Call for papers:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland

11. september 2022

Social Kritik vil gerne invitere bidrag til temanummer om kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland, med perspektivering til generel samfundsudvikling.

Afsættet for artiklerne kan være socialfagligt, socialteoretisk, identitets- eller geopolitisk samt ledelsesmæssige udfordringer i Grønland – herunder bredere, grønlandsk relevante samfundsdiagnostiske bidrag med fokus på bæredygtig organisatorisk og institutionel kapacitetsopbygning. Vi ser gerne bidrag med eksempler på gode læringsprocesser og samarbejder med praksisfeltet, hvor der for eksempel arbejdes tæt sammen med lokalsamfund og med brugere af sociale tilbud. En foretrukken metastruktur for artiklerne er: en tydelig problemstilling, korte metodiske beskrivelser, analyse/diskussion og dernæst et eller flere perspektiverende spørgsmål: ”hvordan kommer vi videre herfra?”, ”hvad er den efterfølgende bevægelse?”, ”hvad lærer vi af dette?” m.v. Artiklerne skal i denne forbindelse diskutere perspektiver der ’rækker ud over Grønland’, for dermed at kunne bidrage til debat om bredere samfundsmæssige problematikker.

Formen på bidragene:

Originale artikler (24.000 anslag), som efter forfatterens ønske sendes i peer-review
Kommentarer (16.000 anslag)
Skrivevejledning findes på Social Kritiks hjemmeside her: https://socialkritik.dk/skrivevejledning
Gæsteredaktionen består af Steven Arnfjord, lektor og leder af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd og John Andersen, professor, Center for Arktiske Studier på RUC

Vigtige datoer:

  1. oktober, 2022, deadline for abstrakt på 250 ord sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk 4. november, 2022, tilbagemelding på abstract
    December 2022: forfatterseminar
  2. januar, 2023, deadline for bidrag sendes til star@uni.gl og johna@ruc.dk
  3. april, 2023, tilbagemelding på bidrag
  4. juni, 2023, absolut deadline
    September, 2023, udgivelse af temanummer

Se forfattervejledninger generelt
PDF-udgave af dette call for papers