Default Image

Generalforsamling 2022

 

I SELSKABET TIL FREMME AF SOCIAL DEBAT

TID: Tirsdag d. 31. maj 2022, kl. 13:00-14:00
STED: Askovfonden, Struensegade 9, 2200 København N

Adgang til generalforsamlingen kræver betalt medlemskab af foreningen. Kontakt Susanne Estrup på bestilling@socialkritik.dk for at blive opkrævet kontingent.

Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding til Mette Bladt nødvendig på e-mail kontakt@socialkritik.dk senest 24. maj. Bilag til dagsorden fremsendes ved tilmelding.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
  • Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.
 4. Behandling af modtagne forslag.
  • Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter ændres. Udkast til vedtægter drøftes og stilles til vedtagelse ved afstemning på generalforsamlingen.
 5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
  • Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
  • Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, foreslår bestyrelsen at privat medlemskab fastsættes til 150 kroner.
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingent for kollektivt medlemskab udregnes som 150 kr. med følgende procentvise nedsættelse pr. medlem:
   • 2-10 personer: 10 %
   • 11-100 personer: 15 %
   • 101-1.000 personer: 20 %
   • 1.000+ personer: 50 %
 6. Valg af bestyrelse.
  • Bestyrelsen består af følgende medlemmer, der ikke er på valg:
   • Helle Øbo
   • Knud Vilby
   • Uffe Elbæk
   • Søren Virenfeldt
  • Anne Brandt Christensen og Aslak Gottlieb opstiller til valg.
  • Mette Bladt udtræder.
 7. Valg af revisor.
  • Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.
 8. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest 30. maj 2022, har indbetalt kontingent for 2022. 

Vel mødt den 31. maj 2022!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Selskabet til Fremme af Social Debat

Vis mere ↓
Læs hele...

Konference om dilemmaer på handicapområdet

3. november i Aarhus – gratis deltagelse

Social Kritik er i år med til at afholde konferencen om "Dilemmaer på handicapområdet". Det gør vi sammen med: FORSA, Dansk forening for Socialpædagogik, Forening til fremme af kritisk socialt arbejde, og Socialpolitisk Forening.

Konferencen foregår den 3. november 2022 kl. 09:30 til 16:00 på Diakonhøjskolen, Aarhus.

Tidsskriftet står for en workshop under temaet: "Deltagelse i hverdagslivet – for personer med handicap". På baggrund af Social Kritik #166 temanummer netop om deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap.

Konferencen er gratis og kræver tilmeldelse.

Program og tilmelding (PDF)

Vis mere ↓
Læs hele...

Jobcentre – hvad nu?

17. januar i København – fyraftensarrangement

Hvad skal der ske, når jobcentrene lukkes ned? Får vi en reel frisættelse af kommunerne til at skabe en meningsfuld indsats for borgerne, eller opstår samme dilemmaer og modsætningsforhold i nye klæder?

Er nedlægningen blot en organisatorisk omstrukturering, som ikke kommer til at have en stor betydning for de mennesker, der er i systemet? Eller er der nu en åbning for at ændre på nogle mere grundlæggende aspekter af beskæftigelsespolitikken?

I samarbejde med Socialpolitisk Forening Hovedstaden og KP Alumne afholder Social Kritik et fyraftensarrangement tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 16-18 på Tagensvej 18, København N, Lokale CO30.
Tilmelding ikke nødvendig.

For at blive klogere på tingene har vi inviteret Magnus Paulsen Hansen, lektor ved RUC, og Louise Schelde Frederiksen, lektor og jurist, til at holde faglige oplæg. Herefter vil der være en politisk debat med mulighed for spørgsmål fra publikum.

Kom og vær med i diskussionen!

Læs også debatindlæg af Merete Monrad

Magnus Paulsen Hansen, lektor ved RUC
Slides til oplæg >>

Louise Schelde Frederiksen, cand.jur, direktør i Humanrise
Slides til oplæg >>

Merete Monrad, lektor ved Aalborg Universitet CUBB
og medlem af Social Kritiks redaktion
Slides til oplæg >>

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Generalforsamling 2023

 

Ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat
Onsdag den 3. maj 2023, kl. 14:30

Generalforsamlingen afholdes i Askovfondens lokaler, Struensegade 9, 2200 Kbh. N

Af hensyn til den praktiske planlægning er medlemmer blevet bedt om om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden den 1. maj.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet vil blive gennemgået og fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.

4. Behandling af modtagne forslag.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

5. Forelæggelse af budget, herunder fremlæggelse af forslag til kontingentvilkår.
Budgettet vil blive gennemgået og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver de samme som vedtaget ved generalforsamlingen i 2022.

6. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Helle Øbo (forperson) – på valg
Søren Virenfeldt – på valg
Knud Vilby – på valg
Aslak Gottlieb (kasserer og sekretær) – ikke på valg
Anne Brandt Christensen – ikke på valg
Kasper Holst Hansen – ikke på valg

7. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller til, at Vibeke Anker genvælges som revisor.

8. Eventuelt.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 2. maj har betalt forfaldent kontingent for 2023. Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen.

Vel mødt den 3. maj!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til fremme af social debat

Vis mere ↓
Læs hele...

Ny forperson i Forum til Fremme af Social Debat

 

17. august 2023

Vi er meget begejstrede over at kunne annoncere at Forum til Fremme af Social Debat, der udgiver Social Kritik har fået ny forperson. Søren-Emil Schütt, har takket ja til posten. Vi pegede på Søren-Emil da både Forum til Fremme af Social Debat og Social Kritiks fokus i næste epoke, skal være at åbne sig op og sørge for, at den socialfaglige debat i Danmark foregår fra og på flere og mere nytænkende platforme end tilfældet er i dag.

Med Søren-Emil´s erfaring med aktivistisk foreningsudvikling og store netværk på alle niveauer har vi et match. Vi har fået en super-anarkist ved roret der er garant for at vi husker at 'larme' mere end hidtil - og vi glæder os!

"Social Kritik og Forum til Fremme af Social Debat, har for mig at se den helt rigtige historie og det rette potentiale til at tage den pædagogiske og socialfaglige debat til næste niveau. Vi skal have den vigtige sociale debat ud af elitære og mere eller mindre lukkede cirkler. Vi skal ud og være hvor det hele sker - kort sagt skal vi være her og der og alle vegne. Og vi skal være langt mere inkluderende i forhold til 'dem det hele handler om'. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for dette arbejde og derfor takkede jeg ja til posten som forperson". Søren-Emil Schütt er til dagligt udviklingsleder i Til Vægs, som han også har stiftet.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at takke Helle Øbo, der nu har givet faklen videre. Hun arbejdede også som forperson energisk og vedholdende for at udvikle Forum til Fremme af Social Debat og Social Kritik. Blandt andet er hun idé-kvinden bag Social Kritiks nye podcast: 'Livet på Kanten'.

I bestyrelsen sidder også:
Anne Brandt Christensen, Kasper Holst Hansen, Knud Vilby, Søren Virenfeldt og Aslak Gottlieb.

Vis mere ↓
Læs hele...

Socialkonference 2023
Udsathed imellem faglige systemer

2. november i Aarhus – deltag gratis

Invitation til Socialkonference 2023:
Udsathed imellem faglige systemer - et aktuelt blik

Sammen med FORSA, Dansk Forening for Socialpædagogik og Socialpædagogernes Landsforbund inviterer Social Kritik igen i år til konference.

Temaet er "Udsathed imellem faglige systemer" med en række gode workshops og Nanna Mik-Meyer som key-note oplægsholder.

Redaktør Mette Bladt står bl.a. for en workshop om Vilde problemer og tam velfærd - mens Vibeke Bak Nielsen og Mia Arp Fallow fra Aalborg Universitet gør fællesskabet til omdrejningspunkt i en workshop om Fællesskab, udsathed og socialt arbejde (og forbereder samtidig bidrag til et temanummer af tidsskriftet næste år).

Program og tilmelding (PDF)

Socialkonference 2023 foregår torsdag d. 2/11-2023 kl. 9.30-15.15 på Campus C i Aarhus, VIA University College lokale A0.41.

Deltagelse er gratis og efter først til mølle-princippet, du er velkommen!

Vis mere ↓
Læs hele...

Kom til udgivelsesreception for vores Grønlandsnummer

30. oktober 2023 i København

TID: Mandag den 30. oktober, kl. 18:00-20:00
STED: Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, København

Kom og fejr udgivelsen af Social Kritik nr. 169. Nummeret er blevet til i et samarbejde mellem Social Kritik, Center for Arktiske Studier på RUC og Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd.

John Andersen og Steven Arnfjord har udgjort gæsteredaktionen, og sammen med en række forfattere skabt indholdet til temanummeret.

Vi har lagt i kakkelovnen til en reception lidt ud over det sædvanlige. Mød bl.a. nogle af forfatterne bag artiklerne, gæsteredaktionen, Social Kritiks redaktion og bestyrelsen for Forum til Fremme af Social Debat.

Aftenen byder bl.a. på velkomst ved formand Søren-Emil Schütt og ansvarshavende redaktør Mette Bladt, Talk ved Mille Bianco Schiermacher og sprøde toner fra DJ Aviaja, der er en dansk/grønlandsk Dj, producer og sanger. @Nørrebrew har været så søde at sørge for drikkevarer til alle.

Der er også mulighed for at købe det trykte tidsskrift samt nye limited edition Grønlandsplakater lavet af @ASAP Design.

Det vil være en hjælp for os rent praktisk, hvis du tilmelder dig receptionen på mail (kontakt@socialkritik.dk) eller vores LinkedIn-begivenhed, hvor du kan se hvem der ellers har tilmeldt sig.

Vis mere ↓
Læs hele...

I FÆLLESSKABETS SPRÆKKER

Call for lyrik, skønlitteratur og visuelle bidrag

31. oktober 2023

Til april udkommer Social Kritik med temanummer ’I fællesskabets sprækker’ ved gæsteredaktører Pia Ringø og Mia Arp Fellow.

Fællesskab betragtes som et selvfølgeligt gode og ideal i moderne samfund, alligevel oplever en voksende gruppe at de er udenfor fællesskabet. Gennem eksemplariske nedslag i socialt arbejde tager temanummeret temperaturen på fællesskabets former og sprækker i nutidens differentierede og individualiserede samfund.

Artiklerne er på plads, men til temanummeret kalder vi på supplementer og alternative indslag:
Digte, noveller, billedkunst, eller andet der kan illustrere eller udfordre temaet ’fællesskab’.

Forslag og bud sendes inden den 15.1 2024
til: mette@socialkritik.dk

Vis mere ↓
Læs hele...

Udgivelsesreception for nr. 170

8. februar 2024 på Nørrebro

TID: torsdag den 8. februar, kl. 17-19
STED: Lundtoftegade 23, 2200 København
N

Noget på hjerte - kom og fejr udgivelsen af Social Kritik nr. 170

PROGRAM
17.00 I ankommer til papvin og ostepops ;-)
17.10 Velkommen ved Mette Bladt, redaktør af Social Kritik
17.15 Socialborgmester Karina Vestergård Madsen om Københavns kommunes strategi for udvikling af tiltag og rettigheder for personer der lever i hjemløshed
17.30 Jurist og ph.d. Pia Justesen: 'Når det er strafbart at sove'
17.45 Dialog med talerne
18.00 Fernisering ved Rasmus Nielsen, som har illustreret #170.

I en benhård og kold tid sætter vi fokus på dark design, jura og rettigheder for gadesovere og hjemløse. Socialborgmester i Københavns Kommune, Karina Vestergård Madsen, fortæller om den nylig underskrevne rettighedserklæring for personer i hjemløshed. Jurist og ph.d. Pia Justesen fortæller om artiklen: 'Når det er strafbart at sove'. Den handler om hvordan ekskluderende design og lovgivning i uskøn forening trænger udsatte borgere væk fra byens rum og længere ud i marginalisering og kriminalisering. Vi udstiller malerier af Rasmus Nielsen, co-founder af SIIKU Studio, som med sin samtidskunst netop minder os om, at vi langt fra er i mål med menneskerettigheder og global ulighed.

Det vil være en hjælp for os rent praktisk, hvis du tilmelder dig receptionen på mail (kontakt@socialkritik.dk) eller vores LinkedIn-begivenhed

Vis mere ↓
Læs hele...
Default Image

Generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Forum til Fremme af Social Debat, som er foreningen, der udgiver Social Kritik.

Mandag den 11. marts, 2024, kl. 17 - 18

Generalforsamlingen afholdes på Social Kritiks redaktion i Lundtoftegade 23, 2200 København N.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på mail til kontakt@socialkritik.dk inden 8. marts.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen på mail til kasserer Aslak Gottlieb aslak@socialkritik.dk senest den 26. februar.

Der afholdes valg til bestyrelsen, og bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som kunne være interesserede i at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde, på mail til forperson Søren-Emil Schütt på semil.schutt@gmail.com

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer på mail senest den 3. marts.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. 10. marts har betalt forfaldent kontingent for indeværende kontingentperiode.  Medlemmer, der har indbetalt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. 

Vel mødt den 11. marts!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Forum til Fremme af Social Debat

Vis mere ↓
Læs hele...