Social Kritik #164 /2021

TEMA PARALLELSAMFUND

TEMA OM PARALLELSAMFUND: 112 SIDER

LÆS ONLINE (enkeltsidet) 

Bladreudgave som opslag

Læs introduktion - redaktionelt forord
PDF

Social Kritik nr.164 /2021-3

Temanummer (112 sider) december 2021:

"Parallelsamfund". Selve begrebet er muligvis stigmatiserende, men nummerets artikler tegner et billede af et Danmark karakteriseret ved mange typer af parallelsamfund og forskelligartede liv, der leves parallelt. Bredden på bidragene var mere omfattende, end vi havde forestillet os, og afspejler problematikker som er mere komplekse og mere grundlæggende end redaktionens call for papers måske lagde op til. Det er kun godt.
Artiklerne er skrevet af både praktikere, forskere indenfor både social-, human-, sundheds- og samfundsvidenskaberne, jurister, arkitekter og urbanister. Læs redaktionelt forord om nummerets artikler.

INDHOLDSOVERSIGT

Forord: Parallelsamfund – politisk spin med skraldespand og sværd

Et samfund der er bange for sine børn, er et fattigt samfund / Mette Bladt

Påståede parallelsamfund. Diskriminerende og repressiv integrationspolitik bliver præsenteret i boligsociale gevandter / Üzeyir Tireli

Et ufærdigt fælles sted. Om omsorgsfuld facilitetsudvikling mellem den almene boligforening AKB Lundtoftegade og idrætsforeningen Nørrebro United / Aske Tybirk Kvist & Søren-Emil Schütt

Almene boliger i ghettopolitisk modvind / Ole Nørgaard Madsen

Fra velfærdsstat til boligselskab. Transformationen af svenske forstæder forskyder magt og ansvar / Johannes Lunneblad & Ove Sernhede

Retssager om 2018-lovpakken / Morten Tarp

Er den gode død for alle? - uregistrerede migranters livsafslutning / Vibeke Graven

Åbent brev til statsministeren / Henrik Valeur

Socialpolitiske barrierer i Rigsfællesskabet. Strukturel vold mod udsatte grønlændere i mødet med Danmark / Mille Schiermacher & Steven Arnfjord

Tvang og sanktioner - en artikel om frontmedarbejdernes perspektiver på Oblilgatorisk Læringstilbud i et 'omdannelsesområde' i København / Sofie Haxthausen Doreng & Mia Arp Fallov

Dark design i byens rum / Christian Langelund Hansen

Unges veje til og fra sikret anbringelse - en beskrivelse af tre forløbstyper / Ann Karina Henriksen

Handicapområdet - Danmarks ukendte ghetto / Emilie Skyum-Jensen

Antiskoleliv / Hakan Kalkan


Anmeldelser:

Der var (også) en grund til at jeg var deprimeret / dr.pæd. Birgit Kirkebæk

Affekter og politik / Birger Steen Nielsen

Penge lugter ikke / Peter Thielst


Syv teser om vreden der måske ikke forsvandt, men blev transformeret til ukendelighed / Frederik Boris Hylstrup Olsen

Én tese om manifeste vredesformer og usynlige kapitalistiske formbestemmelser / Steen Nepper Larsen

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Vis mere ↓
Læs hele...