Social Kritik #171 /2024

I FÆLLESSKABETS SPRÆKKER

80 SIDER PÅ TRYK OG SKÆRM (medlem/abon.)

LÆS ONLINE ENKELTSIDET>

Bladreudgave i opslag>

LÆS INTRODUKTION
Social Kritik nr.171 /2024-1

Temanummer (80 sider) april 2024

I FÆLLESSKABETS SPRÆKKER

Forventninger om deltagelse i nutidens fællesskaber - og om krav til deltagelsen. Med bidrag fra en gæsteredaktion og andre ved Aalborg Universitet sættes fokus på potentialer og sprækker i den fælles glæde.

INDHOLDSOVERSIGT

Skub til os – og til hinanden / leder af Mette Bladt

I fællesskabets sprækker (åben PDF)
Introduktion til temanummer / gæsteredaktører Pia Ringø og Mia Arp Fallov

Børns trivsel og deltagelse i fællesskaber - differentierede forståelser og behovet for refleksiv inklusion / Maria Appel Nissen, Anette Stamer Ørsted, Mona Kragelund Ravn

Når ’det sociale’ bliver svært - om eksplicitte præstationskrav, implicitte handlingsforventninger og rammer omkring fællesskaber, beskrevet af unge med autisme og/eller AD(H)D / Pia Ringø, Emil Falster & Annette Overgaard

”Jeg tager med dig” – fællesskabelse med udsatte familier / Mie Engen og Anette Stamer Ørsted

Flygtige fællesskaber i en individualistisk tid - om nyere sociale bevægelser og deres samfundspotentialer / Andreas Møller Jørgensen, Steffen Ernø & Christian Li Kristensen

På sporet af det radikale i lokalsamfundsarbejdets mobilisering af lokale fællesskaber / Mia Arp Fallov og Vibeke Bak Nielsen

Den offentlige meningsdannelse - Habermas med Habermas på / Anmeldelse og tanker Af Peter Thielst

Undskyld vi er her minder mig om, hvorfor jeg blev handicapforsker / Anmeldelse og tanker Af Emil Falster

Sydhavnens Gadeteater – fællesskab på trods, i dur og i mol

Tiden siver Ind

Uddrag af Kunsten at Miste / Alice Zeniter

Det stritter på politikerne, når man taler om rettigheder - spillereglerne for at skabe forandring for mennesker med udviklingshandicap / Pernille Vigild og Merete Monrad

Howard S. Becker – sociologi som levet liv / Benedicta Pécseli

KØB

175 kr. + forsendelse

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #166 /2022

TEMA Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap

TEMA OM HANDICAP: 80 SIDER

LÆS ONLINE: enkeltsidet

Bladreudgave som opslag

UDDRAG (som opslag)
Social Kritik nr.166 /2022-2

Temanummer (80 sider) september 2022

Temanummeret belyser hvordan det står til med deltagelsen i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger – herunder den demokratiske deltagelse - for mennesker med handicaps. Gæsteredaktionen repræsenterer tre danske forskningsinstitutioner. Illustreret med grafik af Morten Schelde.

INDHOLDSOVERSIGT

Socialt arbejde skal ikke udføres af nedslidte ildsjæle / Mette Bladt

Forord: Deltagelse i hverdagslivet for mennesker med handicap / Kim Rasmussen, Anthon Sand Jørgensen og Gitte Lyng Rasmussen

”Vi bliver jo nødt til at blive ved med at kæmpe for retfærdighed!” – en samtale med tidligere professor Birgit Kirkebæk om, hvad handicaphistorie kan bruges til i dag / Gitte Lyng Rasmussen

Når handicappet er usynligt, står den enkelte hele tiden med valget om at skjule det / Eva Juul Toldam

Småbørns ytringer og deltagelse / Kim Rasmussen

Det gode liv – en dialog om kørestolen / Peter Græsbøll Holm, Christoffer Fehsenfeld og Christina Strandholdt Andersen

”I min handleplan vil jeg gerne …” Handleplaner som en fælles og involverende proces / Mette Kirstine Demuth og Lisbeth Nielsen

Mit hjem eller jeres arbejdsplads? – Hjemfølelse og tilegnelser af hjem på socialpædagogiske bosteder for mennesker med handicap / Anne Mia Steno

Gør noget unyttigt! / Mie Maar Andersen

Er fritidslivet i eller på spil for de velfærdsprofessionelle i arbejdet med unge med udviklingshandicap? / Benedicte Bernstorff og Lisbeth Larsen

Omvendtslev – meningsfuld beskæftigelse for mennesker med udviklingshandicap / Thomas Waring Stubben, Lisbeth Nielsen & Thomas Heegaard Christensen

Anmeldelser

Glemte og samfundsmæssigt fortrængte historier om bortkastede menneskeliv / Birgit Kirkebæk
Jesper Vaczy Kragh: IQ 75. Erling og ånds­ svageforsorgen

Civilsamfundets klemte råderum / Birgit Kirkebæk
Knud Vilby: Civilsamfundet - mellem stat og marked

Digte fra RED.NOT. og HEARSAY / Kenneth Krabat

Når idealer daler / Per Betzonich-Wilken

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Digital adgang til online udgivelser – og kommende trykt udgave som det første af tre numre i posten (årsabonnement 500 kr. for private - eller bliv medlem billigt)

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #164 /2021

TEMA PARALLELSAMFUND

TEMA OM PARALLELSAMFUND: 112 SIDER

LÆS ONLINE (enkeltsidet) 

Bladreudgave som opslag

Læs introduktion - redaktionelt forord
PDF

Social Kritik nr.164 /2021-3

Temanummer (112 sider) december 2021:

"Parallelsamfund". Selve begrebet er muligvis stigmatiserende, men nummerets artikler tegner et billede af et Danmark karakteriseret ved mange typer af parallelsamfund og forskelligartede liv, der leves parallelt. Bredden på bidragene var mere omfattende, end vi havde forestillet os, og afspejler problematikker som er mere komplekse og mere grundlæggende end redaktionens call for papers måske lagde op til. Det er kun godt.
Artiklerne er skrevet af både praktikere, forskere indenfor både social-, human-, sundheds- og samfundsvidenskaberne, jurister, arkitekter og urbanister. Læs redaktionelt forord om nummerets artikler.

INDHOLDSOVERSIGT

Forord: Parallelsamfund – politisk spin med skraldespand og sværd

Et samfund der er bange for sine børn, er et fattigt samfund / Mette Bladt

Påståede parallelsamfund. Diskriminerende og repressiv integrationspolitik bliver præsenteret i boligsociale gevandter / Üzeyir Tireli

Et ufærdigt fælles sted. Om omsorgsfuld facilitetsudvikling mellem den almene boligforening AKB Lundtoftegade og idrætsforeningen Nørrebro United / Aske Tybirk Kvist & Søren-Emil Schütt

Almene boliger i ghettopolitisk modvind / Ole Nørgaard Madsen

Fra velfærdsstat til boligselskab. Transformationen af svenske forstæder forskyder magt og ansvar / Johannes Lunneblad & Ove Sernhede

Retssager om 2018-lovpakken / Morten Tarp

Er den gode død for alle? - uregistrerede migranters livsafslutning / Vibeke Graven

Åbent brev til statsministeren / Henrik Valeur

Socialpolitiske barrierer i Rigsfællesskabet. Strukturel vold mod udsatte grønlændere i mødet med Danmark / Mille Schiermacher & Steven Arnfjord

Tvang og sanktioner - en artikel om frontmedarbejdernes perspektiver på Oblilgatorisk Læringstilbud i et 'omdannelsesområde' i København / Sofie Haxthausen Doreng & Mia Arp Fallov

Dark design i byens rum / Christian Langelund Hansen

Unges veje til og fra sikret anbringelse - en beskrivelse af tre forløbstyper / Ann Karina Henriksen

Handicapområdet - Danmarks ukendte ghetto / Emilie Skyum-Jensen

Antiskoleliv / Hakan Kalkan


Anmeldelser:

Der var (også) en grund til at jeg var deprimeret / dr.pæd. Birgit Kirkebæk

Affekter og politik / Birger Steen Nielsen

Penge lugter ikke / Peter Thielst


Syv teser om vreden der måske ikke forsvandt, men blev transformeret til ukendelighed / Frederik Boris Hylstrup Olsen

Én tese om manifeste vredesformer og usynlige kapitalistiske formbestemmelser / Steen Nepper Larsen

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #110 /2007

Børnefamilier og andre truede arter

Børnefamilier og andre truede arter

INDHOLD december 2007

DET FRAVÆRENDE NÆRVÆR / Ulla Sjøberg Nielsen og Anette Skjold  


SUNDHED FORSTÅET SOM MORALSK FORSVARLIG LIVSSTIL / Pia Myrthue  


FORRYKTHED I FORNUFTENS FELT / Edith Mandrup Rønn  


DET HVIDE SNIT / Birgit Kirkebæk 

 
FRA OVERMENNESKE TIL UNESCO-MENNESKE / Birgit Kirkebæk  

  
NÅR FAMILIE BLIVER TIL FORÆLDRE / Benny Lihme

  
DEN LØSNINGSFOKUSEREDE METODE I ARBEJDET MED TRUEDE BØRN OG DERES FAMILIER / Henrik Vesterhauge-Petersen  


TIL KAMP MOD DE ULIGE CHANCER / Preben Etwil   (anm)


NÅR SAMFUNDETS RUM FOR REFLEKSION FORSVINDER / Knud Vilby  (anm)


YTRINGSFRIHED, RELIGION OG IDENTITET / Lasse Thomassen   (anm)


SAMLEANMELDELSE
          Kan skyld gøres op i procenter?          
          Fotografisk stress disorder.
          Defektologi som stor romankunst.
          Schizofreni – ikke en kronisk sygdom! / Benny Lihme  

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #107 /2006

Handicap og bolig, Hvid frygt, André Gorz, Poetisk sociologi

INDHOLD december 2006

KAPITALISMEN VAKLER – ANDRÉ GORZ OM VIDENSSAMFUNDET / Niels Fastrup


VIDENSØKONOMI & KAPITALISMENS KRISE ? – EN SAMTALE MED ANDRÉ GORZ / Niels Fastrup 


DET FORÆLDEDE OG ULIGE USA / Knud Vilby (anm)


HVID FRYGT / Vron Ware

  
HISTORIEN OM OS SELV / Preben Etwil   (anm)


ISLAMISME OG MULTIKULTURALISME / Nils Bredsdorff   (anm)


DEN RÅ UNGDOM – DOKUMENTARFILMINSTRUKTØREN SOM SAMFUNDSFORSKER / Stephen Dobson 

 
RAPPORT FRA EN GULVSPAND / Benny Lihme   (anm)


DEN POETISKE FANTASI – PERSPEKTIVER I EN POETISK INSPIRERET KREATIV SOCIOLOGI / Michael Hviid Jacobsen og Rasmus Antoft 


RETTIGHEDER FOR HANDICAPPEDE PÅ BOLIGOMRÅDET
/ Maria Ventegodt Liisberg  


BOLIGEN SOM RAMME FOR LIVET / Jonna Andersen og Ditte Sørensen

  
KRITISK-KONSTRUKTIV OMSORGSFORSKNING / Benny Lihme  (anm)


DEN MENNESKELIGE FAKTOR / Anders la Cour   (anm)
RADIKALT INDIVIDUALISERET I RISIKOSAMFUNDET / Knud Vilby   (anm)


 HÅB OG BEKYMRING / Ib Christian Bygbjerg (anm)

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Call for papers:
Deltagelse i hverdagslivet for
mennesker med handicap

 

8. december 2021

Call: Temanummer om DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET – for mennesker med handicap

Mennesker med handicap har generelt betragtet, både historisk og samfundsmæssigt set, befundet sig i en marginal og udsat position. Men hvordan står det til i dag – to årtier inde i det 21. århundrede?

På trods af velfærdsstaten og de velfærdsstatslige politikker i det 20. og 21. århundrede, - på trods af menneskerettigheder samt særegne rettigheder for mennesker med handicap (handicap-konventionen), - og på trods af uddannelse af pædagogiske professionelle, peger flere undersøgelser på, at der kan være et stort gab mellem formelle deltagelsesrettigheder og faktisk (mangelfuld) deltagelse i det levede liv.

Derfor er der løbende behov for at få beskrevet, belyst og reflekteret, hvordan det står til med (den demokratiske) deltagelse i hverdagens mangfoldige rum, processer og handlinger.

Med dette temanummer af Social Kritik om ”Deltagelse i hverdagslivet – for mennesker med handicap” opfordres alle med viden, erfaringer og interesse for feltet ”mennesker med handicap” til at fremsende abstracts med ideer til artikler, der kan belyse temaet.

Ideer til artikler, der kan behandle og belyse temaet fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer, er velkomne.

Artiklerne kan eksempelvis omhandle:

  • Hvad betyder aktuelle politiske målsætninger og lovgivning for hverdagslivet for mennesker med handicaps?
  • Hvilket in- og eksklusionsmekanismer kan identificeres og hvordan udspiller de sig i hverdagslivet for mennesker med handicaps?
  • Hvilke hverdagslivsbarrierer og -muligheder oplever mennesker med handicaps og på hvilke måder inddrages mennesker med handicaps i udvikling og forandringer af forholdene på handicapområdet?
  • Hvordan ser hverdagslivet ud for mennesker med handicaps set i forhold til bolig, hjem, arbejde, dagtilbud, skole eller fritid?   
  • Hvad sker der nå mennesker med handicaps møder velfærdsmedarbejdere? 
  • Hvilken rolle spiller handicapforskningen eller handicaporganisationer i arbejdet for hverdagslivet for mennesker handicap?
  • Hvordan øger vi mulighederne for deltagelse i forskning for mennesker med handicap?

Temanummeret opererer med følgende proces og deadlines:

Deadline for indsendelse af abstracts (max. ½ side): 1. februar 2022

Feed back med opfordring til at skrive artikler: omkring 1. marts

Deadline for færdige artikler: 1. maj

Peer-review proces

Deadline for reviderede artikler: 1. august

Temanummeret udkommer: medio september

Et abstract rummer følgende: arbejdstitel, tilgang og vinkel på emnet, artiklens ærinde/interesse, artiklens ide i korte formuleringer eller teser, lidt om hvad artiklen bygger på (fx faglige erfaringer, interviews og observationer, empirisk undersøgelse, speciale eller afhandling, andre fremstillingsformer etc.)

Den færdige artikel må maksimalt være på 24.000 anslag alt incl. (mellemrum, litteraturliste mv.)

Abstracts sendes til: Gitte Lyng Rasmussen glr@kp.dk

På gæsteredaktionens vegne

Kim Rasmussen (RUC)
Anthon Sand Jørgensen (VIA)
Gitte Lyng Rasmussen (KP)

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call

Vis mere ↓
Læs hele...