Social kritik # 83 /2002

 

Marginalisering

INDHOLD november 2002

PIERRE BOURDIEU - EN NY TÆNKNING / Martin D. Munk & Peter Koudahl

FLYTTER DE HJEMLØSE HJEM MED TIDEN? - HVORDAN SKULLE JEG VIDE DET? / Tobias Børner Stax

SOCIALPOLITISK LOGIK OG PRAKTISK LOGIK - EN MODSÆTNING? / Martin D. Munk

KRAV OM UDDANNELSE = RISIKO FOR MARGINALISERING / Peter Koudahl

UDDANNELSESMÆSSIG NY-MARGINALISERING / Tom Kristiansen

UDDANNELSE - ET POLICYINSTRUMENT OG BETINGELSE FOR MAGT / Martin D. Munk

SOCIALPÆDAGOGIK - MELLEM KROP, SPROG OG HANDLING? / Johny Lauritsen

PROFILEN / Ning de Coninck-Smith

TOMGANG I DEN / Benny Lihme (anm)

BUNDLINJEN: GHETTOEN / Zygmunt Bauman

HVAD ER SOCIAL KOMPETENCE? / Anne-Marie Møller

REFLEKSIV SOLIDARISK... / Peter Koudahl (anm)

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social kritik #116 /2008

December.2008: Universiteternes selvstyre, Paideia, Cape Town, Obama, Hjemløs, Prostitution

Universiteternes selvstyre, Paideia, Cape Town, Obama, Hjemløs, Prostitution

INDHOLD December.2008

GENINDFØR UNIVERSITETERNES PAIDEIA
/ Nils Bredsdorff  & Øjvind Larsen  

 
HÅNDVÆRKSPRAKSIS – I AKADEMIA / Bjarne Andersson  
          anm af Richard Sennett: The Craftsman.


HØJREDREJNINGEN VENDER NEDAD, IKKE OPAD / Niels Fastrup  – en kommentar til Rune Lykkeberg: Kampen om sandhederne.
          
DEMOKRATI HISTORISK SET
          / Nils Bredsdorff   - anm af Tim Knudsen: Fra folkestyre til markedsøkonomi.


AT LEVE MED RACEFORDOMME OG FINDE LIV I SYDAFRIKANSKE GHETTOER / Steffen Jensen  


FARVEDE UNGE MÆNDS STRATEGIER I CAPE TOWN / Steffen Jensen  


“NO-DRAMA OBAMA” / Benny Lihme  


SMÅ DANSKERE – STØRRE BRITER
         / Knud Vilby  -  anm af Jakob Illeborg: Danmark set udefra.


BIDRAG TIL EN NUANCERET INDVANDRERDEBAT / Preben Etwil  - anm af Flemming Mikkelsen: Indvandring og integration.
          
HJEMLØS – SÅ ER MAN DA NOGET / Pia Myrthue 


PROSTITUTIONSSLUDREN / Tina Bømler  


SOCIALPÆDAGOGISK FIGHT NIGHT / Christian Aabro  - anm af
          Roger Mathiesen: Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap og  Jan Storø: Sosialpedagogisk praksis.
        
FAGET PÆDAGOGIK / Inge Weicher  - anm af Faget
          pædagogik, red. Karsten Tuft og Christian Aabro.


HVORFOR GÅR DET GALT MED OMSORGEN? / Mikkel Justesen og Tina Standhart  


DET UPERFEKTE BARN / Ning de Coninck-Smith  anm af
          Det uperfekte barn og Sigrid Riises bedste råd.


MAGISK TÆNKNING / Peter Thielst   - anm af Søren Hertz: Børne- og ungdomspsykiatri.


SÅ KØNSFORSK DA! anm af Nina Lykke:
         Kønsforskning og Feministiske tænkere, red. af Dorte Marie Søndergaard

kr. 175,00 (+ lev.)
Vis mere ↓
Læs hele...

Hjemløse EU-borgere gror fast og går til på gaden i Danmark

DEBAT:
Ekstrem søvnmangel
Leverskade og hjerteproblemer
Social isolation, PTSD og svær skizofreni
juli 2022

af Bo Heide-Jochimsen & Anne-Sofie Maini-Thorsen
(Projekt Udenfor)
SOCIAL KRITIK 2022-1 (#165)

Ovenstående er blot et udsnit af de alvorlige problematikker, som vi ser blandt mennesker, der lever i gadehjemløshed i Danmark. I Projekt Udenfor arbejder vi med dem, som, vi vurderer, har allermest brug for vores hjælp. Det er mennesker, der overlades til sig selv og deres elendighed på gaden og i samfundet. I de sidste 15 år har EU-borgere udgjort en stigende andel af målgruppen, og situationen er bekymrende. 

Fordi de er EU-borgere, har de ret til at være her, men deres sociale rettigheder er bundet op på lovligt ophold, som kan være svært at dokumentere. I praksis får de derfor ingen hjælp fra det danske system.

EU-borgere på gaden

Omkring 2007 begyndte organisationer i København at observere betydeligt flere EU-borgere på gaden. Tendensen afspejlede udviklingen i andre europæiske lande, hvor man så et stigende antal hjemløse EU-migranter efter EU-udvidelserne mod øst i 2004 og 2007.

Det fik i 2007 den daværende velfærdsminister til at indskærpe over for den sociale sektor, at hjemløse udlændinge ikke måtte bo på danske herberger; fattige østeuropæere skulle ikke bruge Danmark som varmestue, lød udmeldingen. Det har i tiden efter været omstridt, hvorvidt EU-borgere har ret til at benytte offentligt finansierede tilbud som herberger og natcaféer – en rettighed, der blev slået fast i 2014. Udgangspunktet i flere politiske partier har dog været, at det ikke må blive for attraktivt for udenlandske borgere at leve i hjemløshed i Danmark. 

Den tankegang er svær at følge, når man kender til gadehjemløshedens udtryk.

Forpint og på vej væk

For de EU-borgere, som ankommer til Danmark uden en bolig eller som havner på gaden senere, tårner problemerne sig hurtigt op. Deres situation forværres markant i takt med den tid, de tilbringer i hjemløshed. Livet på gaden er en belastning både fysisk og psykisk, og det skubber de hjemløse EU-borgere ud i en endnu mere marginaliseret og fastlåst situation.

De hjemløse EU-borgere, som vi møder i vores arbejde på gaden, kæmper med svær psykisk sygdom, social isolation, fysiske lidelser og et livstruende forbrug af alkohol og stoffer. For mange af dem er problemerne begyndt i hjemlandet, og de fortæller os bl.a. om en barndom på børnehjem, overgreb og svigt i opvæksten, krigstraumer og sorg. De er ikke rejst til Danmark for at udnytte det danske velfærdssamfund. Fælles for dem er, at de er på vej væk fra noget. De kunne lige så godt være fra Silkeborg, for historierne er de samme som dem vi hører fra danske borgere i gadehjemløshed, men de kommer fra Dresden, Warszawa, Lyon og Göteborg, og derfor får de ingen støtte.

Et absolut minimum af hjælp

Skiftende socialministre i Danmark har godt nok udtalt, at ingen mennesker skal være tvunget til at lægge sig til at sove udenfor om vinteren. Og den politiske løsning har gennem årene været at afsætte midler til midlertidige nødherberger i årets koldeste måneder. 

Nødherbergerne, der må etableres på ny hvert år i november, tilbyder sengepladser på sovesale, varierer i kvalitet, og flere steder beror driften til dels på frivillig arbejdskraft. 

De drives i bedste hensigt, men en madras på en sovesal om vinteren udgør ikke et tilstrækkeligt tilbud til mennesker i hjemløshed. Nødherbergerne tilbyder overnatning, så hjemløse EU-borgere ikke skal dø af kulde på gaden i Danmark. Deres rolle er at løse en akut opbevaringssituation og ikke det alvorlige samfundsproblem med social marginalisering og hjemløshed.

I stedet for en hjælpende hånd får hjemløse udlændinge den kolde skulder. Eller de bliver mødt med straf.

Kriminalisering af hjemløshed

Efter en ophedet, offentlig debat vedrørende tilstedeværelsen af udenlandske gademigranter i Danmark, ændrede regeringen i 2017 ordensbekendtgørelsen med indførelsen af en såkaldt ”lejrlov” og siden udvidelser af politiets beføjelser i den sammenhæng. Det betød, at politiet fik mulighed for at give en bødestraf på 1.000 kroner og et zoneforbud for en hel kommune til personer, der opholdt sig i det der blev betegnet som en utryghedsskabende lejr.

Lovgivningen er en de facto kriminalisering af gadehjemløshed. Den er målrettet strategier, som mennesker i gadehjemløshed tager i brug for at komme igennem natten på gaden. Projekt Udenfor har i flere år anbefalet mennesker i gadehjemløshed at overnatte flere sammen og på befærdede områder. For så er hjælpen ikke langt væk, hvis de bliver overfaldet, alvorligt nedkølede eller syge. Lovgivningen har imidlertid bevirket, at flere sover alene og på afsides steder. Andre undgår helt at lægge sig til at sove om natten.

Sammen med den skærpede straf for tiggeri (også i 2017) har lejrloven langt overvejende ramt hjemløse EU-borgere fra Østeuropa end danske statsborgere.

Et alvorligt sygdomsbillede tegner sig på gaden

Flere hjemløse EU-borgere oplever fysisk udmattelse på grund af mangel på hvile og søvn, fordi de ikke tør lægge sig til at sove om natten. For andre er frygten for at blive anholdt en kilde til stress, angst og panikanfald. Men gruppens helbred skal også ses i et større perspektiv. En nyere undersøgelse af sundhedstilstanden blandt hjemløse migranter i Danmark vidner om et bredt og alvorligt sygdomsbillede. Det hænger sammen med deres begrænsede rettigheder i Danmark.

Personer uden fast bopæl i Danmark har ifølge Sundhedsloven kun adgang til akut sundhedshjælp. Det betyder, at hjemløse EU-borgere eksempelvis ikke har adgang til kontrolbesøg hos en praktiserende læge eller udredning, opfølgning og ikke-akut behandling i det danske sundhedsvæsen. De bliver jævnligt udskrevet til gaden efter et somatisk eller psykiatrisk hospitalsforløb, og flere går rundt med ubehandlede sygdomme, som undertiden udvikler sig til smertefulde, akutte og behandlingskrævende situationer.

Frit fald i velfærdsstaten

Bo Heide-Jochimsen

De hjemløse EU-borgeres tilværelse på gaden i Danmark kan beskrives som værende i frit fald, fordi der ikke er noget system til at gribe dem.  Den opgave er overladt private og frivillige organisationer, der sætter ind, hvor de kan, eller enkelte medarbejdere f.eks. i sundhedsvæsenet, der kæmper med systemet, som forhindrer dem i at gøre deres arbejde.

Den danske stat forholder sig til gruppen af hjemløse EU-borgere ved at gøre deres tilværelse i Danmark mere vanskelig, ved at fremmedgøre dem og ved besvare deres overlevelsesstrategier med straf. Men de kommer hverken ud af hjemløshed eller bliver færre af, at vi behandler dem dårligt.

Anne-Sofie Maini-Thorsen

Debatindlægget er en forkortet udgave af artiklen
I frit fald - Social Kritik nr. 165
(for medlemmer og abonnenter)

// MERE DEBAT //

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #164 /2021

TEMA PARALLELSAMFUND

TEMA OM PARALLELSAMFUND: 112 SIDER

LÆS ONLINE (enkeltsidet) 

Bladreudgave som opslag

Læs introduktion - redaktionelt forord
PDF

Social Kritik nr.164 /2021-3

Temanummer (112 sider) december 2021:

"Parallelsamfund". Selve begrebet er muligvis stigmatiserende, men nummerets artikler tegner et billede af et Danmark karakteriseret ved mange typer af parallelsamfund og forskelligartede liv, der leves parallelt. Bredden på bidragene var mere omfattende, end vi havde forestillet os, og afspejler problematikker som er mere komplekse og mere grundlæggende end redaktionens call for papers måske lagde op til. Det er kun godt.
Artiklerne er skrevet af både praktikere, forskere indenfor både social-, human-, sundheds- og samfundsvidenskaberne, jurister, arkitekter og urbanister. Læs redaktionelt forord om nummerets artikler.

INDHOLDSOVERSIGT

Forord: Parallelsamfund – politisk spin med skraldespand og sværd

Et samfund der er bange for sine børn, er et fattigt samfund / Mette Bladt

Påståede parallelsamfund. Diskriminerende og repressiv integrationspolitik bliver præsenteret i boligsociale gevandter / Üzeyir Tireli

Et ufærdigt fælles sted. Om omsorgsfuld facilitetsudvikling mellem den almene boligforening AKB Lundtoftegade og idrætsforeningen Nørrebro United / Aske Tybirk Kvist & Søren-Emil Schütt

Almene boliger i ghettopolitisk modvind / Ole Nørgaard Madsen

Fra velfærdsstat til boligselskab. Transformationen af svenske forstæder forskyder magt og ansvar / Johannes Lunneblad & Ove Sernhede

Retssager om 2018-lovpakken / Morten Tarp

Er den gode død for alle? - uregistrerede migranters livsafslutning / Vibeke Graven

Åbent brev til statsministeren / Henrik Valeur

Socialpolitiske barrierer i Rigsfællesskabet. Strukturel vold mod udsatte grønlændere i mødet med Danmark / Mille Schiermacher & Steven Arnfjord

Tvang og sanktioner - en artikel om frontmedarbejdernes perspektiver på Oblilgatorisk Læringstilbud i et 'omdannelsesområde' i København / Sofie Haxthausen Doreng & Mia Arp Fallov

Dark design i byens rum / Christian Langelund Hansen

Unges veje til og fra sikret anbringelse - en beskrivelse af tre forløbstyper / Ann Karina Henriksen

Handicapområdet - Danmarks ukendte ghetto / Emilie Skyum-Jensen

Antiskoleliv / Hakan Kalkan


Anmeldelser:

Der var (også) en grund til at jeg var deprimeret / dr.pæd. Birgit Kirkebæk

Affekter og politik / Birger Steen Nielsen

Penge lugter ikke / Peter Thielst


Syv teser om vreden der måske ikke forsvandt, men blev transformeret til ukendelighed / Frederik Boris Hylstrup Olsen

Én tese om manifeste vredesformer og usynlige kapitalistiske formbestemmelser / Steen Nepper Larsen

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #165 /2022

TEMA UDSATTE LIV

TEMA OM UDSATTE LIV: 108 SIDER

LÆS ONLINE: enkeltsidet

Bladreudgave som opslag

Læs introduktion - redaktionelt forord
(PDF)

Social Kritik nr.165 /2022-1

Temanummer (108 sider) april 2022

"Udsatte liv" er resultatet af et åbent call og kredser om forskellige betingelser for liv på kanten; sårbare gruppers levevilkår, livet for borgere der mere møder den disciplinerende side af velfærdsstaten end den støttende, og det liv som er afhængig af hjælp og støtte for at udfolde sig.

INDHOLDSOVERSIGT

En ketchupeffekt af dårligdomme / Mette Bladt

Udsatte liv

Forord: Frit fald i velfærdsstaten / Merete Monrad

Hvordan kan man være noget, som ikke findes? / Penille Kvist & Sisse Gøttler

Brun omsorg (PDF) / Lærke Sick Broskov Jensen

Undskyld … men må jeg lige låne dine øjne et øjeblik? - om byplanlægning og socialt udsatte / Elisa Minet, Isabel Lysholm Jensen, Dorthe Juliane Høvids & Anja Laigaard

Udsatte i vækstens grænseland / Peter Nielsen

Opslag af Søren Magnussen

Når gravide møder systemets bekymrede blik / Line Helland Boelskifte & Charlotte Vange Løvstad

De udsatte flytter mod yderområderne – hvem skal gribe dem? / Peder Meisner

I frit fald - Hjemløse EU-borgere på gaden i Danmark / Bo Heide-Jochimsen & Anne-Sofie Maini-Thorsen

Demokrati fra gaden? - om den generelle misforståelse af unge med 'gadeorienteret adfærd' / Mette Bladt og Rasmus Christensen med indstik af Jørn Vestergaard

Ingen spidse sko eller bedrevidende sundhedsbudskaber - Forumteater med borgere i udsatte boligområder / Birgitte Ravn Olesen, Iben Charlotte Aamann & Britta Ortiz Echeverria

Anmeldelser

Arbejdslivet: Utopi eller dystopi? / Morten Thing

Entreprenørstaten / Frank Cloyd Ebsen

Etniske minoriteter i politik - oplevede barrierer / Line Vikkelsø Slot

Børnesynet på anbringelsesområdet (PDF) / Ida Schwartz, Hanne Warming, Trine Nyby, Carsten Kirk Alstrup, David Pedersen, Anne Mette Friis

KØB

(175 kr. + forsendelse)

Læs om kommende numre

Digital adgang til indeværende kalenderårs udgivelser – og kommende trykt udgave som det første af tre numre i posten (årsabonnement 500 kr. for private)

Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #169 /2023

TEMA: KAPACITETSOPBYGNING OG EMPOWERMENT I GRØNLAND

112 SIDER PÅ TRYK OG SKÆRM (medlem/abon.)

LÆS ONLINE: enkeltsidet>

Bladreudgave i opslag>

INTRODUKTION (OPSLAG)
INTRO (ENKELTSIDET)
Social Kritik nr.169 /2023-2

Temanummer (112 sider) september 2023

KAPACITETSOPBYGNING OG EMPOWERMENT I GRØNLAND

Fokus på nutidige problemer og løsninger i det grønlandske samfund - hvor gæsteredaktørerne samtidig pejler udviklingen i socialfaglig praksis og læringsprocesser generelt, i forbindelse med Grønlands organisatoriske og institutionelle kapacitetsopbygning.

INDHOLDSOVERSIGT

Leder / Mette Bladt

Introduktion:
Kapacitetsopbygning og empowerment i Grønland / John Andersen & Steven Arnfjord

Bagsiden af nation-building: Om spændinger mellem lokal og national empowerment / Ulunnguaq Markussen

Systemisk paradoks øger hjemløshed af grønlændere i Danmark / Mille Bianco Schiermacher i samarbejde med Jannie Micheelsen

Hjemløshedsforskning og aktivistisk aktionsforskning / Steven Arnfjord

’Empowering’ Nuuks Gade-team gennem Kapacitets-opbygning / Kevin Anthony Perry

Hvad kan vi lære af traditionelle grønlandske anbringelsesmetoder? En mulig revitalisering af anbringelsesmetoder / Bonnie Jensen, Bo Morthorst Rasmussen, Anthon Sand Jørgensen, Lise Jönsson Koumaditis, Sikkersoq Mathæussen & Lene Mosegaard Søbjerg

Et trivselsfremmende lokalsamfundsprojekt på tværs af generationer - erfaringer med aktivitetsudvikling i samarbejde mellem kommune, borgere og forskere i det integenerationelle trivselsprojekt i Kinguaarit Inunnerissut / Kamilla Nørtoft, Ingelise Olesen, Tenna Jensen og Christina Viskum Lytken Larsen

Socialklasse? Udrag af tekster af: Lone Aburas, Stine Askov, Alexandre Nsoni og Mikael Josephsen


Anmeldelse af Susanne Ekman: Giftig gæld og udpint velfærd / Peter Nielsen

Anmeldelse af Tim Knudsen: Vi skal hylde demokratiet! / Peter Thielst


Inddragelse af pårørende på det psykiske sundhedsområde - for enhver pris? / Caroline Lykke Bræmhøj og Thilde Cecilia Funch

Sproget som pædagogisk værktøj - stagnation eller fornyelse / Søren Rudolf Christensen

UDSOLGT
Vis mere ↓
Læs hele...

Social Kritik #170 /2023

NOGET PÅ HJERTE

96 SIDER PÅ TRYK OG SKÆRM (medlem/abon.)

LÆS ONLINE: enkeltsidet>

Bladreudgave i opslag>

LÆS INTRODUKTION
Social Kritik nr.170 /2023-3

december 2023

Nummeret består af blandede bidrag med Noget på hjerte - som vi kaldte et åbent call i 2023.

INDHOLDSOVERSIGT

Et hjerte af kritik / Mette Bladt

Introduktion (PDF)

Når fattigdommen er i børnehøjde / Iben Nørup og Silje Langøy Madsen

Den rette personlighed? Jobopslag målrettet klubpædagogen gennem 60 år / Caroline Bach

Farvel til uddannelsesparathedsvurderingen – håb for fællesskabende udskolingspraksis? / Gry Tybjerg

”Jeg gider ikke vente længere” – om tids betydning og (mis)brug af tid i hverdagslivet hos unge voksne med udviklingshandicap / Gitte Lyng Rasmussen

Vild med vilje? Marginaliserede livsæstetikker i danske landdistrikter / Trine Brinkmann

Velfærdsarbejdets paradokser / Anmeldelse og tanker af Birgit Kirkebæk

Frekvenser

Udvalgte digte fra Fremmeddigte / Sternberg

Uddrag af 'Åbne Huse' fra romanen Djævlebogen – Scandinavian Star. Del 2 / Asta Olivia Nordenhof

Sociale effektinvesteringer - mulighed eller muligt monster? / Steffen Rasmussen

Sygeliggørelseskritik og velfærdspolitik / Matthias Smed Larsen

Den kant hun balancerer på. En autoetnografi om at være forælder til at barn med autisme / Michelle Mozart Mikkelsen

Når det er strafbart at sove / Pia Justesen

KØB

175 kr. + forsendelse

Vis mere ↓
Læs hele...