAN / Karen Ellen Spannow  

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...