Social kritik # 146 /2016

 

INDHOLD juni 2016


GRÆNSER – en del af skolens orden / Ning de Coninck-Smith

DEN ÅBNE SKOLE OG DET AUTENTISKE MELLEMRUM MELLEM SKOLEN OG VIRKELIGHEDEN / Justine Grønbæk Pors

GRÆNSELØSE ORGANISATIONER – FRA CO-CREATION TIL CO-STABILIZATION / Mathilde Hjerrild Carlsen & Nana Vaaben

BEKYMRINGSSAMTALEN. / Iram Khawaja & Hanne Knudsen
Da skolen blev facilitator af forældresamarbejde om elevens selvinklusion

KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
– en ny formel for arbejdsmarkedstilpasning? / Carsten Bendixen & Jens Christian Jacobsen

SÅDAN ER KAPITALISMEN.
En kapitalistisk økonom gennemhuller frimarkedsideologernes Liberal Alliance-argumenter / Knud Vilby (anm.)

KONKURRENCESTATSBEGREBET ER NEDSLIDT / Peter Bundesen

MENNESKERETTIGHEDER MIG HER OG MENNESKERETTIGHEDER MIG DÉR / Peter Thielst (anm.)


FORSTYRRELSER I DET RØD-HVIDE / Benny Lihme (anm.)

OM PSYKIATRIENS SYGDOMSBEGREB OG HVAD DET GØR / Pernille Mørch Jensen

MELLEM SANDHED OG ILLUSION
– Marx’ dialektiske ideologibegreb og dets relevans i dag / Kristian Thorup

SORTSYN / Benny Lihme (anm.)

BEVÆGENDE BOG MED FREMTID SOM KLASSIKER / Morten Thing (anm.)

FOREBYGGELSE AF AL SLAGS KRIMINALITET / John Hatting (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 145 /2016

 

INDHOLD marts 2016


MÆND I OMSORGSFAG
– KARRIEREMOTIVATIONER OG -ORIENTERINGER
/ Kenn Warming

NÅR BRUGERINDDRAGELSE ER VANSKELIG / Eva Børjesson Buus

FORHANDLINGER AF HANDLEPLANENS STATUS I ARBEJDET MED UNGE I UDSATTE POSITIONER / Dorthe Høvids

IKKE ÆLDREBYRDE – IKKE GRÅT GULD / Knud Vilby (anm.)

DET OPTIMEREDE MENNESKE / Birgit Kirkebæk (anm.)

KAN VI BRYDE MED DØDSSPIRALEN? / Knud Vilby (anm.)

ET ADOPTIONSSYSTEM I KRISE / Michala Yun-Joo Schlichtkrull (anm.)

DEN NEOLIBERALE KONKURRENCESTATS PÆDAGOGISKE TIDEHVERV – FRA BORGERDANNELSE TIL LÆRINGSTEORI / Niels Mattsson Johansen

FORSKELLIG BAGGRUND – FORSKELLIG PÆDAGOGIK
– OM SPÆNDINGSFELTET MELLEM FORÆLDREKAPITALER OG PÆDAGOGISK PRAKSIS
/ David Thore Gravesen, Amela Pacuka, Anne Mette Buus, Torben Munkholm og Brian Høyer Lorentsen


GØGEREDEN
– ET ESSAY OM UNDERTRYKKELSE I MØDET MELLEM SOCIOLOGI OG LITTERATUR
/Benny Lihme

KVALME OG VÆMMELSE / Morten Thing (anm.)

ET HUDFLETTET LIV / Birgit Kirkebæk (anm.) 

STEMMER FRA GHETTOEN:
   1. KÆRLIGHEDENS MISVÆKST 
(anm.) 
   2. EN ARABERDRENG VOKSER OP
(anm.) / Benny Lihme

AF MENNESKE ER DU KOMMET,
TIL MENNESKE SKAL DU BLIVE
/ Benny Lihme (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 144 /2015

 

Tema: Det Ny Nordiske Køkken

INDHOLD december 2015


DET NY NORDISKE KØKKEN
– KRITISKE PERSPEKTIVER
/ Anders Riel Müller & Jonatan Leer

GASTRONATIONALISME
– EN NOSTALGISK SØGEN EFTER DET NORDISKE
/ Rikke Andreassen

MA(D)SKULINITET I NYNORDISKE KOGEBØGER / Jonatan Leer

PUT DIG SELV I GRYDEN! / Jonas Greve Lysgaard (anm.) 

EN AUTOETNOGRAFISK FABEL OM TILBLIVELSERNE AF NY NORDISK HVERDAGSMAD / Arun Micheelsen

DOGMEMAD TIL BØRN & SUNDHEDSPÆDAGOGER
– EN ARTIKEL OM NY NORDISK NUDGING
/ Karen Wistoft

EN NY NORDISK HVERDAG / Caroline Nyvang (anm)

MEYER SOM APPETITVÆKKENDE GATROKAPITALIST
– EN ANALYSE AF CLAUS MEYERS PLACERING I DET SOCIALT ENGAGEREDE FØDEVAREKOMPLEKS
/ Bo Ærenlund Sørensen & Anders Riel Müller


GRØN URBANISME / Lykke Larsen

KVINDEFAVORISERING / Hans Bonde

MADSOCIOLOGI – ET TEORETISK SUPERMARKED / Jan Krag Jacobsen (anm)

FRA NATTENS GERNINGER TIL LYS OVER LAND / Morten Thing (anm)

NØRREBRONX SOM INDVANDRERBYDEL / Morten Thing (anm)

MENNESKET HAR FØDDER, IKKE RØDDER . . .
– DANSKE BOSÆTTELSER I AMERIKA
/ Benny Lihme (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 143 /2015

 

Tema: Dokumentation, Resultatfokus, Evidens

INDHOLD oktober 2015


FORORD / Michael Christensen

GØR EVIDENS MERE SKADE END GAVN? / Hanne Warming

FRA FOKUS PÅ EVIDENS TIL KVALITET / Mogens Jensen

DEN SOCIALE KONSTRUKTION AF RESULTATER / Peter Dahler-Larsen

EVIDENS – NITTEN KRITISKE AFORISMER / Steen Nepper Larsen


BEHØVER VI KRIMINALITET? / Flemming Balvig

TOLKNING I DANSK SUNDHEDSVÆSEN / Line Vikkelsø Slot

BØRN I GLAS – et essay om trends i de
ny daginstitutioner i det 21. århundrede
/ Kim Rasmussen

HEMMELIGHED ER MAGT
/ Morten Thing (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 142 /2015

 

Tema: Sociale eksperimenter

INDHOLD juni 2015


FORORD / Bernhard Jensen & Mathias Bruhn Lohmann

HVORDAN VED VI, OM VI TOG FEJL? / Anne Bergvith Sørensen og Andreas Hjorth Frederiksen

HVORFOR REGERINGER OG VELGØRENDE ORGANISATIONER SKAL EKSPERIMENTERE MED OS
/ Jonathan Breckon

”FROM SCRATCH TÆNKNING” I SOCIALE EKSPERIMENTER / Nina Holm Vohnsen

SOCIALE EKSPERIMENTER I VIDENSKABENDE NETVÆRK / Knud Ramian

DET PROTOTYPEUDVIKLENDE PARADIGMES OPSTÅEN
/ Zaid Hassan m.fl.

EN SÆRLIG DANSK VEJ / Niels Ploug (anm.)

ENKELTBILLET TIL AMERIKA OG CANADA PÅ KOMMUNENS REGNING / Morten Thing (anm.)

KORREKTIV TIL IDEOLOGIDEBATTEN MOD DEN OFFENTLIGE SEKTOR / Knud Vilby (anm.)

AKTIVISME: HVORNÅR GIVER DET MENING OG MULIGHEDER? / Knud Vilby (anm.)

TIDLIGERE EKSTREMISTERS ERFARINGER SOM NYTTIG VIDEN / Tina Wilchen Christensen

HIPHOPKULTUREN – ET FÆLLESSKABENDE OG FRIGØRENDE MULIGHEDSRUM / Gry Tybjerg Holm, Lea Elkjær, Mira Stenberg Andersen, Tobias Sander Nielsen & Line Lerche Mørck

TYSON – EN SORT AMERIKANSK HISTORIE
/ Benny Lihme(anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 141 /2015

 

Whistleblowing, det produktive menneske, folkeskole, videoafhøringer af børn, mm.

INDHOLD marts 2015


WHISTLEBLOWER-ORDNINGER / Erik Mygind du Plessis

DET PRODUKTIVE MENNESKE / Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov, Pia Ringø, Jens Kjaerulff og Rasmus Hoffmann Birk


VERDENS BEDSTE FOLKESKOLE?
– ELLER FANDEN TAGER DE SIDSTE
/ Inge Marie Skaarup

HVIS ALLE BØRN SKAL VÆRE MED I DET STORE FÆLLESSKAB
– ER DER SÅ STADIG PLADS TIL DET NÆRE VENSKAB?
/ Anders ”Nold” Petersen

SAMFUNDSETISK DANNELSE / Peter Mikkelsen (anm.)

DET ER JO FOR BARNETS BEDSTE
– VIDEOAFHØRINGER AF BØRN I SAGER OM SEKSUELT MISBRUG
/ Sussie Nielsen

VIDENSBRO OG VIDENSINFRASTRUKTUR
– OPLÆG TIL REFLEKSION OM VIDENSBASERING I SOCIALT ARBEJDE
/ Niels Christian Barkholt

PERSONLIGE FORTÆLLINGER I EN PSYKIATRIFAGLIG DISKURS / Kamilla Pedersen

PSYKIATRIENS IMPLOSION OG DET SOCIALES GENKOMST / Benny Lihme

OM SAMTALER / Pernille Jensen (anm.)

AT VÆRE PROFESSIONEL I RELATIONER / Birgit Kirkebæk (anm.)

LEVEVILKÅR I UDKANTEN / Bjarne Andersson (anm.)

EN SKAMPLET
/ Morten Thing (anm.)

DET FÆLLES MÅLTID SOM DEMOKRATIETS  GRUNDPILLE
/ Anders Riel Müller (anm.)

EN KAMP FOR BEFOLKNINGENS GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER ... / Richard Lee Stevens  (anm.)

SOCIOLOGIEN SOM RÅT KØD / Benny Lihme (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 140 /2014

 

Tema: Kritik

INDHOLD december 2014


LEDER  ·  KRITIK /Anders la Cour

KRITIK – ET ESSAY / Steen Nepper Larsen

STATUSHIERAKIERNES NORMATIVE GRADUERINGER
/ Rasmus Willig

TEORIENS PRAKTISKE VÆSEN / Morten Knudsen

KAN MAN FUNDERE KRITIK I KRITIKKENS UMULIGHED?
TANKER OM SYSTEMTEORETISK SAMTIDSDIAGNOSTIK
/ Niels Åkerstrøm Andersen

OVERKLASSEN ER KLASSEKAMPENS VINDERE
/ Knud Vilby  (anm.)

ET INKLUDERENDE EVIDENSBEGREB / Mogens Jensen

NATURVIDENSKABELIGE TALENTER – TILBLIVELSEN AF DET LÆRENDE SUBJEKT I TALENTUDVIKLINGSPROGRAMMER / Jesper Olesen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 139 /2014

 

’Markedet’, grænseløshed, maskulinitet, anmeldelser

INDHOLD oktober 2014


FETICHISMENS TID / Henrik Kaare Nielsen

DEN DANSKE VELFÆRDSMODEL
/ Niels Ploug (anm.)

FRA MARX TIL LYKKETOFT / Morten Thing (anm.)

DET GRÆNSELØSE BEGÆRS GLIDEBANE / François Flahault

HISTORISK STOF MED REFLEKSIV STYRKE / Birgit Kirkebæk (anm)

FRIVILLIGHEDENS MODSÆTNINGER OG PARADOKSER / Knud Vilby (anm)

DØGNANBRAGTE UNGE. Om pædagogik og pædagoger / Karin Pharès og Erik Sigsgaard


SOLHAVEN – et forældreperspektiv / Anonym

MASKULINITETENS DILEMMAER / Camilla Brændstrup Laursen

ROCKER-BEGRAVELSER / Benny Lihme 

ER VI ALLESAMMEN MUJAFFA? / Rasmus Præstmann Hansen

ANMELDELSER:

HJERNEMASSEPRINCIPPET / Morten Thing

TRUSSELSBILLEDER / Mikkel Thorup

DYREBLIVELSE / Benny Lihme

MOD LYSERE TIDER / John Hatting

EN FORSIGTIG KRITIK / Lars Rasborg

LIDT FOR LIDT / Benny Lihme

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 138 /2014

 

Tema: Resonans

INDHOLD: juni 2014


RESONANSEN – det livgivende i relationen / Lars Lorentzon

NÅR FAGLIGHED SPILLER ANDENVIOLIN
/ Michael Freiesleben

IMPROVISATION OG GEHØR I MUSIK OG MENNESKELIGE RELATIONER / Bjørn Alterhaug

FØLELESER I KOMMUNAL SAGSBEHANDLING / Vibeke Bruun-Toft

EVNEN TIL AT MÆRKE SIG SELV
/ Jim Toft

UNDERSØGELSER OM DET MAGISKE KLIK / Maja Lindemann Sørensen

SYSTEMISK FORANDRING / Andreas Hjorth Frederiksen & Bernhard Jensen


DET HVIDE UFØRE / Benny Lihme (anm.)   

OBAMA OG NEOLIBERALISERINGEN AF RACEBEGREBET
/ Paul Gilroy

CANNABISKULTUR OG -ØKONOMI
/ Allan Madsen

HASHENS INKLUSION
– FRA FRIHED TIL TRIVIALITET
/ Benny Lihme

BØRN I OPBRUDSSAMFUNDET / Peter Mikkelsen (anm.)

UDVANDRERNE
/ Benny Lihme (anm.)

LØGNEN DER NÆGTER AT DØ / Sine Molbæk-Steensig (anm.)

TILKNYTNING OG KÆRLIGHED / Lars Rasborg (kommentar)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 137 /2014

 

Tema: Transnational adoption

INDHOLD februar 2014


ADOPTION SOM RETLIG RELATION / Stine Jørgensen


DEN KAOTISKE BEGYNDELSE – ADOPTION AF AFROTYSKE BØRN TIL DANMARK I TIDEN EFTER 2. VERDENSKRIG
/ Matilde Hørmand-Pallesen, Amalie Kønigsfeldt
& Amalie Linde


GUDS VLJE ELLER GLOBALT ANSVAR / Anders Riel Müller (anm.) 

                  
”DE STJAL MIN MOR”  – TVANGSADOPTIONER I DDR / Karen Hvidtfeldt Madsen (anm.)

ADOPTIONSHISTORIENS KOREANSKE BABYBOKS / Boon Young Han


DEN EGNEDE HOMO / Michael Nebeling Petersen


FAMILIEN OG LYKKEKOMPLEKSET / Liv Høyer Rabjerg (anm.)

BANAN / Mette Larsen (anm.)FORSTYRRET KÆRLIGHED / Lene Myong & Mons Bissenbakker


NÆRDØDSMENNESKER / Henrik Schøneberg


ORGANISATION OG BRUGER ELLER ER DET KLIENT? /
Tina Bømler


ENDELIG . . . / Frank Ebsen (anm.)


KOORDINERING OG REHABILITERING
/ Charlotte Glintborg & Ole Svejstrup

VELFÆRDSARBEJDET – og dets ændrede betingelser / Peter Mikkelsen (anm.)


TÆNK OVER DET KVINDER / Benny Lihme (anm.)   

KLUDDERMOR / Benny Lihme (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 136 /2013

 

Isolation, race, Lampedusa, beskæftigelse, anmeldelser

INDHOLD december 2013


ISOLATION I SKANDINAVISKE FÆNGSLER / Peter Scharff Smith, Thomas Horn, Johannes F. Nilsen og Marte Rua

INDVANDRING, CIVILSAMFUND OG DEMOKRATI / Flemming Mikkelsen

CIVIL USIKKERHED / Benny Lihme (anm.)


SPØRGSMÅLET OM ’RACE’ – ARGUMENTER FOR EN ANALYTIK VEDGØRENDE RACEMÆSSIG DOMINANS /  Loïc Wacquant

MARTIN LUTHER KUNNE IKKE VÆRE BLEVET PEN-MEDLEM / Knud Vilby (anm.)


JØDERNE, BØGERNE OG ANDEN VERDENSKRIG / Morten Thing (anm)

LAMPEDUSA / Freerk Huisken


DERFOR HAR MARX RET!
/ Morten Thing

BESKÆFTIGELSE ELLER PENSION – FRA DEN POLITISKE SLAGMARK / Inge Marie Skaarup


ETIK I ARBEJDET MED MENNESKER
/ Torsten Erlandsen

OG DER FORSKES OG FORSKES – NU OGSÅ I ETIK / Peter Thielst

EN HYPERAKTIV DIAGNOSE / Benny Lihme
DØDSENS ALVORLIGT OG VELORGANISERET VÆRK / Henrik Eriksen


DANNELSE FOR SOCIALISTISKE MEDBORGERE / Karen Ellen Spannow (anm.) 

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 135 /2013

 

Ghettoer, François Flahault, socialt arbejde

INDHOLD oktober 2013


UNGDOM, OPTØJER OG SOCIAL MOBILISERING I SVENSKE STORBYER / Ove Sernhede

TERRITORIAL STIGMATISERING I DEN AVANCEREDE MARGINALITETS TIDSALDER / Loïc Wacquant

9220 AALBORG ØST – BYDEL ELLER GHETTO
/ Benny Lihme (anm.)

DE FØRSTE MENNEKSER HAR ALDRIG EKSISTERET / Erik Jerlung

PROMETHEUS I ULTRALIBERAL UDGAVE / François Flahault


KONKURRENCESTATEN ER GUD? / Per Bregengaard

TÅGEFYRSTER OG NORSK SATIRE / Birgit Kirkebæk (anm.)

JEG EKSPANDERER MIN VÆRKTØJSKASSE / Peter Thielst

KLEM DEM DER KLEMMER
/ Benny Lihme (anm.)

DUNKEL SAMTIDSHISTORIE / Lars Erslev Andersen (anm.)

ET ’UTÆT’ SOCIALT ARBEJDE – ANTROPOLOGISK BLIK PÅ SOCIALT ARBEJDE PÅ ET HERBERG FOR HJEMLØSE I DET POST-SOCIALISTISKE POLEN / Astrid Stampe Knippel

RELATIONEN MELLEM MEDARBEJDERE OG LEDERE PÅ BØRNEOMRÅDET / Niels Christian Barkholt


POSITIV MAGT – DELTAGENDE AKTIONSFORSKNING SOM EMPOWERMENT AF SOCIALARBEJDERE I GRØNLAND/ Steven Arnfjord


VIGITG PRAKSISORIENTERET BOG
/ Yvonne Mørck (anm.)

MADAN SECRETARY SOM BARN /  Morten Thing (anm.)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 134 /2013

 

Tema: Pierre Bourdieu

INDHOLD Juni 2013

HYLDEST TIL SOCIOLOGIEN / Pierre Bourdieu 


EN CASESTUDIE I VIDENSKABELIG HELLIGGØRELSE / Loïc Wacquant 


SKILDRING OG AFSLØRING:
BOURDIEU, FOTOGRAFI OG DET SOCIOLOGISKE LIV
/ Les Back 


JEG PAKKER MIT BIBLIOTEK NED
/ Lene Granzau Juel-Jacobsen 

KLASSER I DAGENS DANMARK /
Stefan B. Andrade & Kristian B. Karlson (anmeldelse)


NYE BØGER TIL VENSTREFLØJEN / Morten Thing (anmeldelse)


IKKE SKJULT, MEN UFORSTÅELIGT / Knud Vilby (anmeldelse)


DET VAR ENGANG EN VELFÆRDSSTAT – OG IMORGEN KOMMER DER EN RIGTIG GOD LØSNING
/ Morten Thing   (anmeldelse) 


OM LIDT BLIVER HER STILLE / Karen Ellen Spannow  (anmeldelse)


ANBRAGTE BØRN OG FÆLLESSKABER – SET SOM SOCIAL KAPITAL / Inge Marie Skaarup 


I LIVSBANEN LEVER DE UNGE DERES DRØMME UD
/ Lea Eckert Elkjær og Gry Tybjerg Holm 

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik # 133 /2013

 

Historiens og økonomiens filantropi

INDHOLD Marts 2013

FILANTROPI. DEN NORMATIVE UDVIKLING FRA ANTIKKEN TIL DEN GLOBALE TIDSALDER / Øjvind Larsen


ET SKRIDT FREM . . . OG TO TILBAGE? / Steen Vallentin


ØKONOMIENS FILANTROPI – OG DET SPROG DEN FREMSTÅR I / Anders la Cour & Joakim Kromann


SOCIALDEMOKRATIET, VELFÆRDSSTATEN OG HVA’ SÅ? / Claus Bryld


DER VAR ENGANG EN VELFÆRDSSTAT / Peter Thielst (en slags anmeldelse)


SOM PLANLAGT: FLERE FATTIGE OG LANGVARIGT FATTIGE BØRN / Adam Johansen (kommentar)


KAPITALISMENS SPEJDERDRENGE / Benny Lihme (anmeldelse)


”DET SKER IKKE FOR MIG” – SOCIAL KATEGORISERING AF VOLDSRAMTE KVINDER / Inger Glavind Bo


DE TOSPROGEDE OG DE HOMOSEKSUELLE – SYNLIGE OG USYNLIGE MINORITETER I FOLKESKOLEN / Mads Ananda Lodahl


LOKALSAMFUNDSARBEJDET UNDER ANKLAGE
– ET SVAR TIL AKTUELLE BYTEORETISKE KRITIKERE
/ Martin Severin Frandsen

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...